12:44:40   |   27 may 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Orders of the City Mayor / №1519-01р от 21.12.2007г.

№1519-01р от 21.12.2007г.

Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки бюджетных программ, составленных программно-целевым методом

Розпорядження
Одеського міського голови
№1519-01р від 21.12.2007г.
 
Про затвердження Порядку
проведення моніторингу
та оцінки бюджетних програм,
складених за програмно-цільовим методом 
 
          Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного управління бюджетом за програмно-цільовим методом:
1. Затвердити Порядок проведення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом.
2. Загальну координацію з проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, покласти на управління фінансів Одеської міської ради.
3. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради   забезпечити проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом.
 4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
                                                                                                                Е. Гурвіц
 Додаток
до розпорядження
міського голови
№1519-01р від 21.12.2007г. 
 
Порядок
проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм,
складених за програмно-цільовим методом
 
1.    Загальні положення 
Елементами процесу ефективного управління бюджетом за програмно-цільовим методом є моніторинг і оцінка програм.
Порядок проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм розроблений з метою створення єдиних організаційно-методичних засад для реалізації системи моніторингу та оцінки.
Метою здійснення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм є відслідковування ходу і результатів реалізації програми, використання ресурсів і надання інформації про поточну ситуацію щодо прийняття управлінських рішень з питань бюджету.
Моніторинг та оцінка бюджетних програм здійснюється виконавцями програми/головними розпорядниками бюджетних коштів.
 
2.    Моніторинг бюджетних програм 
Моніторинг виконання бюджетних програм це постійний процес збору даних про видатки та показники виконання програми, що досягаються у ході її реалізації. Мета проведення моніторингу виконання бюджетних програм – відстеження відхилень фактичних показників від планових, аналіз змін, що відбуваються у ході реалізації бюджетних програм та виявлення причин, які перешкоджають або сприяють виконанню програм.
 Моніторинг виконання бюджетних програм здійснюється за встановленою формою та повинен містити інформацію про заплановані та фактичні обсяги фінансування програми та досягнуті показники за звітний період.
Дані отримані в процесі моніторингу є основою для проведення оцінки ефективності бюджетної програми.
 
3.    Оцінка бюджетних програм 
Оцінка бюджетних програм – це комплексний аналіз використання бюджетних коштів та досягнутих результатів розпорядниками коштів в процесі реалізації бюджетних програм, що здійснюється за результатами виконання бюджетних програм за рік.
 Мета оцінки ефективності бюджетних програм:
     - визначення ефективності виконання бюджетної програми;
     - визначення ступеню досягнення мети та завдань бюджетної програми;
     - прийняття управлінських рішень за результатами виконання програми;
   - інформування посадових осіб органів місцевого самоврядування та громадськість про результати виконання програми та ефективність використання коштів за програмою.
  
4.    Порядок проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм 
4.1. Моніторинг та оцінка виконання бюджетних програм здійснюється на основі фінансової, статистичної та іншої звітності.
4.2. Моніторинг та оцінка виконання бюджетних програм здійснюється виконавцями програм/головними розпорядниками бюджетних коштів за встановленою формою (додається).
4.3. За результатами проведеного моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм головний розпорядник бюджетних коштів аналізує причини невиконання запланованих результатів та вносить обґрунтовані пропозиції стосовно плану заходів покращення реалізації бюджетної програми.
4.4. Інформація про результати моніторингу та оцінки бюджетних програм надається виконавцями програм/головними розпорядниками бюджетних коштів до 15 липня (за півріччя) та до 20 січня (за рік) до управління фінансів Одеської міської ради для узагальнення.
4.5. Інформація про результати моніторингу та оцінки бюджетних програм є основою для прийняття рішень стосовно перерозподілу коштів, зменшення або збільшення обсягів асигнувань на виконання програми.
4.6. Результати звіту про оцінку виконання бюджетних програм включаються до звітів про виконання бюджету міста.
4.7.   Звіт про оцінку виконання бюджетних програм оприлюднюється під час публічного представлення звітів про виконання бюджету міста.
  
Керуюча справами                                                 Т.М. Єршова


Page is created: 22.12.2007 10:55
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More