00:06:07   |   04 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2129-V от 21.12.2007

№2129-V от 21.12.2007

Об утверждении устава КП «Одесское городское проектно-производственное бюро архитектуры и градостроительства» в новой редакции /утратило силу/

Втратило чинність рішенням Одеської міськради №3349-VI від 16.04.2013р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2129-V від 21.12.2007

Про затвердження статуту комунального підприємства "Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування" в новій редакції

Згідно зі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про внесення змін до деяких законодаэчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві", Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:
1. Затвердити статут комунального підприємства "Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування" в новій редакції (додається).


2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати нову редакцію статуту комунального підприємства "Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування".


3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 29.09.2005 року № 4442-IV "Про зміну найменування комунального підприємства "Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування" при управлінні архітектури та містобудування Одеського міськвиконкому та затвердження його статуту".


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з будівництва та архітектури.


Міський голова                                            Е. Гурвіц


Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2129-V від 21.12.2007


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ БЮРО АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
нова редакція


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ БЮРО АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ" іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про власність", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.


1.2 Найменування Підприємства:
1.2.1 Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ БЮРО АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ".
1.2.2 Скорочене українською мовою: КП "ОДЕСПРОЕКТ".
1.2.3 Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОДЕССКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО АРХИТЕКТУРИ ТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА".
1.2.4 Скорочене російською мовою: КП "ОДЕСПРОЕКТ".


1.3 Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4 За способом утворення Підприємство є унітарним.
1.5 Підприємство є комерційним.
1.6 Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7 Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8 Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9 Підприємство має право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.
1.10 Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.


1.11 У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.12 Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. Гоголя, 10.


2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Підготовка та видача замовникам будівельних паспортів на проектування та інших вихідних даних на проектування і будівництво всіх об'єктів.

2.2.2. Підготовка проектних пропозицій на розміщення об'єктів будівництва, зовнішньої реклами.

 
2.2.3. Розробка на основі договорів з замовниками:
- проектно-планувальної документації на забудову районів міста;
- проектної документації для будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів житлово-цивільного призначення; пам'яток історії і культури;
об'єктів дизайну, художнього оформлення, оздоблення і обладнання, озеленення і улаштування міста, розміщення автостоянок і автогаражів;
- проектної документації з розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м. Одесі.

2.2.4. Розробка індивідуальних проектів для будівництва малоповерхових та багатоповерхових жилих будинків різних форм власності на замовлення юридичних та фізичних осіб.
2.2.5. Підготовка і видача архітектурно-планувальних завдань (АПЗ) на нові будівлі і споруди, об'єкти, що реставруються, реконструюються.
2.2.6. Підготовка і розробка, на основі договорів із замовниками, вихідних і проектних документів про надання у користування земельних ділянок, що фактично займають різні підприємства або організації.
2.2.7. Підготовка вихідних матеріалів і висновків з приватизації земельних ділянок, що знаходяться у користуванні громадян.
2.2.8. Підготовка вихідних матеріалів та видача висновків з приватизації об'єктів комунального майна.
2.2.9. Складання на основі договорів із замовниками техніко-економічних розрахунків (ТЕР), обґрунтування необхідної території підприємств, установ і організацій для надання земельних ділянок в користування.
2.2.10. Розгляд проектно-кошторисної документації, підготовка і видача висновків на павільйони, кіоски і літні майданчики згідно із встановленим порядком.
2.2.11. Розгляд, підготовка і видача висновків про надання земельних ділянок у користування за документацією, підготовленою управлінням земельних ресурсів міськради.
2.2.12. Підготовка геодезичної зйомки та висновків на землекористування згідно з дорученнями управління земельних ресурсів міськради та заявок Замовників.
2.2.13. Розгляд і підготовка висновків з проектно-кошторисної документації усіх видів будівництва.
2.2.14. Координація робіт проектних, будівельних, експлуатаційних організацій, пов'язаних з проектуванням, прокладкою і перенесенням мереж та споруд відповідно до проектів детального планування і забудови міста.
2.2.15. Підготовка висновків на проектно-кошторисну документацію, що розглядається в управлінні архітектури та містобудування (УAM).
2.2.16. Співробітництво в узгодженні проектної документації із зацікавленими службами і організаціями міста.
2.2.17. Видача доручень на виробництво топографо-геодезичних робіт організаціям, які мають ліцензію Головного управління геодезії, картографії та кадастру (ГУГКК) при Кабінеті Міністрів України, на території міста і в приміській зоні.
2.2.18. Здійснення технічного прийому топографо-геодезичних робіт, виконаних на території міста і в приміській зоні.
2.2.19. Організація обліку, зберігання, систематизації та видачі топографо-геодезичних і інженерно-геологічних матеріалів і вихідних даних для виробництва топографічних, геодезичних і геологічних робіт, що виконуються проектно-дослідними організаціями.
2.2.20. Перевірка топографічної підоснови, що використовується для складання проектів усіх видів будівництва, реконструкції і улаштування міста.
2.2.21. Оновлення картографічних матеріалів та підтримка їх на сучасному рівні.
2.2.22. Ведення спостережень за збереженням геодезичних знаків та забезпечення виробництва, ремонту і відновлення реперів, пунктів тригонометрії і тріангуляції.
2.2.23. Здійснення контролю за розробкою геодезичних проектів і за роботами з винесення в натуру проектів планування, виробництва розбивок та надання земельних ділянок для будівництва.
2.2.24. Виконання інженерних топогеодезичних досліджень (робіт): зйомка і коректура у М 1:500, 1:2000, 1:5000, 1:10000, і т.д.
2.2.25. Виконання землевпорядної документації з надання земельних ділянок для будівництва будівель і споруд, а також зайнятих земельних ділянок, що підлягають переоформленню землекористування згідно з постановою Верховної Ради України "Про земельну реформу" № 563-И від 18.12.1990 р. зі змінами, внесеними постановою Верховної Ради України від 17.12.1999 р. №1312-IV.
2.2.26. Перенесення і закріплення в натурі основних вісей будівель, споруд та інженерних мереж.
2.2.27. Перенесення і закріплення в натурі червоних ліній забудови та жилих масивів.
2.2.28. Розробка геодезичних проектів центральних магістралей міста, червоних ліній жилих масивів.
2.2.29. Виконання контрольної виконавчої зйомки інженерних мереж, будівель і споруд.
2.2.30. Створення геодезичної розбивочної основи для будівництва.
2.2.31. Ведення чергових планів забудови міста.
2.2.32. Ведення чергових планів розташування інженерних (підземних та наземних) мереж.
2.2.33. Ведення атласу інженерно-геологічних вироблень.
2.2.34. Підготовка і видача, за заявками замовників, оглядових інженерних гідрогеологічних даних на будівлі і споруди, що проектуються, реконструюються чи будуються.
2.2.35. Аналіз технічних умов на інженерне забезпечення об'єктів, що проектуються, розробка схем напряму трас мереж.
2.2.36. Підготовка до узгодження інженерних мереж об'єктів будівництва.
2.2.37. Перевірка дотримання зонування території міста поданих на узгодження в УАМ проектів, з урахуванням планувальних рішень районів.
2.2.38. Перевірка відповідності проектно-кошторисної документації вимогам паспорта на проектування по забезпеченню інженерними мережами:
водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання, газопостачання і зв'язку на об'єкти, що проектуються.
2.2.39. Виконання та прийом виконавчих зйомок на інженерні споруди об'єктів, що здаються в експлуатацію, а також окремих трас до існуючих об'єктів.
2.2.40. Перевірка відповідності прокладених трас інженерних мереж узгодженим проектам.
2.2.41. Видача довідок на виконавчі зйомки всіх видів інженерних мереж.
2.2.42. Узгодження земляних розкопок з ліквідації аварій на підземних комунікаціях міста.
2.2.43. Зберігання планових матеріалів проектно-технічної документації по інженерних мережах узгоджених об'єктів будівництва.
2.2.44. Зберігання проектно-кошторисної і технічної документації, матеріалів, топогеодезичних і гідрогеологічних досліджень.
2.2.45. Розробка містобудівної і проектно-планувальної документації.
2.2.46. Виконання науково-дослідних робіт в області архітектури і містобудування.
2.2.47. Розробка техніко-економічних обґрунтувань та інвестиційних проектів.
2.2.48. Виконання функцій генерального розробника і проектувальника.
2.2.49. Виконання інших видів робіт та послуг, необхідних для забезпечення комплексності забудови і благоустрою міста.
2.2.50. Виконання ремонтних, господарських та інших видів робіт в будівлях і спорудах, що перебувають на балансі, в оренді УАМ або бюро.
2.2.51. Укладання нових проектів і упорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань з урахуванням контурної організації територій.
2.2.52. Розробка технічної документації для складання державних актів на право приватної власності на землю і право постійного користування землею.
2.2.53. Складання землевпорядної документації для відведення земельних ділянок у власність, або використання на правах оренди, винесення в натуру відведених земельних ділянок.
2.2.54. Горизонтальна зйомка для складання планів землекористувань і землеволодінь.
2.2.55. Оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років.
2.2.56. Виконання інших видів робіт та послуг, що сприяють управлінню містобудівним процесом, реалізації комплексної забудови, оздоблення та благоустрою міста.
2.2.57. Підготовка до узгодження документації з художнього оформлення, зовнішньої та іншої реклами, дизайну та благоустрою.
2.2.58. Ведення єдиної графічної бази та банку даних розміщення спеціальних конструкцій та елементів зовнішньої реклами в м. Одесі.
2.2.59. Створення архіву документації з художнього оформлення, реклами, дизайну та благоустрою.
2.2.60. Підготовка дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
2.2.61. Проведення обстеження завершених будівництвом об'єктів для визначення можливості введення в експлуатацію.
2.2.62. Оформлення та підготовка документів з прийняття в експлуатацію самочинно побудованих об'єктів.
2.2.63. Демонтаж, знесення самочинно збудованих об'єктів на підставі відповідних рішень та угод.
2.2.64. Виконання інших видів робіт та надання послуг, що сприяють управлінню процесами художнього оформлення, дизайну, реклами, комплексного благоустрою та озеленення м. Одеси з врахуванням сучасних архітектурних та містобудівних вимог.


2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.


3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.


3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.


3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.


4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА.
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі 132 (сто тридцять дві) тис. грн. Статутний фонд складається із майна КП "Одеспроект".
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на облєкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінений за рішенням Засновника.


5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА.
5.1. Майно Підприємства становлять виробничні і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.


5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.


6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального
розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за
державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Надає послуги за тарифами, затвердженими замовником.
6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.


7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.
8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
8.3. Затверджені зміни до Статуту підлягаюсь державній реєстрації у встановленому порядку.


9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З
моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керуванням справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторги від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.


Секретар ради                                           О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 29.01.2008 13:01
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее