18:20:25   |   11 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1082-VII від 21.09.2016р.

№ 1082-VII від 21.09.2016р.

Про здійснення місцевого зовнішнього запозичення у формі укладання кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою та фінансування заходів з реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси»/внесено зміни/

Внесено зміни рішенням міської ради № 2735-VII від 14.12.2017 р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 1082-VII від 21.09.2016р.

Про здійснення місцевого зовнішнього запозичення у формі укладання

кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою

Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою та фінансування

заходів з реалізації інвестиційного проекту «Підвищення

енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та

реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси»

Відповідно до пунктів 26 та 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 29 серпня 2016 року № 795 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Одеською міською радою у 2016 році», з метою забезпечення реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити місцеве зовнішнє запозичення у формі укладання кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою (далі - Кредитний договір) із дотриманням таких істотних умов:
1.1. вид запозичення – зовнішній кредит (кредит від міжнародної фінансової організації);
1.2. розмір (основна сума боргу) запозичення – 10 639 346,00 (десять мільйонів шістсот тридцять дев’ять тисяч триста сорок шість) гривень;
1.3. валюта запозичення – національна валюта України, гривня;
1.4. період, на який здійснюється запозичення – 5 років від дати підписання Кредитного договору позики (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання Кредитного договору, але не більше ніж 6 місяців після завершення Проекту);
1.5. відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 3% річних;
1.6. погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов Кредитного договору, починаючи після завершення періоду відстрочки;
1.7. сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов Кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків);
1.8. розмір основної суми боргу за запозиченням становить 10 639 346,00 (десять мільйонів шістсот тридцять дев’ять тисяч триста сорок шість) гривень;
1.9. майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається.
1.10. погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси

2. Встановити, що метою місцевого зовнішнього запозичення, зазначеного в пункті 1 цього рішення, є фінансування впровадження заходів інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси» (далі – Проект).

3. Доручити директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. здійснити місцеве зовнішнє запозичення шляхом укладання Кредитного договору від імені Одеської міської ради із включенням до нього істотних умов, передбачених пунктом 1 цього рішення.

4. Здійснити співфінансування Проекту за рахунок коштів бюджету м. Одеси у розмірі 1 352 606,00 (один мільйон триста п’ятдесят дві тисячі шістсот шість) гривень.

5. Спрямувати отримані за Кредитним договором кошти у розмірі 10 639 346,00 (десять мільйонів шістсот тридцять дев’ять тисяч триста сорок шість) та кошти, зазначені у пункті 4 цього рішення, на фінансування Проекту.

6. Доручити департаменту фінансів Одеської міської ради:

6.1. забезпечити виконання усіх необхідних заходів, які пов’язані із залученням до бюджету міста Одеси зовнішнього запозичення;

6.2. щорічно передбачати в бюджеті міста Одеси кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань міста до кінця дії цих зобов’язань, передбачених Кредитним договором.

7. Взяти до відома, що виконання робіт з реконструкції систем вуличного освітлення у м. Одесі здійснюватиметься за рахунок гранту в розмірі 150 384,0 (сто п’ятдесят тисяч триста вісімдесят чотири) євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (фонд Е5Р), шляхом укладання договору гранту з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                                      Г. Труханов

 
Page is created: 27.09.2016 14:34
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More