16:11:14   |   12 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1122-V от 05.04.07г.

№1122-V от 05.04.07г.

Об утверждении Программы социально-экономического развития г. Одессы на 2007 год

ВНЕСЕНО ЗМІНИ РІШЕННЯМ №1394-V от 04.07.2007г.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ РІШЕННЯМ № 1768-V від 05.10.2007р.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ РІШЕННЯМ № 1767-Vвід 05.10.2007р.


 

 
Рішення
Одеської міської ради
№1122-V від 05.04.07р.

Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічної, інвестиційної політики і банківської діяльності. Одеської міської ради.

Міський голова                   Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 05.04.07р. № 1122-V


ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
міста ОДЕСИ НА 2007 рік

Вступ
Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, пріоритетні завдання та заходи щодо головної стратегічної мети розвитку - підвищення добробуту населення на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя та забезпечення сталого економічного зростання.
Програма соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2007 рік розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні”, основних положень Державної Програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки, Основних напрямків та Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року, Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року, цільових міських програм, директивних документів Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради.
Основні показники соціального та економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік розроблені з урахуванням пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, районних адміністрацій, постійних комісій та депутатів ради, підприємств, установ, організацій, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Розділ І
Головні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
м. Одеси на 2007 рік

Основна мета Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік - зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, стабільне нарощування обсягу виробництва продукції, відтворення трудових ресурсів, галузей пріоритетного розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, випуск конкурентноспроможної продукції.
Пріоритетними завдання розвитку народногосподарського комплексу м. Одеси на 2007 рік вважати:
• створення найбільш сприятливих умов для втілення інноваційних технологій у виробництво на промислових підприємствах;
• подальше нарощування потужностей промислових підприємств за рахунок технічного переустаткування та створення нових підприємств;
• розвиток виробництва конкурентноспроможної продукції, посилення зовнішньоекономічної орієнтації промисловості міста;
• сприяти вирішенню питання пільгового кредитування підприємств для проведення модернізації виробництва та освоєння нової техніки;
• посилення соціальної орієнтації економіки, розширення асортименту випуску товарів широкого вжитку;
• створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
• підвищення інвестиційної привабливості міста через презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;
• розширення системи мікрокредитування підприємництва за пріоритетними для міста напрямками за рахунок інвестицій;
• подальший розвиток морегосподарського комплексу;
• створення нових робочих місць, працевлаштування молоді;
• залучення інвестицій в економіку міста;
• розвиток системи муніципальних майнових і страхових гарантій для зменшення загального рівня інвестиційних ризиків;
• проведення земельної реформи;
• послідовна структурна та технологічна перебудова господарства міста;
• стабільна робота комунального господарства, підвищення якості комунальних послуг;
• оновлення, модернізація та стабільна робота пасажирського транспорту міста;
• створення умов для реорганізації теплоенергетичного господарства міста;
• екологічне оздоровлення довкілля; розширення системи альтернативних джерел водозабезпечення міста;
• подальше продовження реконструкції протизсувних і берегозахисних інженерних систем морського узбережжя й пляжів;
• створення відповідних умов для нормального функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;
• подальше удосконалення системи соціального захисту населення;
• реалізація цільових міських програм;
• збереження та реконструкція історичного центру міста, охорона та відродження пам`яток історії і культури, розвиток курортно-рекреаційного господарства й туризму;
• сприяння впровадженню спрощених процедур державної реєстрації; постановка на облік суб`єктів підприємницької діяльності (система “єдиного офісу”); • покращення якості життя населення;
• розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків; реалізація сумісних програм співпраці з містами - партнерами;
• сприяння відродженню національних культур та мов.

Розділ ІІ
Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу
м. Одеси у 2007 році

Підрозділ 1. Промисловість

Основні напрямки розвитку промислового комплексу міста у 2007 році передбачають формування конкурентноздатного промислового виробництва, спроможного забезпечити позитивну динаміку росту на 4,8%.
Створюватимуться економічні, фінансові, правові, технічні та технологічні умови для підтримки пріоритетних напрямків розвитку виробників, підвищення конкурентного рівня вітчизняної продукції, розширення внутрішнього та зовнішнього ринків.
Для забезпечення завдань розвитку промисловості реалізовуватимуться завдання:
• підвищення ефективності функціонування діючих виробництв;
• закріплення позитивної динаміки росту обсягу товарної продукції в основних видах економічної діяльності;
• збільшення інноваційно активних підприємств та частки енергозберігаючих виробництв;
• забезпечення зростання конкурентноспроможності промислового виробництва;
• розширення фірмової системи збуту;
• створення нових робочих місць;
• оптимізація використання кадрового потенціалу.
Продовжиться реконструкція на ВАТ “Лукойл-Одеський НПЗ”. Завершення першого етапу реконструкції підприємства заплановано на вересень 2007 року. Незважаючи на те, що зупинка підприємства на реконструкцію негативно впливає на загальні показники у нафтохімічній промисловості, прогнозується незначний приріст виробництва на 1,5%.
Розвиток промислового комплексу міста в 2007 році буде спрямований на зростання обсягу виробництва, подальшу структурно-технологічну модернізацію основних виробництв та галузей.
У машинобудівному комплексі продовжиться розвиток виробництва машин та устаткування, верстатів, електричного та електронного устаткування, машин та апаратури. Прогнозується ріст обсягів виробництва на 4,0%. На підприємствах галузі вживатимуться заходи щодо технологічного переоснащення виробництва, розширення асортименту, створення нових видів конкурентноспроможної продукції, формування та заповнення ринку.
Планується збільшити обсяг виробництва на: ВАТ “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія” (на 42,6%), ВАТ “Кисеньмаш” (на 9,8%), ВАТ “Точмаш” (на 3,5%), ЗАТ “Будгідравліка” (на 17,9%).
На підприємствах металургії та обробки металу прогнозується зростання обсягу виробництва на 3,5%, з виготовлення неметалевих виробів - на 1,8%.
Планується збільшити обсяг виробництва на: ВАТ “Продмаш”(на 10%), ВАТ “Одескабель” (на 1,7%), ВАТ “Легмаш” (на 1,4%).
На ТОВ «Цемент» проводитиметься реконструкція підприємства та удосконалення існуючих технологій, що дозволить зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Прогнозується зростання обсягу виробництва на 4,0%,
Позитивна динаміка збільшення виробництва забезпечуватиметься у металургії та обробленні металу - 3,0%. На ВАТ «Будгідравліка» планується збільшити обсяг виробництва на 21,0%.
На ВАТ “Стальканат” проводитиметься модернізація виробництва та впровадження нових технологій. Підприємством планується освоїти випуск фібри зі сталевого дроту, рифленої сітки, впровадити у виробництво процес волочіння-оміднення зварочного дроту та технології патентування катанки, що збільшить обсяги виробництва на 8,8%.
На ВАТ “Одескабель” планується освоїти випуск силового алюмінієвого кабелю та збільшити обсяг виробництва на 3,0%.
Продовжиться зміна галузевих пропорцій у напрямку збільшення темпів зростання продукції, необхідної для задоволення попиту населення. Впровадження на ЗАТ “Дзеркальний завод” нової енергозберігаючої установки дозволить зменшити вартість продукції на 10%. На ЗАТ “Аурум” проводитиметься модернізація та технічне переоснащення виробництва. Введення на підприємстві гальванічного сріблення та автоматичного фрезерування дасть змогу освоїти 50 нових видів продукції.
Розвиток машинобудівного комплексу відбудеться за напрямком розвитку виробництва на підприємствах галузі.
На ВАТ “ЗОНТ” планується збільшити обсяг виробництва станків з термічної, газової та плазменої різки у 2,9 рази.
У 2007 році розпочнеться реконструкція на ВАТ “Промзв`язок”. На період реконструкції, замовлення на виробництво продукції промислового характеру будуть розміщені на дочірніх підприємствах: ТОВ “Механо-обробка” (енергетичне обладнання) та ТОВ “Фінансова група” (телекомунікаційне та медичне обладнання).
З метою перепрофілювання проводитиметься реконструкція ВАТ “Пласта - Н”.
На ТОВ “Автосбірне виробництво” заплановано зростання темпів приросту товарної продукції на 20,6% за рахунок впровадження нових технологій та техніки для виробництва антиблокуючих пристроїв для систем гальмування причепів та напівпричепів.
Планується значно розширити виробництво на УВП “УТОС” за рахунок введення 2-х термопластавтоматів для виробництва пластмасових виробів, що дозволить збільшити обсяг реалізованої продукції у 1,9 рази.
У хімічній промисловості прогнозується розвиток фармацевтичного виробництва та виробництва готових ліків, приріст виробництва очікується на 1,5%.
СП «ІнтерХім» продовжуватиметься робота із удосконалення технології виробництва медичних препаратів та субстанцій, які сприятимуть росту виробництва та підвищенню якості продукції. Очікується ріст обсягу виробництва на 53,1%.
На ВАТ «Елакс» планується розпочати виробництво продукції під новою торговою маркою «Комфорт».

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги
Споживчий ринок характеризуватиметься достатнім рівнем наповнення товарами вітчизняного виробництва за рахунок створення сприятливого середовища для конкуренції. Зберігатиметься темп приросту роздрібного товарообороту на рівні 30%, по послугах - на 34,5%.
Продовжиться тенденція нарощування обсягу виробництва серед галузей обробної промисловості. Для покращення якості продукції планується введення в експлуатацію нових технологічних ліній з високим рівнем автоматизації.
Пріоритетним напрямком розвитку народногосподарського комплексу міста стане нарощування питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання. Планується створити нові робочі місця та збільшити обсяг виробництва на таких підприємствах, як: ЗАТ “Одеський м`ясокомбінат” - на 35,0%, ДП “Куліндоровський комбінат хлібопродуктів” - на 23,5%, ВАТ “Одеський завод мінеральної води “Куяльник” - на 2,3%, ТОВ “Форес” - на 10%. ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” за рахунок відновлення виробництва дитячого харчування планується збільшити обсяг виробництва у 3 рази.
В харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст виробництва планується на рівні 6,1%.
ЗАТ “Одесакондитер” заплановано проведення робіт з удосконалення та автоматизації виробництва кондитерських виробів. Це дасть змогу додатково освоїти випуск 62-х нових видів продукції.
Продовжиться переоснащення виробництва на ВАТ “Одеський олійножировий комбінат”. Заплановано встановлення нових технологічних ліній, що сприятиме збільшенню випуску продукції з 800 до 1,5 тис. тонн на рік та збільшить обсяг виробництва на 12,3%.
ТОВ “Завод шампанських вин” планується збільшити обсяг виробництва на 40,0%, розширити асортимент продукції, здійснювати поставки продукції на експорт. На ЗАТ “Лікеро-горілчаний завод” проводитиметься впровадження охолоджувальної системи, автоматизація процесу укладки продукції.
На ЗАТ “Одесвинпром” за рахунок розширення асортименту та ринків збуту планується збільшити обсяг виробництва майже у 2 рази.
В структурі промислового виробництва зросте доля галузей, які випускають продукцію кінцевого призначення (харчова, легка, деревообробна).
За прогнозом, у легкій промисловості можливе зростання обсягу виробництва на рівні 1,2%. Цьому сприятиме створення додаткових потужностей, розширення асортименту та ринків збуту.
Продовжуватиметься технічне переоснащення та автоматизація виробництва на ТОВ “Швейна фабрика ”Грегорі Арбер” (3,0 %), ВАТ «Одеська хутрова фабрика» (5,7%), ЗАТ “Акація” (10,4%), ЗАТ “Жанна” (1,4%), ЗАТ “Одеська швейна фабрика” тощо.
Передбачається зростання кількості інноваційно-активних підприємств.
Протягом 2007 року в місті Одесі створюватиметься сприятливий клімат для широкомасштабного залучення інвестицій в економіку міста та активізації інвестиційного процесу.
Розширюватиметься мережа фірмової торгівлі.
Продовжуватиметься будівництво торговельних комплексів, реконструкція ринків, розширення мережі побутових підприємств та роздрібної торгівлі, громадського харчування. Оптимізуватиметься кількість об`єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та міні-ринків в м. Одесі з урахуванням захисту інтересів вітчизняного виробника, з метою благоустрою міста та надання йому вигляду обласного центру, спрямованого на європейську інтеграцію.
Набуде подальшого розвитку виставкова діяльність. Підвищення рівня організації виставкових заходів сприятиме подальшому розвитку внутрішнього ринку. Планується проведення спеціалізованих виставок-ярмарків, у тому числі міжнародних.

Підрозділ 3. Будівельний комплекс
Основними завданнями сучасної будівельної індустрії міста є залучення інвестиційних ресурсів, покращення якості будівельних робіт, використання екологічно чистих і сучасних будівельних матеріалів. Робота будівельного комплексу міста у 2007 році буде спрямована на досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності населення, шляхом нарощування обсягів житлового будівництва, інженерних мереж та об`єктів соціальної інфраструктури.
Протягом 2007 року управлінням капітального будівництва Одеської міської ради планується освоїти за рахунок усіх джерел фінансування 550 млн. грн., що перевищить обсяг виконання у 2006 році на 25,9% (437 млн. грн.). У 2007 році очікується збільшення обсягів будівництва житла. Планується ввести в експлуатацію 185 тис. кв.м загальної площі житла, що на 57% більше, ніж введено у 2006 році (117,8 тис. кв.м).
Продовжується подальший розвиток інвестиційної діяльності в будівництві, головними напрямками розвитку якого стануть: залучення інвестицій у будівництво; ефективне використання і створення нових виробничих потужностей будівельної індустрії; впровадження нових технологій. Програмою передбачається будівництво жилих будинків за передовими технологіями та індивідуальними проектами.
Продовжиться подальший розвиток об'єктів комунального призначення. За рахунок коштів міського бюджету планується будівництво магістральної високовольтної кабельної мережі для забудови мкр. Ш-4 ж/м “Котовського” та магістральних трубопроводів для розширення забудови мкр. “Південний - Д".
Продовжиться розробка Генерального плану міста Одеси.
Продовжиться відновлення інфраструктури історичного центру міста, реставрація пам'яток монументального мистецтва. Пріоритетним у 2007 році буде спрямування коштів державного бюджету на реконструкцію та реставрацію пам`яток історичної забудови центру міста.
У 2007 році планується виконання заходів:

Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати
(тис. грн.)
у тому числі за рахунок коштів
державний
бюджет
бюджет
міста
залучені
1. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Всього:
429 619,2
10 000,0
69 619,2
350 000,0
1.1. Будівництво жилих будинків
354 000,0
-
4 000,0
350 000,0
1.2. Будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору
УВП "УТОС"
90,0
-
90,0
-
1.3. Проектні роботи та будівництво гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
600,0
-
600,0
-
1.4. Проектні роботи та будівництво котелень теплопостачання
5 600,0
-
5 600,0
-
1.5. Реконструкція котельні "Північна-2"
6 500,0
-
6 500,0
-
1.6. Реконструкція Шляхопроводу "Поїзний" в 
м. Одесі
39 600,0
-
39 600,0
-
1.7. Проектні роботи та будівництво магістральних трубопроводів і кабельних ліній електропередач
4 000,0
-
4 000,0
-
1.8. Ремонтно-реставраційні роботи будівлі спеціалізованого дошкільного навчального закладу №50 за адресою
вул. Гоголя, 15
(згідно тендеру);
завершення робіт - 2007 рік
1 500,0
(бюджет розвитку)
-
1 500,0
(бюджет розвитку)
-
1.9. Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Київської райадміністрації
(вул. Ак. Філатова, 2а)
700,0
-
700,0
-
1.10. Реконструкція міської дитячої лікарні №2, всього, з них:
7 029,2
-
7 029,2
 
Міська цільова програма “Здоров`я матері та дитини міста Одеси
на 2006-2010 р.р.”
1.10.1. Будівництво неонатологічного корпусу в міській дитячій лікарні №2 на
90 ліжок
4 000,0
-
4 000,0
-
Програма комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси
на 2005-2015 роки
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 року №1604)
1.11. Проведення робіт із запобігання руйнуванню дамби Хаджибейського лиману
10 000,0
10 000,0
-
-
 Інші заходи за рахунок залучених   інвестицій  
1.12. Будівництво школи №8 на 1000 місць за адресою
вул. М. Говорова 
(ПП «Моноліт»); завершення робіт - вересень 2007р.
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
1.13. Будівництво школи на 1000 місць у мкр. ІІІ-4-1 мкр. «Котовського» межах житлових будинків №№ 12, 12-а, 29, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 29-а, 30, 31, 33, 38, 39 (ПБГ «Інтострой») - завершення робіт - ІІ квартал 2008 року
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
1.14. Будівництво дошкільного навчального закладу на 280 місць у мкр. ІІІ-4-1 мкр. «Котовського» межах житлових будинків №№ 12, 12-а, 29, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 29-а, 30, 31, 33, 38, 39 (ПБГ «Інтострой») - завершення робіт - вересень 2008 року
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
1.15. Будівництво поліклініки, площею 2,5 тис. кв.м., у вбудованоприбудованому приміщенні житлового будинку на вул. Кленовій, 6
(ТОВ «Стікон»);
завершення робіт - 2008 рік
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
1.16. Будівництво поліклініки, площею 2,5 тис. кв.м., у вбудованоприбудованому приміщенні житлового будинку на просп. Ак. Глушка, 4-а
(ТОВ «Стікон»);
завершення робіт - 2008 рік
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
1.17. Будівництво дільничого пункту міліції, площею 26,9 кв.м., у вбудовано-прибудованому приміщенні житлового будинку №20 мкр. ІІІ-4-2 мкр. «Котовського»
(ПП ВКФ «Адмірал»);
завершення робіт - 2007 рік
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
1.18. Будівництво дільничого пункту міліції, площею 65,4 кв.м., у вбудовано-прибудованому приміщенні житлового будинку №21 мкр. ІІІ-4-2 
мкр. «Котовського»
(ВАТ ВКФ «Квадрат»); завершення робіт - 2008 рік
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
1.19. При будівництві 39-и житлових будинків передбачити приміщення для конс`єржів, роботи з дітьми, домоуправлінь: 2007р. - 783,0 кв.м.;
2008р. - 3426,0 кв.м.
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
1.20. Будівництво паркінгу на
15 машино/місць на Дніпропетровській дор., 92-а
(СК «Петроліум»);
завершення робіт - 2007 рік
кошти інвесторів
-
-
кошти інвесторів
2. Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
Всього:
2 000,0
-
2 000,0
-
2.1. Розробка Генерального плану м. Одеси (ІІ півріччя 2007 року)
 
