10:46:57   |   13 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 2089-V от 21.12.2007

№ 2089-V от 21.12.2007

Об утверждении Программы решения приоритетных социальных проблем г. Одессы с использованием механизма социального заказа в 2008 году

Рішення
Одеської міської ради
№ 2089-V від 21.12.2007

Про затвердження Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2008 році


Керуючись пунктом 1 статті 18, підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 15.09.2005 р. № 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», відповідно до «Положення про соціальне замовлення у місті Одесі», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000 р. № 1440-ІІІ «O социальном заказе в городе Одессе», з метою залучення некомерційних організацій для розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2008 році (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з соціальної політики та праці.


Міський голова                                       Е. Гурвіц

 

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2089-V від 21.12.2007


ПРОГРАМА
розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси
з використанням механізму соціального замовлення у 2008 роціЗагальна частина
Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення (далі – Програма) щорічно розробляється та затверджується Одеською міською радою відповідно до пункту 3.7.1 Положення про соціальне замовлення у місті Одесі, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000 р. № 1440-ІІІ «О социальном заказе в городе Одессе» (далі – Положення).
Виконавцями програми є некомерційні організації, до яких згідно з пунктом 1.2 Положення належать неприбуткові громадські та благодійні організації, а також органи самоорганізації населення, утворені та зареєстровані на території міста Одеси. Склад виконавців визначається на конкурсній основі.
Замовниками соціального замовлення є управління та інші органи міської ради, у сфері відповідальності яких знаходяться пріоритетні соціальні проблеми, винесені для розв'язання, та які є розпорядниками бюджетних коштів.
Реалізація цієї програми здійснюється на основі комплексності підходів до розв'язання соціальних проблем, гласності та відкритості усіх процедур, широкої опори на громадські ресурси.


Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
Пріоритетні соціальні проблеми, включені до цієї Програми у якості номінацій конкурсу, були визначені шляхом спеціального дослідження, проведеного у м. Одесі міською конкурсною комісією з соціального замовлення разом із Одеським суспільним інститутом соціальних технологій. Згідно із вимогами Положення, ці пріоритетні соціальні проблеми знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування. Але у місті є некомерційні організації, які мають досвід діяльності з розв'язання цих проблем. Програма надасть можливість вирішити пріоритетні соціальні проблеми міста Одеси і дозволить некомерційним організаціям залучити з різних джерел додаткові ресурси.


Мета Програми
Метою Програми є подальше підвищення адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових не бюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.


Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем
Пропозиції учасників конкурсу щодо шляхів, засобів та механізмів розв'язання пріоритетних соціальних проблем, що є номінаціями конкурсу, будуть оцінюватися конкурсною комісією за такими критеріями:
- відповідність проекту конкурсному завданню, яке міститься в оголошенні про конкурс, та вимогам соціальних проектів згідно із додатком № 5 до Положення;
- наявність у некомерційної організації позитивного досвіду розв'язання подібних соціальних проблем;
- оригінальність та новизна запропонованого рішення;
- економічна ефективність проекту;
- соціальна ефективність проекту.


Учасники конкурсу, визнані конкурсною комісією переможцями, отримують статус виконавців соціального замовлення та укладають із замовниками соціальні контракти, які містять взаємні зобов'язання сторін, терміни та зміст виконання запланованих заходів, обсяг ресурсів, які виконавець отримує з бюджету міста, а також ресурсів, які він зобов'язується залучити додатково.
Склад номінацій конкурсу із обсягом фінансування з бюджету міста, основні вимоги до соціальних проектів, які розроблятимуть учасники конкурсу у 2008 році, а також розпорядники бюджетних коштів (замовники соціальних замовлень) з кожної номінації наведені у таблиці (додаток № 2).


Строки та етапи виконання програми
Виконання Програми передбачено здійснити протягом 2008 року. Всі терміни і етапи виконання соціальних проектів передбачаються соціальними контрактами, укладеними між замовниками і виконавцями проекту.

 
Перелік заходів і завдань програми за кожною номінацією наведені у таблиці (додаток № 2).


Ресурсне забезпечення Програми за рахунок усіх джерел фінансування, у тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси
Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік, а також за рахунок залучених коштів громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Номінація
Головні розпорядники бюджетних коштів
Загальний обсяг фінансування, тис. грн.
Бюджет м. Одеси, тис. грн.
Інші джерела
Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація
Управління соціального захисту населення та праці
50,0
50,0
 
Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю
Управління соціального захисту населення та праці
50,0
50,0
-
Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі
Управління соціального захисту населення та праці
50,0
50,0
-
Профілактика негативних явищ серед молоді
Управління молодіжної та сімейної політики
50,0
50,0
-
Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку
Управління соціального захисту населення та праці
50,0
50,0
-
Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах
Управління соціального захисту населення та праці
50,0
50,0
-
Соціальна   підтримка   сім'ї, материнства та дитинства 
у м. Одесі
Управління молодіжної та сімейної політики
50,0
50,0
-
Сприяння розвитку самоорганізації населення
у м. Одесі
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення
50,0
50,0
-
Вирішення соціально-побутових та культурних проблем громадян за місцем проживання
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
50,0
50,0
-
Захист та покращання стану навколишнього середовища
Управління екологічної безпеки
50,0
50,0
-
Розвиток туризму у м. Одесі
Виконавчий комітет Одеської міської ради
50,0
50,0
-
Разом
 
550,0
550,0
-

Матеріально-технічне забезпечення Програми здійснюється за допомогою майна замовника, що перебуває на його балансі і передається виконавцю на період виконання соціального замовлення у користування на пільгових умовах (безоплатно), майна виконавця та майна спонсорів, яких виконавець залучає до виконання соціального замовлення.

Організація управління та контролю за виконанням програми
Координацію виконання усіх соціальних проектів, що реалізуються переможцями конкурсу на соціальне замовлення у межах Програми, яка є складовою частиною комплексної програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси, здійснює міська конкурсна комісія з соціального замовлення, замовники соціального замовлення, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.


Очікуванні кінцеві результати виконання програми
Дана Програма дозволить вирішити пріоритетні соціальні проблеми міста:
- соціально-психологічна реабілітація інвалідів;
- дитяча безпритульність, бездоглядність та бездомність;
- СНІД, ВІЛ-інфекція та наркоманія у м. Одесі;
- негативні явища серед молоді;
- зайнятість та довголіття людей похилого віку;
- обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах;
- підтримка сім'ї, материнства та дитинства;
- соціально-побутові та культурні проблеми громадян за місцем проживання;
- захист та покращання стану навколишнього середовища.
- сприяти розвитку туризму у м. Одесі.Секретар ради                                                   О.А. Прокопенко 

 

 

Додаток № 2
до рішення

Одеської міської ради
№ 2089-V від 21.12.2007

 

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ,

ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

у 2008 році

Номінація
Основні вимоги до соціальних проектів
Відповідальний виконавець (замовник соціального замовлення)
Обсяг фінансу­вання, тис. грн.
1
Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація
Проект має сприяти створенню в місті умов для комплексної соціальної реабілітації інвалідів і адаптації їх у суспільстві, у тому числі:
- комплексному розв'язанню проблем соціальної реабілітації і адаптації інвалідів різних нозологій, вікових груп і статі, включаючи психологічну, духовну, трудову, медико-соціальну реабілітацію;
- організації взаємодії усіх суб'єктів, які беруть участь у здійсненні соціальних заходів по відношенню до інвалідів: місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і благодійних організацій, комерційних структур тощо, а також просвіті громадян – не інвалідів щодо їх поведінки по відношенню до інвалідів;
- подоланню таких властивих інвалідному середовищу явищ, як соціальна пасивність, «комплекс утриманця», розпач і розгубленість. Формування у інвалідів соціальної та ділової активності, прагнення і здібності до само і взаємодопомоги, покладання на особисті можливості тощо.
Управління соціального захисту населення та праці
50,0
2
Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю
Проект має сприяти створенню міської системи реєстрації, профілактики, соціальної реабілітації та адаптації громадян, які опинились без житла, а також безпритульних та бездомних дітей і підлітків, забезпеченню їх соціальною та правовою підтримкою, зниженню рівня криміногеності та епідеміологічної небезпеки у місті, вжиттю заходів соціальної реабілітації і адаптації у сім’ї та суспільстві. Реалізація цілей і завдань проекту має здійснюватись на підставі взаємодії служб МВС, охорони здоров'я, освіти, у справах сім’ї та молоді, соціального захисту, житлово-комунального господарства, громадських та благодійних організацій, які діють у цій області соціальної сфери.
Управління соціального захисту населення та праці
50,0
3
Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі
Проект має сприяти створенню міської муніципально-громадської системи профілактики ВІЛ/СНІДу, соціальної підтримки інфікованих і хворих, формуванню у населення м. Одеси розумного, толерантного ставлення до цієї проблеми, у т. ч.:
- проведенню профілактично-роз'яснювальної роботи серед населення, і в першу чергу молоді, з питань запобігання інфікування на ВІЛ-інфекцію;
- розробці та впровадженню соціальної реклами з питань профілактики ВІЛ-інфекції та правил поведінки за умов інфікування та захворювання, а також правила поведінки здорових громадян із ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;
- формуванню у населення м. Одеси толерантного ставлення до BІЛ-інфікованих та хворих на СНЩ осіб;
- наданню необхідної соціальної і соціально-психологічної допомоги постраждалим в умовах стаціонарних установ та за їх межами.
Управління
соціального захисту населення та праці
50,0
4
Профілактика негатив­них явищ серед молоді
Проект має сприяти створенню в місті умов для професійного становлення та духовного розвитку молоді, обмежити виникнення та розповсюдження у молодіжному середовищі таких негативних явищ, як алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, включаючи:
- розробку та реалізацію заходів, які попереджають формування у психіці підлітків комплексу уседозволеності та спонукають слідувати існуючим у суспільстві нормам моралі;
- сприяння професійній орієнтації старшокласників та студентів, цілеспрямованому пошуку шляхів реалізації особистих професійних і творчих здібностей, знань та навичок, необхідних для започаткування власної справи;
- розвиток громадської активності молоді, участі її у різних формах самоорганізацій, реалізація та захист нею своїх громадянських прав;
- сприяння юнакам і дівчатам у створені і збереженні здорових молодих сімей, здатних подолати труднощі життя;
- розвиток молодіжного волонтерства з метою надання соціальних послуг різним категоріям населення, а також саморозвитку і самореалізації молодих людей.
Управління
молодіжної та сімейної політики
50,0
5
Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку
Проект має сприяти створенню у місті умов для підвищення якості і змістовності життя людей похилого віку, сприяти їх соціальній активності та активному довголіттю, включаючи:
- заходи медико-соціальної спрямованості, які б забезпечували профілактику найбільш поширених захворювань та оздоровлення людей похилого віку;
- заходи психологічної і соціально-психологічної підтримки літніх, геронтологічні заходи;
- залучення громадян похилого віку до творчості, навчання, спілкування, духовного розвитку;
- сприяння діловій активності і працевлаштуванню літніх; - розвиток громадської активності людей похилого віку, їх участі у створенні і діяльності об'єднань громадян, волонтерській праці; - оволодіння навичками самозахисту, взаємодопомоги та ін.
Управління
соціального захисту населення
та праці
50,0
6
Соціальне обслугову­вання тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах
Проект має сприяти покращанню соціального обслуговування вдома та в умовах спеціалізованих соціальних закладів самотніх непрацездатних громадян, які позбавлені здатності до самообслуговування і потребують сторонньої соціальної і медико-соціальної допомоги, у тому числі обслуговування невиліковно хворих в умовах стаціонарних установ медико-соціального догляду (хоспісів), включаючи: - створення недержавних установ для надання соціальних і медико-соціальних послуг вдома самотнім непрацездатним громадянам, які втратили здатність до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги додатково до існуючої міської мережі територіальних центрів; - створення та організація діяльності стаціонарних установ медико-соціального догляду невиліковно хворих (хоспісів); - взаємодію зі службами соціальної допомоги, підвідомчими міському управлінню соціального захисту населення і праці, а також з органами і установами охорони здоров'я і житлово-комунального обслуговування населення; - створення та організація діяльності пункту прокату засобів догляду за тяжко і хронічно хворими громадянами.
Управління соціального захисту населення та праці
50,0
7
Соціальна підтримка сім'ї, материнства та дитинства у м. Одесі
Проект має сприяти створенню системи соціально-побутової та соціально-психологічної підтримки сімей з дітьми, зокрема, самотніх та багатодітних матерів і батьків, яка б доповнювала державні заходи і була спрямована на матеріально-психологічне оздоровлення обстановки у трудних сім'ях, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальну реабілітацію і адаптацію у суспільстві „цітей вулиці". Система має містити: - заходи із соціальної діагностики та соціального моніторингу стану сімей з дітьми, які потребують різноманітної соціальної допомоги і соціальної підтримки; - дослідження стану безпритульних дітей, які є у місті, встановлення причин їхнього потрапляння на вулицю та запровадження ефективних заходів для їхньої соціальної реабілітації та адаптації у суспільстві; - заходи з посилення спроможності сімей з дітьми, у першу чергу багатодітних, а також самотніх матерів і батьків, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі тощо.
Управління
молодіжної та сімейної політики
50,0
8
Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі
Проект має забезпечити створення організаційно-правових умов для удосконалення та розвитку системи самоорганізації населення у м. Одесі шляхом забезпечення дієвості існуючих механізмів локальної демократії та розвитку громадської активності різних верств населення, включаючи:
- аналіз і поширення на усю територію міста позитивного досвіду створення і практичної діяльності органів СОН;
- створення загальноміської системи організаційно-методичної та матеріально-технічної підтримки різноманітних форм самоорганізації населення;
- відпрацювання механізмів конструктивної взаємодії органів місцевого самоврядування із структурами самоорганізації населення;
- створення системи інформування та професійного навчання активу органів СОН;
- впровадження і розвиток різноманітних форм участі громадськості в управлінні місцевими справами.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення
50,0
9
Вирішення соціально-по­бутових та культурних проблем громадян за місцем проживання
Проект має сприяти створенню умов для активної участі громадян у вирішенні поточних соціально-побутових та культурних проблем, а також створенню мережі об'єктів соціальної інфраструктури комунального та недержавного характеру, які б надавали різноманітні соціальні послуги, у тому числі забезпечували:
- формування спеціалізованих підрозділів у складі органів СОН з соціально-побутового та культурного обслуговування населення;
- утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних та гаражних кооперативів;
- громадський контроль за якістю надання комунальних послуг відповідними підприємствами та вжиття дієвих заходів з підвищення їхньої якості;
- розвиток різноманітних форм організації дозвілля, художньої та народної творчості жителів різних вікових груп за місцем їхнього проживання та ін.
Управління
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
50,0
10
Захист та покращання стану навколишнього середовища
Проект має сприяти створенню додатково до міської муніципальної та державної систем охорони довкілля системи громадської участі у боротьбі за збереження у належному стані оточуючого середовища, у тому числі:
- здійсненню громадського екологічного контролю за діяльністю фізичних та юридичних осіб на території міста;
- організації інформаційно-просвітницької роботи серед населення з їхніх прав та обов'язків по відношенню до природи;
- здійсненню громадської екологічної експертизи проектів актів місцевої влади та підприємств, установ і організацій, які зачіпають оточуюче середовище;
- охороні тваринного світу;
- збереженню зелених насаджень;
- впровадженню роздільного збору побутових відходів.
Управління
екологічної безпеки
50,0
11
Розвиток туризму у м. Одесі
Проект має сприяти становленню й ефективному функціонуванню курортно-рекреаційної та туристичної галузі міста, формуванню високоефективного й конкурентноздатного туристичного комплексу, збереженню й раціональному використанню історико-культурної спадщини, залученню громадськості у сфері розвитку туризму, зокрема:
- пізнавального туризму (створенню умов для формування туристично-екскурсійних маршрутів для різних категорій населення, організації екскурсій для школярів і студентів відповідно до навчальних програм по історії, культурі, літературі);
- рекреаційного та оздоровчого туризму (використанню в туристичних цілях наявної санаторно-курортної бази міста, відновленню наявної й створення нової інфраструктури в санаторно-курортних й оздоровчих установах з розширенням спектра пропонованих туристичних послуг, організації літніх туристично-оздоровлювальних закладів, будівництво кемпінгів, обладнаних стоянок для відпочинку);
- ділового туризму (розвиткові туристично-екскурсійних послуг для учасників конгресів, конференцій, симпозіумів, створенню умов для надання туристично-екскурсійних послуг при проведенні спортивно-масових, культурних заходів, фестивалів, оглядів науково-технічних досягнень).
Департамент рекреаційного комплексу та туризму
(Виконавчий комітет Одеської міської ради)
50,0
РАЗОМ:
550,0


Секретар ради                                                 О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 24.01.2008 14:31
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее