20:08:40   |   09 april 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices

Нормативно-правовые акты по вопросам, входящим в компетенцию департамента:

- Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 28, ст.135 ) від 22 березня 2001р.

- Закон України від 20 березня 2003 р., яким вносяться доповнення до Декрету Кабінету Міністрів «Про місцеві податки і збори» № 56-93 від 20.05.1993 р.- скасовується готельний сбір, який протягом довгого часу був однією з найбільш серйозних перешкод для розвитку готельної індустрії.

- Закон України № 742 від 15 травня 2003 р. «Про особисте селянське господарство», яким визначено що надання послуг сільського зеленого туризму є видом особистого селянського господарства.

- Закон України № 1282/IV від 18 листопада 2003р. «Про зміни до Закону України «Про туризм» , що фактично є новою редакцією рамкового туристичного закону. Цей закон структурує туристичну галузь відповідно до світової практики, поділяючи туристичні компанії на туроператорів та турагентів. Ним регулюються питання інтеграції українського та світового туристичного законодавства. Законом введено механізм фінансових гарантій, що має забезпечувати права споживачів туристичних послуг у випадку неплатоспроможності суб’єктів туристичної діяльності Він захищає інтересі як держави, так і відчиняннях та зарубіжних споживачів турподукту, і , разом з тим, не втручається у діяльність суб’єктів підприємництва.

- Закон України № 209 від 24.10.2004 р., яким внесено доповнення до глави 3 Закону України «Про концесії».Цим законом запроваджено можливість надання в концесію для розвитку туристичної інфраструктури об’єктів державної та комунальної власності, що спростило певною мірою можливості для інвестування в туристичну сферу.

- Закон України «Про курорти» ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 ) Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади розвитку курортів в Україні та спрямований на забезпечення використання з метою лікування і оздоровлення людей природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів, які є надбанням народу України, та їх охорони.

- Указ Президента України № 207 від 11 березня 2003 р. «Про першочергові заходи що до розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери».Зокрема ,ним дано Кабміну завдання розробити механізм сприяння будівництву та реконструкції об’єктів туристичної інфраструктури, комплекс заходів з покращення матеріальної бази музеїв, історико-культурних заповідників та об’єктів культурної спадщини, та визначено необхідність здійснення цілеспрямованої рекламно-інформаційної роботи в туризмі.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 7“Про заходи подальшого розвитку туризму”( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 555 ( 555-2001-п ) від 23.05.2001).

- Постанова КМУ № 410 від 29 березня 2002 року, щодо порядку перетину кордону іноземними туристами, запровадивши вїзд за дозволами на термін до 8 діб для туристів з країн ЄС, Канади, США , Швейцарської конфедерації та Японії в міжнародних аеропортах Сімферополь, Одеса та морському Одеському порту.

- Постанова Кабінету Міністрів України № 583 від 29 квітня 2002 року «Про Державну програму розвитку в Україні на період 2002-2010 роках», яка визначила стратегічні напрями розвитку туристичної індустрії на зазначений період, роль і місце в цій роботі центральних та місцевих органів виконавчої влади.

- Постанова Кабінету Міністрів України №133 від 29 січня 2003 р., Про затвердження Програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-рекреаційного і туристичного центру.

- Постанова Кабінетів Міністрів України № 612 від 12 травня 2004 р., Про затвердження Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках.

- Розпорядження Кабінету Міністрів України № 390-р від 27 червня 2003 р., "Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму".

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More