 2 000,0
 
 -
 
2 000,0
 
-

Для збереження об'єктів історичної забудови міста Одеси, проведення ремонтно-реставраційних робіт очікується отримати субвенцію з державного бюджету на суму 50 000,0 тис. грн.
Таблиця № 1-а

Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати
(тис. грн.)
За рахунок коштів
державного бюджету
Всього:
50 000,0
50 000,0
Всього на реконструкцію та реставрацію пам`яток історичної забудови міста, у тому числі: 
50 000,0
50 000,0
1.1. проектні роботи по реставрації будівель Воронцовського палацу (пров. Воронцовський, 2);
 
4 200,0
 
4 200,0
1.2. проектні та реставраційні роботи будівлі Старої біржі (пл. Думська, 1);
 
14 706,0
14 706,0
1.3. проектні роботи та першочергові заходи по реставраціії пам'ятки містобудування ХІХ століття - міської клінічної інфекційної лікарні
(вул. Пастера, 5);
5 700,0
 
5 700,0
1.4. проектні та реставраційні роботи міської лікарні № 9 ім. Професора О.І.Мінакова
(вул. Пастера, 9);
4 300,0
4 300,0
1.5. проектні роботи по реставрації ансамблю Приморського бульвару;
3 090,0
3 090,0
1.6. проектні роботи та першочергові заходи по реставрації Потьомкінських сходів та підпорних стін Приморського бульвару;
2 000,0
2 000,0
1.7. проектні роботи та першочергові заходи по реставрації палацу Рафаловича 
(вул. Пушкінська, 3);
9 704,0
9 704,0
1.8. проектні роботи по реставрації палацу Абази (вул. Пушкінська, 9);
1 000,0
1 000,0
1.9. проектні роботи по реставрації будівлі Англійського клубу (вул. Ланжеронівська, 6);
2 000,0
2 000,0
1.10. ремонт та реставрація жилого будинку на розі вул. Софіївської,15 та вул. Торгової;
1 600,0
1 600,0
1.11. проектні роботи, ремонт та реставрація жилого будинку на розі вул. Жуковського, 19 та вул. Рішельєвської, 24
1 700,0
1 700,0
Таблиця № 2
 
Назва програми або зміст заходу
Всього
витрати (тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетні
залучені
1. Охорона об`єктів культурної спадщини
Всього:
47 505,0
7 500,0
40 005,0
1.1. Програма збереження історичної забудови м. Одеси, всього, у тому числі:
47 500,0
7 500,0
40 005,0
· управління капітального будівництва Одеської міської ради;
4 500,0
4 500,0
-
· управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міської ради
3 000,0
3 000,0
-
з них:
 
 
 
1.1.1. розробка та погодження історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення межі режимів використання історичних ареалів м. Одеси;
 
 
1 990,0
 
 
1 990,0
 
 
-
1.1.2. реставрація об'єктів монументального мистецтва (пам'ятники: Г. Вакуленчуку,
М. Горькому, Л. Заменгофу,
Р. Малиновському, М.С.  Воронцову,
Л. Толстому, М. Томасу,
Т.Г. Шевченку; пам'ятник на братській могилі жертв громадянської війни; комплекс скульптур на території Лермонтовського санаторію: "Римлянка", "Купальниця", "Пастух і пастушка", "Діана, що купається"; пам'ятник Невідомому матросу; Алея Слави, 2-і братські та 39 одиночних могил, 
2-і стели );
1 000,0
1 000,0
-
1.1.3. виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій;
15,0
10,0
5,0
1.1.4. ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури та містобудування
44 500,0
4 500,0
40 000,0
Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі
 Протягом 2007 року розвиток земельних відносин у місті відбуватиметься за такими напрямками:
• інвентаризація земель міста;
• надання права власності і користування землею юридичним особам, фізичним особам - суб`єктам підприємницької діяльності та громадянам;
• подальше формування міського ринку землі;
• збільшення надходжень орендної плати до бюджету міста;
• посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель в межах міста.
Протягом 2007 року подальше реформування земельних відносин буде пов’язане з реалізацією Міської цільової програми проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки, яка передбачає продовження та закінчення проведення інвентаризації земель відповідно до рішення Одеської міської ради від 11.07.03р. № 1309-ІV „Про проведення інвентаризації земель міста Одеси”.
У 2007 році інвентаризація першочергових масивів земель розповсюджується на земельні ділянки загальною площею 3205га, що розташовані в межах водоохоронної зони моря і лиманів в місті Одесі.
Міською цільовою програмою проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси вирішуватимуться питання щодо:
• встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, передусім, що розташовані на землях рекреаційного, оздоровчого та природоохоронного призначення;
• визначення меж та розмірів об’єктів землеустрою, їх правового статусу;
• виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
• виявлення забруднених земель;
• встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру міста, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень міської ради;
• розроблення, апробація та застосування програмного комплексу «Одеська автоматизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)» на базі матеріалів інвентаризації першочергових масивів земель міста, виконаної у 2006 році.
Відповідно до завдань земельної реформи продовжиться приватизація земель. З метою задоволення потреб мешканців міста у реалізації права приватної власності на землю зусилля міського управління земельних ресурсів будуть спрямовані на підвищення якості послуг при оформленні документів, що посвідчують таке право.
Розвиток та подальше формування міського ринку землі здійснюватиметься через реалізацію комплексу заходів щодо прискорення приватизації земельних ділянок юридичними особами та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності через купівлю-продаж. Протягом року будуть застосовуватися два способи продажу земельних ділянок: землекористувачам (під об`єктами нерухомості); на конкурентних засадах (земельні торги). Найбільш активно на торгах здійснюватиметься продаж земельних ділянок, призначених для житлового будівництва (або змішаного використання - будівництво житла і об`єктів соціального та побутового призначення) та розміщення комерційних об`єктів. Такі підходи у продажу земель обумовлюються, по-перше, суттєвим поповненням міського бюджету коштами від викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; по-друге, у покупців - суб`єктів господарської діяльності з`являється реальна можливість отримати кредитні ресурси для забудови чи іншого інвестиційного використання земельної ділянки. За прогнозними даними у 2007 році від продажу земельних ділянок юридичним особам та фізичним особам - суб`єктам підприємницької діяльності очікується надходження коштів у сумі 260,4 млн. грн.
Згідно із рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005р. № 4247-IV при оформленні договорів оренди земельних ділянок буде застосовуватися договірна річна орендна плата у розмірі не більше 10 відсотків від нормативної грошової оцінки, встановлених Законом України „Про оренду землі”, та не нижче відсотків від нормативної грошової оцінки, встановлених рішеннями Одеської міської ради від 26.03.2003р. №1061-IV та від 11.07.2003р. №1310-IV, відповідно до цільового призначення земельних ділянок.
Згідно з плановим завданням у 2007 році надходження від орендної плати за землю складуть 37,2 млн. грн, а міський бюджет отримає 17,7 млн. грн.
Для виконання основних показників реалізації завдань земельної реформи в місті у 2007 році передбачається реалізувати такі заходи:
• активізувати проведення інвентаризації земель міста;
• сприяти прискоренню приватизації земельних ділянок громадянами міста;
• забезпечити надання якісних послуг з оформлення права власності та користування земельними ділянками;
• створити умови для приватизації земельних ділянок юридичними особами та фізичними особами-суб`єктами підприємницької діяльності шляхом купівлі-продажу;
• продовжувати продаж земельних ділянок на конкурентних засадах;
• посилити самоврядний контроль за охороною та використанням земель в межах міста.
В результаті виконання основних заходів у 2007 році очікується збільшити питому вагу проінвентаризованих земель міста у загальній їх площі до 41,9%; збільшити долю орендної плати у загальній платі за землю та надходження до бюджету міста до 37,2 млн. грн., що складе 135,2% до рівня 2006 року; збільшити надходження коштів до бюджету розвитку міського бюджету за рахунок продажу юридичним та фізичним особам-суб`єктам підприємницької діяльності земельних ділянок. 
              У 2007 році заплановані такі заходи:     
                                                                                                                                   Таблиця №3
Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати (тис. грн.)
 
За рахунок
бюджетних коштів
1. Одеське міське управління земельних ресурсів
Одеської міської ради
Всього:
4 000,0
4 000,0
1.1. Міська цільова програма проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки 
 
4 000,0
 
 
4 000,0
 
 
Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство
 Житлово-комунальне господарство міста - важлива галузь господарського комплексу, спрямована на задоволення потреб населення, забезпечення його життєдіяльності і суттєво впливає на розвиток міста.
На обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста знаходиться 6582 будинки, з яких 875 будинків мають зношення до 20%, 1422 - до 40%, 3347 до 60%, 98 до 80%, 340 - понад 80%.
Враховуючи недостатній ремонт житлового фонду міста протягом минулих років, склалася незадовільна ситуація з його утримання. Значне старіння конструкцій та інженерних мереж будинків може призвести до збільшення кількості аварійних будинків. Аналіз технічного стану житлового фонду за останні роки підтверджує необхідність планового фінансування капітального ремонту та регулярність його проведення щорічно.
Для утримання житлового фонду міської комунальної власності на його капітальний ремонт у 2007 році передбачені бюджетні кошти на суму 56 466,0 тис. грн. (у т.ч. на проведення вогнезахисних робіт житлових будинків - 10 000,0 тис. грн).
За рахунок виділеного фінансування будуть виконані такі роботи:
- капітальний ремонт дахів у 112-ти жилих будинках;
- заміна 23 гарячоводних бойлерів;
- заміна будинкових та прибудинкових мереж гарячого та холодного водопостачання, каналізації у 44-х жилих будинках, протяжністю 32,6 тис. п.м;
- герметизація стиків стінових панелів у 7-ми будинків;
- укріплення та посилення конструкцій жилих будинків у 4-х будинках;
- капітальний ремонт електрообладнання та будинкових електромереж 16-ти будинків.
Житловий фонд міської комунальної власності обладнано ліфтами у кількості 2621 одиниць, які змонтовано на початку 70-х років. В рамках реалізації Програми модернізації, заміни та капітального ремонту ліфтів на 2007-2010 роки у 2007 році передбачається фінансування робіт, пов'язаних з
капітальним ремонтом, модернізацією та заміною 142-х ліфтів, диспетчеризацію 130-ти ліфтів, проведення експертизи 550-ти ліфтів на суму 14 250,0 тис. грн.
Для підтримки території міста у належному санітарному стані передбачені видатки на проведення робіт з дератизації та дезінфекції (800,0 тис. грн.).
Продовжуватиметься реалізація Програми поетапного оснащення житлового фонду приладами обліку холодної та гарячої води квартир деяких верств населення на 2007-2010 роки. В рамках програми у 2007 році планується встановити 8 435 одиниць лічильників, провести повірку 5 000 одиниць, виконати сервісне обслуговування 120 тис. одиниць лічильників.
На виконання робіт з благоустрою та утримання у належному стані зеленої зони міста загальною площею 700,3 га у 2007 році виділено 6 200,0 тис. грн. Планується виконати комплекс робіт: створення нових квітників загальною площею 13,2 га, газонів площею 9,0 га, висадити 13 тис. дерев та 2 400 кущів, ліквідувати 1 185 аварійних дерев.
На поточне утримання бюветних комплексів та ставків виділено 1 200,0 тис. грн. На поточне утримання 13-и фонтанів та капітальний ремонт 4-х фонтанів (фонтан біля пам'ятника воїнам-афганцям, фонтан у парку Перемоги, фонтан "Викрадення Європи", фонтан у сквері «Палі-Рояль») виділено 550,0 тис. грн.
Передбачені кошти на будівництво та капітальний ремонт міських кладовищ (5000,0 тис. грн.), вивезення твердих побутових відходів з території жилих будинків комунальної власності, ЖСК, ОСББ (26 000,0 тис. грн).
У 2007 році буде завершено роботу щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до норм нового законодавства з розрахунків та застосування тарифів. Одночасно розроблятимуться заходи щодо зниження собівартості житлово-комунальних послуг.
В рамках Програми удосконалення та розвитку вулично-шляхових мереж міста Одеси на 2003-2008 роки "Дороги Одеси" протягом 2007 року планується провести: реконструкцію, капітальний ремонт доріг та тротуарів; капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, тратуарів та зливових колекторів на суму 172 000,0 тис. грн. Виконання запланованих робіт сприятиме: підвищенню транспортно-експлуатаційного стану доріг, проведенню реконструкції найбільш напружених автомагістралей, підвищенню безпеки на дорогах міста, зниженню ДТП тощо.
   Протягом 2007 року будуть виконуватися такі заходи:  
                                                                                                   Таблиця № 4
Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок бюджетних коштів
1. Управління житлово – комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
Всього:
169 180,4
169 180,4
 1.1. Капітальний ремонт житлового фонду, у тому числі:  
56 466,0
56 466,0
1.1.1. на проведення вогнезахисних робіт житлових будинків, у т.ч.
10 000,0
10 000,0
за рахунок бюджету розвитку;
1 000,0
1 000,0
1.1.2. райони міста;
25 000,0
25 000,0
1.1.3. капітальний ремонт житлового фонду за рахунок бюджету розвитку
21 466,0
21 466,0
1.2. Комплексна програма заміни, модернізації та капітального ремонту ліфтів у м.Одесі, всього, у тому числі:
14 250,0
14 250,0
1.2.1. капітальний ремонт, заміна та модернізація ліфтового господарства;
13 000,0
13 000,0
1.2.2. диспетчерізація ліфтів;
800,0
800,0
1.2.3.експертизи ліфтів
450,0
450,0
1.3. Програма оснащення житлового фонду приладами обліку холодної та гарячої води квартир деяких верств населення на 2007-2010 роки:
- впровадження приладів обліку споживання води
1 200,0
1 200,0
1.4. Поточне утримання об'єктів благоустрою,      у тому числі:
44 912,9
44 912,9
1.4.1. поточне утримання зовнішнього освітлення міста;
7 500,0
7 500,0
1.4.2. поточне утримання та благоустрій зеленої зони міста;
6 200,0
6 200,0
1.4.3. поточне утримання та поточний ремонт міських доріг;
22 800,0
22 800,0
1.4.4. поточне утримання електропостачання та зливових насосних станцій підземних переходів;
3 062,9
3 062,9
1.4.5. поточне утримання громадських туалетів;
415,8
415,8
1.4.6. видатки, пов'язані з відловом бездомних тварин;
284,2
284,2
1.4.7.  поточне утримання фонтанів;
250,0
250,0
1.4.8.  поточне утримання бюветів;
700,0
700,0
1.4.9.  поточне утримання ставків;
500,0
500,0
1.4.10. поточне утримання кладовищ
700,0
700,0
1.4.11. оформлення правоустановчих документів на землекористування кладовищ
2 500,0
2 500,0
1.5. Капітальний ремонт та утримання об`єктів, у тому числі:
14 865,9
14 865,9
1.5.1. капітальний ремонт зовнішнього освітлення і трансформаторних підстанцій;
11 315,9
11 315,9
1.5.2 капітальний ремонт фонтанів;
300,0
300,0
1.5.3. капітальний ремонт ставків;
400,0
400,0
1.5.4. реконструкція котелень, переданих на баланс теплопостачальних організацій
2 850,0
2 850,0
1.6. Інші заходи:
37 485,6
37 485,6
1.6.1. вивезення твердих побутових відходів;
26 000,0
26 000,0
1.6.2. дератизація та дезінфекція;
800,0
800,0
1.6.3. транспортування померлих та поховання безрідних;
936,0
936,0
1.6.4. будівництво кладовища «Західне» та капітальній ремонт кладовищ;
5 000,0
5 000,0
1.6.5. поховання учасників бойових дій (КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»);
1 200,0
1 200,0
1.6.6. виготовлення номерних знаків, таблиць на розі вулиць та стовпів з покажчиками вулиць;
100,0
100,0
1.6.7. технічне оснащення піприємств житлово-комунального господарства
3 449,6
3 449,6
2. Дорожнє господарство
Всього:
191 310,9
191 310,9
2.1. Підвищення безпеки дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори, розмітка доріг, турнікетні огороження, технічне оснащення підприємства) (КП Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ)
9 730,0
9 730,0
Програма удосконалення та розвитку вулично-дорожніх мереж 
м. Одеси  на 2003-2008 р. р. "Дороги Одеси"
Всього:
181 580,9
181 580,9
2.2. Реконструкція, капітальний ремонт доріг, тротуарів та капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів та зливових колекторів, з них:
172 000,0
172 000,0
2.2.1. реконструкція доріг та тротуарів, всього, у т.ч.:
- вул. Мечнікова (від пров. Високого до
вул. М`ясоєдівської);
- вул. М`ясоєдівська;
- вул. Колонтаївська
 
44 000,0
 
10 000,0
12 000,0
22 000,0
 
44 000,0
 
10 000,0
12 000,0
22 000,0
2.2.2. капітальний ремонт доріг та тротуарів:
- Фонтанська дорога (від 5-ї до 9-ї ст.) - друга черга;
- вул. Преображенська, друга черга;
- Люстдорфська дор. (від 3-ї до 7-ї ст.);
- Балтська дорога (від зупинки «Місток»  
до об`їздної дороги);
-  вул. Аеропортівська 
33 770,0
 
18 178,0
5 192,0
7 000,0
 
3 000,0
400,0
33 770,0
 
18 178,0
5 192,0
7 000,0
 
3 000,0
400,0
2.2.3. капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів:
- Суворовський район;
- Київський район;
- Малиновський район;
- Приморський район
4 810,8
 
1 332,0
1 241,4
1 510,8
726,6
4 810,8
 
1 332,0
1 241,4
1 510,8
726,6
2.2.4. капітальний ремонт тротуарів:
- Суворовський район;
- Київський район;
- Малиновський район;
- Приморський район
8 741,2
1 196,0
730,6
1 131,5
1 312,5
8 741,2
 1 196,0
730,6
1 131,5
1 312,5
2.3. Технічне оснащення КП «Міські дороги»
9 580,9
9 580,9
За участю підприємств та організацій різних форм власності міста та цільового фонду районних адміністрацій заплановано виконання заходів:                       

Таблиця № 5

Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Малиновський   район 
Всього:
53,4
-
53,4
1.1. Благоустрій зеленої зони на вулицях міста
(КП ДЄЗ «Бугаївське»,
КП ДЄЗ «Південно-західне»,
КП ДЄЗ «Малиновське»,
КП ДЄЗ «Черьомушки»)
15,8
-
15,8
1.2. Ремонт дитячих та спортивних майданчиків (КП ДЄЗ «Бугаївське», КП ДЄЗ «Південно-західне»,
КП ДЄЗ «Малиновське»,
КП ДЄЗ «Черьомушки»)
32,5
-
32,5
1.3. Ремонт та пофарбування лавок біля жилих будинків (КП ДЄЗ «Бугаївське», КП ДЄЗ «Південно-західне», КП ДЄЗ «Черьомушки»)
5,1
-
5,1
2. Суворовський   район 
Всього:
893,7
300*
593,7
2.1.Будівництво дитячих майданчиків, всього, у тому числі:
- Дніпропетровська дорога, 82;
(КП ДЄЗ “Зоряне”, ТОВ “Ельдорадо”)
- Дніпропетровська дорога, 98;
(ЗАТ «Прокредитбанк»)
- вул. Цегельна (ТОВ «Стікон»)
41,2
 
5,0
 
26,2
 
10,0
-
 
-
 
-
 
-
41,2
 
5,0
 
26,2
 
10,0
2.2. Ремонт куточків відпочинку всього, у тому числі:
- КП ДЄЗ “Марсельське”;
- КП ДЄЗ “Північне”;
- КП ДЄЗ “Пересипське”;
- КП ДЄЗ “Зоряне”
 
4,9
0,9
3,0
0,5
0,5
 
-
-
-
-
-
 
4,9
0,9
3,0
0,5
0,5
2.3. Створити квітники, всього, у тому числі:
- просп. Добровольського, 6;
(ТОВ “Альянс”)
- Миколаївська дорога, 287-а;
(ТОВ “Нісан”)
- Миколаївська дорога, 307;
(ОФ ПІІ «Автоінвестбуд») 
 
2,6
1,0
 
0,6
 
1,0
 
-
-
 
-
 
-
 
2,6
1,0
 
0,6
 
1,0
2.4. Ремонт внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, відмостків
150,0
-
150,0
2.5. Реконструкція 
вул. Ген. Бочарова (УКІБ "Укрсіббанк”, одеська філія
АКК “Форум”, агенція “Нерухомість”,
ПП “АКС”)
130,0
-
130,0
2.6. Ремонт спортивних та дитячих майданчиків за адресою:
- Дніпропетровська дорога, 118;
- просп. Добровольськаого, 63, 67, 69, 71, 71-а, 73;
- вул. Бочарова, 45, 53, 55;
- вул. Гер. Сталінграда, 14, 14/1, 16, 18;
- вул. Кримська, 84 (сквер “Молодіжний”)
(КП ДЄЗ “Північний”, КП ДЄЗ “Марсельське”, КП ДЄЗ “Зоряне”)
 
20,0
 
-
 
20,0
2.7. Ремонт дитячого майданчика на Миколаївській дорозі, 289-а
(ОФПП “Автоінвестбуд”)
15,0
-
15,0
2.8. Благоустрій дворів:
- Миколіївська дор., 301/2, 307, 309;
вул. Червона, 8 (КП ДЄЗ “Зоряне”)
15,0
-
15,0
2.9. Будівництво зупиночного комплексу на вул. Головна мкр. “Жеваховський” (ЗАТ “Промінь”)
5,0
-
5,0
2.10. Капітальний ремонт ліфтів у жилому будинку на вул. Махачкалінській, 3 (Одеський припортовий завод)
210,0
-
210,0
2.11. Ремонт фасадів жилих будинків по вул. Ат. Головатого, 6, 8, 10, 12, 14, 26/28, 44, 54
300,0
300,0
-
2.12. Виконати заміну пульта зв`язку диспетчерської КП ДЄЗ “Марсельський” (дільниця № 1 на просп. Добровольського, 89)
(ТОВ “Краянліфт”)
згідно з кошторисом
-
згідно з
кошторисом
2.13. Встановити зовнішнє освітлення у приватному секторі
(КП ДЄЗ “Зоряне”, КП ДЄЗ “Марсельське”) та мкр. “Жеваховський”, вул. Проценко, вул. Агрономічна, 118-200
(КП “Міськсвітло”)
згідно з кошторисом
-
згідно з
кошторисом
3. Приморський  район 
Всього:
 4 760,0
-
4 760,0
3.1. Ремонт дитячого майданчика на вул. Ковалевського, 23 та влаштування дитячого майданчика на узвозі Маринеско, 16
(КП ДЄЗ “Центральний”)
20,0
-
20,0
3.2. Реконструкція та улаштування сучасної інфраструктури на території, прилеглій до ринку “Привоз” (ЗАО ФК “Чорноморець”)
100,0
-
100,0
3.3. Посадка 120-и дерев у парковій зоні (КП “Ланжерон”)
2,5
-
2,5
3.4. Виготовлення та встановлення   10-и лавок у курортній зоні (КП “Ланжерон”)
1,5
-
1,5
3.5. Поновити асфальтове покриття набережної та під`їзних доріг на території пляжу “Ланжерон”
(КП “Ланжерон”)
30,5
-
30,5
3.6. Виконати ремонт зовнішнього освітлення на території прибережної зони (КП“Ланжерон”, КП “Узбережжя”)
 
30,0
 
-
 
30,0
3.7. Забезпечення пляжів обладнанням, організація рятувальних постів та медпунктів (КП “Ланжерон”, КП “Узбережжя”)
87,7
-
87,7
3.8. Будівництво медичного пункту
(КП “Ланжерон”)
115,0
-
115,0
3.9. Улаштування квітників
(КП “Ланжерон”, КП “Узбережжя”)
24,0
-
24,0
3.10. Обладнання пляжів контейнерами для сміття та урнами (150 одиниць) (КП “Ланжерон”,
КП “Узбережжя”)
41,8
-
41,8
3.11. Улаштування спортивних майданчиків на пляжах узбережжя
(КП “Ланжерон”, КП “Узбережжя”) 
7,0
-
7,0
3.12. Провести каналізаційні мережі та відновити водопостачання громадського туалету на пляжі “Аркадія” (КП “Узбережжя”)
80,0
-
80,0
3.13. Виконати капітальний ремонт громадського туалету на пляжі “Отрада” (КП “Узбережжя”)
20,0
-
20,0
3.14. Ремонт водопроводу за адресою:
вул. Черняховського, 18, 
вул. Сегедська, 2
згідно з кошторисом
-
згідно з
кошторисом
3.15. Ремонт парадних за адресою: просп. Шевченка, 21,
вул. Черняховського, 18
згідно з кошторисом
-
згідно з
кошторисом
3.16. Капітальний ремонт будинку по вул. Новосельського, 35
згідно з кошторисом
-
згідно з
кошторисом
3.17. Ремонт каналізаційних та водопровідних мереж по
вул. Успенській, 61
згідно з кошторисом
-
згідно з
кошторисом
3.18. Ремонт покрівлі та водостічних труб жилого будинку по вул. Маланова, 12 (в межах розташування квартир №№ 3, 4, 5, 6, 6-а)
згідно з кошторисом
-
згідно з
кошторисом
3.19. Заміна тротуарної плитки по вул. Дерибасівській (АТ “Радуга”,
ПП “Самус”, ТОВ “Осьміног”,
ТОВ “Геворі”, ТОВ “Муніципальний кінотеатр “Уточкіно”, ТОВ “Ірініта”, ЗАТ “Овочі-фрукти”, ПП Колимська)
3 000,0
-
3 000,0
3.20. Заміна тротуарної плитки по вул. Преображенській (ДП “Еско-Одеса”, ТОВ “ДЦ Південь”, ПП Ахмат Паджат, ЗАТ “Германом телеком Україна”)
500,0
-
500,0
3.21. Ремонт фасадів житлових будинків на вул. Преображенській (ПП Арбер, ДП “Еско-Одеса”, ТОВ “ДЦ Південь”, СПД Шаров, СПД Яблонський, СПД Милоккіді)
200,0
-
200,0
3.22. Ремонт фасадів житлових будинків на вул. Успенській (ТОВ ТД “Караван”, ПП “Елніла”, ТОВ “Ало”, ПП Чорножукова, ПП Хацевич)
500,0
-
500,0
4. Київський район 
Всього:
260,2
-
260,2
4.1. Ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних проїздів, всього, у тому числі на:
- вул. Архітекторській, 12
(ТОВ “Таврія-В”);
- вул. Ільфа і Петрова, 23
(ТОВ «Ельдорадо»)
 
 
4,0
 
2,5
 
1,5
 
 
-
 
-
 
-
 
 
4,0
 
2,5
 
1,5
4.2. Розроблення проекту та прокладка мереж енергопостачання з 13-ї по 16-у ст. В. Фонтану
(КП «ПЕО Київського району»)
50,0
-
50,0
4.3. Розроблення проекту, робочої документації водопостачання та водовідведення на 16-й ст. В. Фонтану (КП «ПЕО Київського району»)
100,0
-
100,0
4.4. Виконати ремонт 7-и туалетів з 11-ї по 16-у ст. В. Фонтану
(КП «ПЕО Київського району»)
20,0
-
20,0
4.5. Проведення каналізаційних мереж та мереж водопостачання туалету на 13-й ст. В. Фонтану
(КП «ПЕО Київського району»)
20,0
-
20,0
4.6. Ремонт сходів до пляжу на 14-й ст. В. Фонтану (КП «ПЕО Київського району»)
43,3
-
43,3
4.7. Встановлення лавок та урн вздовж “Траси здоров`я”
(КП «ПЕО Київського району»)
22,9
-
22,9
* - за рахунок цільового фонду
 
Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс
 Реорганізація теплоенергетичного господарства міста є важливою передумовою підвищення якості та збільшення кількості наданих послуг, послідовного скорочення вартості теплової енергії в структурі оплати населенням житлово-комунальних послуг.
Для ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів міста, застосування економічних реформ у 2007 році почнеться реалізація Програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки". Програмою передбачається:
• переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку із забезпеченням енергетичних потреб населення та організацій;
• підвищення ефективності енерговиробництва шляхом реконструкції та технічного переоснащення галузей паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) на новій технологічній основі;
• розробка механізмів глибокої переробки та комплексного використання паливно-енергетичних ресурсів;
• розвиток нетрадиційної енергетики;
• створення високоефективного обладнання та матеріалів для ПЕК і використання вітчизняних науково-технічних досягнень для прискорення технічного переоснащення діючих та створення нових об`єктів енергетики;
• зниження шкідливого впливу ПЕК на навколишнє середовище.
Значно підвищити самодостатність та енергетичний потенціал міста дозволить будівництво нової Одеської ТЕЦ. Електрична потужність ТЕЦ становитиме 200 МВт, теплова - від 140 до 320 Гкал/годину (пікова до 140-180 Гкал/годину). Розміщення нової ТЕЦ планується на майданчику колишнього вугільного складу теплоелектростанції з урахуванням можливості використання існуючої інфраструктури. Спільно з Мінпаливенерго України ведеться пошук інвесторів (орієнтовна вартість 800-900 млн. грн.).
ТОВ “Інфокс” філія "Інфоксводоканал" розроблено план розвитку водопровідно-каналізаційного комплексу міста Одеси на 2007 рік. В рамках плану, за рахунок власних коштів, планується проведення заходів з підвищення якості очищення води, скорочення витрат води на власні потреби та невраховані втрати, підвищення якості послуг водовідведення, заходи з енергозбереження, розробка автоматизованої системи контролю очисних споруд.
Продовжуватиметься модернізація та розвиток міських мереж газопостачання. ВАТ "Одесагаз" буде проведена реконструкція газорозподільного пункту по Люстдорфській дорозі на суму 150,0 тис. грн.
Проводитиметься робота з виробниками комунальних послуг з впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, автоматизації виробничих процесів та оснащення цих підприємств високоякісними приладами та обладнанням.
За рахунок коштів ВАТ «Енергетична компанія «Одесаобленерго» заплановані роботи з розвитку, реконструкції та модернізації міських мереж електропостачання. У 2007 році буде реконструйовано 28 км повітряних ліній електропередач із застосуванням самонесучого ізольованого дроту та 29 км кабельних ліній різної напруги.
Згідно зі схемою розвитку електричних мереж 6-110 кВ м. Одеса на період до 2010 року, передбачається замовлення у проектному інституті "Укренергомережпроект" робочого проекту будівництва нової електричної підстанції "Міст" напругою 110-35-6 кВ та планується розпочати роботи з його реалізації.
У 2007 році заплановане подальше виконання реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста, збільшення відсотку горіння до 95%, вдосконалення системи керування зовнішнім освітленням міста. За рахунок бюджетного фінансування та коштів інвесторів передбачається модернізація мереж зовнішнього освітлення м. Одеси із заміною старих світильників на нові економічні. Для зниження витрат, пов'язаних зі сплатою електроенергії, спрямованою на освітлення міста планується виконати заміну ламп розжарювання енергозберігаючими світильниками з натрієвою лампою ЖКУ-70 та ЖКУ-150 у кількості 220 одиниць при витратах на суму 299,9 тис. грн. Економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів складатиме щорічно 36,6 тис. грн.
У 2007 році виконуватимуться заходи:                                                                                                                        
Таблиця № 6
Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Паливно - енергетичний  комплекс
Всього:
114 667,9
20 600,0
94 067,9
1.1. Водопостачання та каналізація
80 725,0
-
80 725,0
1.1.1. Підвищення якості очищення води, всього, у т.ч.:
5 725,0
-
5 725,0
1.1.1.1. створення зон санітарної охорони;
500,0
-
500,0
 1.1.1.2. заміна зношеної запірної арматури на швидких фільтрах ВОС "Дністер";
3 100,0
-
3 100,0
1.1.1.3. реконструкція водопровіднонасосних станцій: "Західна", "Шкодогірка", "Жевахова гора", квартал "В-Г";
1 600,0
-
1 600,0
1.1.1.4. будівництво вхідних пристроїв на існуючому каналівідстойнику;
25,0
-
25,0
1.1.1.5. підвищення ефективності знезараження питної води
500,0
 
500,0
1.1.2. Скорочення витрат води на власні потреби та неврахованих втрат, всього, у т.ч.:
15 660,0
-
15 660,0
1.1.2.1. перекладання існуючих магістральних та вуличних мереж на матеріал, що забезпечує експлуатацію понад 50 років;
5 100,0
-
5 100,0
1.1.2.2. перекладка водогонів – самотьоку;
1 800,0
-
1 800,0
1.1.2.3. перекладка водоводів;
4 110,0
-
4 110,0
1.1.2.4. заміна зношеної арматури міських мереж і встановлення запірно- регулюючої арматури для впровадження системи автоматизації (монтаж вантузів);
2 000,0
-
2 000,0
1.1.2.5. встановлення лічильників у споживачів населення приватного сектору;
1 250,0
-
1 250,0
1.1.2.6. будівництво експлуатаційних баз;
900,0
-
900,0
1.1.2.7. ремонт будівель ВНС "Місьводопроводу"
500,0
-
500,0
1.1.3. Підвищення якості послуг водовідведення:
32 010,0
 
32 010,0
1.1.3.1. перекладка і санація самопливних колекторів;
640,0
-
640,0
1.1.3.2. будівництво госпобутової каналазації Південного району;
30 350,0
-
30 350,0
1.1.3.3. визначення шляхів утилізації осадків на СБО "Південна";
400,0
-
400,0
1.1.3.4. заміна ерліфту на осьовий насос №1 в муловій насосній ЦБО СБО "Північна";
490,0
-
490,0
1.1.3.5. перехід на сучасні методи очищення стоків на очисних спорудах (СБО "Південна", СБО "Північна"), розробка проекту;
130,0
-
130,0
1.1.4. Заходи з енергозбереження, всього, у т.ч.:
19 220,0
-
19 220,0
1.1.4.1. реконструкція агрегатів підвищувальної електричної насосної станції (3 одиниці) з заміною електричних двигунів;
640,0
-
640,0
1.1.4.2. будівництво підкачуваючої насосної станції за адресою:
вул. Кропивницького, 24/26;
285,0
-
285,0
1.1.4.3. монтаж і наладка пристроїв автоматизованої системи керування на КНС, ВНС;
12 000,0
-
12 000,0
1.1.4.4. прокладка високовольтного кабелю 10кВ для винесення з-під забудівлі ж/м "Дружний" від електричної підстанції "Таїрово" до СБО "Південна";
550,0
-
550,0
1.1.4.5. прокладка 4-х кабельних ліній 6 кВ від підстанції "Лиманчик" до СБО "Північна". Переведення електричних кабельних ліній об'єктів станції (промислові стоки, мулова, повітрянодувна) на наземні естакади;
850,0
-
850,0
1.1.4.6. прокладка другого живлення 6 /0,4 кВ в будівлю управління;
570,0
-
570,0
1.1.4.7. будівництво високовольтної мережі – 6 кВ від підстанції "Лиманчик" 110/6 кВ до КНС-25
(ТП-3600);
1 400,0
-
1 400,0
1.1.4.8. заміна високовольтного кабелю 6 кВ від розподільчої підстанції "Котовського" до КНС-9;
450,0
-
450,0
1.1.4.9. будівництво високовольтної мережі – 6 кВ від станції «Більшовик» до КНС-9;
425,0
-
425,0
1.1.4.10. заміна зношеного обладнання на 3-х підстанціях 110 кВ;
1 000,0
-
1 000,0
1.1.4.11. реконструкція розподільчого пристрою – 6 кВ ВНС "Головна" і ВНС "Західна", НС-3 другого підйому;
750,0
-
750,0
1.1.4.12. реконструкція пошкоджених високовольтних кабельних мереж від КНС
300,0
-
300,0
1.1.5. Розробка автоматизованої системи контролю системами, всього, у т.ч.:
1 005,0
-
1 005,0
1.1.5.1. створення пересувної лабораторії для пошуку схованих витоків, трубопроводів і високовольтних кабелів та несанкціонованих підключень до мережі водопроводу;
585,0
-
585,0
1.1.5.2. встановлення приладів технологічного контролю на каналізаційних очисних станціях.
420,0
-
420,0
1.1.6. Наукові заходи, всього,
у т.ч.:
7 105,0
-
7 105,0
1.1.6.1. проведення гідравлічного розрахунку і створення комп'ютерної моделі водопровідної і каналізаційної мереж м. Одеса;
600,0
-
600,0
1.1.6.2. відпрацювання режимів і розробка проектно-кошторисної документації по модернізації водоочисної станції "Дністр";
600,0
-
600,0
1.1.6.3. моделювання з відпрацюванням технологічних параметрів на вхідних пристроях каналів- відстійників при коагуляції води;
800,0
-
800,0
1.1.6.4. будівництво дослідної установки; відпрацювання технологічних параметрів очищення і знезараження питної води;
1 200,0
-
1 200,0
1.1.6.5. розробка удосконаленої технології очищення стоків СБО "Південна";
500,0
-
500,0
1.1.6.6. розробка удосконаленої технології очищення стоків СБО "Північна";
600,0
-
 
600,0
1.1.6.7. розробка проекту з удосконалення технології обробки осадів СБО "Південна";
500,0
-
500,0
1.1.6.8. розробка проекту з удосконалення технології обробки осадів СБО "Північна";
600,0
-
600,0
1.1.6.9. розробка удосконаленої технології обробки осадів СБО "Північна";
280,0
-
280,0
1.1.6.10. розробка удосконаленої технології обробки осадів СБО "Південна";
25,0
-
25,0
1.1.6.11. складання графіку і підготовка проектів реконструкції мереж водопостачання і водовідведення
1 400,0
-
1 400,0
1.2. Електроенергетика:
13 217,9
-
13 217,9
1.2.1. Реконструкція повітряних ліній електропередач із застосуванням самонесучого ізольованого дроту, всього, у т.ч.:
4778,0
-
4778,0
- Центральний РЕМ - 9,8 км;
1661,9
-
1661,9
- Південний РЕМ - 13,1 км;
2232,1
-
2232,1
- Північний РЕМ - 5,2 км
884,0
-
884,0
1.2.2. Реконструкція кабельних ліній 6-10 кВ, всього, у т.ч.:
6761,7
-
6761,7
- Центральний РЕМ - 10,8 км;
3249,6
-
3249,6
- Південний РЕМ - 3,9 км;
1171,5
-
1171,5
- Північний РЕМ - 7,8 км
2340,6
-
2340,6
1.2.3. Реконструкція кабельних ліній 0,4 кВ, всього, у т.ч.:
1300,0
-
1300,0
- Центральний РЕМ - 3,0 км;
596,0
-
596,0
- Південний РЕМ - 2,9 км;
580,0
-
580,0
- Північний РЕМ - 0,6 км
124,0
 
124,0
1.2.4. Заміна зношених масляних вимикачів 6-10 кВ на вакуумі (38 одиниць)
378,2
-
378,2
1.3. Програма "Енергозбеження у м. Одесі на 2007-2010 роки"
1.3. Програма "Енергозбеження у 
м. Одесі на 2007-2010 роки"
20 725,0
20 600,0
125,0
1.3.1. Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної енергетики м. Одеси, всього, у тому числі:
9 915,0
 
9 790,0
 
125,0
1.3.1.1. розробка схеми розвитку теплопостачання м. Одеси;
1 200,0
1 200,0
-
1.3.1.2. оптимізація схеми теплопостачання мкр. "Лузанівка";
800,0
800,0
-
1.3.1.3. заміщення потужності котельні НІСЛ за рахунок реконструкції котельні по вул. Нафтовиків,10 із збільшенням потужності до 12 Гкал./год;
4 325,0
4 200,0
125,0
1.3.1.4. модернізація ЦТП з впровадженням астичастих підігрівачів, відновлення регуляторів температури та систем рециркляції;
590,0
590,0
-
1.3.1.5. заміна ділянок тепломереж, які відпрацювали ресурс, в санаторії ім.Чкалова
3 000,0
3 000,0
-
1.3.2. Заходи з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та соціальній сфері міста на 2007-2010 роки, всього, з них:
 
10 810,0
 
10 810,0
 
-
1.3.2.1. теплоізоляція наземних та внутрішньобудинкових трубопроводів;
60,0
60,0
-
1.3.2.2. проведення санації жилих будинків та об`єктів соціальної інфраструктури;
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради:
· разом
у тому числі по районах міста
 
 
 
 
 
 
 
10 000,0
6 000,0
 
 
 
 
 
 
 
10 000,0
6 000,0
 
 
 
 
 
 
 
Підрозділ 7. Транспортний комплекс
  Розвиток транспортного комплексу міста здійснюватиметься згідно з Концепцією розвитку міського пасажирського транспорту м. Одеси на період до 2015 року та спрямовуватиметься на задоволення зростаючих потреб населення та економіки міста в транспортних послугах. Приділятиметься увага підвищенню комфорту та забезпеченню безпеки перевезень, вдосконаленню маршрутної мережі.
У 2007 році робота КП "Міжнародний аеропорт Одеса" буде направлена на збільшення обсягу вантажних та пасажирських перевезень. Відкриватимуться нові лінії авіакомпаніям з розвитку внутрішніх перевезень. Продовжиться робота з підвищення привабливості аєропорту для міжнародних авіакомпаній, що сприятиме росту пасажирських та вантажних перевезень на 10%. Планується проведення ремонтних робіт аеродромного комплексу за власні кошти (9 000,0 тис. грн.). Передбачається проведення ремонту аеродромного покриття (4500,0 тис. грн.), реконструкція аеродромного комплексу (1500,0 тис. грн.), модернізація та оновлення наземної техніки (1000,0 тис. грн.) та реконструкція інженерної інфраструктури аеропорту (2000,0 тис. грн.)
Протягом 2007 року в мережі громадського транспорту триватиме робота з поліпшення безпеки перевезення пасажирів, підвищення комфорту, якості та надійності транспортних послуг населенню, охорони довкілля, зменшення експлуатаційних витрат.
Продовжиться робота по оновленню та модернізації парку пасажирських автобусів великого та малого класів. До пасажирських перевезень будуть залучатися підприємці - власники транспортних засобів.
Розвиток громадського транспорту буде спрямований на вдосконалення роботи парку легкових таксі. Це сприятиме задоволенню потреб населення в таксоперевезеннях, створенню додаткових робочих місць.
Продовжуватиметься поступове переведення пасажирського автотранспорту загального користування на екологічні види палива.
Зростатиме кількість міського пасажирського транспорту, максимально пристосованого для перевезень людей з обмеженими фізичними можливостями.
Продовжиться оновлення і модернізація рухомого складу міського електротранспорту, реконструкція та ремонт трамвайних шляхів, прокладка нових ліній електротранспорту, ремонт контактної електромережі та кабельних ліній.
Вдосконалюватиметься централізований диспетчерський контроль за роботою всіх видів громадського транспорту міста.
 У 2007 році плануються заходи:  
Таблиця № 7 
Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
Всього:
100 541,4
67 721,4
32 820,0
1. Компенсації затрат на перевезення пільгової категорії пасажирів, у т.ч.:
29 716,2
29 716,2
-
- міськелектротранспорт;
26 816,2
у т.ч.
міськ. бюд. 16 000,0
держ. субв. 10 816,2
26 816,2
у т.ч.
міськ. бюд. 16 000,0
держ. субв. 10 816,2
-
- автотранспорт;
900,0
держ. субв.
900,0
держ. субв.
-
- залізничний транспорт
2 000,0
держ. субв.
2 000,0
держ. субв.
-
2. Програма розвитку міськелектротранспорту м. Одеси на 2007 - 2010 роки, всього, у тому числі:
36 505,2
у т.ч.
міськ. бюд. 25405,2
держ.субв. 11100,0
36 505,2
у т.ч.
міськ. бюд. 25405,2
держ.субв. 11100,0
-
2.1. придбання трамваїв з пристроями для глухонімих пасажирів та пасажирів з вадами зору;
22 200,0
у т.ч.
міськ. бюд. 11100,0
держ.субв. 11100,0
22 200,0
у т.ч.
міськ. бюд. 11100,0
держ.субв. 11100,0
-
2.2. придбання комплектів транзисторно-імпульсної системи керування для модернізації трамвайних вагонів;
7 100,0
 
7 100,0
 
-
2.3. капітально-відновлювальний ремонт трамвайних вагонів для модернізації: придбання матеріалів -комплектуючих та виконання робіт, у тому числі установка гучно мовного зв`язку з інформаційним табло і рядком, що біжить;
3 520,0
3 520,0
-
2.4. будівництво тролейбусної лінії на просп. М. Жукова;
1 533,0
1 533,0
-
2.5. капітально-відновлювальний ремонт тролейбусних машин для модернізації: придбання матеріалів -комплектуючих та виконання робіт, у тому числі установка гучно мовного зв`язку з інформаційним табло і рядком, що біжить;
540,0
540,0
-
2.6. капітальний ремонт трамвайної колії: придбання рейок, шпал, стрілкових переводів, глухих перетинів, матеріалів та виконання робіт;
456,2
456,2
-
2.7. капітальний ремонт контактної мережі із заміною контактного дроту (МФ-85);
 
290,0
 
290,0
 
-
2.8. капітальний ремонт кабельних ліній: придбання кабелю АСБ 1 х 800 +2 К, АСБ 10.3 х 120 та виконання робіт;
256,0
256,0
-
2.9. реконструкція тягової підстанції Т-2 "Аркадіївська": придбання обладнання, матеріалів, комірок РУ + 600 В, блоків живлення, силового трансформатору, щитів власних потреб, масляних вимикачів, трансформатору власних потреб, кабелю та виконання робіт
610,0
610,0
 
3. Митні платежі за придбання електротранспорту
1500,0
1500,0
-
4. КП "Міжнародний аеропорт Одеса"
 
 
 
Всього:
9 000,0
-
9 000,0
· ремонт аеродромного покриття (1-ї черги)
4 500,0
-
4 500,0
· реконструкція аеровокзального комплексу;
1 500,0
-
1 500,0
· модернізація та оновлення спеціальної наземної техніки;
1 000,0
-
1 000,0
· реконструкція інженерної інфраструктури аеропорту.
2 000,0
-
2 000,0
5. ДП “Одеський морський торговельний порт”
 
 
 
Всього:
23 820,0
-
23 820,0
· реконструкція причалу №14;
1 000,0
-
1 000,0
· реконструкція суден портового флоту;
950,0
-
950,0
· реконструкція електромереж порту та мереж тепло- і водопостачання;
3 670,0
-
3 670,0
· відновлення причалів на лінії від порту до сел. Чорноморка
18 200,0
 
-
18 200,0
Підрозділ 8. Розвиток підприємництва
  У 2007 році одним з основних пріоритетних напрямків залишиться розвиток підприємництва. Мале підприємництво сьогодні виступає важливим чинником, який впливає на процеси оптимізації структури економіки, зменшення безробіття, подолання бідності.
Підвищенню рівня розвитку підприємництва сприятиме реалізація Програми розвитку та підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки.
Подальший розвиток малого бізнесу здійснюватиметься за такими напрямками:
• формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та впровадження підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
• розширення системи мікрокредитування підприємництва за пріоритетними для міста напрямками;
• створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;
• удосконалення ресурсної підтримки суб`єктів малого підприємництва;
• розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців;
• розвиток інфраструктури підприємництва, підвищення якості та розширення спектру послуг;
• залучення іноземних інвестицій;
• розвиток зовнішньоекономічних та регіональних зв`язків.
За прогнозними даними у 2007 році кількість суб`єктів підприємницької діяльності зросте на 9,3 тис. одиниць (юридичних осіб - 1,3 тис, фізичних осіб - 8,0 тис.) і досягне 123,9 тис. одиниць.
Продовжиться фінансово-кредитна підтримка банками міста суб`єктів підприємницької діяльності. Отримання підприємцями фінансової допомоги та створення сприятливих умов на ринку кредитних ресурсів сприятиме активному розвитку малого бізнесу та підвищенню конкурентоспроможності.
Планується проведення в місті конференцій, бізнес-зустрічей, семінарів, виставок, “круглих столів”.
На виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» подальше функціонування системи по спрощенню і впорядкуванню дозвільних і погоджувальних процедур буде здійснюватися управлінням дозвільних і погоджувальних процедур Одеської міської ради на функціонування якого бюджетом міста передбачено 1 662,4 тис. грн.
 У 2007 році буде виконуватися:
Таблиця №8
Назва програми
або зміст заходу
За рахунок
бюджетних коштів
1. Управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
1.1. Програма підтримки малого підприємництва в м. Одесі
на 2007-2008 роки 
200,0
Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
 Протягом 2007 року у м. Одесі продовжуватиметься робота зі створення позитивного іміджу та сприятливого інвестиційного клімату.
Передбачається нарощування обсягу усіх видів інвестицій, у тому числі іноземних, в економіку міста на засадах взаємовигідного співробітництва з іноземними та вітчизняними партнерами. Щорічне збільшення надходжень іноземного капіталу характеризує ступінь підвищення довіри зарубіжних підприємців до міста, для ефективного розвитку якого необхідно поєднання національних та іноземних інвестицій.
У 2007 році найбільш привабливими для іноземних інвесторів будуть такі види діяльності: нафтопереробна промисловість, будівництво об`єктів житлового та громадського призначення, харчова промисловість, торгівля та посередництво у торгівлі, операції з нерухомістю, розвиток рекреаційної та туристичної діяльності. Протягом року планується продовжити оновлення та модернізацію виробництва на ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» (загальний обсяг інвестицій протягом 2006-2008 років має скласти 320 млн. дол. США).
Прогнозується збереження тенденції росту кількості підприємств з іноземними інвестиціями.
У 2007 році передбачається реалізація комплексу заходів, які, поряд із залученням інвестицій, сприятимуть вирішенню складних соціальноекономічних проблем міста. Значна увага приділятиметься стимулюванню розвитку інноваційних структур, підвищенню ефективності поєднання досягнень науки і техніки, використанню природно-ресурсного потенціалу.
Із залученням іноземних інвестицій продовжуватиметься робота з реалізації пріоритетних інвестиційних міських проектів, зокрема «Реконструкція Одеського міжнародного аеропорту та прилеглих територій», «Будівництво нової ТЕЦ», проведення реконструкції і модернізації міської системи водопостачання та водовідведення, рекультивація міських сміттєзвалищ і будівництво сміттєпереробного заводу.
Буде продовжено співпрацю зі Світовим Банком з фінансування інвестиційних проектів з модернізації міської системи водопостачання та водовідведення, рекультивації міських сміттєзвалищ.
Проводитимуться обговорення варіантів проекту будівництва метро в м. Одесі.
Планується на базі будівельного супермаркету «Мегадім» відкрити «Польський бізнес-центр», яким надаватимуться консультаційні послуги виробникам будівельних матеріалів, сантехніки, меблів та предметів інтер`єру.
З метою залучення до міста інвестицій буде проведено україно-польський будівельний форум. Проводитимуться міжнародний форум “Інвестиції та інновації” та міжнародна інвестиційна виставка нерухомості “CEPIF”.
У 2007 році, в рамках програми Європейського Союзу ТАСІС, вирішуватимуться питання фінансування заходів по очищенню та знезараженню стоків на очищувальних спорудах міської клінічної інфекційної лікарні.
Подальшого розвитку набудуть міжнародні зв`язки, обмін офіційними делегаціями, творчими колективами, представників бізнесу й громадських організацій. Розвиватимуться зв`язки з містами-побратимами й містами-партнерами.
Планується участь бізнес-структур міста, представників промислових підприємств, малого та середнього бізнесу, туристичних агенцій у бізнес-форумі “Одеса-Хайфа, шляхи співробітництва”.
Буде створена база даних підприємств промислового і морегосподарського комплексу, які мають зовнішньоекономічні зв`язки з з містами-побратимами й містами-партнерами.
Національно-культурним та громадським організаціям міста надаватиметься сприяння при підготовці міжнародних заходів у містах-побратимах та залученні гуманітарних вантажів.
 
Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища
ВНЕСЕНО ЗМІНИ РІШЕННЯМ №1394-V от 04.07.2007г.
 Соціально-економічний розвиток міста знаходиться в нерозривному взаємозв`язку з проблемами збереження навколишнього природного середовища. Зменшення рівня забруднення атмосферного повітря, розв`язання проблем поводження з відходами, раціональне використання природних ресурсів залишаються основними завданнями і пріоритетними напрямками природоохоронної діяльності.
Головним напрямом охорони повітряного басейну від забруднення є зменшення викидів в атмосферу підприємствами промисловості, теплоенергетики, комунального господарства та автотранспорту. Значний внесок до загального забруднення атмосферного повітря вносять викиди від автотранспорту - майже 60% від загального обсягу шкідливих викидів. У 2007 році буде проведено оснащення лабораторії контролю за забрудненням атмосферного повітря сучасними приладами.
Особлива увага приділятиметься збереженню та оновленню зелених насаджень на території міста, продовжаться роботи з укріплення зсувних схилів шляхом висадки дерев. Проводитиметься інвентаризація зелених насаджень на території міста, у тому числі природно-заповідного фонду.
Концепцією охорони атмосферного повітря м. Одеси на період до 2010 року заплановано комплекс заходів, реалізація яких значно зменшить екологічне навантаження повітряного басейну міста та сприятиме його очищенню.
Заплановано проведення проектно-вишукувальних робіт з ліквідації нафтовміщуваючих відходів і рекультивація ставка-накопичувача колишньої промивочно-пропарювальної станції «Одеса-Сортувальна» Одеської залізниці.
Планується будівництво глибоководного випуску очищених стічних вод в море на СБО "Північна" та «Південна».
Відповідно до розроблених проектів розпочнеться будівництво берегозахисних споруд на пляжі «Чорноморка» та капітальний ремонт колектору Середньофонтанської балки.
З метою пропаганди захисту довкілля друкуватиметься поліграфічна продукція з екологічної тематики.
У 2007 році плануються заходи:  
Таблиця №9
Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати
(тис. грн.)
Витрати
(тис. грн.) 
бюджетні
(орієнтовні обсяги фінансування)
залучені
 
Всього з екологічних заходів:
113  873,0
103 303,0
10 570,0 
1.Управління екологічної безпеки Одеської міської ради 
Всього:
51 623,0
41 053,0
10 570,0
1.1. Оптимізація мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря - пости контролю
(відповідно до Концепції охорони атмосферного повітря у місті Одесі на період до 2010 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29.09.06р. №323-V)
1 600,0
1 600,0
-
1.2. Придбання пересувної лабораторії для управління екологічної безпеки Одеської міської ради
2 500,0
2 500,0
-
1.3. Придбання стенда для очистки форсунок “Спрут-Форсаж-Турбо” з ПКС для Установи комунальної власності “Автогосподарство Одеського міського виконавчого комітету”
8,0
8,0
-
1.4. Виготовлення 19 установок очищення води для заміни застарілих та зношених установок «Мідія-0,5» в дитячих і лікувальних установах.
430, 0
430, 0
-
1.5. Ремонт і техобслуговування 56 установок очищення води в дитячих і лікувальних установах та ветеранських організаціях
180,0
180,0
-
1.6. Проектування та оснащення бюветних комплексів
350,0
350,0
-
1.7. Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод в море від СБО “Північна”, «Південна»
21 000,0
11 000,0
10 000,0
1.8. Розробка проекту та капітальний ремонт зливового колектору Середньофонтанської балки
6 500,0
6 500,0
-
1.9. Розробка проекту відведення зливових вод та водопониження району Пересип та полів зрошення
4 000,0
4 000,0
-
1.10. Інвентаризація зелених насаджень на території міста, у т.ч. природно-заповідного фонду
450,0
450,0
-
1.11. Озеленення міста, формування крони дерев, санітарна чистка зелених насаджень
400,0
400,0
-
1.12. Створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих рослин
180,0
180,0
-
1.13. Створення нових скверів для відпочинку мешканців на територіях за адресами:
- вул. Героїв Сталінграду, 28, 30, 32, 34;
- вул. Кримська, 84, у сквері біля Меморіального каменя;
- по вул. Главній, 16;
- театральна площа;
- сквер Д.Ульянова
згідно з кошторисом
згідно з
кошторисом
-
1.14. Придбання установки для термічного знешкодження та обладнання для організації комплексу небезпечних відходів
6 000,0
6 000,0
-
1.15. Проектно-вишукувальні роботи щодо ліквідації нафтовміщуваючих відходів і рекультивації ставка-накопичувача колишньої промивально-пропарювальної станції Одесса-Сортувальна Одеської залізниці
70,0
-
70,0
1.16. Ліквідація нафтовміщуваючих відходів і рекультивація ставка-накопичувача колишньої промивально-пропарювальної станції Одеса-Сортувальна Одеської залізниці
 1 000,0
500,0
500,0
1.17. Розробка екологічних програм
50,00
50,00
-
1.18. Випуск циклу телевізійних програм з пропаганди охорони навколишнього природного середовища
100,00
100,00
-
1.19. Видавництво поліграфічної продукції на екологічну тематику
100,0
100,0
-
1.20. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок
50,0
50,0
-
1.21. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів
20,0
20,0
 
 
-
1.22. Оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням;
зміцнення матеріально-технічної бази
50,0
 
20,0
50,0
 
20,0
-
 
-
1.23. Моніторинг за станом підземних та поверхневих вод, атмосферного повітря
150,0
150,0
-
1.24. Придбання спецтранспорту, приладів, обладнання для природоохоронних закладів
5 295 ,0
5 295 ,0
-
1.25. Розробка науково-обґрунтованого механізму додаткового залучення фінансових ресурсів для вирішення невідкладних екологічних проблем м. Одеси
250,0
250,0
 
-
 
1.26. Заходи щодо зниження чисельності без притульних собак на вулицях міста Одеси
750,0
750,0
-
1.27. Заходи щодо охорони та утримання тваринного світу, фінансова допомога притулку тварин
120,0
120,0
-
2.Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 
Всього:
48 850,0
48 850,0
-
2.1. Розробка робочого проекту та будівництво берегозахисних споруд на пляжі “Чорноморка”
3 000,0
3 000,0
-
2.2. Проектування, капремонт берегозахисних споруд та поповнення пляжів піском з метою їх відновлення відповідно до Концепції, розробленої компаніями «Van Oord», «Alkyon» та «Ecorys» в рамках проекту «ПЕСП»
44 000, 0
44 000, 0
-
2.3. Розробка проекту водовідведення мкр. «Крива Балка»
350,0
350,0
-
2.4. Придбання пісковбиральних машин
1 500,0
1 500,0
-
3.Управління дорожнього господарстваОдеської  міської ради 
Всього:
10 000,0
10 000,0
-
3.1. Розробка проекту та реконструкція споруд зливної каналізації міста
10 000,0
10 000,0
-
4.Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради 
Всього:
3 400,0
3 400,0
-
4.1. Витрати на утримання Комунальної установи “Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”
3 400,0
3 400,0
-
За період більш, ніж 25-річної експлуатації гідротехнічних споруд, підземних споруджень (штолень), внаслідок природних факторів відбулося їх руйнування, що зумовило збільшення навантаження на зсувонебезпечні схили. У 2007 році пріоритетними напрямками буде: охорона навколишнього природного середовища, проведення заходів по мінімізації обвальних та зсувних процесів. Передбачається проведення ремонту пляжеутримуючих траверсів, бун, штолень та їх водовипусків, берегоукріплень, лотків дощової каналізації на схилах узбережжя, проводитиметься укріплення грунтових основ та фундаментів жилих будинків міста тощо.
Продовжиться поповнення піщаної маси на міських пляжах.
У 2007 році плануються заходи:
Таблиця №10
Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати
(тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Управління інженерного захисту території міста та
розвитку узбережжя Одеської міської ради
Всього:
2 400,0
2 000,0
400,0
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.96р. №1396 “Про інженерний захист територій, об`єктів і споруд від зсувів”
Всього:
1 000,0
1 000,0
-
1.1.1. Капітальний ремонт лотків дощової каналізації на схилах узбережжя на 14 - 16-й ст. В. Фонтану
150,0
150,0
-
1.1.2. Капітальний ремонт берегоукріплення №3 другої черги протизсувних споруд у районі миса В. Фонтан, прилеглого до чоловічого Монастиря
150,0
150,0
-
1.1.3. Капітальний ремонт майданчиків берегоукріплення на Ланжероні в районі Дельфінарію
150,0
150,0
-
1.1.4. Завершення капітального ремонту Лермонтовської штольні
200,0
200,0
-
1.1.5. Капітальний ремонт траверсів, всього, у т.ч.:
250,0
250,0
-
- №5 пляжу "Ланжерон";
145,0
145,0
-
- №7 пляжу "Інвалідний"
105,0
105,0
-
1.1.6. Капітальний ремонт штольні №11
100,0
100,0
-
1.2.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. №936 “Про комплексну програму збереження історичної забудови у центральній частині м. Одеси”
Всього:
1 400,0
1 000,0
400,0
1.2.1. Капітальний ремонт укріплення грунтових основ та фундаментів житлових будинків, всього, у т.ч.:
973,0
973,0
-
1.2.1.1. капітальний ремонт кріплення пустот (“мін”) під фундаментом жилих будинків
за адресою:
 
265,4
 
 
265,4
 
-
- вул. Південна, 8;
62,2
62,2
-
- вул. Базарна, 26;
36,3
36,3
-
- вул. Троїцька, 49/51;
45,7
45,7
-
- вул. Рішельєвська, 27;
49,0
49,0
-
- вул. От. Головатого, 52;
45,0
45,0
-
- вул. От. Головатого, 31
27,2
27,2
-
1.2.1.2. капітальний ремонт кріплення "катакомб" під фундаментом жилих будинків
за адресою:
520,8
520,8
-
- вул. Разумовська, 49;
65,0
65,0
-
- вул. Косвена, 48;
280,0
280,0
-
- вул. Головковська, 50
175,8
175,8
-
1.2.1.3. капітальний ремонт укріплення фундаментів жилих будинків за адресою:
186,8
186,8
-
- вул. Балківська, 8;
50,0
50,0
-
- вул. Одарія, 24;
41,0
41,0
-
- вул. Балківська, 12-г
95,8
95,8
-
1.2.2. Капітальний ремонт існуючої мережі гідрогеологічних спостережних свердловин
27,0
27,0
-
1.2.3. Улаштування режимних гідрогеологічних свердловин за рахунок забудовників
100,0
-
100,0
1.2.4. Поповнення піщаної маси міських пляжів за рахунок орендарів
300,0
-
300,0
 
Підрозділ 11. Освіта
 Пріоритетними напрямками соціальної політики міста є реформування системи освіти щодо забезпечення рівного доступу до загальної середньої, дошкільної позашкільної освіти; стовідсоткове охоплення повною загальною середньою освітою учнівської молоді; соціальний захист та охорона прав і інтересів усіх учасників навчально-виховного процесу та підвищення якості й ефективності освіти.
Невід'ємною складовою реформування системи освіти є збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, впровадження профільного навчання у старшій школі, забезпечення 12-річної загальноосвітньої середньої школи педагогічними працівниками належної кваліфікації, сучасними навчально-методичними комплексами та засобами навчання нового покоління, відповідними умовами навчання з одночасним зростанням ефективності управління галуззю.
Здійснюватимуться заходи, спрямовані на удосконалкння і оптимізацію мережі загальноосвітних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
В рамках реалізації Програми інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси на 2007-2010 роки проводитиметься робота з підвищення якості освіти, організації навчально-виховного процесу, створення на основі нових інформаційних технологій програмно-методичного забезпечення освітньої діяльності; підвищення педагогичної майстерності працівників освіти на основі нових інформаційних технологій; управління освітою з використанням високих інформаційних технологій, прискорення процесу інтеграції системи освіти міста до світового освітнього простору.
У 2007 році бюджетом міста передбачені кошти для забезпечення умов діяльності (2 5910,0 тис. грн.) та удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти (9 745,2 тис. грн.), муніципальних виплат (2 955,4 тис. грн.), розвитку дошкільної освіти (815,0 тис. грн.), позашкільних навчальних закладів (10 986,8 тис. грн.). Проводитиметься ремонт покрівель та фасадів закладів освіти, ремонт систем електропостачання та опалення.
На дооснащення та оновлення інформаційно-обчислювальних засобів та телекомукативної техніки в закладах та установах освіти передбачено 1 000,0 тис. грн.
Продовжуватиметься реконструкція ДОСК "Вікторія" (2 500,0 тис. грн.).
 У 2007 році плануються заходи: 
Таблиця №11
Назва програми
та заходів
Всього
витрати
(тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетні
залучені
1. Управління освіти та науки
Одеської міської ради
Всього:
58 285,4
56 989,8
1 295,6
1.1. Програма розвитку освіти м. Одеси
на 2006 - 2010 роки
Всього, у тому числі:
35 425,4
34 858,6
566,8
1.1.1. Забезпечення розвитку дошкільної освіти
850,0
815,0
35,0
1.1.2. Забезпечення умов діяльності закладів освіти для задоволення потреб населення у здобутті якісної загальної середньої освіти, всього, у тому числі:
 
25 850,4
 
25 388,6
 
461,8
1.1.2.1. розширення мережі груп продовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах;
262,0
131,0
131,0
1.1.2.2. створення шкіл повного дня;
235,8
235,8
-
1.1.2.3. введення в школах 1-го ступеня посади заступника директора з виховної роботи;
208,4
208,4
-
1.1.2.4. навчання дітей шкільного віку, які перебувають у притулках;
10,2
10,2
-
1.1.2.5. забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації медичними працівниками дошкільних навчальних закладів;
1,3
-
1,3
1.1.2.6. проведення виставок-ярмарків авторських навчальних програм, методичних рекомендацій і посібників;
10,0
-
10,0
1.1.2.7. виплата стипендій учням загальноосвітніх навчальних закладів;
40,5
6,0
34,5
1.1.2.8. муніципальні виплати, всього,
з них:
2 955,4
2 955,4
-
· педагогам за званням "Кращий педагогічний працівник року";
271,9
271,9
-
· молодим спеціалістам, педагогам шкіл-інтернатів;
626,4
626,4
 
· педагогам-пенсіонерам, які не працюють
1 765,2
1 765,2
-
1.1.2.9. запровадження міського конкурсу на кращий загальноосвітній заклад "Панорама творчості";
55,0
-
55,0
1.1.2.10. проведення конкурсів фахової майстерності педагогів;
30,0
-
30,0
1.1.2.11. безкоштовне харчування учнів пільгового контингенту та 1-4-х класів,    з них:
17 270,3
17 270,3
-
1.1.2.11.1. забезпечення молоком учнів;
3 000,0
3 000,0
-
1.1.2.12. безкоштовне забезпечення соками учнів 1-4-х класів;
2 959,5
2 959,5
-
1.1.2.13. забезпечення участі дитячих творчих колективів у міжнародних фестивалях, конкурсах;
50,0
-
50,0
1.1.2.14. оздоровлення дітей під час літніх канікул;
1 662,0
1 512,0
150,0
1.1.2.15. перевезення дітей-інвалідів до спеціальної школи №75;
100,0
100,0
-
1.1.3. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти, у т.ч.:
 
8 725,0
 
8 655,0
 
70,0
1.1.3.1. створення в школі-інтернаті №4 та спеціалізованій школи №75 сучасної матеріальної бази для допрофесійної підготовки;
20,0
-
20,0
1.1.3.2. капітальний ремонт загальноосвітньої школи-інтернату №4 І-ІІІ ступенів (вул. Профспілкова, 9);
500,0
500,0
-
1.1.3.3. завершення реконструкції спального корпусу, будівництва газової котельні та пральні загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №5 (Дача Ковалевського, 85) та введення їх в експлуатацію;
2 555,2
2 555,2
-
1.1.3.4. капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №19;
299,9
299,9
-
1.1.3.5. ремонт покрівель закладів освіти;
700,0
700,0
-
1.1.3.6. ремонт систем електропостачання та систем опалення закладів освіти;
350,0
350,0
-
1.1.3.7. ремонт фасадів закладів освіти;
300,0
300,0
-
1.1.3.8. виготовлення технічних паспортів на приміщення закладів освіти;
350,0
350,0
-
1.1.3.9. оформлення та отримання державних актів на право користування земельними ділянками закладами освіти;
300,0
300,0
-
1.1.3.10. комп'ютеризація закладів освіти;
550,0
500,0
50,0
1.1.3.11. реконструкція міського дитячого спортивно-оздоровчого комплексу "Вікторія";
2 500,0
2 500,0
-
1.1.3.12. капітальний ремонт будівлі ОНВК "Гімназія №2" (вул. Канатна, 4)
299,9
299,9
-
1.2. Програма інформатизації загальної середньої освіти м. Одеси
на 2007-2010 роки
Всього, у тому числі:
1522,0
1454,0
68,0
1.2.1. Розробка та створення міжрегіонального освітнього порталу
250,0
250,0
-
1.2.2. Створення умов для формування в учнів інформаційної культури
73,0
60,0
13,0
1.2.3. Дооснащення та оновлення інформаційно-обчислювальних засобів та телекомукативної техніки в закладах та установах освіти
1 050,0
1 000,0
50,0
1.2.4. Створення і розвиток сучасної системи освіти із застосуванням комп'ютерних технологій і дистанційного навчання
47,0
42,0
5,0
1.2.5. Інформатизація процесів управління освітою
102,0
102,0
-
1.3. Програма розвитку позашкільних навчальних закладів
на 2002-2008 роки
1.3.1.Утримання позашкільних навчальних закладів
11 288,1
10 986,8
301,3
1.4. Програма боротьби з грипом, пташиним грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ПРВІ) в м. Одесі на 2005-2009р.р.
1.4.1. Програма боротьби з грипом, пташиним грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ПРВІ) в м. Одесі на 2005-2009 роки
209,0
209,0
-
1.5. Міська цільова програма соціально-медичної підтримки дітей соціально-незахищених категорій на 2007-2008 роки
1.5.1. Міська цільова програма соціально-медичної підтримки дітей соціально-незахищених категорій на 2007-2008 роки
417,4
417,4
-
1.6. Інші заходи
Всього, у тому числі:
9 423,5
9 064,0
359,5
1.6.1. Ремонт фасадів установ освіти
1 307,2
1 307,2
-
1.6.2. Капітальний ремонт 1-го поверху ДОСК "Вікторія"
299,0
299,0
-
1.6.3. Ремонт систем каналізації та водопроводу
1 338,0
1 338,0
-
1.6.4. Ремонт приміщень закладів освіти
1 399,0
1 399,0
-
1.6.5. Ремонт покрівель закладів освіти
926,0
926,0
-
1.6.6. Придбання обладнання харчоблоків
1 410,8
1 410,8
-
1.6.7. Технічне обладнання шкіл
500,0
500,0
-
1.6.8. Устаткування приладів обліку споживання енергоносіїв
1184,0
1184,0
-
1.6.9. Капітальний ремонт фасаду ЗОШ   №120
270,0
270,0
-
1.6.10. Капітальний ремонт покрівлі, каналізаційних мереж ЗОШ №130, всього,
у т.ч.:
- покрівлі;
- каналізаційних мереж
 
 
280,0
150,0
130,0
 
 
280,0
150,0
130,0
 
 
-
-
-
1.6.11. Виконати заміну каналізаційної траси зовнішньої каналізаційної системи ЗОШ №19
150,0
150,0
-
1.6.12. Поточний ремонт внутрішніх підвальних приміщень та комунікацій ЗОШ №59
25,0
-
25,0
1.6.13. Забезпечення соціальної адаптації та соціальної підтримки вихованців і випускників дитячого будинку №9 та школи-інтернату №4, всього, у т.ч.:
(Благодійний фонд К. Шпільового)
334,5
-
334,5
1.6.13.1. удосконалення процесу соціальної, побутової та трудової адаптації;
45,0
-
45,0
1.6.13.2. оновлення матеріально-технічної бази, надання соціальної, правової, медичної, психолого-педагогічної допомоги;
238,5
-
238,5
1.6.13.3. організація дозвілля і відпочинку, участь дітей у культурній і спортивній сферах життя суспільства, сприяння особистісному розвитку
51,0
-
51,0

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста та цільового фонду районних адміністрацій заплановано виконання таких заходів:
Таблиця №12

Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати
(тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Суворовський район   
Всього:
1 120,0
40,0*
1 080,0
1.1. Оздоровлення учнів пільгового контингенту
40,0
40,0
-
1.2. Проведення косметичного ремонту в усіх закладах освіти (ВАТ “Елакс”, ТОВ “Цемент”, ВАТ “Укрелеваторпром”)
500,0
-
500,0
1.3. Придбання шкільних меблів
(ТОВ «Бригантина», МП «Деревопласт»)
40,0
-
40,0
1.4. Косметичний ремонт приміщень закладів освіти (ВАТ «Елакс», ВАТ «Укрелеваторпром», ТОВ «Цемент»)
500,0
-
500,0
1.5. Придбання меблів для шкіл району
(ТОВ «Бригантина», МП «Деревопласт»)
40,0
-
40,0
2. Приморський район     
Всього:
700,0
70,0 (*)
630,0
2.1. Оздоровлення учнів пільгового контингенту
50,0
50,0
-
2.2. Придбати комп`ютери та комп`ютерні програми для закладів освіти
(ТОВ «Стікон», ПП «Янович», ТОВ «Наталка»)
50,0
20,0
30,0
2.3. Ремонт фасаду ЗОШ №122
30,0
-
30,0
2.4. Частковий ремонт покрівлі ДНЗ №265
(КП «Приморбуд»)
30,0
-
30,0
2.5. Ремонт покрівлі ДНЗ №1
(КП «Приморбуд»)
30,0
-
30,0
2.6. Ремонт приміщення ЗОШ №107
(ВАТ «Одесаголовпорстач»)
30,0
 
-
30,0
2.7. Придбання шкільних меблів для навчальних закладів освіти
(ВАТ «Промінь-Юг»)
30,0
-
30,0
2.8. Переведення котельні ДНЗ №123
(вул. Отрадна, 1) на газове опалення 
(КП «Теплопостачання міста Одеси»)
450,0
-
450,0
3. Київський район  
Всього:
116,0
35,0*
81,0
3.1. Оздоровлення учнів пільгового контингенту
35,0
35,0
-
3.1. Ремонт приміщення ЗОШ №33
( РБУ “Краянбуд”)
24,0
-
24,0
3.2. Встановлення обладнання резервного енергопостачання ЗОШ №85
(Агрофірма “Нива”)
12,0
-
12,0
3.3. Частковий ремонт мереж теплопостачання ДНЗ №140
(ПП “Будматеріал”)
3,0
-
3,0
3.4. Ремонт фасаду ДНЗ №306
(ТОВ “Динвар”)
14,0
-
14,0
3.5. Ремонт фасаду, заміна вікон ЗОШ №51 (РБУ “Будівельник-91”)
8,0
-
8,0
3.6. Реконструкція приміщення ЗОШ №81
(МП “Ало”)
20,0
-
20,0
4. Малиновський район    
Всього:
243,4
40,0*
203,4
4.1. Оздоровлення учнів пільгового контингенту
40,0
40,0
-
4.2. Ремонт покрівлі, всього, у т.ч.:
- ліцей №53;
- ЗОШ №4;
- ЗОШ №19;
- ЗОШ №130;
- ДНЗ №9;
- ДНЗ №170
(ПП “Південьзахідрембуд”)
19,6
5,0
2,5
3,0
4,1
3,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-
 
19,6
5,0
2,5
3,0
4,1
3,5
1,5
4.3. Ремонт мереж опалення, всього, у т.ч.:
- ЗОШ №18;
- ДНЗ №3;
- ДНЗ №174
(ЗАТ “Котломонтаж”)
 
13,0
7,0
3,0
3,0
 
-
-
-
-
 
13,0
7,0
3,0
3,0
4.4. Ремонт каналізаційних мереж та водопостачання, всього, у т.ч.: 
- гімназії №4;
- гімназії №5;
- гімназії №8;
- НВК №78
(ЗАТ “Будпресмаш”)
 
25,5
9,5
4,0
10,0
2,0
 
-
-
-
-
-
 
25,5
9,5
4,0
10,0
2,0
4.5. Ремонт каналізаційних мереж та водопостачання, всього, у т.ч.:
- ЗОШ №1;
- ВЗОШ №3;
- ЗОШ №45;
- ЗОШ №53;
- ЗОШ №54;
- ЗОШ №64;
- ЗОШ №95;
- ЗОШ №96;
- ЗОШ №99;
- ЗОШ №103;
- ЗОШ №110;
- ЗОШ №120;
- ЗОШ №130;
(ЗАТ “Будпресмаш”)
 
51,8
8,0
2,8
8,0
3,0
3,0
2,0
2,5
2,5
2,0
3,0
6,0
5,0
4,0
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
51,8
8,0
2,8
8,0
3,0
3,0
2,0
2,5
2,5
2,0
3,0
6,0
5,0
4,0
 
4.6. Ремонт каналізаційних мереж та водопостачання, всього, у т.ч.:
- ДНЗ №3;
- ДНЗ №49;
- ДНЗ №57;
- ДНЗ №77;
- ДНЗ №82;
- ДНЗ №93;
- ДНЗ №224
(ЗАТ “Будпресмаш”)
 
9,0
1,5
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
 
-
-
-
-
-
-
-
-
 
9,0
1,5
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
4.7. Ремонт фасаду та благоустрій території, всього, у т.ч.: 
- гімназії №4;
- гімназії №5;
- гімназії №8;
- ЗОШ №1;
- ЗОШ №4;
- ЗОШ №60;
- ЗОШ №69;
- ЗОШ №103;
- ЗОШ №100;
- ЗОШ №110;
- ЗОШ №130
(СПРБУ №3)
 
24,5
2,0
3,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
24,5
2,0
3,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
4.8. Ремонт фасаду та благоустрій території, всього, у т.ч.:  
- ДНЗ №174;
- ДНЗ №224;
- ДНЗ №238
(СПРБУ №3)
 
3,5
1,0
1,5
1,0
 
-
-
-
-
 
3,5
1,0
1,5
1,0
4.9. Ремонт системи електрозабезпечення, всього, у т.ч.:
- ліцей №53;
- гімназія №5;
- ДНЗ №238
(ЗАТ “Промелектромонтаж”)
 
17,0
7,0
9,0
1,0
 
-
-
-
-
 
17,0
7,0
9,0
1,0
4.10. Виконати загальнобудівельні роботи, всього, у т.ч.:
- гімназія №5;
- ЗОШ №19;
- ЗОШ №20;
- ЗОШ №25;
- ЗОШ №31;
- НВК №78
(ОП “Будівельник”,ЗАТ ВК “Південь-буд”, СПРБУ №11)
 
31,5
6,0
4,0
4,5
2,0
13,0
2,0
 
-
-
-
-
-
-
-
 
31,5
6,0
4,0
4,5
2,0
13,0
2,0
4.11. Виконати загальнобудівельні роботи, всього, у т.ч.:
- ДНЗ №9;
- ДНЗ №26;
- ДНЗ №174;
- ДНЗ №237;
- ДНЗ №238
(ОП “Будівельник”, ЗАТ ВК “Південь-буд”, СПРБУ №11)
 
8,0
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
 
-
-
-
-
-
-
 
8,0
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
(*) - за рахунок цільового фонду

Підрозділ 12. Охорона здоров`я
Пріоритетними напрямками міської системи охорони здоров’я у 2007 році буде її розвиток та реформування, сприяння покращенню та доступності надання медичної допомоги, створення оптимальної стабільно функціонуючої мережі медичних установ, яка забезпечуватиме покращання та доступність медичної допомоги населенню міста.
Велика увага приділятиметься забезпеченню укріплення існуючої матеріально-технічної бази, переобладнання її новим сучасним медичним та технологічним обладнанням, проведенню капітального ремонту об'єктів, що знаходяться в аварійному стані.
Медичну допомогу населенню міста надаватимуть 61 заклад охорони здоров'я. Здійснюватиметься реалізація заходів, які сприятимуть вдосконаленню організації медичної допомоги населенню міста, поліпшенню показників здоров`я населення, зниженню смертності та зростанню народжуваності, посиленню захисту соціально незахищених хворих, інвалідів, ветеранів війни та праці.
Планується виконати наступні заходи:
• будівництво в міській дитячій лікарні №2 неонатологічного корпусу на 90 ліжок;
• будівництво школи на 100 місць на території дитячого протитуберкульозного санаторію "Ластівка" для дітей, що знаходяться в санаторії;
• продовжити будівництво філії поліклініки №20 на просп. Ак. Глушко,14 та поліклініки № 6 на вул. Кленовій;
• відкриття амбулаторії сімейного типу в поліклініці №29.
На розвиток та укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я з бюджету міста буде спрямовано 13 652,0 тис. грн.
Для забезпечення харчування хворих в стаціонарах виконуватиметься ремонт харчоблоків міських лікарень, реконструкція, капітальний ремонт та відновлення харчоблоків у пологових будинках тощо.
На виконання міських цільових програм бюджетом міста передбачено 23 453,8 тис. грн.:
Таблиця №13
Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок
бюджетних коштів
1. Управління охорони здоров`я Одеської міської ради
Всього:
23 453,8
23 453,8
1.1. Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2005-2008 роки:
- медикаментозне лікування та обстеження хворих на туберкульоз;
- забезпечення харчуванням стаціонарних хворих на туберкульоз 
1 868,0
1 868,0
1.2. Комплексна програма профілактики захворюваності на вірусний гепатит в м. Одесі на 2005-2008 роки:
проведення обстеження хворих на вірусний гепатит контингенту групи ризику із застосуванням сучасних засобів досліджень
120,0
120,0
1.3. Комплексна програма виявлення, профілактики та лікування цукрового діабету на 2005-2007 роки:
- закупка та забезпечення хворих високоякісними інсулінами
4 709,4
4 709,4
1.4. Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2005-2008 роки:
- придбання діагностичних тест-систем для виявлення хворих з ВІЧ-інфекцією
300,0
300,0
1.5. Програма профілактики і лікування ішемічної хвороби серця та гострого інфаркту міокарда на 2005-2009 роки:
- медикаментозне лікування та обстеження хворих на інфаркт міокарда
240,0
240,0
1.6. Програма профілактики сальмонельозу у м. Одесі на 2005-2008 роки:
- придбання сивороток, проведення бактеріологічних досліджень
150,0
150,0
1.7. Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2005-2009 роки:
-безкоштовне зубне протезування ветеранів війни та праці
1 500,0
1 500,0
1.8. Міська цільова програма "Здоров'я матері та дитини в м. Одесі на 2006-2010 роки":
- придбання медичного обладнання та медикаментів, заходи з підвищення якості надання медичних послуг матерям та дітям
9 435,0
9 435,0
1.9. Міська цільова програма «Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007-2008 роки»:
- встановлення, заміна та ремонт ліфтів у міських клінічних лікарнях, пологових будинках, міських поліклініках 
 
1 346,4
 
1 346,4
1.10. Програма боротьби з грипом, пташиним грипом та ГРВІ у м. Одесі на 2005-2009 роки
- придбання вакцин для щеплення 
91,0
91,0
1.11. Програма "Реконструкція та капітальний ремонт харчоблоків у лікувально-профілактичних установах м. Одеса на 2007-2009 роки":
- ремонт харчоблоків, проведення проектних робіт з капітального ремонту та відновлення харчоблоків, придбання обладнання
3 694,0
3 694,0
 За участю підприємств різних форм власності міста заплановано виконання заходів:
Таблиця №14
Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати
(тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Київський район  
Всього:
30,0
-
30,0
1.1. Транспортні послуги філіалу КУ “Міська поліклініка №20” для надання невідкладної медичної допомоги
(ПП «Чайка»)
30,0
-
30,0
2. Суворовський район 
Всього:
5 511,0
-
5 511,0
2.1. Ремонт поліклініки, жіночої консультації №12 та її філії
(ВАТ “Ексімнафтопродукт”,
ВАТ “Елакс”)
11,0
-
11,0
2.2. Будівництво пральні КУ “Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини №3 ”Сонечко”
(МТП “Південний”)
50,0
-
50,0
2.3. Реконструкція будівлі, улаштування молочної кухні
(МТП “Південний”)
50,0
-
50,0
2.4. Ремонт будинку дитини №3:
- фарбування фасаду;
- заміна водонагріваючого котла харчоблоку;
- ремонт зали, кабінетів лікувально-фізкультурного комплексу
(ТОВ “Цемент”, ТОВ “Одеський будівельний комбінат”, ВАТ “Елакс”) 
100,0
-
100,0
2.5. Розробити проект та розпочати будівництво консультаційно-аптечного центру по
вул. Гер. Сталінграда, 86
(ТОВ “Віта”)
500,0
-
500,0
2.6. Відкрити аптечний склад по просп. Добровольського, 4
(ТОВ “ЮЛГ”)
800,0
-
800,0
2.7. Будівництво банно-оздоровчого комплексу по просп. Добровольського, 122/1-114/1
(ПП Безкоровайний)
4000,0
-
4000,0
3. Приморський район     
Всього:
150,0
-
150,0
3.1. Відкрити аптеку для малозабезпечених верств населення (фармацевтична кампанія “АКС”)
20,0
-
20,0
3.2. Утримання Центру милосердя на вул. Ясна, 6 (ЗАТ “Одесакондитер”, ТОВ “ЛТД “Універс”)
50,0
-
50,0
3.3. Забезпечення медикаментами одиноких громадян та громадян похилого віку (ТОВ “Медсервіс”,
ТОВ “Наталка”)
 
30,0
 
-
 
30,0
3.4. Надавати адресну допомогу на лікування соціально незахищених верств населення (ТОВ РВД “Ексодус”)
10,0
-
10,0
3.5. Проведення профілактичного флюорографічного огляду населення
(“Експрес-банк”)
10,0
-
10,0
3.6. Організувати безоплатне лікування та харчування соціально незахищених верств населення протягом лікування у денних стаціонарах (ЗАТ “Пласке”,
ЗАТ “Чорноморочка”)
20,0
-
20,0
3.7. Придбати рентгенівські, флюорографічні плівки та реактиви, забезпечити транспортом відповідні служби під час проведення призиву до армії (МП “Тумен”, ВТК ТОВ “Круасан”, ТОВ “Турист”)
10,0
-
10,0
4. Малиновський район 
Всього:
160,0
-
160,0
4.1. Надавати адресну допомогу на лікування соціально незахищених верств населення (ПП “АКС”)
10,0
-
10,0
4.2. Відкрити аптеку на вул. І. Рабіна, 2 (ПП Фіалко)
50,0
-
50,0
4.3. Відкрити аптеку на вул. Мясоїдівська, 35 (ПП Чорна)
50,0
-
50,0
4.4. Відкрити аптеку на вул. Паркова, 5 (ТОВ «Віртус»)
50,0
-
50,0
Підрозділ 13. Фізична культура та спорт
 У 2007 році фізична культура і спорт в місті розвиватимуться відповідно до Національної доктрини розвитку галузі з метою збереження і зміцнення здоров`я різних вікових груп населення, організації змістовного дозвілля.
До пріоритетних напрямків роботи у галузі фізичної культури і спорту у 2007 році належатиме:
• збільшення кількості осіб, які займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи та спортом вищих досягнень;
• збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл і дитячих підліткових спортивних клубів за місцем проживання;
• надання платних фізкультурно-оздоровчих послуг різним віковим групам населення громадськими та приватними організаціями в системі оздоровчих фітнес-клубів;
• забезпечення підготовки та успішного виступу спортсменів міста на чемпіонатах Європи і світу;
• забезпечення подальшого розвитку інфраструктури олімпійських і неолімпійських видів спорту, розвитку центрів олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту для підготовки резерву спортсменів для збірних команд України;
• проведення ремонту закладів фізичної культури та спорту.
У колективах фізичної культури (загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації, установи, організації, підприємства) планується охопити заняттями понад 179,9 тис. осіб.
Продовжиться реалізація Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 роки. Проводитимуться заходи в рамках Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року.
Планується проведення роботи із збереження мережі госпрозрахункових спортивних клубів за місцем проживання в кількості 43-х одиниць. 
 У 2007 році за рахунок бюджетних коштів здійснюватимуться такі заходи:                                                                                                                                  

Таблиця №15 

Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок бюджетних коштів
1. Управління з фізичної культури та спорту Одеської  міської ради
Загальний фонд всього:
7 797,8
7 797,8
у тому числі:
 
 
1.1. Заходи у рамках Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 роки, у т.ч.:
405,0
405,0
1.1.1. міжнародні спортивні ігри для дітей міст-героїв, присвячені 62-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні;
40,0
40,0
1.1.2. проведення чемпіонатів України;
61,0
61,0
1.1.3. проведення Першостей України;
110,0
110,0
1.1.4. проведення Міжнародних та Всеукраїнських турнірів;
57,0
57,0
1.1.5. проведення змагань на кубки України, кубки губернатора Одеської області та міського голови;
52,0
52,0
1.1.6. проведення змагань, естафет та пробігів
85,0
85,0
1.2. Муніципальні виплати спортсменам-олімпійцям, видатки спортсменам м. Одеси та їх тренерам
954,0
954,0
1.3. Утримання ДЮСШ, СДЮШОР та інших установ галузі «Фізична культура і спорт»
6 358,8
6 358,8
1.4. Підтримка спортивних споруд
80,0
80,0
Бюджет розвитку, всього:
1 356,3
1 356,3
у тому числі:
 
 
1.1. Ремонт закладів фізичної культури та спорту 
1 000,0
1 000,0
1.2. Придбання довгострокового обладнання 
356,3
356,3

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста заплановано виконання таких заходів:
Таблиця №16

Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати (тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Малиновський район
Всього:
5,5
-
5,5
1.1. Влаштувати спортивні майданчики на вул. Ак. Філатова та вул. Ген. Петрова (КП ДЄЗ “Малиновський”)
5,5
-
5,5
2. Київський район
Всього:
4005,0
-
4005,0
2.1. Будівництво 4-х спортивних та дитячих майданчиків на 11-й - 16-й ст. В. Фонтану (КП «ПЕО Київського району»)
5,0
-
5,0
2.2. Будівництво льодового катку на розі просп. М. Жукова та просп. Ак. Глушка (ТОВ “Філгуд”)
4000,0
-
4000,0
3. Суворовський район
Всього:
1033,2
-
1033,2
3.1. Ремонт спортивних майданчиків всього, у тому числі:
- просп. Добровольського, 147/1;
- просп. Добровольського, 159;
(КП “ДЄЗ Марсельське”)
- Миколаївська дорога, 307;
- Дніпропетровська дорога, 84
(КП “ДЄЗ Зоряне”)
 
