04:06:49   |   21 february 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Orders of the City Mayor / №1128 від 25.11.2015р.

№1128 від 25.11.2015р.

Про проведення чемпіонату серед шкільних команд КВК на «Кубок мера»

Розпорядження
Одеського міського голови
№1128 від 25.11.2015р.


Про проведення чемпіонату серед

шкільних команд КВК на «Кубок мера»Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою інтелектуального розвитку учнівської молоді, підтримки та організації змістовного дозвілля дітей:

1. Затвердити Положення про чемпіонат серед шкільних команд КВК на «Кубок мера» (додається).

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради провести чемпіонат серед шкільних команд КВК на «Кубок мера» згідно із затвердженим Положенням.

3. Управлінню реклами Одеської міської ради надати площі для розміщення афіш з метою анонсування заходу.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення чемпіонату шкільних команд КВК на «Кубок мера» у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


В.о. міського голови                                      А. Орловський

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 25.11.2015р.
№1128

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення чемпіонату шкільних команд КВК на «Кубок мера»

 

1. Загальні положення

1.1. Чемпіонат шкільних команд КВК на «Кубок мера» (далі – Чемпіонат) проводиться в рамках реалізації молодіжної політики в м. Одесі у сфері розвитку творчості молоді, підтримки дитячих і молодіжних громадських об'єднань.
1.2. Мета Чемпіонату – створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку підростаючого покоління, розвитку творчого потенціалу шкільних команд КВК.
1.3. Завдання:
- підвищення культурного рівня та творчої активності учнівської молоді м. Одеси;
- виявлення талановитих, винахідливих і творчих особистостей, розширення їх пізнавальних інтересів та кругозору, організація змістовного дозвілля;
- підвищення професійного рівня дитячих творчих колективів;
- розширення дружніх зв'язків між навчальними закладами та молодіжними колективами, об'єднаннями;
- надання командам КВК можливості брати участь у фестивалях, іграх різних рівнів, у т.ч. телевізійних програмах.

 

2. Організатори

2.1. Організаторами Чемпіонату є постійна комісія Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму, департамент освіти та науки Одеської міської ради.
2.2. Організатори Чемпіонату формують оргкомітет.

 

3. Час і місце проведення Чемпіонату

3.1. Чемпіонат проводиться щорічно з грудня по квітень в три тури:
- І (фестиваль) – листопад-грудень;
- ІІ (півфінал) – січень-лютий;
- ІІІ (фінал) – квітень.
3.2. Місце проведення, конкретні терміни турів визначаються наказом департаменту освіти та науки Одеської міської ради за погодженням з головою постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.

 

4. Оргкомітет

4.1. Оргкомітет Чемпіонату затверджується наказом департаменту освіти та науки Одеської міської ради за погодженням з головою постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.
4.2. Основні функції оргкомітету:
- формує склад журі Чемпіонату і затверджує підсумки ігор;
- розподіляє команди КВК за лігами;
- видає командам-учасницям теми і хронометраж конкурсів не менше ніж за місяць до гри;
- призначає організаційні збори представників команд для інформування про організацію та умови проведення Кубку;
- визначає роботу редакторів;
- складає графік проведення репетицій перед виступом;
- забезпечує оформлення сцени;
- забезпечує технічне обслуговування Чемпіонату;
- організовує освітні семінари щодо структури гри КВК, написання сценаріїв тощо для учасників Чемпіонату;
- встановлює строки надання сценаріїв для редакторського контролю;
- визначає режисера ліги, який працює з командами під час постановки виступів, вчить учасників правильно працювати з мікрофонами, акторській подачі, емоційності.
4.3. Оргкомітет залишає за собою право скорочувати один з етапів Чемпіонату.

 

5. Учасники Чемпіонату

5.1. У Чемпіонаті беруть участь шкільні команди КВК, які подають заявку до оргкомітету за встановленою формою не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення І туру (фестивалю) Чемпіонату. Заявка обов'язково повинна бути завірена (печатка і підпис) керівником установи або організації.
5.2. Команди, що надали заявки на участь у Чемпіонаті, автоматично включаються до І туру.
5.3. Подана заявка є згодою команди КВК з усіма умовами даного Положення.
5.4. Команди-учасниці самостійно готують реквізити, костюми і музичний супровід (фонограми). Представники і капітани команд зобов'язані бути присутніми на організаційних зборах, які влаштовує організаційний комітет у разі потреби. Про збори команди сповіщаються не менше ніж за 10 днів до проведення гри.
5.5. Команди-учасниці зобов'язані надати організаторам Чемпіонату проект сценарію у вказані строки. Команда, яка не надала сценарій і не пройшла редакторський контроль, до гри не допускається.
5.6. Команди-учасниці повинні мати єдиний стиль одягу (аксесуар).
5.7. До складу команд-учасниць входять не менше 5 гравців (на чолі з капітаном команди).
5.8. Команди-учасниці повинні використовувати у своєму виступі тільки авторський матеріал.
5.9. У випадках демонстрації під час виступу матеріалу, який не пройшов редакторський контроль, команди можуть бути дискваліфіковані.
5.10. Команди надають музичний матеріал (фонограми), який повинен бути записаний на флеш-карті.

 

6. Фінансування

6.1. Фінансування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням Чемпіонату, здійснюється із джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі спонсорських.
6.2. Команди-учасниці не несуть жодних фінансових витрат на організацію ігор.

 

7. Журі

 7.1. Склад журі Чемпіонату затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради за погодженням з головою постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.
7.2. Виступи команд обговорюються з членами журі до початку за наступними критеріями: відповідність темі, якість текстів, щільність жартів, артистизм, вокальні дані.
7.3. Усі конкурси оцінюються по п’ятибальній системі.

 

8. Редактори Чемпіонату

8.1. Редактори несуть персональну відповідальність за остаточне формування сценарію команд-учасниць до початку гри.
8.2. Редактор має право:
- аргументовано відмовити команді у використанні запозиченого матеріалу;
- видалити будь-який матеріал з виступу команди, якщо він є порушенням законодавства України, морально-етичних норм (пропаганда наркоманії, алкоголізму, насильства, расової нетерпимості тощо).

 
9. Підбиття підсумків Чемпіонату

9.1. Підбиття підсумків Чемпіонату оголошується після закінчення кожного етапу гри на підставі цього Положення та відповідного оцінювання членів журі.
9.2. У разі рівності балів у ІІІ турі (фінальній грі) командам-фіналістам організаторами та членами журі призначається додатковий конкурс для виявлення переможця.
9.3. Переможцю ІІІ етапу Чемпіонату присуджується перехідний «Кубок мера».
9.4. Організатори мають право засновувати додаткові призи.
Керуюча справами                        О. ОніщенкоPage is created: 25.11.2015 15:37
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More