01:29:26   |   10 april 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions projects / Resolutions projects of the City Council / ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у спільну часткову власність шляхом продажу фізичній особі-підприємцю Кроль Анжеліці Олександрівні, фізичній особі-підприємцю Вайсблат Софії Меєрівні земельної ділянки площею 1,2750 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Новикова, 2а, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складської бази з адміністративною будівлею

ПРОЕКТ 6.21

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у спільну часткову власність шляхом продажу фізичній особі-підприємцю Кроль Анжеліці Олександрівні, фізичній особі-підприємцю Вайсблат Софії Меєрівні земельної ділянки площею 1,2750 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Новикова, 2а, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складської бази з адміністративною будівлею

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України
«Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Кроль Анжеліки Олександрівни (далі – ФОП Кроль А.О., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2529002181), фізичної особи-підприємця Вайсблат Софії Меєрівни (далі – ФОП Вайсблат С.М., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1419603346) щодо викупу земельної ділянки, площею 1,2750 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Новикова, 2а, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складської бази з адміністративною будівлею, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ТОВ «Земельно-кадастрове бюро «РЕЗОЛЮТ», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «Бюро проектування та експертизи», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,2750 га (кадастровий номер 5110137300:25:002:0005, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), за адресою: місто Одеса, вулиця Новикова, 2а, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складської бази з адміністративною будівлею.
2. Передати у спільну часткову власність шляхом продажу ФОП Кроль А.О. (частка 47/100), ФОП Вайсблат С.М. (частка 53/100) земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:25:002:0005) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 1,2750 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Новикова, 2а, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складської бази з адміністративною будівлею.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:25:002:0005), площею 1,2750 га, за адресою: місто Одеса,
вулиця Новикова, 2а, у розмірі 3 936 000 (три мільйони дев’ятсот тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 19.10.2018 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Кроль А.О., ФОП Вайсблат С.М. (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Кроль А.О., ФОП Вайсблат С.М. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини ФОП Кроль А.О., ФОП Вайсблат С.М., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. ТрухановPage is created: 25.10.2018 12:05
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More