15:11:12   |   08 april 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions projects / Resolutions projects of the City Council / ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСУЛ» земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0196 га, за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 11, для експлуатації будівлі офісу

ПРОЕКТ 6.18

Про передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСУЛ» земельної ділянки

несільськогосподарського призначення, площею 0,0196 га, за адресою:
м. Одеса, вул. Катерининська, 11, для експлуатації будівлі офісу

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСУЛ» (далі –
ТОВ «КОНСУЛ», ідентифікаційний номер 24760891) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,0196 га, за адресою: м. Одеса,
вул. Катерининська, 11, що знаходиться в оренді у ТОВ «КОНСУЛ» на підставі договору оренди землі, для експлуатації будівлі офісу, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «КОНСУЛ» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:14:004:0002) несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0196 га, за адресою: м. Одеса,
вул. Катерининська, 11, для експлуатації будівлі офісу.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:14:004:0002), площею 0,0196 га, за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 11, у розмірі 663 158 (шістсот шістдесят три тисячі сто п’ятдесят вісім) гривень 16 копійок, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 19.03.2015 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «КОНСУЛ» (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5.Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «КОНСУЛ» підлягає укладанню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ТОВ «КОНСУЛ», дане рішення може бути скасоване.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

Проект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин


Page is created: 26.08.2015 17:46
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More