07:26:08   |   09 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / 032584/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

032584/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення „Про створення управління з питань молоді Одеської міської ради та затвердження Положення про нього”

ПРОЕКТ

  

 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення „Про створення управління  з питань молоді Одеської міської ради та затвердження Положення про нього”
 
 
 
Відповідно до статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення  „Про створення управління з питань молоді Одеської міської ради та затвердження Положення про нього (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.
 
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                          О. Бриндак
 
 
 
 
В.о. керуючої справами                                                      О. Оніщенко


 

 
 
 
Вик. Цвірінько
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
 
Про створення управління з питань молоді
Одеської  міської  ради  та  затвердження Положення про нього

        
 
Відповідно до статей 25, 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вдосконалення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, в межах затвердженої загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
 
1. Створити управління з питань молоді Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.
 
 
 
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                        О. Бриндак
 
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
 
В.о. керуючої справами                                                               О. Оніщенко
 


 

 

 

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від


ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ МОЛОДІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ МОЛОДІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради   (далі – Рада) і створюється згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Управління є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки, у своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної влади, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням (далі – Положення).
1.3. До компетенції Управління входять повноваження виконавчого органу Ради з питань молоді, формування та реалізації муніципальної молодіжної політики. 
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане виконавчому комітету Ради та міському голові. 
1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом, а також із коштів, розміщених на інших рахунках Управління, за кошторисами, затвердженими його начальником. 
1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
1.7. Місцезнаходження Управління: 65009, м. Одеса,   вул. Черняховського, 6. 
1.8. Офіційна електронна адреса Управління: molod@omr.odessa.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Основними завданнями та функціями Управління є: 
2.1. Формування та реалізація міської молодіжної політики. 
2.2. Підготовка разом з іншими виконавчими органами Ради інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, міських комплексних і цільових програм з питань соціального становлення та розвитку молоді. 
2.3. Забезпечення належних умов соціального розвитку молодіжної верстви територіальної громади м. Одеси. 
2.4. Координація діяльності молодіжної ради при міському голові, фінансово-організаційне забезпечення його формування/виборів та подальшої роботи.
2.5. Взаємодія з науковими, науково-дослідницькими установами і навчальними закладами з питань, віднесених до компетенції Управління. 
2.6. Забезпечення додержання законодавства України стосовно молоді. 
2.7. Систематичний аналіз і прогнозування молодіжних уподобань, схильностей, громадської думки у молодіжному середовищі.
2.8. Розробка проектів, концепцій, комплексних та цільових програм з питань, віднесених до компетенції Управління, пропозицій щодо їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення та організація їх виконання. 
2.9. Координація діяльності з оперативного та організаційно-методичного управління дитячо-підлітковими клубами за місцем проживання комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр».
2.10. Ведення статистичного обліку, підготовка і подання у встановленому порядку статистичної звітності про соціальне становище молоді. 
2.11. Розробка пропозицій до проектів комплексних і цільових програм соціально-економічного розвитку міста та проектів бюджету міста з питань, віднесених до компетенції Управління. 
2.12. Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджету для задоволення соціальних потреб молоді. 
2.13. Сприяння залученню на виконання програм, віднесених до компетенції Управління, позабюджетних коштів. 
2.14. Сприяння розвитку та зміцненню матеріально-технічної, кадрової, методичної бази молодіжних центрів, молодіжно-підліткових клубів. 
2.15. Сприяння реалізації суспільних ініціатив громадських організацій, благодійних фондів, статутні цілі яких відповідають завданням держави з питань молоді. 
2.16. Сприяння розвитку міжрегіонального молодіжного співробітництва, громадянського євроінтеграційного потенціалу. 
2.17. Залучення благодійних фондів, громадських організацій, суб'єктів підприємницької діяльності до розв'язання актуальних соціальних проблем молоді. 
2.18. Здійснення фінансування: програм (проектів) з питань сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, визначених виконавцями муніципального соціального замовлення. 
2.19. Проведення фестивалів, конкурсів, заходів, спрямованих на розвиток творчого, громадського, бізнесового потенціалу молодих осіб. 
2.20. Реалізація комплексу рекламно-інформаційних, просвітницьких, патронатних заходів, спрямованих на: 
- формування молодіжного, налаштованого на партнерство з виконавчими органами Ради, волонтерського активу;
- створення молодіжних громадських організацій, спроможних сприяти в реалізації законних прав та інтересів своїх членів;
- патріотичне виховання молоді;
- попередження (подолання) негативних явищ у молодіжному середовищі; 
- підвищення правової обізнаності молоді. 
2.21. Створення сприятливого для молоді інформаційного простору, здатного задовольнити її соціально-культурні, освітні потреби. 
2.22. Розгляд звернень громадян, оперативне та об’єктивне реагування за викладеними в них фактами. 
2.23. Вирішення спільно з іншими виконавчими органами відповідно до законодавства питань про проведення масових заходів за участю молоді.  
2.24. Організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля молоді.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:
3.1. Залучати фахівців інших виконавчих органів Ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції. 
3.2. Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів Ради, місцевих підрозділів Держкомстату, підприємств та організацій усіх форм власності інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 
3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, віднесених до його компетенції. 
3.4. Відкривати згідно з рішеннями Ради та її виконавчого комітету цільові позабюджетні рахунки. 

4. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ
 
4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
4.2. Компетенція начальника Управління:
Начальник Управління:
4.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків та повноважень, покладених на нього, діє від імені Управління без довіреності. 
4.2.2. Надає на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступника начальника, начальників відділів Управління та інших посадових осіб.
4.2.3. Представляє міському голові розроблений Управлінням проект штатного розпису апарату Управління з розрахунком видатків на його утримання. 
4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженим штатним розписом.
4.2.5. Забезпечує виконання розпорядчих документів Ради, міського голови та виконавчого комітету Ради відносно молоді. 
4.2.6. У межах своїх повноважень видає накази. Накази начальника управління можуть бути скасовані міським головою. 
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником коштів, передбачених для Управління у бюджеті м. Одеси. 
4.2.8. У межах своїх повноважень представляє Управління як виконавчий орган Ради у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими виконавчими органами Ради, підприємствами, установами і громадянами. 
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10. Укладає відповідно до чинного законодавства угоди про виконання робіт і надання послуг, пов’язаних з реалізацією покладених на Управління повноважень. 
4.2.11. Надає міському голові подання про призначення на посади та звільнення з посад керівників підпорядкованих Управлінню підприємств, установ, організацій комунальної власності.
4.2.12. Координує діяльність підпорядкованих Управлінню підприємств, установ, організацій комунальної власності.
4.2.13. У межах своїх повноважень видає доручення. 
4.3. Структура Управління:
4.3.1. Начальник Управління, заступник начальника, начальники відділів Управління. 
4.3.2. Структурні підрозділи Управління: відділи, сектори.
4.3.3. Структурні підрозділи Управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником Управління. 
4.3.4. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється начальником Управління. 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                              О. Бриндак
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее