15:02:42   |   08 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Про здійснення реструктуризації боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року

Размещено: 05.06.2012г.

---------------------------

ПРОЕКТ

 Про здійснення реструктуризації
боргових зобов’язань за зовнішнім
запозиченням Одеської міської ради
2007 року

 
Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, підпунктів 26 та 27 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року № 110, рішення Одеської міської ради №1119-V від 05.04.2007 р. „Про здійснення зовнішнього запозичення до бюджету м.Одеси у 2007 році”, з метою ефективного управління місцевим боргом, досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року в рамках строкового кредитного договору від 20 грудня 2007 року між Одеською міською радою та BNP PARIBAS FINANCE PLC на умовах визначених у додатку, який є невід’ємною частиною цього рішення.
2. Визначити уповноваженою особою Одеської міської ради Одеського міського голову – Костусєва О.О. та доручити йому підписувати всі документи, пов’язані із реструктуризацією боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року.
3. Визначити уповноваженим органом Одеської міської ради – департамент фінансів Одеської міської ради , якому надаються повноваження виконувати всі організаційно-правові дії та інші правочини, які пов’язані із реструктуризацією боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                  О.КостусєвПроект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів

 


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від
рокуУмови здійснення реструктуризації боргових зобов’язань

за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року
. Істотні умови здійснення реструктуризації боргових зобов’язань:
Обсяг реструктуризованих боргових зобов’язань 30,0 млн. швейцарських франків, з яких:
- 50% (15,0 млн. швейцарських франків) залишається в швейцарських франках;
- 50% (15,0 млн. швейцарських франків) переводяться в гривню за курсом міжбанківського валютного ринку України, що підтверджується даними терміналу EIKON інформаційного агентства Thomson Reuters за кодом CHF/UAH на дату виникнення прав та обов’язків у сторін за договором про реструктуризацію боргових зобов’язань Одеської міської ради.
Валюта боргових зобов’язань – швейцарський франк та гривня
Терміни погашення:
– 2013 рік – 5,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент 5,0 млн. швейцарських франків;
– 2014 рік – 6,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент 6,0 млн. швейцарських франків;
– 2015 рік – 4,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент 4,0 млн. швейцарських франків;
Дата остаточного погашення – не пізніше 15 грудня 2015року
Періодичність погашення відсотків – щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним договором
Періодичність погашення боргових зобов’язань – щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним договором
Відсоткова ставка у гривні 19,65 % річних.
Відсоткова ставка у швейцарських франках 7,5 % річних.

2. Мета здійснення реструктуризації боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року - створення умов для ефективного управління місцевим боргом, досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження у частині обслуговування траншу А зовнішнього запозичення 2007 року.


Секретар міської ради О.Б.Бриндак

Пояснительная записка
к проекту решения Одесского горсовета
«Об осуществлении реструктуризации долговых обязательств по внешнему
заимствованию Одесского городского совета 2007 года»Суть вопроса:

 
Одесским городским советом принято решение от 05.04.2007 года № 1119 - V «Об осуществлении внешнего заимствования в бюджет города Одессы в 2007 году», согласно которому осуществлено заимствование в бюджет развития города Одессы.
       На основании указанного решения Одесским городским советом был заключен Срочный кредитный договор от 20 декабря 2007 года б/н с BNP PARIBAS FINANCE PLC (БНП ПАРИБА ФАЙНЕНС ПЛС), который выступает первичным кредитором, организатором и агентом по кредиту на сумму 50 000 000 швейцарских франков, а именно:
Транш А: кредитные средства на сумму 40 000 000 швейцарских франков
Транш В: кредитные средства на сумму 10 000 000 швейцарских франков
Погашение основной суммы долга –
- Транш А - через 60 месяцев после даты предоставления кредита (2012 год),
- Транш В - через 36 месяцев после даты предоставления кредита (2010 год).

Процентная ставка за пользование привлеченными средствами:
- На сумму 40 000 000,00 швейцарских франков - 8,50% годовых,
- На сумму 10 000 000,00 швейцарских франков - 8,25% годовых.
Выплата процентов - ежегодно, а согласно дополнительного соглашения от 9 сентября 2009г. к кредитному договору – ежеквартально.
Фактически в 2010 году погашено транш В в сумме 10,0 млн. швейцарских франков, что в гривневом эквиваленте составило 83 729,7 тыс.грн. По состоянию на 01.01.2011 года долг Одесского городского совета по внешнему заимствованию составил 40 000 000 шв. франков по траншу А.
 
Согласно п.19 раздела 9 срочного кредитного договора от 20 декабря 2007 года между Одесским городским советом и BNP PARIBAS FINANCE PLC "Смена сторон» Кредитодатель имеет право передать путем новации какие - либо свои права и обязательства другому банку или финансовому учреждению.
Согласно чему, BNP PARIBAS FINANCE PLC «Первичный кредитор» передано «Новому кредитору» Erste Group Bank AG свои права по обязательствам Одесского городского совета.
Таким образом, основным кредитором на данный момент является непосредственно Erste Group Bank AG.
В соответствии с требованиями Порядка осуществления заимствований в местные бюджеты, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 16.02.2011 года № 110 «Об утверждении Порядка осуществления местных заимствований», Одесским городским советом в 2011 году были направлены на рассмотрение Министерства финансов Украины соответствующие материалы по реструктуризации долговых обязательств Одесского городского совета. По результатам рассмотрения Министерством финансов Украины письмом от 11.08.2011р. № 31-12110-19-21/20149 согласован объем и условия осуществления реструктуризации долговых обязательств по внешнему заимствованию Одесского городского совета 2007 года.
 
Основными условиями осуществления реструктуризации долговых обязательств в 2011 году были:
Валюта – гривна; объем реструктуризованых долговых обязательств - в гривневом эквиваленте 40,0 млн. швейцарских франков на дату подписания договора реструктуризации; сроки погашения – с 2011 по 2015 года; процентная ставка - до 14,75% годовых
 
На заседании X сессии Одесского городского совета VI созыва, которое состоялось 19 октября 2011 были приняты решения:
- Об осуществлении реструктуризации долговых обязательств по внешнему заимствованию Одесского городского совета 2007 года № 1370-VI;
- Об утверждении договоров об осуществлении реструктуризации долговых обязательств по внешнему заимствованию Одесского городского совета 2007 года           № 1371-VI.
 
Однако, Одесским городским советом получено официальное письмо ОАО «Эрсте-Банк» от 31.10.2011 года № 4.1.1.0.1/3467 в котором фактически было отказано в реструктуризации.
Таким образом в 2011 году договора так и не были подписаны.
По состоянию на 01.01.2012 года задолженность по внешнему заимствованию 2007 года (Транш А) составляла 40,0 млн.швейцарских франков.
С целью своевременного выполнения долговых обязательств в текущем  году была продолжена работа по реструктуризации займа 2007 года.
 
С учетом финансовой возможности Одесским городским советом по предварительному согласованию с Erste Group Bank AG по состоянию на 01.06.2012 года уже досрочно погашено 10,0 млн. швейцарских франков.
Остаток кредита в сумме 30,0 млн. швейцарских франков с учетом коммерческих предложений АТ Эрсте БАНК предлагается погасить на следующих основных условиях:
Объем реструктуризованых долговых обязательств 30,0 млн. швейцарских франков, из которых:
- 50% (15,0 млн. швейцарских франков) остается в швейцарских франках;
- 50% (15,0 млн. швейцарских франков) переводятся в гривну по курсу межбанковского валютного рынка Украины, что подтверждается данными терминала EIKON информационного агентства Thomson Reuters по коду CHF / UAH на дату возникновения прав и обязанностей у сторон по договору о реструктуризации долговых обязательств Одесского городского совета.
Валюта долговых обязательств - швейцарский франк и гривна
Сроки погашения:
- 2013 год - 5,0 млн. швейцарских франков и гривневый эквивалент                              5,0 млн. швейцарских франков
- 2014 год - 6,0 млн. швейцарских франков и гривневый эквивалент                              6,0 млн. швейцарских франков
- 2015 год - 4,0 млн. швейцарских франков и гривневый эквивалент                              4,0 млн. швейцарских франков
 
Дата окончательного погашения - не позднее 15 декабря 2015року
Периодичность погашения процентов - ежемесячными платежами в сроки и согласно условиям, установленным соответствующим договором.
Периодичность погашения долговых обязательств - ежеквартальными платежами в сроки и согласно условиям, установленным соответствующим договором.
Процентная ставка в гривне 19,65% годовых.
Процентная ставка в швейцарских франках 7,5% годовых. По сравнению с условиями Срочного кредитного договора от 20 декабря 2007 года б/н процентная ставка в швейцарских франках по Траншу А уменьшена на 1 процентный пункт.
 
Ожидаемый результат:
 
Эффективное управление местным долгом, достижение сбалансированности бюджета, оптимизация долговой нагрузки.
 
Возможные риски:
 
Данное решение не имеет возможных рисков
 
Финансовый результат (прибыль или убыток):
 
Экономия бюджетных средств в части обслуживания кредита и обеспечения финансовой стабильности города Одессы.
За счет бюджета развития планируется профинансировать расходы бюджета развития на погашение основного долга по внешнему заимствованию 2007 года на общую сумму в 270,0 млн.грн. (расчет: 30,0 млн.шв. франков с учетом курса (9,00 грн.) = 270млн.грн.)), в том числе по графику погашения: в 2013 году - 90,0 млн.грн., в 2014 году - 108,0 млн.грн., в 2015 году - 72,0 млн.грн.
За счет расходов общего фонда бюджета планируется профинансировать расходы на обслуживание местного долга по внешнему заимствованию 2007 года в сумме:
в 2013 году -31,9 млн.грн., в 2014 году -18,8 млн.грн., в 2015 году -6,1 млн.грн.
В 2012 году с учетом досрочного погашения ожидаемая сумма расходов на обслуживание местного долга составит 35,0 млн.грн.
Согласно п.6 ст.74 Бюджетного кодекса Украины, расходы местного бюджета на обслуживание местного долга не могут превышать 10 процентов расходов общего фонда местного бюджета на протяжении какого-  либо бюджетного периода, когда планируется обслуживание местного долга.
 Исходя из расчетного объема расходов общего фонда бюджета г. Одессы без трансфертов на 2013 - 2015 годы, удельный вес расходов на обслуживание долга составит в ​​2013 году - 1,5%, в ​​2014 году - 0,8%, в ​​2015 году - 0,2%.
Согласно п.3 ст.18 Бюджетного кодекса Украины общий объём местного долга и гарантированного территориальной громадой города долга (без учета гарантийных обязательств, которые возникают по кредитам международных финансовых организаций) по состоянию на конец бюджетного периода не может превышать 200 процентов  среднегодового индикативного прогнозного объема поступлений бюджета развития (без учета объема местных займов и капитальных трансфертов (субвенций) из других бюджетов), определенного прогнозом соответствующего местного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода в соответствии с частью четвертой статьи 21 Бюджетного кодекса Украины.
Прогноз бюджета города Одессы на 2013 – 2014 роки  принят решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 05.03.2012г. №83.
 Расчет соответствия объёма местного долга требованиям п.3 ст.18 Бюджетного кодекса Украины (курс шв. Франка – 9 грн.)
 

 

Года
Общий объем местного долга на конец бюджетного периода
Прогноз доходов
Прогноз доходов*200%
 
Шв.франк
тыс.грн
тыс.грн
тыс.грн
2012 год
30 000 000,0
270 000,0
550 000,0
1 100 000,0
2013 год
20 000 000,0
180 000,0
300 000,0
600 000,0
2014 год
8 000 000,0
72 000,0
300 000,0
600 000,0
2015 год
0,0
 
300 000,0
600 000,0
 
 

 

 Таким образом, условия осуществления реструктуризации долговых обязательств по внешнему заимствованию Одесского городского совета 2007 года отвечают требованиям части третьей статьи 18 и статьи 74 Бюджетного кодекса Украины.
 
 
 
Заместитель городского головы –
директор департамента                                                                С.Н.Бедрега
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее