08:40:48   |   02 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2077-V от 21.12.2007г.

№2077-V от 21.12.2007г.

Об утверждении городской целевой программы негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы города Одессы на 2008-2017 годы (достроково припиненно)

Достроково припиненно рішенням Одеської міської ради від 04.10.2017р. №2441-VII 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008р. №2897-V 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008р. №3422-V

Рішення
Одеської міської ради
№2077-V від 21.12.2007р.

Про затвердження міської цільової програми
недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення
працівників бюджетної сфери міста Одеси на 2008-2017 роки


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", з метою поліпшення пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери міста Одеси після закінчення їх трудової діяльності, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери міста Одеси на 2008 - 2017 роки (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова                     Е. Гурвіц
 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 21.12.2007р. №2077-V
 
Міська цільова програма недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення
працівників бюджетної сфери міста Одеси на 2008-2017 роки

1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання
програмним методом

З 01 січня 2004 року в Україні здійснюється реформа пенсійного забезпечення.
Великий соціальний аспект реформування системи пенсійного забезпечення полягає, в першу чергу, в тому, що стосується однієї з найменш соціальне захищених верств - громадян похилого віку, і тим чи іншим чином впливає на життя кожного громадянина України.
При всій важливості морального аспекту економічний стан громади залежить від ефективного функціонування системи пенсійного забезпечення.
Діюча система пенсійного забезпечення в Україні визначена Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» як трьохрівнева.


 

Велике значення у розвитку пенсійної системи України має Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення", що набрав чинності з січня 2004 року. Він створив основу регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ) та встановив основні принципи державного контролю за їх діяльністю.
Необхідність запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення, як складової частини пенсійного забезпечення в Україні, полягає в першу чергу в:
1. Незбалансованості солідарної системи, що спричиняється:
високим рівнем демографічного навантаження на працездатне населення (Статистика: частка пенсіонерів у місті Одеса становить більше 26 відсотків всього населення міста);
наявністю у значної частини працюючих пільг із сплати внесків до Пенсійного фонду України;
низькою заробітною платою (у третини працюючих не вища, ніж прожитковий мінімум);
дефіцитом коштів Пенсійного фонду України (ПФУ) на виплату пенсій, що покривається за рахунок державного бюджету;
великою заборгованістю із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування підприємств.
2.Обмеженості бюджетних ресурсів для вирішення соціальних потреб і, як наслідок, - зменшення ролі держави у забезпеченні соціальних гарантій населення (світова тенденція).
Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення сприятиме:
- зростанню рівня соціальної захищеності українських громадян;
- посиленню мотивації людини до продуктивної праці, результати якої гарантуватимуть їх матеріальну забезпеченість у старості.
Отже, майже кожна держава сьогодні створила або створює багаторівневу систему. При цьому роль добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в кожній країні зростає. В економічно розвинутих країнах саме недержавні пенсійні фонди є одними з найпотужніших внутрішніх інвесторів.
Згідно з п. 11 ст. 6 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення" юридична особа, яка фінансується за рахунок місцевого бюджету, може здійснювати пенсійні внески до діючих недержавних пенсійних фондів, якщо це передбачено рішенням місцевої ради.
Важливим орієнтиром соціальної політики міста є впровадження програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери міських установ охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, освіти та соціального захисту.
У місті Одесі налічується більше ніж 40 тис. працівників бюджетної сфери, заробітна плата яким виплачується з бюджету м. Одеси. На сьогодні розмір заробітної плати цієї категорії населення є меншим за рівень середньої заробітної плати в основних галузях народногосподарського комплексу. Враховуючи те, що розмір державних пенсій безпосередньо залежить від заробітної плати того, хто працює, то її розмір, після досягнення теперішніми працівниками бюджетної сфери пенсійного віку, не в змозі буде забезпечити гідний життєвий рівень. Тому забезпечення додаткових пенсійних відрахувань за рахунок ресурсів міського бюджету на користь працівників бюджетної сфери міста значно поліпшить життєвий рівень цієї верстви населення.
З метою поліпшення соціального захисту працівників бюджетної сфери пропонується можливість створення і подальшого впровадження першої в Україні муніципальної програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери. Для участі у даній програмі залучатимуться працівники бюджетної сфери працездатного віку.
Програма недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери запроваджується і діє незалежно від державної системи пенсійного забезпечення та в доповнення до неї. 

 

2. Мета запровадження програми

Запровадження програми направлене на наближення м. Одеси до європейських стандартів у соціальній сфері, поліпшення пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери після закінчення їх трудової діяльності.
Програма має за мету:
- забезпечення гідного життєвого рівня працівників після закінчення трудової діяльності за рахунок виплати додаткової пенсії;
- стимулювання трудової та виконавчої дисципліни;
- закріплення висококваліфікованих кадрів;
- залучення молодих енергійних працівників. Задачі програми:
Рішення соціальних задач:
- забезпечення додаткового соціального захисту працівників бюджетної сфери після виходу на пенсію;
- зниження соціальної напруги в колективах.
Рішення кадрових задач:
- створення довгострокових матеріальних стимулів для продовження роботи в бюджетних установах до досягнення пенсійного віку;
- зниження плинності кадрів;
- закріплення висококваліфікованих працівників;
- вивільнення з ринку праці осіб пенсійного віку з метою залучення молодих та енергійних працівників.
Рішення фінансових задач:
- оптимізація витрат бюджетних коштів на соціальне забезпечення пенсіонерів;
- використання фінансових ресурсів, залучених через систему НПЗ, як джерела фінансування довгострокових інвестиційних проектів.
Рішення політичних задач:
зміцнення політичного і соціального авторитету органів місцевого самоврядування;
- демонстрація реальних кроків органів місцевого самоврядування, направлених на підвищення доходів пенсіонерів;
- створення іміджу соціальної відповідальності владних структур.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення",
СХЕМА взаємодії між суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення.

 

Недержавний пенсійний фонд — юридична особа, статус - неприбуткова організація.Рада фонду - єдиний орган управління.Адміністратор - юридична особа, яка має ліцензію на впровадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, відкриває індивідуальні пенсійні рахунки кожному учаснику фонду, веде персоніфікований облік коштів, що зараховуються на рахунок пенсійного фонду. Адміністратор від імені НПФ заключає пенсійні контракти з вкладниками фонду.Банк-зберігач - юридична особа, що має право на впровадження депозитарної діяльності, відкриває та веде рахунки НПФ, обслуговує та контролює грошові потоки фонду.Компанія з управління активами - юридична особа, яка має ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів, управління активами пенсійних фондів. Згідно з інвестиційною декларацією впроваджує інвестування пенсійних коштів НПФ з метою отримання доходів.Учасники — фізичні особи, на користь яких сплачуються пенсійні внески.Вкладники — юридичні особи — бюджетні установи, платники пенсійних внесків на користь своїх працівників.Програма недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери м. Одеси створюється і діє незалежно від державної системи пенсійного забезпечення і в доповнення до неї.Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на підставі відповідних Пенсійних контрактів, що укладаються між уповноваженим органом - розпорядником бюджетних коштів та адміністратором недержавного пенсійного фонду.Учасниками Програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери, на користь яких здійснюються пенсійні внески, є працівники бюджетних установ, які фінансуються за рахунок бюджету міста Одеси.Визначення недержавного пенсійного фонду, який здійснюватиме накопичення пенсійних внесків на користь учасників та проводитиме пенсійні виплати учасникам фонду, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

 

4. Механізм дії Програми недержавного пенсійного забезпечення

Адміністратор, від імені недержавного пенсійного фонду, зобов'язаний укласти з кожним керівником бюджетної установи Пенсійний контракт і відкрити на кожного робітника-учасника фонду індивідуальний пенсійний рахунок. Кошти, накопичені на пенсійних рахунках, є власністю учасника пенсійного фонду. У разі смерті учасника фонду всі накопичення успадковуються згідно з чинним законодавством України.
Уповноважений орган (розпорядник бюджетних коштів) перераховує пенсійні внески у визначений недержавний пенсійний фонд на користь працівників своєї установи. Шляхом інвестування одержаних коштів Фонд досягає їх збільшення. Після отримання громадянином права на пенсію Фонд виплачує додаткову пенсію на умовах, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

 

5. Схема функціонування системи недержавного (додаткового) пенсійного

забезпечення працівників бюджетної сфери

 

 

6. Перелік галузей та критерії відбору працівників бюджетних установ м. Одеси,
які братимуть участь у програмі додаткового пенсійного забезпечення

Міською цільовою програмою недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення планується охопити 30% працюючих робітників основних галузей бюджетної сфери. У тому числі за галузями:

 

Галузь / Головний розпорядник
Категорії
працівників
Критерії
відбору
1. «Освіта»
Управління освіти та науки Одеської міської ради
1. Педагогічні працівники комунальних загальноосвітніх закладів
2. Педагогічні працівники комунальних дошкільних закладів
3. Педагогічні працівники позашкільних закладів
4. Адміністративний персонал комунальних закладів та установ освіти
5. Господарсько-обслуговуючий та технічний персонал установ та закладів освіти
На момент включення до персоніфікованого списку: 1. Стаж безперервної сумлінної роботи в одному комунальному закладі або установі не менше 10 років
2. Наявність реєстрації у м. Одесі.
3. Вік:
• для жінок - до 50 років,
• для чоловіків - до 55 років
4.   Наявність у педагогічного персоналу звання:
- Заслужений вчитель України;
- Заслужений працівник освіти України
- Кращий педагогічний     працівник міста Одеси;
- Вчитель-методист;
- Старший вчитель, або знаку «Відмінник освіти України», відзнаки Одеського міського голови.
2. «Охорона здоров'я»
Управління охорони здоров'я Одеської міської ради
1. Лікарі
2. Спеціалісти з базовою та неповною вищою медичною освітою
3. Молодший медичний персонал та персонал робочих професій
4. Провідні спеціалісти та спеціалісти 1-ї кваліфікаційної категорії (не медики), професіонали та технічні робітники
5. Адміністративно- управлінський персонал
На момент включення до персоніфікованого списку
1. Стаж роботи в комунальних установах охорони здоров'я міста Одеси не менше 10- ти років;
2. Основне місце роботи - бюджетні установи, що є власністю територіальної громади м. Одеси;
3. Вік:
- для жінок - до 53 років,
- для чоловіків - до 58 років;
4. Наявність вищої або першої кваліфікаційної категорії у лікарів та спеціалістів з базової та неповною вищою медичною освітою.
3. «Культура та мистецтво»
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
1. Педагогічні працівники комунальних позашкільних навчальних закладів
2. Адміністративний персонал комунальних навчальних закладів та установ культури
3. Господарсько- обслуговуючий та технічний персонал комунальних закладів та установ культури.
4. Працівники муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова
5. Працівники бібліотечних систем міста
6. Артистичний склад театру духової музики ім. О. Саліка
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45-ти років; чоловіки віком до 50-ти років
2. Стаж безперервної сумлінної роботи в комунальному закладі чи установі міста Одеси не менше 5-ти років
3. Основне місце роботи - бюджетні установи культури та мистецтва
4. Наявність 1-ї або вищої категорії у педагогічного, бібліотечного  та концертмейстерського персоналу
5. Наявність вищої категорії у артистичного складу
4. «Фізична культура і спорт»
Управління з фізичної культури та спорту спорту Одеської міської ради
1. Тренери комунальних установ з фізичної культури та спорту
2. Спеціалісти комунальних установ з фізичної культури та спорту
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45-ти років; чоловіки віком до 50-ти років
2. Наявність спортивного звання майстер спорту або кандидат в майстри спорту для тренерів
3. Основне місце роботи - бюджетні установи з фізичної культури та спорту.
4. Стаж роботи в комунальних бюджетних установах міста Одеси не менше 5-ти років.
5. «Молодіжні програми»
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради
1. Адміністративний персонал
2. Головні спеціалісти
3. Провідні спеціалісти
4. Педагоги -  організатори
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45-ти років; чоловіки віком до 50-ти років
2. Вища або середня спеціальна освіта
3. Стаж роботи в комунальних бюджетних установах міста Одеси не менше 5-ти років.
4. Основне місце роботи — бюджетні установи молодіжної та сімейної політики
6. «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради
1. Адміністративний персонал
2. Педагогічні працівники
3. Медичні працівники
4. Спеціалісти
5. Господарсько- обслуговуючий та технічний персонал.
1.  На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45-ти років; чоловіки віком до 50-ти років
2. Стаж роботи в комунальних бюджетних установах міста Одеси не менше 5-ти років
3. Основне місце роботи - комунальні установи соціального захисту і територіальні центри та відділення соціальної допомоги на дому
Служба у справах дітей Одеської міської ради
1. Адміністративний персонал
2. Педагогічні працівники
3. Медичні працівники
4. Спеціалісти
5. Господарсько- обслуговуючий персонал та інші
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45-ти років; чоловіки віком до 50-ти років
2. Стаж роботи в комунальних бюджетних установах міста Одеси не менше 5-ти років
3. Основне місце роботи - притулки для дітей, центр соціальне - психологічної реабілітації дітей

Працівник бюджетної установи однієї із зазначених галузей, який належить до затвердженої категорії працівників та відповідає критеріям відбору має право брати участь у Програмі.
Головні розпорядники бюджетних коштів - відповідальні за виконання Програми, створюють комісії для визначення персоніфікованого складу осіб, які братимуть участь у Програмі.
Персоніфіковані списки працівників бюджетних установ галузі, відповідно до затверджених категорій та критеріїв відбору, затверджується головним розпорядником бюджетних коштів, до підпорядкування якого належать бюджетні установи в яких працюють дані робітники.

 

7. Розмір пенсійних внесків

Розмір пенсійних внесків, які сплачує ВКЛАДНИК (юридична особа - бюджетна установа, платники пенсійних внесків на користь своїх працівників) за рахунок коштів бюджету м. Одеси становить - 50 грн. з розрахунку на один місяць на одного учасника. Періодичність сплати внесків - щомісячна.
Розмір пенсійних внесків, які сплачуватимуться за рахунок інших джерел, не обмежується.
Пенсійні внески сплачуються розпорядниками бюджетних коштів на користь учасника Пенсійного фонду шляхом зарахування відповідних грошових сум на рахунок відповідного Пенсійного фонду згідно з умовами пенсійної схеми та укладених контрактів.
Додаткові пенсії виплачуються довічно або протягом певного терміну, але не менш ніж 10 років.

 

8. Ресурсне забезпечення

Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси головним розпорядникам бюджетних коштів-виконавцям програми на зазначені цілі на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів на реалізацію програми за роками:                                            

                                                                      тис. грн.

рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Бюджет

м. Одеси

7081,2

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

Обсяг видатків у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за роками представлено в додатку 1.

 

9. Виконавці Програми

Управління освіти та науки Одеської міської ради;
Управління охорони здоров'я Одеської міської ради;
Управління з питань культури та мистецтва Одеської міської ради;
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради;
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради;
Служба у справах дітей Одеської міської ради.

10. Контроль за виконанням Програми
Контроль за реалізацією Програми здійснюється управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.

11. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
При щомісячних пенсійних внесках у сумі 50 грн. з бюджету міста буде витрачено на одного працівника 600 грн. на рік. У разі перерахування коштів протягом 10 років на 1 працівника міста буде сплачено 6 000 грн.
Це довгострокова програма. За досягненням пенсійного віку (55 років - для жінок і 60 років - для чоловіків) кожен учасник недержавного пенсійного фонду зможе одержувати додаткову до державної пенсії накопичену пенсію, залежно від термінів накопичення.

Секретар ради                                       О.А. Прокопенко

 Страница создана: 17.01.2008 14:44
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее