00:25:31   |   05 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1070-VII від 20.07.2016р.

№1070-VII від 20.07.2016р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік»

Рішення
Одеської міської ради
№1070-VII від 20.07.2016р.


Про внесення змін до рішення Одеської

міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ

«Про бюджет міста Одеси на 2016 рік»


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 78, 101 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік»:
1.1. Викласти в наступній редакції пункти 1, 2 та 4 розділу І «Загальні положення» рішення:
«1. Визначити доходи бюджету міста Одеси на 2016 рік у сумі 6 511 849,29 тис. грн. (додатки 1, 2), у тому числі:
- доходи загального фонду – 6 140 414,19 тис. грн., з них:
- освітня субвенція – 758 584,0 тис.грн.;
- медична субвенція – 670 066,5 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 1 085 552,69 тис. грн.;
- доходи спеціального фонду – 371 435,1 тис. грн., з них бюджет розвитку – 208 200,0 тис. грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2016 рік у сумі 7 124 359,485 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 5 161 271,139 тис. грн., та видатків спеціального фонду – 1 963 088,346 тис.грн., за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3), розподіл видатків бюджету міста Одеси за головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1) та головними розпорядниками коштів (додаток 4).
4. Установити:
- профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 1 550 409,19 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 571 516,139 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів загального фонду;
- дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 1 663 976,146 тис. грн., джерелом покриття якого визначити: надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 1 550 409,19 тис. грн.; залишки коштів спеціального фонду - 113 566,956 тис. грн. (в т.ч. залишки коштів бюджету розвитку – 107 890,291 тис. грн.; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 5 676,665 тис. грн.).».
1.2. Пункт 6 розділу ІI «Доходи бюджету» рішення доповнити абзацами:
«-плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси;
- 100 відсотків плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на всій території міста Одеси та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;».
1.3. Викласти в наступній редакції пункт 10 розділу ІІІ «Фінансування та борг бюджету» рішення:
«10. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2016 року у сумі 50 000,0 тис.грн.».
1.4. Доповнити розділ ІІІ «Фінансування та борг бюджету» рішення після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:
«11. Визначити граничний обсяг надання місцевих гарантій на 2016 рік у сумі 216 000,0 тис.грн.».
У зв’язку з цим пункти 11 – 48 рішення вважати пунктами 12 - 49 відповідно.
1.5. У абзаці 11 пункту 20 розділу IV «Видатки бюджету» рішення цифри «5 000,0» замінити на цифри «3 000,0».
1.6. У додатки 1, 2, 3, 4, 7 до рішення внести зміни згідно із додатками 1, 2, 3, 4, 5, відповідно.
1.7. Додатки 6, 8 до рішення викласти у новій редакції згідно із додатками 6, 7, відповідно.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.Міський голова                          Г. Труханов

 

Додатки до рішення

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯРішення Одеської міської ради №1070-VII від 20.07.2016 р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №36 від 19.08.2016р.

Page is created: 28.07.2016 17:51
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More