21:57:31   |   01 june 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Orders of the City Mayor / №1589-01р от 28.12.2007

№1589-01р от 28.12.2007

Об отклонении предложения о проведении городского референдума по вопросу «Согласны ли Вы с тем, чтобы полномочия Одесского городского совета V созыва и Одесского городского головы были прекращены досрочно?»

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1589-01р від 28.12.2007


Про відхилення пропозиції про проведення місцевого референдуму з питання «Чи згодні Ви з тим, щоб повноваження Одеської міської ради V скликання та Одеського міського голови були припинені достроково?»


Розпорядженням Одеського міського голови від 22.11.2007 р. № 1322-01р зареєстровано ініціативну групу Одеської міської ради з місцевого референдуму № 1/07, видано свідоцтво про реєстрацію ініціативної групи та посвідчення членів ініціативної групи.
Статтею 18 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» встановлено, що від дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна група має право організовувати та безперешкодно здійснювати збирання підписів на листах для підписів громадян під вимогою про проведення референдуму (підписних листах). Загальний термін збирання підписів з питання про проведення місцевого референдуму не повинен перевищувати одного місяця від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої з створених по даному референдуму ініціативних груп.
Ініціативною групою Одеської міської ради з місцевого референдуму № 1/07 надано підсумковий протокол № 1 від 24.12.2007 р. про закінчення збирання підписів у встановлений строк. Згідно з вказаним протоколом ініціативною групою Одеської міської ради з місцевого референдуму № 1/07 під вимогою про проведення місцевого референдуму з питання «Чи згодні Ви з тим, щоб повноваження Одеської міської ради V скликання та Одеського міського голови були припинені достроково?» зібрано 2511 підписів громадян України, які постійно проживають на території міста Одеси.
Згідно із ст. 18 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» без надання документа, що посвідчує особу, підпис громадянина вважається недійсним.
Відповідно до 15 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» право підтримання вимоги про проведення місцевого референдуму належить громадянам України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають право на участь у референдумі. Згідно із ч. 1 ст. 7 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» у всеукраїнському та місцевому референдумах мають право брати участь громадяни України, які на день проведення референдуму досягли 18 років і постійно проживають відповідно на території міста.
Перевіркою вірогідності надісланих документів та підбиттям підсумків збирання підписів громадян встановлено, що певні громадяни поставили свій підпис у декількох підписних листах. Також виявлені громадяни, які не мають права на участь у референдумі у зв'язку з недосягненням ними певного віку.
До підписання вимоги про проведення місцевого референдуму допущено громадян, які не надали документ, що підтверджує факт постійного проживання на території міста Одеси.
Зазначені вище відомості вказують на порушення порядку збирання підписів під вимогою про проведення референдуму, у зв'язку з чим, такі підписи не зараховуються.
Підрахунком підписів громадян України під вимогою про проведення місцевого референдуму, зібраних ініціативною групою Одеської міської ради з місцевого референдуму № 1/07, які відповідають вимогам законодавства України про референдуми, встановлено загальну кількість підписів, яка становить 1744 підписи.
Згідно із ст. 13 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» місцевий референдум може бути призначено на вимогу, підписану не менш ніж однією десятою частиною громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають право брати участь у референдумі. Для підтримки вимоги про проведення місцевого референдуму необхідно було зібрати 74 тисячі 81 підпис громадян України - членів територіальної громади міста Одеси.
Кількість зібраних ініціативною групою Одеської міської ради з місцевого референдуму № 1/07 підписів недостатня для підтримання вимоги про проведення місцевого референдуму з питання: «Чи згодні Ви з тим, щоб повноваження Одеської міської ради V скликання та Одеського міського голови були припинені достроково?».


Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»:

1. Відхилити пропозицію про проведення місцевого референдуму з питання: «Чи згодні Ви з тим, щоб повноваження Одеської міської ради V скликання та Одеського міського голови були припинені достроково?».


2. Залишити отримані підписні листи на зберіганні протягом двох місяців.


3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити зазначене розпорядження у засобах масової інформації.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Одеської міської ради Прокопенка О.А.


Е. ГурвіцPage is created: 28.12.2007 12:43
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More