11:12:34   |   08 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / 031690/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

031690/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міські дороги» у новій редакції»

ПРОЕКТ

 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міські дороги» у новій редакції»
 
 
 
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення статутних документів у відповідність до вимог чинного законодавства України, виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:

         1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення   «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міські дороги»  у новій редакції» (додається).

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Орловського А.Й. 
 


Міський голова                                                                     О. Костусєв
 
 
 
 
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко
 
 
 
 
 
 
 
Вик.: Батурін
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
 
Про затвердження Статуту комунального підприємства  «Міські  дороги»  у  новій редакції
  
          
 
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою уточнення місцезнаходження підприємства та приведення статутних документів у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Статут комунального підприємства у новій редакції (додається).
 
         2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи щодо реєстрації змін до Статуту комунального підприємства «Міські дороги» відповідно до чинного законодавства.
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.    
  

Міський голова                                                                              О. Костусєв
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 

 
Керуюча справами                                                                         Т. Герасименко


Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
 
 
 
СТАТУТ
 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  МІСЬКІ ДОРОГИ
 
(нова редакція)
 
 
м. Одеса – 2013 р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ”МІСЬКІ ДОРОГИ”   (далі – Підприємство) створене шляхом злиття Міського підрядного спеціалізованого дорожнього ремонтно-будівельного тресту по ремонту, будівництву та експлуатації автошляхів, приєднання Підрядного спеціалізованого дорожнього ремонтно-будівельного управління № 1, Підрядного спеціалізованого дорожнього ремонтно-будівельного управління механізованих робіт № 2 і є правонаступником відносно переданих прав та обов'язків відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про дорожній рух”, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою:  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКІ ДОРОГИ".
1.2.2. Скорочене українською мовою:  КП „МІСЬКІ ДОРОГИ”.
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ”.
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП „ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ”.
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику і з правом вільного найму працівників.
1.9. Засновник   не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе   відповідальності   за   зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України.
1.11. Місцезнаходження підприємства: Україна, 65010, м. Одеса,  вул. Краснова, 2-Б.
 
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Утримання (літнє та зимове) магістральних доріг міста в межах річних бюджетних призначень.
2.2.2. За завданням власника або уповноваженого органу здійснення поточного утримання, ремонту та реконструкції магістральних доріг міста.
2.2.3. Надання юридичним та фізичним особам послуг з проведення робіт з благоустрою територій.
2.2.4. Надання юридичним та фізичним особам послуг з проведення ремонту, реконструкції та будівництва доріг та тротуарів.    
2.2.5. За завданням власника або уповноваженого органу розробка поточних та перспективних планів заходів щодо благоустрою міста.
2.2.6. Організація впровадження нових форм та методів господарювання, прогресивних форм організації праці.
2.2.7. Видача технічних умов проектним та будівельним організаціям на відведення ливневих стоків від об'єктів будівництва, а також на будівництво та капітальний ремонт доріг міста.
2.2.8. Прийом в експлуатацію завершених робіт з будівництва та капітального ремонту доріг міського значення.
2.2.9. В межах річних бюджетних призначень організація утримання та ремонту дощової каналізації, мостів та шляхопроводів, підземних пішохідних переходів та інших дорожніх споруд.
2.2.10. Узгодження проектної документації на будівництво і ремонт інженерних мереж у межах міста.
2.2.11. Здійснення технічного нагляду за будівництвом та ремонтом автодоріг, контролю за відповідністю об'єктів якості виконаних робіт, технічним вимогам та стандартам.
2.3. Надання дозволу на проведення робіт з ремонту, реконструкції, будівництва та будь-яких змін видів дорожнього покриття, виїздів, тротуарів, місць для парковки гостьового і службового транспорту і виконання благоустрою після прокладки і ремонту інженерних мереж на території міста.
2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності   відповідних ліцензій.
 
3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття    рішення   про   припинення    діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення у разі необхідності цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) інших господарських товариств.
3.1.5. Змінення розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений   орган для здійснення   контролю за діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства призначається на посаду розпорядженням міського голови.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у   вітчизняних та іноземних підприємствах і організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати;   видає   накази, обов'язкові   для   всіх   робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення   відповідно   до   правил   внутрішнього   трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником.
3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника або за власною ініціативою здійснює   перевірки із залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.
 
4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА
 
4.1. Для   здійснення   господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 42 004000 (сорок два мільйони чотири тисячі) гривень, який складається з майна, яке знаходиться на балансі Підприємства на праві господарського відання та є власністю територіальної громади м. Одеси.  
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування   землею, водою та іншими природними   ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір Статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.
 
5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
 
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності.
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктах господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.
5.3.5. Безоплатні   та   благодійні   внески,   пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових   прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до Статутного фонду інших юридичних осіб, а також не може бути продане, передане або відчужене у будь-який спосіб без згоди Засновника. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами по укладених договорах, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.
6.3. Підприємство планує свою діяльність відповідно до його фінансування, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального   розвитку Підприємства та надає на   затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи   планів   складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.4. Прибуток   Підприємства, що залишається після   покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.5. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на   договірній   основі,   а   у   випадках,   передбачених законодавством,   за   державними   або   цінами,    встановленими Засновником.
6.6. Надає послуги за тарифами, затвердженими Одеською міською радою.
6.7. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.8. Порядок   ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.
 
7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
 
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
7.3. При укладенні трудового договору (контракту) Підприємство зобов’язується забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату не нижчу від визначеного законодавством мінімального розміру, а також забезпечити інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.         
 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ  ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
 
8.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.
 
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення)   або ліквідації.
9.2. Реорганізація   Підприємства   здійснюється   за   рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або    суду (господарського   суду)   у   випадках,    передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною   комісією, а у випадках припинення   діяльності Підприємства   за   рішенням   суду –   ліквідаційною   комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна   комісія   оцінює    наявне    майно Підприємства,    виявляє   його   дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо   сплати   боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна   комісія відповідає за збитки,   заподіяні Засновнику,   а   також   третім особам у   випадках   порушення законодавства при ліквідації Підприємства.
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                       О. Бриндак


АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее