21:43:20   |   07 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2081-V от 21.12.2007

№2081-V от 21.12.2007

Об утверждении программы развития КУ "Одесский зоопарк общегосударственного значения" на 2008 год (с изменениями)

Рішення
Одеської міської ради
№ 2081-V від 21.12.2007

 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради № 2154-V від 22.01.2008р.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2902-V від 10.07.2008р.


Про затвердження програми розвитку комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" на 2008 рік

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розвитку комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" на 2008 рік (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з культури та духовності.


Міський голова                                         Е. Гурвіц

 


Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2081-V від 21.12.2007


Програма розвитку комунальної установи

"Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення"
на 2008 рік


I. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
КУ "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" (далі - зоопарк) – єдиний заклад подібного типу в Одеській області. Відвідування зоопарку складає більш ніж 250 тисяч чоловік на рік. Його колекція містить 262 видів та 1568 екземплярів тварин. У тому числі 49 видів занесено до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, 3,8 га з яких є експозиційними.
Завдяки вжитим заходам було збережено колекцію тварин. В 2007 році розпочата робота, спрямована на поліпшення організації утримання тварин, створення для них умов, які відповідають нормам Європейської Асоціації Зоопарків та Акваріумів (ЄАЗА). Відновлена робота екологічного виховання в рамках гуртку юннатів.


II. Мета Програми
Основною метою Програми є збереження та розвиток Одеського зоопарку як культурно-освітньої природоохоронної та науково-дослідної установи загальнодержавного значення. Програма визначає головні напрямки та практичні заходи щодо вирішення основних проблем функціонування та розвитку зоопарку. У зв'язку з тим, що установа має статус загальнодержавної, необхідно систематично здійснювати заходи, спрямовані на підтримку цього статусу. З допомогою Програми буде досягнуто нового, більш досконалого та раціонального рівня забезпечення функціонування установи.


III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Для досягнення необхідного рівня утримання тварин, створення нових експозицій, поповнення колекції, розширення еколого-просвітницької діяльності установа потребує підтримки місцевих органів влади, оскільки брак власних коштів не дозволяє в повній мірі забезпечити необхідний рівень утримання тварин, проводити роботу з культурного обслуговування населення, особливо екологічного виховання дітей та юнацтва. Програма передбачає вирішення таких завдань:
- проведення ремонтних робіт у вольєрах та господарських приміщеннях;
- поповнення колекції тварин;
- розробка та створення нових експозицій;
- розширення та перепланування експозиційної зони;
- виконання наукових досліджень та програм з утримання, розведення та ветеринарного обслуговування диких тварин;
- популяризація екологічних знань та розвиток руху юних натуралістів.


IV. Строки та етапи виконання Програми
Програма приймається на 2008 рік, протягом якого мають бути виконані всі її заходи та завдання. Це дасть можливість вчасно і більш раціонально спланувати діяльність установи на наступні роки.


V. Перелік заходів і завдань Програми

 
зп
Зміст заходу
Джерело фінансування
Орієнтовна вартість,
тис. грн.
1
Розробка генерального плану реконструкції зоопарку з винесенням господарських приміщень з експозиційної зони та плануванням розміщення нових експозицій
бюджет міста
40,0
2
Ремонт водопроводу з вводом інженерних мереж в зимові приміщення для утримання тварин
бюджет міста
300,0
3
Ремонт фасаду адміністративного корпусу та головного входу в зоопарк
власні надходження
50,0
4
Повна реконструкція огорожі зоопарку згідно з вимогами техніки безпеки
бюджет міста
350,0
5
Будівництво вольєра для жирафів з зимовою експозицією
бюджет міста
460,0
6
Будівництво вольєра для бегемотів
спонсорські кошти
100,0
7
Улаштування нового електричного вводу
власні надходження
25,0
8
Початок будівництва корпусу господарської бригади в господарській зоні з улаштуванням майстерень та гаражу                                                    
бюджет міста
250,0
9
Придбання двох карликових бегемотів
спонсорські кошти
7,5
10
Придбання самця орлана білохвостого
власні надходження
 –
11
Придбання двох антилоп бонго
бюджет міста
25, 0
12
Придбання самця зубра
бюджет міста
13,0
13
Придбання двох пум
бюджет міста
30,0
14
Придбання двох чорних грифів
власні надходження
30,0
15
Придбання причепу для трактора
бюджет міста
22,0
16
Придбання самоскиду МАЗ
власні надходження
210,0
17
Розвиток матеріальної бази для роботи юннатів
власні надходження
15,0
18
Створення путівника по зоопарку
власні надходження
7,5
19
Створення музейної експозиції
"Історія Одеського зоопарку"
власні надходження
5,0
20
Святкування 85-річчя Одеського зоопарку
бюджет міста,
власні надходження
25,0
25,0

На поточні видатки передбачена сума у розмірі 3854,5 тис. грн., що буде спрямована на: виплату заробітної плати – 1422,2 тис.грн., витрати з годування тварин – 1281,6 тис.грн., комунальні платежі - 894,4 тис.грн та охорону зоопарку – 256,3 тис.грн.
Інші видатки на утримання зоопарку покриваються за рахунок власних надходжень та спонсорської допомоги.


VI. Ресурсне забезпечення Програми за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси
Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік, а також залучення коштів громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Джерело
Сума, тис грн.
1
Бюджет міста Одеса на 2008 рік
5 554,5
2
Власні надходження
1 500,0
 
Всього
7 054,5

  

VII. Організація управління та контролю за виконанням Програми
Головним виконавцем Програми є КУ "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення", який в своїй діяльності підпорядковується управлінню з питань культури та мистецтв Одеської міської ради.
До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням нових нормативних актів.


VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми Виконання Програми дасть можливість:
- створити умови для утримання тварин в належному стані, що сприятиме розвитку колекції;
- активізувати участь Одеського зоопарку в міжнародному співробітництві по збереженню диких та зникаючих тварин;
- поліпшити якість екологічної освіти молоді;
- організувати належний рівень для культурного відпочинку населення;
- забезпечити проведення наукових досліджень та їх упровадження в практичну роботу по збереженню генофонду тварин.


Програма набуває чинності 1 січня 2008 року.Страница создана: 10.01.2008 13:31
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее