03:57:26   |   05 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / 031701/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

031701/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.08.2012 р. № 378 «Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам»

ДООПРАЦЬОВАНИЙ  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

    

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.08.2012 р. № 378 «Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам» 
 
Відповідно до статті 144 Конституції України, статті 38, частини 12 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872 "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування", з метою організації тісної взаємодії, налагодження плідної співпраці і здійснення спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – громадські формування), які легалізовані та діють на адміністративній території міста Одеси, виключення випадків необґрунтованого надання посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.08.2012 р. № 378 "Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам":
1.1. Викласти п. 1 рішення в наступній редакції:
«1. Передбачити в організаційно-штатній структурі департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради створення відділу реєстрації, координації діяльності і здійснення контролю громадських формувань».
1.2. Викласти Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.Міський голова                                         О. Костусєв 
 

 
Керуюча справами                                    Т. Герасименко

 

 

 

Вик. Байжанов
  
  
  
  
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№ 

  

       
Порядок
координації діяльності і здійснення контролю громадських формувань

з охорони громадського порядку і державного кордону,

легалізованих на території міста Одеси,

та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам
(далі – Порядок)
 

         
  
1. Загальні положення

 

1.1. Порядок визначає механізм координації діяльності і здійснення контролю органами місцевого самоврядування у межах своєї компетенції спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси (далі – громадські формування).
1.2. Відповідно до статті 144 Конституції України, статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" Порядок є обов'язковим до виконання на території м. Одеси органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, громадськими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
1.3. Правовою основою діяльності громадських формувань є Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також Положення (Статути) цих формувань.
1.4. Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – департамент внутрішньої політики) є виконавчим органом Одеської міської ради, який спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України у встановленому законом порядку реєструє (легалізує) громадські формування, здійснює контроль і координує їх діяльність. 
 

      

  
2. Визначення понять 

      
Основні терміни, використані в Порядку, мають таке значення:
Громадські формування – об'єднання громадян, створені на добровільних засадах відповідно до положень Конституції України та Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" не менше ніж 10 громадянами за місцем їх роботи, навчання або проживання (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону").
Член громадського формування – це громадянин України, який досяг 18-річного віку, постійно або тимчасово проживає на відповідній території, виявив бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатний за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.
Посвідчення члена громадського формування – це документ встановленого зразка і суворої звітності, що видається виконавчим комітетом Одеської міської ради кожному члену громадського формування особисто, який постійно або тимчасово (у зв'язку з навчанням, роботою тощо) проживає на території міста. Посвідчення дає члену громадського формування право виконувати покладені на нього завдання з охорони громадського порядку і державного кордону лише на відповідній адміністративній території.
Нарукавна пов'язка члена громадського формування – пов'язка встановленого зразка, наявність якої при виконанні завдань є для члена громадського формування обов’язковою.
Уповноважений орган місцевого самоврядування – виконавчий орган Одеської міської ради, якому відповідним рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради делеговані повноваження щодо реєстрації громадських формувань, здійснення контролю та координації їх діяльності, заслуховування повідомлень і звітів керівників громадських формувань спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України.
Повідомлення громадського формування – це письмовий документ, виконаний на бланку громадського формування за підписом його керівника (чи/або уповноваженої особи), яким надається звіт про статутну діяльність за місяць поточного року, пропозиції з поліпшення стану громадського порядку і охорони державного кордону, визначаються питання, які суттєво впливають на діяльність громадського формування, тощо.
Звіт громадських формувань – це письмовий документ, яким керівництво громадського формування звітує про свою статутну діяльність за квартал поточного року, надає пропозиції та визначає питання, які суттєво впливають на їх діяльність, тощо.
Повідомлення і звіти громадські формування надсилають супровідним листом на адресу департаменту внутрішньої політики до 5 числа місяця наступного за звітним, які протягом десяти днів з дня їх отримання розглядаються в присутності керівника відповідного громадського формування, а в разі необхідності – начальників (заступників начальників) Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області (начальника(ів) чи/або заступника(ів) начальника відповідного(их) райвідділу(ів) міліції), Управління МВС України на Одеській залізниці (начальника лінійного відділу на станції «Одеса-Головна»), начальника (заступника начальника, начальника відповідного відділу) Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України та інших посадових осіб.
Описи зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена громадського формування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872 "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування" (далі – Постанова).
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України виготовлення бланків посвідчень і нарукавних пов'язок членів громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування. 

 
   
3. Виготовлення, реєстрація та видача посвідчень членам громадських формувань та нарукавних пов’язок   

 
3.1. Виготовлення бланка посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов’язки:
3.1.1. Бланк посвідчення виготовляється типографським способом з використанням можливих захисних голограм, має серію і реєстраційний номер та є документом суворої звітності, облік видачі яких здійснюється департаментом внутрішньої політики з вчиненням відповідного запису
у спеціальному журналі обліку видачі посвідчень членам громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – Журнал).
3.1.2. Бланк посвідчення члена громадського формування та нарукавна пов’язка є комунальною власністю територіальної громади міста, виготовляються на підставі договору за заявкою департаменту внутрішньої політики, за кошти бюджету міста Одеси, передбачених Міською програмою, затвердженою рішенням Одеської міської ради.
3.1.3. Посвідчення члена громадського формування і нарукавна пов’язка видаються особисто кожному члену громадського формування
у тимчасове користування під власний розпис на підставі належно оформленого на офіційному бланку гарантійного листа, засвідченого підписом керівника та печаткою громадського формування.
3.1.4. Розпорядженням міського голови (за необхідності) можуть затверджуватися зразки службових та інших документів (гарантійного листа, журналу обліку, акта списання бланків посвідчень (пов'язок) тощо), необхідних при здійсненні повноважень з реєстрації громадських формувань, а також обліку, зберігання, видачі, списання або знищення документів і матеріальних засобів, координації діяльності і здійснення контролю їх діяльності.
3.1.5. Виготовлені бланки посвідчень та нарукавні пов’язки за актом встановленого зразка передаються до департаменту внутрішньої політики, на який покладено обов'язки не тільки щодо здійснення контролю та координації їх діяльності, але й щодо ведення обліку, зберігання, видачі та списання (знищення) документів і матеріальних засобів.
3.1.6. Для видачі посвідчень членам громадських формувань вперше їх керівництво надає до департаменту внутрішньої політики документи, зазначені у додатку 2.
3.1.7. Для одержання в органах місцевого самоврядування посвідчень членами громадського формування і нарукавних пов’язок у разі їх обміну та/або через закінчення терміну використання їх керівництво надає до департаменту внутрішньої політики наступні документи та матеріальні цінності:
- оригінал списку керівного складу громадського формування, в якому зазначається їх громадська посада, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце реєстрації, місце роботи (навчання), дата вступу в члени громадського формування, наявність дисциплінарних стягнень або приводів у міліцію, контактний телефон (список складається відповідальною посадовою особою відділу громадської безпеки та затверджується начальником ОМУ ГУМВС України в Одеській області чи/або його заступником з питань громадської безпеки);
- оригінал списку членів громадського формування, в якому зазначається їх прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце реєстрації, місце роботи (навчання), дата вступу в члени громадського формування, наявність дисциплінарних стягнень або приводів у міліцію, контактний телефон (список складається відповідальною посадовою особою відділу громадської безпеки та затверджується начальником ОМУ ГУМВС України в Одеській області чи/або його заступником з питань громадської безпеки);
- характеристику на кожного члена громадського формування (від рядового члена громадського формування до його керівника включно) за підписом керівника, завірену печаткою громадського формування. Зміст характеристики керівника затверджується на засіданні виконавчого органу громадського формування головуючим та секретарем засідання з обов'язковим наданням до департаменту внутрішньої політики завіреного витягу з протоколу;
- оригінал сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду (встановленого зразка) чи/або його копію, завірені підписом керівника і печаткою громадського формування (окремо на кожного – від рядового члена громадського формування до його керівника включно);
- оригінал медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (встановленого зразка) чи/або її копію, завірені підписом керівника і печаткою громадського формування (окремо на кожного – від рядового члена громадського формування до його керівника включно);
- довідку попереднього (періодичного) медичного огляду (встановленого зразка) чи/або її копію, завірені підписом керівника і печаткою громадського формування (окремо на кожного – від рядового члена громадського формування до його керівника включно);
- оригінали посвідчення члена громадського формування і нарукавну пов’язку, раніше отриманих в органах місцевого самоврядування м. Одеси;
- копії сторінок паспортів (1-7, 10-12), завірені підписом керівника і печаткою громадського формування (окремо на кожного – від рядового члена громадського формування до його керівника включно).
Правова і спеціальна підготовка членів громадських формувань здійснюється у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.
Права і обов'язки членів громадських формувань визначені статтею 13 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".
3.1.8. Документам стосовно виготовлення, обліку, видачі, списання (знищення) посвідчення члена громадського формування, що містять службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини 2 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
3.1.9. Посвідчення та нарукавні пов’язки, що не відповідають встановленому зразку, заповнені з помилками та виправленнями, вважаються недійсними та підлягають негайному вилученню із користування і знищенню у встановленому Порядку.
3.1.10. За використання посвідчень сторонніми особами, купівлю, продаж чи їх підробку передбачено відповідальність у встановленому законодавством порядку.
3.1.11. Для захисту внесеної до посвідчення інформації, а також його збереження, кожний член громадського формування особисто повинен його заламінувати.
3.1.12. Заповнення бланку посвідчення здійснюється відповідною посадовою особою департаменту внутрішньої політики згідно з наданими повноваженнями і покладеними обов’язками.
3.1.13. Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради та гербовою печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради. Будь-які виправлення у посвідченні члена громадського формування не допускаються.
3.1.14. Дія посвідчення розповсюджується лише на адміністративну територію м. Одеси.
Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону повинні мати при собі посвідчення члена громадського формування.
У разі втрати, знищення тощо раніше виданого посвідчення члена громадського формування, що унеможливлює його повернення, керівництвом громадського формування призначається службове провадження.
У подальшому матеріали службового провадження супроводним листом надсилаються до департаменту внутрішньої політики для вивчення протягом десяти днів усіх наявних обставин та внесення керуючій справами виконавчого комітету Одеської міської ради відповідних пропозицій, на підставі яких приймається остаточне рішення.
У разі незгоди з прийнятим рішенням керівництво громадського формування має право у встановленому законодавством порядку звернутися до суду та оскаржити рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
3.1.15. Термін дії посвідчення члена громадського формування встановлюється департаментом внутрішньої політики – уповноваженим органом місцевого самоврядування м. Одеси зі здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань, але не повинен перевищувати один рік з дня його видачі.
3.2. Ведення обліку, порядок зберігання, видачі та списання посвідчень і нарукавних пов’язок:
3.2.1. Виготовлені бланки посвідчень та нарукавні пов’язки передаються департаменту внутрішньої політики за актом приймання-передачі матеріальних засобів, зразок якого затверджується наказом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.2.2. Обов'язки з ведення обліку, зберігання, видачі та списання (знищення) посвідчень членів громадських формувань і нарукавних пов’язок покладаються на департамент внутрішньої політики.
3.2.3. Посвідчення членів громадських формувань і нарукавні пов’язки обліковуються за номерами, прізвищами і датами у Журналі.
3.2.4. Журнали прошнуровуються, пронумеровуються і скріпляються підписом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради та печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради із зазначенням цифрами та прописом кількості аркушів.
3.2.5. Облік бланків посвідчень членів громадських формувань та нарукавних пов’язок ведеться матеріально відповідальною посадовою особою департаменту внутрішньої політики, призначеною наказом директора департаменту внутрішньої політики.
3.2.6. Після отримання членами громадських формувань посвідчень і нарукавних пов’язок у Журналі відповідальною особою робиться запис.
Крім того, запис у Журналі робиться у разі повернення членами громадського формування раніше виданих їм посвідчень і нарукавних пов’язок.
3.2.7. Щороку, до терміну подачі бюджетного запиту на наступний бюджетний рік департамент внутрішньої політики надсилає на адресу керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради звіт про кількість виданих бланків посвідчень із зазначенням потреби на наступний рік з метою планування виділення коштів на виготовлення бланків посвідчень членів громадських формувань і нарукавних пов’язок.
3.2.8. Бланки посвідчень членів громадських формувань та посвідчень, які підлягають списанню (знищенню), зберігаються у металевих шафах або сейфах.
3.2.9. Посвідчення зберігаються окремо за наступним порядком:
- чисті бланки – за порядком номерів;
- бланки, які підлягають списанню (знищенню), – у порядку їх надходження, за умови наявності відповідного їх опису, який зберігається разом з цими бланками.
3.2.10. Журнал, чисті бланки та бланки, що підлягають списанню (знищенню), акти про списання (знищення) посвідчень, зберігаються у металевих шафах або сейфах за місцем їх видачі.
3.2.11. Документи, що надходять до департаменту внутрішньої політики для вирішення питань реєстрації знов створених громадських формувань, здійснення у межах своєї компетенції спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю їх діяльності, розглядаються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та "Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради", затвердженої розпорядженням міського голови 09.02.2012 р. № 77-01р.
Посвідчення членам громадських формувань і нарукавні пов’язки видаються не пізніше тридцяти днів з дня надходження документів, зазначених у додатку 2 та в пп. 3.1.7 цього Порядку, за особистим підписом при обов'язковому наданні кожним членом громадського формування оригіналу паспорта громадянина України.
У разі відмови у видачі посвідчення членам громадського формування у зазначений термін заявнику надається обґрунтована відповідь.
3.2.12. При наданні посвідчення члену громадського формування роз’яснюються його призначення, порядок і правила використання та необхідність його дбайливого зберігання, про що кожен окремо розписується у Пам'ятці, розробленій департаментом внутрішньої політики з урахуванням вимог чинного законодавства України.
3.2.13. У випадку втрати посвідчення або нарукавної пов’язки їх користувач повинен негайно письмово повідомити про це керівництво громадського формування. Про кожні втрачені посвідчення і нарукавну пов’язку керівник громадського формування невідкладно письмово повідомляє департамент внутрішньої політики, зазначивши номер посвідчення, прізвище, ім’я та по батькові члена громадського формування, якому було видано посвідчення, дату видачі та дату закінчення строку чинності посвідчення.
3.2.14. Керівництво громадського формування, член якого втратив посвідчення або нарукавну пов'язку, повинно за власний рахунок оприлюднити вказану інформацію у друкованих засобах масової інформації.
3.2.15. Посвідчення та нарукавна пов’язка вважаються недійсними з моменту оприлюднення інформації про їх втрату. 

      

       
4. Координація діяльності і здійснення контролю громадських формувань   

 
4.1. Департамент внутрішньої політики – уповноважений орган місцевого самоврядування з реєстрації громадських формувань, здійснення координації та контролю їх діяльності на адміністративній території міста Одеси.
4.2. Департамент внутрішньої політики у межах своєї компетенції здійснює спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координацію та контроль діяльності громадських формувань.
4.3. Посадові особи департаменту внутрішньої політики мають право спостерігати за проведенням громадськими формуваннями заходів, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.
4.4. Громадські формування не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку. За порушення вимог чинного законодавства України передбачена юридична відповідальність.
4.5. Використання громадських формувань та їх членів для виконання завдань, не передбачених Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", забороняється.
4.6. Члени громадських формувань можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та в охороні державного кордону за місцем реєстрації громадських формувань після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах внутрішніх справ, підрозділах Державної прикордонної служби України і одержання в уповноваженому органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов'язки.
4.7. Департамент внутрішньої політики як уповноважений орган місцевого самоврядування м. Одеси спільно з органами внутрішніх справ, підрозділами Державної прикордонної служби України організовує діяльність громадських формувань шляхом залучення їх членів до здійснення охорони громадського порядку та патрулювання на території міста Одеси та інших спільних заходів; проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інформації, крім таємної; залучення їх членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями.
Керівництво та члени громадського формування за необхідністю і рішенням департаменту внутрішньої політики можуть запрошуватися для співбесіди та залучатися для вирішення питань, пов'язаних зі статутною діяльністю громадського формування.
4.8. У департаменті внутрішньої політики на кожного члена громадського формування ведеться особова справа, в якій зберігаються інформація в оригіналах чи/або завірених копіях персональних документів.
Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" за особистою письмовою згодою кожного окремого члена громадського формування.
4.9. Департамент внутрішньої політики приймає списки керівного складу та членів громадських формувань, складені лише відповідальною посадовою особою відділу громадської безпеки та затверджені начальником ОМУ ГУМВС України в Одеській області чи/або його заступником з питань громадської безпеки. Для цього наказом начальника Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області визначаються посадові особи, які мають право підписувати і затверджувати списки членів громадських формувань для одержання в органі місцевого самоврядування
м. Одеси посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов'язки.
Завірена належним чином копія наказу начальника ОМУ ГУМВС України в Одеській області супровідним листом надсилається до виконавчого комітету Одеської міської ради в якості інформації та використання в службовій діяльності.
  
  

   
Керуюча справами                                         Т. Герасименко
  
  
  

   

___________________________________________

_________________________________

  

  

ПРОЕКТ

 
Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.08.2012 р. № 378 «Про Порядок здійснення координації  та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам»
 
Відповідно до статті 144 Конституції України, статті 38, частини 12 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року  № 1872 "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування", з метою організації тісної взаємодії, налагодження плідної співпраці і здійснення спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – громадські формування), які легалізовані та діють на адміністративній території міста Одеси, виключення випадків необґрунтованого надання посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам, виконавчий комітет Одеської міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.08.2012 р. № 378 "Про Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам":
1.1. Викласти п. 1 рішення в наступній редакції:
«1. Передбачити в організаційно-штатній структурі департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради створення сектору з реєстрації громадських формувань, здійснення координації та контролю їх діяльності».
1.2.  Викласти Порядок здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси, та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам у новій редакції (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.
 
 
 

Міський голова                                                                     О. Костусєв 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                Т. Герасименко


 
 
 
Вик. Байжанов
 
 
 
 
Додаток
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
 
 
Порядок
здійснення координації та контролю діяльності
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, 
легалізованих на території міста Одеси,
та правила видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам
(далі – Порядок)
 
1. Загальні положення
 
1.1. Порядок визначає механізм здійсненняорганами місцевого самоврядування у межах своєї компетенції спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, легалізованих на території міста Одеси  (далі – громадські формування).
1.2. Відповідно до статті 144 Конституції України, статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" Порядок є обов'язковим до виконання на території м. Одеси органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, громадськими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
1.3. Правовою основою діяльності громадських формувань є Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також Положення (Статути) цих формувань.
1.4. Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – департамент внутрішньої політики) є виконавчим органом Одеської міської ради, який реєструє (легалізує) громадські формування та здійснює координацію і контроль їх діяльності.
 
 
2. Визначення понять
 
 
Основні терміни, використані в Порядку, мають таке значення: 
Громадські формування – об'єднання громадян, створені на добровільних засадах відповідно до положень Конституції України та Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" не менше ніж 10 громадянами за місцем їх роботи, навчання або проживання (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону").
Член громадського формування – це громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатний за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.
Посвідчення члена громадського формування – це документ встановленого зразка, який видається виконавчим комітетом Одеської міської ради кожному члену громадського формування особисто та дає йому право виконувати покладені завдання з охорони громадського порядку і державного кордону.
Нарукавна пов'язка члена громадського формування – пов'язка встановленого зразка, наявність якої при виконанні завдань є для члена громадського формування обов’язковою.
Уповноважений орган місцевого самоврядування – виконавчий орган Одеської міської ради, якому відповідним рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради делеговані повноваження щодо реєстрації громадських формувань, а також здійснення спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю їх діяльності, заслуховування повідомлень і звітів керівників громадських формувань.
Повідомлення громадського формування – це письмовий документ, яким керівництво громадського формування звітує про свою статутну діяльність за місяць поточного року, надає пропозиції з поліпшення стану громадського порядку і охорони державного кордону та визначає питання, які суттєво впливають на їх діяльність.
Звіт громадських формувань – це письмовий документ, яким керівництво громадського формування звітує про свою статутну діяльність за квартал поточного року, надає пропозиції та визначає питання, які суттєво впливають на їх діяльність.
Повідомлення і звіти громадські формування надсилають супровідним листом на адресу департаменту внутрішньої політики до 5 числа місяця наступного за звітним, які протягом десяти днів з дня їх отримання розглядаються в присутності керівника відповідного громадського формування, а в разі необхідності – начальників райвідділів міліції та інших посадових осіб.
Описи зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена громадського формування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872 "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування" (далі – Постанова).
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України виготовлення бланків посвідчень і нарукавних пов'язок членів громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.
 
3. Виготовлення, реєстрація та видача посвідчень членам
громадських формуваньта нарукавних пов’язок
 
3.1. Виготовлення бланка посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов’язки:
3.1.1. Бланк посвідчення виготовляється типографським способом з використанням можливих захисних голограм, має серію і реєстраційний номер та є документом суворої звітності, облік видачі яких здійснюється департаментом внутрішньої політики з вчиненням відповідного запису
у спеціальному журналі обліку видачі посвідчень членам громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – Журнал).
3.1.2. Бланк посвідчення члена громадського формування та нарукавна пов’язка є комунальною власністю територіальної громади міста, виготовляються на підставі договору за заявкою департаменту внутрішньої політики, за кошти бюджету міста Одеси, передбачених Міською програмою, затвердженою рішенням Одеської міської ради.
3.1.3. Посвідчення члена громадського формування і нарукавна пов’язка видаються особисто кожному члену громадського формування
у тимчасове користування під власний розпис на підставі гарантійного листа, належно оформленого громадським формуванням.
3.1.4.  Відповідним наказом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради (за необхідністю) можуть затверджуватися зразки службових та інших документів (гарантійного листа, журналу обліку, акта списання тощо), необхідних при здійсненні повноважень з реєстрації громадських формувань, а також обліку, зберігання, видачі, списання або знищення документів і матеріальних засобів при здійсненні координації та контролю їх діяльності.
3.1.5.  Виготовлені бланки посвідчень та нарукавні пов’язки за актом встановленого зразка передаються до департаменту внутрішньої політики, на який покладено обов'язки не тільки щодо здійснення координації та контролю громадських формувань, але й щодо ведення обліку, зберігання, видачі та списання (знищення) документів і матеріальних засобів.
3.1.6.  Для видачі посвідчень членам громадських формувань вперше їх керівництво надає до департаменту внутрішньої політики документи, зазначені у додатку 2.
3.1.7. Для одержання в органах місцевого самоврядування посвідчень членами громадського формування і нарукавних пов’язок у разі їх обміну та/або через закінчення терміну використання їх керівництво надає до департаменту внутрішньої політики наступні документи та матеріальні цінності:
- список членів громадського формування, в якому зазначається їх прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце реєстрації, місце роботи (навчання), дата вступу в члени громадського формування, наявність дисциплінарних стягнень або приводів у міліцію, контактний телефон (список складається відповідальною посадовою особою відділу громадської безпеки та затверджується начальником ОМУ ГУМВС України в Одеській області чи/або його заступником з питань громадської безпеки);
- характеристику на члена громадського формування та копії сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, довідки попереднього (періодичного) медичного огляду, завірені підписом керівника і печаткою громадського формування;
- посвідчення члена громадського формування і нарукавну пов’язку, раніше отриманих в органах місцевого самоврядування;
- копії паспортів членів громадського формування (стор. 1-7,
10-12), завірені підписом керівника і печаткою громадського формування.
Правова і спеціальна підготовка членів громадських формувань здійснюється у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.
Права і обов'язки членів громадських формувань визначені статтею 13 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".
3.1.8. Документам стосовно виготовлення, обліку, видачі, списання (знищення) посвідчення члена громадського формування, що містять службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини 2 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
3.1.9. Посвідчення та нарукавні пов’язки, що не відповідають встановленому зразку, заповнені з помилками та виправленнями, вважаються недійсними та підлягають негайному вилученню із користування і знищенню у встановленому Порядку.
3.1.10. За використання посвідчень сторонніми особами, купівлю, продаж чи їх підробку передбачено відповідальність у встановленому законодавством порядку.
3.1.11. Для захисту внесеної до посвідчення інформації може використовуватись ламінування.
3.1.12. Заповнення бланку посвідчення здійснюється відповідною посадовою особою департаменту внутрішньої політики згідно з наданими повноваженнями і покладеними обов’язками.
3.1.13. Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради та гербовою печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради. Будь-які виправлення у посвідченні члена громадського формування не допускаються.
3.1.14. Дія посвідчення розповсюджується лише на адміністративну територію м. Одеси.
Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону повинні мати при собі посвідчення члена громадського формування.
У разі втрати, знищення тощо раніше виданого посвідчення члена громадського формування, що унеможливлює його повернення, керівництвом громадського формування призначається службове провадження.
У подальшому матеріали службового провадження надсилаються до департаменту внутрішньої політики для вивчення протягом десяти днів усіх наявних обставин та внесення керуючій справами виконавчого комітету Одеської міської ради відповідних пропозицій, на підставі яких приймається остаточне рішення.
У разі незгоди з прийнятим рішенням керівництво громадського формування має право у встановленому законодавством порядку звернутися до суду та оскаржити рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
3.1.15. Термін дії посвідчення члена громадського формування встановлюється департаментом внутрішньої політики – уповноваженим органом місцевого самоврядування зі здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань, але не повинен перевищувати один рік з дня його видачі.
3.2. Ведення обліку, порядок зберігання, видачі та списання посвідчень і нарукавних пов’язок:
3.2.1. Виготовлені бланки посвідчень та нарукавні пов’язки передаються департаменту внутрішньої політики за актом приймання-передачі матеріальних засобів, зразок якого затверджується наказом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.2.2. Обов'язки з ведення обліку, зберігання, видачі та списання (знищення) посвідчень членів громадських формувань і нарукавних пов’язок покладаються на департамент внутрішньої політики.
3.2.3. Посвідчення членів громадських формувань і нарукавні пов’язки обліковуються за номерами, прізвищами і датами у Журналі.
3.2.4. Журнали прошнуровуються, пронумеровуються і скріпляються підписом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради та печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради із зазначенням цифрами та прописом кількості аркушів.
3.2.5. Облік бланків посвідчень членів громадських формувань та нарукавних пов’язок ведеться матеріально відповідальною посадовою особою департаменту внутрішньої політики, призначеною наказом керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.2.6. Після отримання бланків посвідчень членів громадських формувань і нарукавних пов’язок у Журналі відповідальною особою робиться запис.
Крім того, запис у Журналі робиться у разі повернення раніше виданого посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов’язки.
3.2.7.  Щороку, до терміну подачі бюджетного запиту на наступний бюджетний рік департамент внутрішньої політики надсилає на адресу керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради звіт про кількість виданих бланків посвідчень із зазначенням потреби на наступний рік з метою планування виділення коштів на виготовлення бланків посвідчень членів громадських формувань і нарукавних пов’язок.
3.2.8. Бланки посвідчень членів громадських формувань та посвідчень, які підлягають списанню (знищенню), зберігаються у металевих шафах або сейфах.
3.2.9. Посвідчення зберігаються окремо за наступним порядком:
          - чисті бланки – за порядком номерів;
- бланки, які підлягають списанню (знищенню), – у порядку їх надходження, за умови наявності відповідного їх опису, який зберігається разом з цими бланками.
3.2.10. Журнал, чисті бланки та бланки, що підлягають списанню (знищенню), акти про списання (знищення) посвідчень, зберігаються у металевих шафах або сейфах за місцем їх видачі. 
3.2.11. Документи, що надходять до департаменту внутрішньої політики стосовно реєстрації громадських формувань, здійснення у межах своєї компетенції спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координації та контролю їх діяльності, розглядаються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та "Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради", затвердженої розпорядженням міського голови 09.02.2012 р. № 77-01р.
Посвідчення членам громадських формувань і нарукавні пов’язки видаються не пізніше тридцяти днів з дня надходження документів, зазначених у додатку 2, за особистим підписом при пред’явленні кожним членом громадського формування оригіналу паспорта громадянина України.
У разі відмови у видачі посвідчення членам громадського формування у зазначений термін заявнику надається обґрунтована відповідь.
3.2.12. При врученні посвідчення члену громадського формування роз’яснюються призначення та необхідність його дбайливого зберігання.
3.2.13. У випадку втрати посвідчення або нарукавної пов’язки їх користувач повинен негайно письмово повідомити про це керівництво громадського формування. Про кожні втрачені посвідчення і нарукавну пов’язку керівник громадського формування невідкладно письмово повідомляє департамент внутрішньої політики, зазначивши номер посвідчення, прізвище, ім’я та по батькові члена громадського формування, якому було видано посвідчення, дату видачі та дату закінчення строку чинності посвідчення.
3.2.14. Посвідчення та нарукавна пов’язка вважаються недійсними з моменту оприлюднення інформації про їх втрату у засобах масової інформації.
 
4. Координація діяльності і здійснення контролю
громадських формувань
 
4.1. Департамент внутрішньої політики – уповноважений орган місцевого самоврядування з реєстрації громадських формувань, здійснення координації та контролю їх діяльності на адміністративній території міста Одеси.
4.2. Департамент внутрішньої політики у межах своєї компетенції здійснює спільно з органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України координацію та контроль діяльності громадських формувань.
4.3. Посадові особи департаменту внутрішньої політики мають право спостерігати за проведенням громадськими формуваннями заходів, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.
4.4. Громадські формування не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку.
4.5. Використання громадських формувань та їх членів для виконання завдань, не передбачених Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", забороняється.
4.6. Члени громадських формувань можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та в охороні державного кордону за місцем реєстрації громадських формувань після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах внутрішніх справ, підрозділах Державної прикордонної служби України і одержання в уповноваженому органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов'язки.
4.7. Уповноважений виконавчий орган спільно з органами внутрішніх  справ, підрозділами Державної прикордонної служби України організовує діяльність громадських формувань шляхом залучення їх членів до здійснення охорони громадського порядку та патрулювання на території міста Одеси та інших спільних заходів; проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інформації, крім таємної; залучення їх членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями.
Керівництво та члени громадського формування за необхідністю і рішенням департаменту внутрішньої політики можуть запрошуватися для співбесіди та вирішення питань, пов'язаних зі статутною діяльністю громадського формування.
4.8. У департаменті внутрішньої політики на кожного члена громадського формування за його особистою письмовою згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ведеться особова справа, в якій зберігаються копії усіх персональних документів.
4.9. В Одеському міському управлінні ГУ МВС України в Одеській області визначаються посадові особи, які мають право підписувати і затверджувати списки членів громадських формувань для одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов'язки.
Зазначений список супровідним листом надсилається до виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                   Т. Герасименко
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее