08:18:58   |   02 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2076-V от 21.12.2007г.

№2076-V от 21.12.2007г.

Об утверждении Программы развития туризма в г. Одессе на 2008 - 2012 годы (С изменениями и дополнениями)

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №2445-VI від 21.12.2012р.

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №1628-VI від 23.12.2011р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№2076-V від 21.12.2007р.

Про затвердження Програми розвитку туризму
в м. Одесі на 2008 – 2012 роки


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою формування й розвитку в Одесі високоефективного й конкурентноздатного туристичного комплексу, а також формування іміджу Одеси як привабливого туристичного міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку туризму в м. Одесі на 2008 – 2012 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з рекреації та туризму.

Міський голова                                   Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 21.12.2007р. №2076-V

 

ПРОГРАМА
розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2008 – 2012 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України від 23.03.2000 р. №1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Закону України від 18.03.2004р. №162-ІУ "Про державні цільові програми", Указу Президента України від 10.08.1999р. № 973/99 "Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2002р. №583 "Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004р. №1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.07.2002р. № 566/А-2002 "Про Концепцію розвитку туристично-рекреаційної галузі в Одеській області до 2010 року"; рішень Одеської міської ради від 26.07.2002р. №200-ІУ "Про Концепцію соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року", від 15.10.2002р. №414-ІУ "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року", від 11.10.2004р. №3156-ІУ "Про Основні напрямки соціально-економічного розвитку на 2005-2015 роки".
Програма визначає основні напрями та форми діяльності органів місцевого самоврядування в м. Одесі для подальшого становлення й ефективного функціонування курортно-рекреаційної та туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку ділового туризму.
Програма покликана стимулювати ефективне використання наявних рекреаційних ресурсів міста, підвищити рівень міжгалузевого співробітництва, забезпечити прозорість, конкурентність та інноваційність процесу ринкових відносин у туристично-рекреаційній галузі, визначити перспективи її подальшого розвитку.
Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть розв'язанню наявних соціально-економічних проблем, активізації підприємницької діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності, поліпшенню їхнього фінансового становища, збільшенню обсягу конкурентоспроможних туристично-оздоровчих послуг, здатних задовольнити потреби населення країни та іноземних громадян, розвитку ділового туризму, створенню належних умов для проведення фінальної частини чемпіонату ЄВРО 2012 та забезпеченню на цій основі динамічного розвитку міста Одеси при дотриманні екологічної рівноваги і збереженні історико-культурної спадщини.
Програма підготовлена департаментом рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради.

 

1. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ
 

За своїм рекреаційним і туристичним потенціалом місто Одеса посідає одне з провідних місць в Україні.
Високий рейтинг, отриманий містом у 2006 році, сприятиме підвищенню його інвестиційної привабливості за багатьма напрямками, у тому числі розвитку рекреаційної та туристичної галузей.
Одеса одна з перших стала на шлях довгострокового цільового планування розвитку міста. Програмно-цільові методи планування й керування соціально-економічним розвитком господарського та соціального комплексу міста використовуються в практиці органів місцевого самоврядування понад п`ять років.
Програма актуальна для міста Одеси, реалізація заходів якої потребує програмного методу.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Основною метою Програми є формування й розвиток в Одесі високоефективного й конкурентноздатного туристичного комплексу, що забезпечує широкі можливості для задоволення потреб вітчизняних і закордонних громадян у різноманітних туристичних послугах, розвиток економіки міста, у тому числі збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів, збільшення кількості робочих місць, збереження й раціональне використання історико-культурної спадщини й природного потенціалу, а також формування іміджу Одеси як привабливого туристичного міста.
Пріоритетними завданнями цієї Програми є:
- забезпечення системи нових підходів муніципального регулювання в туризмі, що відповідають соціально-економічним умовам, цілям, принципам і завданням здійснення туристичної діяльності;
- створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього й в'їзного туризму;
- вживання заходів з кадрового, науково-методичного, рекламно-інформаційного забезпечення туристичної галузі;
- розвиток інфраструктури туризму, розробка комплексу заходів зі сприяння модернізації матеріальної бази туризму, активізації будівництва нових об'єктів;
- створення туристичного продукту на території міста на основі ринкових механізмів, використання туристичного потенціалу організацій різних форм власності, збільшення експорту послуг;
- забезпечення безпеки туристів;
- просування туристичного продукту на світовий ринок туристичних послуг;
- забезпечення розвитку малого підприємництва, розвиток об'єктів споживчого ринку й послуг, стимулювання зайнятості населення в області туризму й обслуговуючій сфері;
- створення передумов для забезпечення належного рівня прийому туристів при проведенні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012р.

Програмою визначені основні напрямки розвитку в місті таких видів туризму, як:
1. Пізнавальний туризм:
- створення умов для формування туристично-екскурсійних маршрутів для різних категорій населення;
- організація екскурсій для школярів і студентів відповідно до навчальних програм з історії, культури, літератури.
2. Рекреаційний та оздоровчий туризм:
- використання в туристичних цілях наявної санаторно-курортної бази міста;
- відновлення наявної й створення нової інфраструктури в санаторно-курортних й оздоровчих установах з розширенням спектра пропонованих туристичних послуг;
- організація літніх туристично-оздоровлювальних закладів, будівництво кемпінгів, обладнаних стоянок для відпочинку.
3. Діловий туризм:
- розвиток туристично-екскурсійних послуг для учасників конгресів, конференцій, симпозіумів;
- створення умов для надання туристично-екскурсійних послуг при проведенні спортивно-масових, культурних заходів, фестивалів, оглядів науково-технічних досягнень.
Програма визначає такі пріоритетні напрямки підвищення рівня безпеки у сфері туризму:
- безпека життя й здоров'я туристів;
- розвиток ринку страхування в туризмі;
- захист прав споживачів;
- протипожежна безпека;
- безпека в місцях розміщення й харчування;
- безпека на транспорті;
- здійснення спеціальної підготовки туристичних кадрів і контролю за дотриманням норм, правил з техніки безпеки в діяльності туроператорів і турагентів з обслуговування туристів;
- захист й охорона туристичного середовища;
- створення місцевих систем забезпечення захисту й безпеки туристів і місцевого населення.

 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
 

Ефективність реалізації Програми залежатиме від виконання заходів, які відповідають Концепції розвитку туризму в м Одесі до 2015 року і спрямовані на:
- удосконалення структури управління туризмом, що дозволяє ефективно управляти й з максимальною вигодою для економіки міста використовувати наявні на території ресурси й матеріальну базу, незалежно від форми власності й відомчої підпорядкованості, за умови охорони навколишнього середовища;
- поліпшення якості обслуговування туристів відповідно до вимог стандартизації, сертифікації, ліцензування туристичної діяльності;
- розвиток мережі одно-, двох-, трьохзіркових готелів за допомогою ремонту, реконструкції наявних готелів, підвищення сервісу обслуговування, надання додаткових послуг, будівництва нових готелів;
- приєднання до єдиної туристично-інформаційної мережі на території України за допомогою впровадження й розвитку бази даних про туристичні можливості через діяльність туристично-інформаційного центру (ТІЦ);
- удосконалення інформаційного забезпечення системи управління туристичною галуззю й інформаційної підтримки іміджу Одеси як міста, сприятливого для туризму;
- рекламно-інформаційний супровід туристичного потенціалу міста, шляхом видання в достатній кількості інформаційно-рекламних матеріалів за видами туризму;
- активізацію всіх форм просування місцевого туристичного продукту, у тому числі участь у міжнародних туристичних виставках на території України, у найбільших міжнародних виставках, проведення рекламних кампаній у засобах масової інформації;
- проведення традиційних заходів (фестивалі, ярмарки, виставки, конкурси, міжнародні конференції для пропаганди туристичних можливостей міста);
- розширення міжнародних зв'язків у сфері туризму, реалізацію заходів з містами-побратимами, країнами-сусідами, шляхом створення трансграничних туристичних маршрутів;
- удосконалення системи підготовки й підвищення кваліфікації кадрів у сфері туризму;
- збільшення обсягу платних туристично-екскурсійних послуг населенню й числа прийнятих іноземних туристів;
- будівництво нових туристичних комплексів;
- запровадження нових форм і методів туристичного обслуговування.
За рахунок виконання зазначених заходів на 40% збільшаться туристичні потоки, кількість робочих місць у сфері туризму та суміжних сферах - на 93 тис. одиниць, надходження до бюджету міста від суб'єктів підприємництва у сфері туризму зростуть на 20-25%.

 

4. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ,

В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ БЮДЖЕТУ М. ОДЕСИ 

Реалізація заходів Програми має здійснюватися за рахунок коштів бюджету м. Одеси, суб`єктів підприємництва усіх форм власності, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених бюджетом м. Одеси головному розпоряднику – виконавчому комітету Одеської міської ради на відповідний рік та іншим виконавчим органам Одеської міської ради, відповідальним за виконання заходів програми.

Джерела фінансування
2008
2009
2010
2011
2012
Всього
затрат
(тис. грн)
бюджет
м. Одеси
1882,5
2268
2537
2870
3565
13122,5

 

5. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми сприятиме розвитку сучасної матеріально-технічної бази галузі, спроможної створити регіональний туристичний продукт, що відповідатиме світовим стандартам та надаватиме високоякісні послуги.
Наявність зазначених конкурентоспроможних послуг та турпродукту дозволить максимально задовольнити відповідні потреби населення України, іноземних громадян, підвищити інвестиційну привабливість м. Одеси, створити умови для залучення іноземних інвестицій, зміцнити її імідж як курортно-рекреаційного та туристичного центру міжнародного значення, створити якісний місцевий туристичний продукт.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
 

Контроль за ходом виконанням програми здійснює Одеська міська рада.
Відповідальність за забезпечення виконання Програми несуть виконавчий комітет Одеської міської ради, виконавчі органи Одеської міської ради, причетні до реалізації її заходів.
Поточне управління та контроль за виконанням Програми здійснює департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради та постійна комісія з туризму та розвитку рекреаційного комплексу Одеської міської ради.

 

Додаток 1
до Програми розвитку туризму
в м. Одесі на 2008-2012 роки
ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОГРАМОЮ

Додаток 2
до Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008 – 2012 роки
 
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 – 2012 роки
 
1. __180109_ _Виконавчий комітет Одеської міської ради________________________________
      (КФКВ)                            (найменування головного розпорядника)
 
2. __180109_ _Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради______
      (КФКВ)                     (найменування відповідального виконавця)
 
3. _180109_    _Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2008 – 2012 роки__________________
       (КФКВ)
 
4. Обсяг бюджетного призначення - _13122,5_ тис. грн., зокрема із загального фонду __13122,5_ тис. грн., у тому числі 2008 р. – 1882,5 тис. грн, 2009 р. – 2268 тис. грн., 2010 – 2537 тис. грн, 2011 р. – 2870 тис. грн., 2012 р. – 3565 тис. грн., зі спеціального фонду - ____-____.
 
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
 
·       Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
·       Закон України "Про державні цільові програми";
·       Закон України "Про туризм";
·       Закон України "Про курорти";
·       Указ Президента України від 10.08.1999р. №973/99 "Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року";
·       Указ Президента України "Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України";
·       Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження державної Програми розвитку туризму на 2002-2010 роки" від 29.04.2002р. № 583;
·       Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. №1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки" ;
·       Рішення Одеської обласної ради від 24.04.2003р. №146-ІV "Про затвердження Програми розвитку туристично-рекреаційної та курортної галузі в Одеській області на 2003 –2010 роки";
·       Рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. № 2634-ІV "Про паспорти бюджетних програм";
·       Рішення Одеської міської ради від 26.07.2002 р. №200-ІV "Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року ";
·       Рішення Одеської міської ради від 15.10.2002р. № 414-ІV "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року";
·       Рішення Одеської міської ради від 11.10.2004р. №3156-ІV "Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки";
·       Рішення Одеської міської ради “Про затвердження концепції розвитку туризму в м.Одесі на 2007-2015 роки” № 1395-V від 04.07.2007р.
·       Розпорядження міського голови від 08.02.2006р. № 73-01р "Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси".
6. Мета бюджетної програми:
Основною метою бюджетної Програми є формування й розвиток в Одесі високоефективного й конкурентоздатного туристичного комплексу, що забезпечуватиме широкі можливості для задоволення потреб вітчизняних і закордонних громадян у різноманітних туристичних послугах, розвиток економіки міста, у тому числі збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів, збільшення кількості робочих місць, збереження й раціональне використання історико-культурної спадщини й природного потенціалу, а також формування іміджу Одеси, як привабливого туристичного міста.
7. Напрями діяльності:

 

№ п/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1.
Удосконалення управління туристичною галуззю міста
 
1.2.
Створення сприятливого інформаційного поля для просування одеського туристичного продукту, забезпечення туристичних потреб одеситів та гостей міста
1.3.
Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси
 1.4.
Формування образу Одеси, як центру ділового туризму в України
1.5.
Формування привабливого образу Одеси, як унікального культурного та туристичного центру України
1.6.
Формування сприятливих умов для залучення туристів до м. Одеси, розвиток в`їзного туризму
1.7.
Розвиток матеріальної бази для туристичної індустрії
1.8.
Забезпечення безпеки туристів
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси Програмою не передбачені

 

 
8. Категорія економічної класифікації:

 

КЕКВ
Найменування
 
1000
 
Поточні видатки
1130
Придбання предметів постачання та матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1131
Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря
1133
Продукти харчування
1139
Оплата інших послуг та інших видатків
1140
Видатки на відрядження
1172
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку
2110
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
2140
Реконструкція та реставрація

 

 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

 

№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальн-ий фонд
Спеціал-ьний фонд
Разом
1
Витрати
тис. грн.
 
 
13032,5
 
13032,5
2.
Продукт
туристичний продукт, послуги, рекламно-інформаційні видання, інвестиційні проекти
 
дані Програми
 
Х
 
Х
 
Х
 
3.
Ефектив-ність
розвиток туристичної галузі, координація туристичних підприємств, створення позитивного іміджу міста на світовому ринку туристичних послуг; розвиток нових туристичних ресурсів міста, збільшення надходжень до бюджету міста
Статистичні дані, дані Програми
Х
Х
Х
 
4.
 
Якість
кількість створених нових робочих місць, розширення сфери послуг в туризмі, збільшення кількості туристів, покращання якості та кількості туристичних послуг
Статистичні дані, дані Програми
 
Х
 
Х
 
Х

 

 
Керівник управління
 
__Виконавчий комітет Одеської
 міської ради_____________                                   ______________            ___Єршова Т.М. _____
(найменування головного розпорядника                 (підпис)                      (прізвище та ініціали)
коштів бюджету м. Одеси)
 
 Секретар міської ради                                                                         О.А.Прокопенко


Страница создана: 10.01.2008 15:35
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее