12:09:12   |   13 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2073-V от 21.12.2007

№2073-V от 21.12.2007

Об утверждении условий оплаты труда работников ремонтно-эксплуатационного участка управления ИЗТГиРП Одесского горсовета, содержание которых осуществляется за счет специального фонда бюджета г. Одессы.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2073-V від 21.12.2007

Про затвердження умов оплати праці працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, утримання яких здійснюється за рахунок спеціального фонду бюджету м. Одеси.


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств"; наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 року № 44 „Про затвердження рекомендацій щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства", від 2 жовтня 1996 року N 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; галузевої угоди між Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на поточний рік, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити умови оплати праці працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, утримання яких здійснюється за рахунок спеціального фонду бюджету м. Одеси (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету та фінансів. 

 
Міський голова                                    
Е. Гурвіц

 

 

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№ 2073-V від 21.12.2007


Умови оплати праці працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, утримання яких здійснюється за рахунок спеціального фонду бюджету м. Одеси.


1. Розміри посадових окладів працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради встановлюються згідно з додатком № 1 до цих умов.
Розміри посадових окладів не можуть бути нижчими ніж визначений законодавством розмір мінімальної заробітної плати.
Посадові оклади перераховуються у бік зростання, пропорційно росту мінімальної заробітної плати, визначеною Законом України про бюджет України на відповідний рік.


2. Розміри доплат та надбавок працівникам ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради встановлюються згідно з додатком № 2 до цих умов.


3. Преміювання працівників здійснюється в межах фонду оплати праці, відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, виходячи з фінансових результатів господарської діяльності.


4. Працівникам ремонтно-експлуатаційної дільниці, при наявності фінансових можливостей, надається:
-матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;
-матеріальна допомога на оздоровлення - у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;
-матеріальна допомога на поховання - у розмірі посадового окладу працівника, але не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи;
-грошова допомога на лікування та ліквідацію наслідків стихійного та екологічного лиха - у розмірі середньомісячної заробітної плати;


5. Начальнику управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради в межах фонду заробітної плати, затвердженого рішенням Одеської міської ради на відповідний рік, надається право:
5.1. Встановлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів, надбавок і доплат.
5.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу.
5.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премії тощо) встановлюються положенням про преміювання, затвердженим керівником за погодженням з профспілковим органом.


6. Конкретні розміри доплат, надбавок та премій, встановлені працівникам, оголошуються наказом начальника управління.


7. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого ними часу, виходячи з посадового окладу з урахуванням премій та інших заохочувальних виплат, передбачених цими умовами.


Додаток 1
до Умов оплати праці

працівникам ремонтно-експлуатаційної дільниці

управління інженерного захисту території міста

та розвитку узбережжя Одеської міської ради


Розміри посадових окладів,

відповідно до штатного розкладу

Назва посади
Кількість одиниць
Місячний посадовий оклад (грн.)
Начальник ремонтно- експлуатаційної дільниці
1
1383
Заступник начальника
1
1149
Заступник начальника з фінансових питань
1
1149
Головний геолог
1
1149
Головний бухгалтер
1
1149
Юрисконсульт
1
995
Механік
1
995
Інженер-гідротехнік
1
995
Інженер-гідрогеолог
1
995
Інженер-геолог
1
995
Інженер по охороні праці та техніці безпеки
1
746
Бухгалтер
1
995
Економіст
1
995
Інспектор по кадрам
1
850
Секретар-референт
1
850
Технічний секретар
1
746
Архіваріус
1
663
Завгосп
1
596
Майстер з ремонту комп'ютерної техніки
1
663
Мірник свердловин II розряду
6
596
Дезінфектор підземних виробок
1
596
Водій *
2
465
Охоронець *
3
465
Прибиральниця *
2
460
Робочий IV розряду
1
746
Слюсар-сантехнік з ремонту деталей  
санітарно-технічних систем
1
596
Всього
35
 

Примітка
*Розміри посадових окладів встановлено, виходячи з розрахунку мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (галузева угода).
*Розмір посадових окладів встановлено згідно з наказом Міністерства праці України №77 від 2 жовтня 1996 р.


Додаток 2
до Умов оплати праці працівникам ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради


Доплати та надбавки


А. Доплати

Найменування доплат
Розмір доплат
1.
За суміщення професій (посад).
Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються й визначаються наявністю одержаної економії за окладами суміщуваних посад працівників.
2.
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт.
Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються й визначаються наявністю одержаної економії за окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників.
3.
За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника у разі хвороби, відпустки та інших поважних причин.
До 100% посадового окладу відсутнього працівника.
4.
Для працівників охорони -за роботу у нічний час.
До 35% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку.
5.
За ненормований робочий день водіїв легкових автомобілів.
25% встановленого окладу за відпрацьований час.
6.
Прибиральникам приміщень, які використовують дезінфекційні засоби в роботі
10 % встановленого місячного окладу.
7.
За роботу з важкими й шкідливими умовами праці.
До 12% встановленого місячного окладу.

Б. Надбавки

1.
За складність та напруженість у роботі.
До 50% посадового окладу.
2.
За високі досягнення у праці.
До 50% посадового окладу.
3.
За виконання особливо важливої роботи.
До 50% посадового окладу на термін ії виконання.
4.
За класність водіям: 1-класу
25% встановленого окладу за відпрацьований час.
2-класу
10 % встановленого окладу за відпрацьований час.
5.
За вислугу років.
Згідно з положенням.
6.
За науковий ступінь - кандидат наук
15% посадового окладу. Доплата за науковий ступінь здійснюється у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступінем.

Секретар ради                                           О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 01.02.2008 15:07
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее