/ Main / Statutory acts / Resolutions projects / Resolutions projects of the City Council / ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання дозволу гр. Златьєвій А.Д. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за адресою: м. Одеса, Жевахова гора

ПРОЕКТ 6.18

 

Про надання дозволу гр. Златьєвій А.Д. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за адресою: м. Одеса, Жевахова гора


Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, пунктом «в» частини 3 статті 116, частинами 6, 7 статті 118, статтями 121, 122 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання гр. Златьєвої А.Д. (реєстраційний номер облікової картки платника податків), а також інші додані до нього документи та графічні матеріали, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Златьєвій А.Д. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за адресою: м. Одеса, Жевахова гора, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.Міський голова Г. ТрухановPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
25.10.2018 11:51

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/projects/council/111811/