 
1,0
1,2
 
0,5
0,5
 
 
-
-
 
-
-
 
 
1,0
1,2
 
0,5
0,5
3.2. Будівництво спортивного поля на розі вул. Затонського та Кримського бульвару (ПП “Навік”)
1000,0
-
1000,0
3.3. Ремонт спортивних майданчиків:
- Миколаївська дор., 303, 307, 309;
- вул. 1-а Сортувальна, 44
(ОФПП “Автоінвестбуд”)
30,0
-
30,0
4. Приморський район      
Всього:
2,7
-
2,7
4.1.Улаштування дитячого спортивного майданчику у ЗОШ №26
(ТОВ ЛТД “Універс”)
2,7
-
2,7
Підрозділ 14. Культура
 У 2007 році діяльність культурних закладів міста буде спрямована на збереження та примноження традицій розвитку м. Одеси як центру багатонаціональної культури, міжетнічної толерантності.
Зусилля виконавчих органів Одеської міської ради будуть спрямовані на підтримку обдарованих і талановитих дітей та молоді, які навчаються у школах естетичного виховання, налагодженню та поширенню міжнародних зв'язків у сфері культури та мистецтва.
У 2007 році продовжиться реалізація Програми розвитку централізованих бібліотечних систем м. Одеси на 2004-2008 роки та Програми розвитку комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" на 2003-2007 роки.
За рахунок коштів бюджету міста надаватимуться муніципальні виплати та доплати до пенсії окремим категоріям працівників та спілкам.
З метою розвитку музейної та виставкової справи, вперше бюджетом міста передбачено фінансування музейної установи КУ "Міська художня галерея".
Школами естетичного виховання та бібліотеками м. Одеси планується проведення фестивалів, конкурсів, лекцій, добродійних концертів та свят в школах і будинках-інтернатах, центрах реабілітації інвалідів, шпиталях.
Проводитимуться заходи з благоустрою парків та скверів. В рамках Концепції розвитку парків та території міста Одеси заплановано проведення інвентаризації матеріальних цінностей та зелених насаджень, визначення меж парків.
 На 2007 рік заплановані такі заходи:
Таблиця №17
Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
Всього:
5 131,4
4 591,4
540,0
1.1. Програма розвитку централізованих бібліотечних систем м. Одеси на 2004-2008 роки
380,0
380,0
-
1.2. Щомісячна муніципальна виплата окремим категоріям бібліотечних працівників
184,8
184,8
-
1.3. Надання муніципальної літературної премії ім. К.Г. Паустовського
2,7
2,7
-
1.4. Щомісячна доплата до пенсії, всього, у т.ч.:
· народним артистам України;
· письменникам
31,2
 
16,8
14,4
31,2
 
16,8
14,4
-
 
-
-
1.5. Виплата муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок (7 творчих спілок у розмірі 1000,0 грн. кожній спілці)
7,0
7,0
-
1.6. Надання муніципальної стипендії обдарованим дітям у сфері культури та мистецтв
9,0
9,0
-
1.7. Муніципальна виплата колективу театру духової музики ім. О. Саліка
18,7
18,7
-
1.8. Премія переможцям конкурсу  “Твої імена, Одесо!”
49,0
49,0
-
1.9. Проведення ХІІІ-го Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "Два дні і дві ночі нової музики"
50,0
50,0
-
1.10. Програма розвитку комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" на 2003-2007 роки
3 825,0
3 825,0
-
1.11. Фінансування музейної установи КУ "Міська художня галерея"
34,0
34,0
-
1.12. Проведення міжнародних, всеукраїнських та міських виставок, конкурсів і фестивалів дитячої та юнацької творчості
240,0
-
240,0
1.13. Сприяння участі учнів та викладачів у міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставках, конкурсах та фестивалях
300,0
-
300,0

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста заплановано виконання заходів з благоустрою парків та скверів на суму 602,4 тис. грн.:
Таблиця №18

Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати (тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Малиновький район          
Всього:
97,1
-
97,1
1.1. КП “Парк культури та відпочинку ім. М.Горького”, всього, у тому числі:
- ремонт та пофарбування атракціонів;
- ремонт та пофарбування лавок;
- ремонт атракціону “Сонечко”;  
- ремонт та пофарбування обладнання «Траси здоров`я»;
- благоустрій футбольного поля;
- ремонт та пофарбування сценічного помосту;
- ремонт покрівлі будівлі управління парку;
- введення в експлуатацію ігрових автоматів;
- благоустрій клумб та газонів, прилеглих до культурно-дозвільних об`єктів парку
 
 
82,1
 
5,0
0,3
1,5
 
0,9
50,0
 
0,8
 
2,0
 
20,0
 
1,6
 
 
-
 
-
-
-
 
-
-
-
-
 
-
 
-
 
-
 
 
82,1
 
5,0
0,3
1,5
 
0,9
50,0
 
0,8
 
2,0
 
20,0
 
1,6
1.2. КП "Парк культури та відпочинку
ім. Ленінського комсомолу", всього, у тому числі:
- ремонт будівлі управління парку (покрівлі, фасаду);
- посадка дерев та кущів
 
 
13,0
 
11,0
 
2,0
 
 
-
 
-
 
-
 
 
13,0
 
11,0
 
2,0
1.3. Парк Космонавтів:
- посадка дерев та кущів
 2,0
 
-
 
2,0
2. Суворовський район  
Всього:
332,0
-
332,0
2.1. Відновлення радіосповіщення на території гідропарку “Лузанівка”
(КП “Гідропарк “Лузанівка”)
7,0
-
7,0
2.2. Будівництво двох туалетів на території  гідропарку  “Лузанівка” (ТОВ “Стікон”,
ТОВ “Цемент”, ТОВ “Буддеталь”)
120,0
-
120,0
2.3. Створення нових скверів на прибудинкових територіях за адресами:
- вул. Героїв Сталінграда, 28, 30, 32, 34;
- вул. Кримська, 84 (сквер біля Меморіального каменя);
- вул. Головна, 16;
реконструкція скверу “Молодіжний” та Кримського  бульвару (ТОВ “Навік”)
205,0
-
205,0
3. Приморський район
Всього:
120,0
-
120,0
3.1. Встановлення лавок та урн у парку ім. Т.Г. Шевченко
(ВАТ “Стікон”)
10,0
-
10,0
3.2. Встановлення лавок та урн у парку Перемоги (ВАТ “Стікон”)
10,0
-
10,0
3.3. Встановлення лавок та урн у сквері Космонавтів
(ВАТ “Стікон”)
5,0
-
5,0
3.4. Відновлення зовнішнього освітлення у сквері Юність на
8-й станції В. Фонтану
(ВАТ “Стікон”)
15,0
-
15,0
3.5. Відновлення зовнішнього освітлення, встановлення лавок та урн, улаштування дитячого майданчика у парку “Дюківський сад”
(КБ “Прокредитбанк”)
50,0
-
50,0
3.6. Улаштування дитячого майданчика, благоустрій Старобазарного скверу 
(КБ “Прокредитбанк”)
30,0
-
30,0
4. Київський район       
Всього:
53,3
-
53,3
4.1. Благоустрій скверу на вул. Левітана, 95 (посадка дерев, відновлення лавок, облаштування пішохідних доріжок) (ТОВ «Водограй»)
17,0
-
17,0
4.2. Благоустрій скверу на 7-й ст. В. Фонтану (посадка дерев, встановлення лавок, урн, облаштування пішохідних доріжок) (ТОВ “Невада”) 
22,5
-
22,5
4.3. Благоустрій скверу на вул. І.Франка на 6-й ст. В. Фонтану (посадка дерев, встановлення лавок, урн) (ТОВ «Авто-сіті»)
13,8
-
13,8

Підрозділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму
За своїм рекреаційним і туристичним потенціалом місто Одеса посідає одне з провідних місць в Україні. Особливість економіко-географічного розташування, розвинута транспортна мережа, благодатні природнокліматичні умови, наявність пам'яток архітектури, історії та культури створюють сприятливі передумови для формування та розвитку у соціально-економічному комплексі м. Одеси високорентабельної рекреаційної та туристичної галузі.
Відомість міста на світовому рівні є позитивним фактом при формуванні іміджу Одеси як туристичного центру.
Високий рейтинг, наданий місту Міжнародним рейтинговим агентством «ФІТЧ-рейтинг», сприятиме підвищенню його інвестиційної привабливості по багатьох напрямках, у тому числі розвитку туристичної та рекреаційної галузей.
В м. Одеса налічується 163 курортно-оздоровчих установ та закладів, які приймають і обслуговують туристів і відпочиваючих, зокрема: 22 санаторії та пансіонати з лікуванням, 5 будинків і пансіонатів відпочинку, 136 дитячих оздоровчих таборів, 32 готелі. Функціонують 123 туристичне агентство і бюро подорожей, що становить 86% від закладів в області.
У 2007 році набуде подальшого розвитку створення туристичних підприємств різних форм власності, які працюють за ліцензіями на організацію іноземного, зарубіжного, внутрішнього туризму.
Активізуються надходження іноземного капіталу для будівництва та відновлення матеріально-технічної бази готельного бізнесу в місті.
Нині Одеса займає гідне місце серед туристичних центрів України. Проте рекреаційний та туристичний потенціал міста використовується далеко не в повному обсязі. Існує значний резерв для подальшого розвитку рекреаційного та туристичного комплексу міста, особливо в частині збільшення потоку іноземних туристів і використання готельної бази в осінньо-зимовий період.
Формування у місті сучасної конкурентоспроможної туристичної галузі, підвищення ефективності використання наявних рекреаційних та туристичних ресурсів буде здійснюватися у рамках Програми розвитку рекреаційного комплексу та туризму в м. Одеса на 2007 рік.
Для виконання Програми необхідно реалізувати наступні пріоритетні завдання:
• створення умов для ефективного та раціонального освоєння природних, історико-культурних, рекреаційних ресурсів міста;
• забезпечення сталого розвитку курортно-рекреаційної та туристичної галузі міста;
• забезпечення використання наявної матеріально-технічної бази на засадах реконструкції та модернізації діючих об'єктів курортно-рекреаційної та туристичної галузі;
• підвищення якості та розширення асортименту туристично- оздоровчих послуг;
• розширення міжнародної співпраці у туристичній та курортній сферах;
• забезпечення популяризації міського курортно-рекреаційного продукту на вітчизняному та світовому ринках туристичних послуг;
• вдосконалення системи управління галуззю на міському рівні.
Реалізація завдань Програми сприятиме розвитку сучасної матеріально-технічної бази галузі, спроможної створити регіональний туристичний продукт, що відповідатиме світовим стандартам.
Наявність зазначених конкурентоспроможних послуг та туристичного продукту дозволить максимально задовольнити відповідні потреби населення України, іноземних громадян, підвищити інвестиційну привабливість м. Одеси, створити умови для залучення іноземних інвестицій, зміцнити її імідж як курортно-рекреаційного та туристичного центру міжнародного значення, створити якісний місцевий туристичний продукт.
У 2007 році планується виконати:

Таблиця №19

Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок
бюджетних коштів
1. Департамент рекреаційного комплексу та туризму
 Одеської міської ради
Всього:
100,0
100,0
1.1. Програми розвитку рекреаційного комплексу та туризму в м. Одеса на 2007 рік
100,0
100,0

Підрозділ 16. Молодіжна та сімейна політика
Молодіжна та сімейна політика міста буде спрямовуватися на покращення соціально-економічного становища молоді, відродження національних родинних традицій, посилення інституту сім'ї, підтримку молодих, соціально незахищених громадян та багатодітних сімей.
З метою вдосконалення шляхів реалізації державної політики стосовно дітей, юнацтва та молоді прийнята міська Програма реалізації завдань державної та сімейної політики. В рамках Програми планується забезпечення дієвості визначених на державному рівні соціальних прав і гарантій певним категоріям сімей та молоді; визначення та застосування оптимальних форм соціального партнерства органів влади та об'єднань громадян, підприємств та організацій всіх форм власності; сприяння сім'ям та молоді у реалізації творчого, громадського, бізнесового потенціалу.
Для надання пільгових довгострокових кредитів молодим громадянам на будівництво (придбання житла) та його обслуговування бюджетом міста передбачено 1 320,0 тис. грн.
Планується активізувати діяльність соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Значна увага приділятиметься збільшенню спектру соціальних послуг (правові, психолого-педагогічні, інформаційні, патронажні). Базовими центрами для роботи соціальної служби можуть стати дитячо-підліткові клуби за місцем проживання.
Комунальною установою "Міський підлітково-молодіжний центр" планується поліпшення матеріально-технічної бази та розширення мережі спеціалізованих формувань і соціальних закладів: дитячо-підліткових клубів за місцем проживання, клубів сімейного дозвілля тощо. Планується відкриття 2-х районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Планується організувати роботу молодіжного центру зайнятості, на базі якого молоді особи віком від 16 до 28 років набудуть досвіду з питань: підприємництва, бізнес-планування та залучення інвестицій, одержуватимуть послуги з профорієнтації, тимчасового та постійного працевлаштування.
Продовжиться сприяння Молодіжної біржі праці працевлаштуванню молоді. Проводитимуться щоквартальні молодіжні ярмарки вакансій.
Перспектива розвитку молодіжного руху в місті пов'язана із зростанням участі самої молоді у формуванні та реалізації місцевої молодіжної політики. Активне залучення молоді та неповнолітніх громадян у соціально-економічне життя міста планується у рамках Концепції розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки "Молода громада".
Для підтримки інтелектуальних здібностей дітей та молоді, проведення ефективної роботи з питань пропаганди та формування здорового способу життя, запобігання негативним явищам в дитячому та молодіжному середовищі, планується проведення конкурсів, турнірів команд КВК, фестивалів у сфері студентської самодіяльності, молодіжного підприємництва тощо.
У 2007 році виконуватимуться заходи:

Таблиця №20

Назва програми
та зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
 1.Управління молодіжної та сімейної політики
Одеської міської ради
Всього:
258,4
258,4
-
Міська програма реалізації завдань державної
молодіжної та сімейної політики
1.1. Міська програма реалізації завдань державної молодіжної та сімейної політики на 2007-2008 роки, всього, у тому числі:
243,0
243,0
-
1.1.1. заходи до Дня Тетяни, Дня Святого Валентина, Дня матері, Міжнародного Дня сім`ї, Дня молоді, Дня студента;
30,0
30,0
-
1.1.2. конкурс "Молодь у вільному підприємництві";
36,0
36,0
-
1.1.3. міський конкурс бізнес-планів у сфері молодіжного підприємництва;
7,0
7,0
-
1.1.4. міський конкурс "Студентська весна";
7,0
7,0
-
1.1.5. міський конкурс соціальної реклами серед рекламних агентств щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;
10,0
10,0
-
1.1.6. ярмарки вакансій для молоді;
18,0
18,0
-
1.1.7. міський конкурс студентської самодіяльності «Студентська осінь»;
10,0
10,0
-
1.1.8. розробити міську систему критеріїв та індикаторів становища сімей та розвитку участі молоді;
20,0
20,0
-
1.1.9. організувати роботу міського тренінгового центру;
35,0
35,0
-
1.1.10. проведення рейтингового опитування молоді щодо персонального складу міської та районних молодіжних рад;
25,0
25,0
-
1.1.11. поліпшення технічного стану приміщень дитячо-підліткових клубів за місцем проживання КУ «Міський підлітково-молодіжний центр»;
20,0
20,0
-
1.1.12. організувати роботу з профорієнтації, тимчасового та постійного працевлаштування молоді
25,0
25,0
-
Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
1.2. Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, всього, у т.ч.:
15,4
15,4
-
1.2.1. проведення методичних тренінгів з молоддю для організації волантерської роботи з профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції;
5,4
5,4
-
1.2.2. проведення благодійних акцій: Всесвітній День пам'яті померлих від СНІДу "Пам'ятати, щоб жити", Всесвітній день боротьби зі СНІД-ом, проведення «круглих столів»
10,0
10,0
-

Протягом 2007 року Молодіжною радою при виконавчому комітеті Одеської міської ради планується реалізувати такі заходи:
Таблиця №21

 Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок бюджетних коштів
1. Молодіжна рада при виконавчому комітеті
Одеської  міської ради
Всього:
50,0
50,0
1.1. Міська Програма розвитку молоді у м. Одесі на 2005-2015 роки «Молода громада»
50,0
50,0

Продовжуватиметься розвиток мережі будинків сімейного типу, прийомних сімей, що сприятиме подальшому впровадженню форм сімейного виховання та забезпеченню ефективного вирішення проблеми соціального сирітства в місті.
Реалізація пріоритетних напрямків соціального захисту дітей здійснюватиметься шляхом:
- розвитку сімейних форм виховання як найбільш соціально-ефективного способу попередження та подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;
- активізації освітньо-інформаційної діяльності, продовження роботи щодо створення єдиної електронно-інформаційної системи обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- продовження проведення профілактичних рейдів, раннього виявлення неблагополучних сімей, в яких виховуються діти;
- організації повноцінного відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей, з метою запобігання бродяжництву, жебракуванню та негативним явищам в дитячому середовищі під час літніх канікул
Службою у справах дітей у 2007 році виконуватимуться заходи:

Таблиця №22

Назва програми
та зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок
бюджетних коштів
 1. Служба у справах дітей Одеської  міської ради
Всього
225,4
225,4
Програма запобігання дитячій бездоглядності
на 2005-2007 роки
Програма запобігання дитячій бездоглядності на 2005-2007 роки, всього, у тому числі.:
225,4
225,4
1.1. Підтримка технічного стану єдиної мережі для забезпечення ведення єдиного банку даних дітей
10,0
10,0
1.2. Забезпечення мобільним зв'язком групи оперативного реагування
0,6
0,6
1.3. Літнє оздоровлення і організований відпочинок дітей з девіантною поведінкою й тих, які перебувають на обліку в службах у справах дітей, відділах кримінальної міліції у справах неповнолітніх
199,8
199,8
1.4. Проведення семінарів-нарад, семінарів-практикумів для керівників служб у справах дітей, завідуючих притулками для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей з питань профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей
5,0
5,0
1.5. Забезпечення видання та розповсюдження довідкових брошур, інших інформаційних видань
10,0
10,0
Підрозділ 17. Самоорганізація населення
Самоорганізація населення (далі - СОН) - це форма добровільної організації мешканців на певній території міста. Органи самоорганізації населення є неприбутковими представницькими органами і складовою частиною органів місцевого самоврядування.
В місті створено всього 43 органів самоорганізації населення, у тому числі на території: Київського району - 14, Малиновського району - 9, Приморського району - 11, Суворовського району - 9. Отримали статус юридичної особи 19 органів СОН.
Організація роботи органів СОН, надання їм методичної допомоги здійснюватиметься управлінням з питань взаємодії з органами СОН Одеської міської ради, відділами по роботі з громадськими організаціями і формуваннями в районних адміністраціях та за участю Всеукраїнської громадської організації “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, центр якої знаходиться на базі Одеської міської організації “Обличчям до обличчя”.
З метою створення у місті організаційно-правових та матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення у вирішенні задач його соціально-економічного та культурного розвитку планується розробити Програму розвитку органів самоорганізації населення у м. Одесі на 2007-2011 роки. Програмою передбачатиметься впровадження найбільш ефективних механізмів взаємодії органів СОН з органами місцевого самоврядування міста, наділення органів СОН делегованими повноваженнями, створення системи професійного навчання.
Виконання заходів Програми дозволить:
• розширити реальні можливості участі громадян у вирішенні проблем місцевого самоврядування, захистити їхні права та інтереси;
• задовольнити потреби жителів міста у соціальних послугах;
• встановити конструктивне співробітництво між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою.
З метою вивчення досвіду роботи органів місцевого самоврядування з органами СОН, в рамках Програми “Громадські зв`язки”, за підтримки Американського агентства міжнародного розвитку (USAID) проводитиметься співпраця Одеської міської ради, громадської організації “Обличчям до обличчя” та громадського інституту соціальних технологій з економічного і соціального розвитку місцевої спільноти, взаємодії органів влади і громадських структур, форм і методів роботи СОН, фінансового забезпечення їхньої діяльності тощо.
На розвиток органів самоорганізації населення бюджетом міста передбачені кошти на суму 75,0 тис. грн.
Таблиця №23
 
Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати
(тис. грн.)
У тому числі за
рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Органи самоорганізації населення
Всього:
525,1
75,0
450,1
2. Київський район
Всього:
129,3
25,0
104,3
Орган самоорганізації населення «Шкільний»
Всього:
75,8
-
75,8
2.1. Продовжити благоустрій «поляни» на просп. М.Жукова, 51-55 (встановити сітки на футбольних воротах, провести благоустрій дитячого майданчика, місця вигулу тварин, посадити 10 дерев
(ПП Ушеров «Шиносервіс»)
75,8
-
75,8
Орган самоорганізації населення «Південний»
Всього:
12,5
-
12,5
2.2. Будівництво дитячого спортивного майданчика на
вул. Архітектурній, 12
(ТОВ «Таврія-В»)
12,5
-
12,5
Орган самоорганізації населення «Південний - В, Г, Д »
Всього:
10,0
-
10,0
2.3. Будівництво дитячого спортивного майданчика на
просп. Ак. Глушко, 1/1
(ВКП «Варта»)
10,0
-
10,0
Орган самоорганізації населення «Південний - А, Б »
Всього:
4,5
-
4,5
2.4. Ремонт внутрішньодворового дитячого майданчика на
вул. Ільфа і Петрова, 23
(ТОВ «Ельдорадо»)
1,5
-
1,5
2.5. Ремонт дитячих майданчиків на просп. Ак. Глушка, 25 та
вул. Ільфа і Петрова, 21
(ТОВ «Спартак»)
3,0
-
3,0
Орган самоорганізації населення «Таїрово - В, Е »
Всього:
1,5
-
1,5
2.5. Ремонт внутрішньодворового дитячого майданчика на
вул. Ак. Корольова, 23
(ТОВ «Альянс»)
1,5
-
1,5
3. Суворовський район
Всього:
100,0
25,0
75,0
Орган самоорганізації населення «Жеваховський »
Всього:
10,0
-
10,0
3.1. Будівництво зупиночного комплексу на вул. Головна
мкр. «Жеваховський»
(ЗАТ «Промінь»)
5,0
-
5,0
3.2. Будівництво дитячого майданчика на вул. Кавказькій мкр. «Жеваховський»
(ВАТ «Завод «Легмаш»,
ОВХФП «Біостимулятор»)
5,0
-
5,0
Орган самоорганізації населення «Хаджибеївський »
Всього:
15,0
-
15,0
3.3. Ремонт сходів від трамвайної зупинки трамваю №20 до Одеського НПЗ
(ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ»)
15,0
-
15,0
Орган самоорганізації населення «Лузанівський»
Всього:
45,0
-
45,0
3.4. Будівництво дитячого майданчика на
Миколаївскькій дорозі, 289-а
(ОФПІІ «Автоінвестбуд»)
15,0
-
15,0
3.5. Ремонт спортивних майданчиків за адресою: Миколаївська дорога, 303, 307, 309; вул. 1-а Сортувальна, 44 (ОФПІІ «Автоінвестбуд»)
30,0
-
30,0
Орган самоорганізації населення «Балтський»
Всього:
5,0
-
5,0
3.6. Облаштувати пішохідну доріжку від вул. Балтської
до ЗОШ №41
(ПП «Таліта», ТОВ «Герафак»)
5,0
-
5,0
4. Приморський район
Всього:
15,8
5,0
10,8
Орган самоорганізації населення «Комитет мкр. «Приморский»
Всього:
10,8
-
10,8
4.1. Улаштування зони відпочинку та дитячого майданчика за адресою вул. Каманіна, 18
(ВАТ «Одеський масло-жиркомбінат», ТОВ «Дарл») 
5,3
-
5,3
4.2. Улаштування зони відпочинку та дитячого майданчика на 8-й станції В. Фонтану за адресою
вул. Каманіна, 3
(ЗАТ «Одеський завод шампанських вин») 
5,5
-
5,5
5. Малиновський район
Всього:
280,0
20,0
260,0
Орган самоорганізації населення «Сахарний »
Всього:
15,0
-
15,0
5.1. Влаштування дитячого майданчика
(Орган самоорганізації населення «Сахарний»)
15,0
-
15,0
Орган самоорганізації населення «Ленінський»
Всього:
170,0
-
170,0
5.2. Влаштування дитячого майданчика
(Орган самоорганізації населення «Ленінський»)
20,0
-
20,0
5.3. Будівництво продовольчих магазинів, всього, у тому числі:
· вул. Моторна;
· на розі вулиць Крайньої  і Болгарської
(СПД «Панасюченко»)
 
150,0
75,0
75,0
 
-
-
-
 
150,0
75,0
75,0
Орган самоорганізації населення «Дзержинський»
Всього:
75,0
-
75,0
5.4. Будівництво продовольчого магазина у 4-у Житомирському провулку, 2-а
(СПД «Панасюченко»)
 
15,0
 
-
 
15,0
Підрозділ 18. Соціальна сфера. Демографічна ситуація. Ринок праці.
Соціальне забезпечення населення
  Основними напрямками покращення демографічної ситуації стане ціленаправлена соціально-економічна політика місцевих органів влади щодо забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища для демографічного відтворення населення.
За даними Державного комітету статистики України чисельність населення в місті Одесі дорівнює 1000,6 тис. чоловік.
Враховуючи незначне збільшення новонароджених на 0,1%, зменшення обсягу природного скорочення на 2,9% та позитивне сальдо міграції у 2006 році, в 2007 році прогнозується подальше збільшення чисельності населення.
Для ринку праці характерними будуть такі тенденції: зростання чисельності економічного активного населення, розрахованого за методологією МОП; збільшення обсягів зайнятості з одночасним зменшенням обсягів безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років; зростання рівня заробітної плати; збільшення чисельності працівників, які підвищили якісний рівень чи професійну підготовку на виробництві та зростання незайнятого населення, працевлаштованого за сприяння служби зайнятості.
Розроблятимуться та запроваджуватимуться механізми викорінення тіньової зайнятості, проводитиметься робота з вирішення проблем зайнятості молоді, розвитку молодіжного підприємництва.
Політика зайнятості населення у 2007 році спрямовуватиметься передусім на стимулювання створення нових робочих місць. За рахунок розвитку малого та середнього бізнесу розширення та реконструкції підприємств, подальшій трансформації, структурній перебудові підприємств (передусім, промислових) та ефективному використанню їхніх наявних фінансових ресурсів передбачається створити в усіх сферах економічної діяльності 35,0 тис. робочих місць. Понад 90 відсотків нових робочих місць створюватиметься за рахунок розвитку малого підприємництва.
Планується збільшити охоплення незайнятого населення активними заходами сприяння зайнятості. На обліку в центрах зайнятості перебуватиме понад 10,2 тис. одеситів. Продовжиться залучення громадян до громадських та сезонних робіт, надання можливості оволодіння новими професіями, що користуватимуться попитом на ринку праці у 2007 році. Продовжаться виплати по безробіттю та одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Зростання рівня заробітної плати відбуватиметься за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, росту ділової активності та інвестиційної привабливості. Позитивні зміни в системі оплати праці передбачається здійснити за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, зменшення заборгованості та досягнення стабільних темпів економічного зростання в сфері матеріального виробництва.
Розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування населення протягом 2007 року буде спрямований на реалізацію пріоритетних завдань, визначених державною соціальною політикою: надання адресної допомоги незахищеним верствам населення, впровадження єдиної обліково-інформаційної системи одержувачів державної та місцевої допомоги.
Планується реалізація Програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м. Одеси, в рамках якої буде здійснюватися:
• надання адресної дотації на придбання хлібобулочних виробів найбільш вразливими верствами населення; придбання громадянами міста хліба за соціально доступними цінами;
• надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів (надання малозабезпеченим громадянам безкоштовних обідів в мережі столових та кафе міста, продовольчих наборів, одягу, взуття, медикаментів);
• надання дотацій населенню міста у сфері житлово-комунальних послуг (адресна грошова допомога різним верствам населення: інвалідам по зору І-ї та ІІ-ї груп, дітям-інвалідам, дітям-сиротам та під опікою, вдовам чорнобильців, членам сімей працівників міліції, загиблих при виконанні службових обов'язків тощо);
• підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та учасників бойових дій (надання стипендії Одеського міського голови ветеранам війни - учасникам оборони та визволення міста Одеси; надання адресної допомоги на компенсацію для встановлення телефонів ветеранам війни тощо);
• надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення (побутові послуги, адресна грошова допомога тощо);
• підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
• соціальний захист бездомних громадян.
 У 2007 році планується реалізувати:  
Таблиця №24
Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок 
бюджетних коштів
1. Управління соціального захисту населення та праці
Одеської міської ради
Всього:
25 292,4
25 292,4
Програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги
незахищеним верствам населення м. Одеси
1.1. Надання соціально-побутових послуг, всього, у т.ч.:
10 588,5
10 588,5
1.1.1. Забезпечення продуктами харчування
3 510,0
3 510,0
1.1.2. Забезпечення м`яким інвентарем
2 181,9
2 181,9
1.1.3. Забезпечення предметами першої потреби
532,0
532,0
1.1.4. Забезпечення гарячим харчуванням
2 897,1
2 897,1
1.1.5. Надання побутових послуг
1 343,5
1 343,5
1.1.6. Здійснення соціально-побутового патронажу для бездомних громадян
124,0
124,0
1.2. Надання соціально-медичних послуг та послуг медико-соціальної реабілітації,
всього, у т.ч.:
2 507,6
2 507,6
1.2.1. Надання адресної грошової допомоги на оперативне лікування на очах, на слухопротезування, на забезпечення засобами реабілітації (слуховими апаратами, окулярами тощо) шляхом виплати матеріальної допомоги, компенсації витрат за отримані соціально-медичні послуги, закупівля соціально-медичних послуг тощо
814,6
814,6
1.2.2. Надання адресної грошової допомоги на надання послуг зі стоматологічної допомоги і зубопротезування шляхом виплати матеріальної допомоги, компенсації витрат за отримані соціально-медичні послуги, закупівлі соціально-медичних послуг тощо
100,0
100,0
1.2.3. Надання адресної грошової допомоги на лікування та інші хірургічні операції за розпорядженням Одеського міського голови
1 260,0
1 260,0
1.2.4. Здійснення оздоровчих заходів та надання адресної грошової допомоги на придбання медикаментів тощо
333,0
333,0
1.3. Надання соціально-економічних послуг, всього, у т.ч.:
12 082,8
12 082,8
1.3.1. Виплата стипендії Одеського міського голови
388,8
388,8
1.3.2. Надання адресної грошової допомоги
1 777,2
1 777,2
1.3.3. Надання адресної щомісячної грошової допомоги
598,8
598,8
1.3.4. Надання адресної грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
215,0
215,0
1.3.5. Надання адресної допомоги на компенсацію видатків для оплати послуг, отримання яких згідно з чинним законодавством є обов`язковою умовою приватизації земельних ділянок, розташованих в межах міста Одеси
95,0
95,0
1.3.6. Надання адресної допомоги на компенсацію видатків для встановлення телефонів
216,8
216,8
1.3.7. Забезпечення побутовою технікою
353,2
353,2
1.3.8. Надання дотації на придбання хлібобулочних виробів
2 376,0
2 376,0
1.3.9. Надання виробникам цільової дотації з метою забезпечення населення міста Одеси хлібом за соціально-доступними цінами
3 100,0
3 100,0
1.3.10. Надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива
2 702,0
2 702,0
1.3.11. Надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, палива та зв`язку
260,0
260,0
4. Надання інших соціальних послуг,
всього, у т.ч.:
36,5
36,5
1.4.1. Організація заходів до святкових та пам`ятних дат
29,7
29,7
1.4.2. Користування позавідомчою охоронною сигналізацією житла
6,8
6,8
1.5. Забезпечення функціонування системи надання дотацій на придбання хлібобулочних виробів
77,0
77,0

У 2007 році буде реалізовуватися Програма розв`язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення, що сприятиме підвищенню адресності та ефективності розв`язання пріоритетних соціальних проблем міста шляхом співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективного використання бюджетних коштів.

Таблиця №25

Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок бюджетних коштів
Програма розв`язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення
Всього:
500,0
500,0
1. Управління соціального захисту населення та праці
Одеської міської ради
1.1. Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація
50,0
50,0
1.2. Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю
50,0
50,0
1.3. Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі
50,0
50,0
1.4. Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку
50,0
50,0
1.5. Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах
50,0
50,0
2. Управління молодіжної та сімейної політики
Одеської міської ради
2.1. Профілактика негативних явищ серед молоді
50,0
50,0
2.2. Соціальна підтримка сім'ї материнства і дитинства
50,0
50,0
3. Управління житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу
Одеської міської ради
3.1.Сприяння розвитку самоорганізації населення
50,0
50,0
3.2. Вирішення соціально-побутових та культурних проблем громадян за місцем проживання
50,0
50,0
4.Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради
4.1. Захист та покращення стану навколишнього середовища
50,0
50,0

Для пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, поліпшення умов їх життєдіяльності, у тому числі: лікування, навчання працевлаштування, заняття спортом, відпочинку та спілкування з державними й місцевими органами влади буде виконуватися Програма “Створення безбар`єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у м. Одесі”.

Таблиця №26

Назва програми
або зміст заходу
Всього витрати
(тис. грн.)
У тому числі
за рахунок коштів
бюджетних
залучених
1. Програма "Створення безбар'єрного середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями у м. Одесі"
Всього:
1051,7
839,7
212,0
1.1. Проведення за допомогою анкетування цільового обстеження житлових будинків, під'їздів, вхідних груп, квартир, де мешкають інваліди на захворювання опорно-рухомого апарату та інваліди з порушенням зору, всього, у т.ч.
10,0
10,0
-
· управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради;
10,0
10,0
-
1.2. Облаштування, згідно з планом-графіком, об'єктів соціального та громадського призначення пандусами та перилами,
всього, у т.ч.:
782,0
782,0
-
· Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради;
96,0
96,0
-
· Київська районна адміністрація Одеської міської ради;
32,0
32,0
-
· Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради;
48,0
48,0
-
· Приморська районна адміністрація Одеської міської ради;
12,0
-
12,0
· управління охорони здоров'я Одеської міської ради;
402,0
402,0
-
· управління освіти та науки Одеської міської ради;
12,0
12,0
-
· управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
180,0
180,0
-
1.3. Закупівля на тендерній основі сертифікованих мовних акустичних приладів для світлофорів,
всього, у т.ч.:
30,0
30,0
-
управління дорожнього господарства Одеської міської ради
30,0
30,0
-
1.4. Створення щотижневої програми прямого ефіру на базі однієї з місцевих ТРК, яка висвітлює проблеми інвалідів та їх вирішення органами місцевого самоврядування, всього, у.т.ч.:
29,7
29,7
-
управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради
29,7
29,7
-
1.5. Організація перевезення інвалідів, у т.ч. інвалідів війни, із залученням усіх автопідприємств міста, які налічують у своєму парку транспорт, обладнаний пристроєм для перевезення інвалідів на візках, всього, у т.ч.:
200,0
-
200,0
(кошти орендарів)
· управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради;
 
-
 
-
 
-
· управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради
 
-
 
-
 
-

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста заплановано виконання заходів:
Таблиця №27

Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок
залучених коштів
1. Приморський район       
Всього:
105,0
105,0
1.1. Встановлення телефонів ветеранам Великої Вітчизняної війни (ОМТС,   ПП «Шмельова», ПП «Нечай»)
10,0
10,0
1.2. Встановлення телефонів на діючих дільничних пунктах 
міліції (ОМТС)
5,0
5,0
1.3. Надання адресної допомоги
у вигляді послуг, ремонту приміщень, матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення
(ПП «Хачатрян», ПП «Яновська»)
20,0
20,0
1.4. Оздоровлювати у санаторнокурортних закладах інвалідів Великої Вітчизняної війни та інвалідів Чорнобильської катастрофи (санаторії
«Росія», «Салют»)
20,0
20,0
1.5. Залучати малозабезпечених громадян та дітей шкіл-інтернатів до участі у благодійних заходах, міських святах, відвідуванні концертів, кінотеатрів
(ВАТ “Одесакондитер”, ВАТ “Завод шампанських вин”)
50,0
50,0
2. Суворовський район
Всього:
50,0
50,0
2.1. Надання адресної допомоги 
ветеранам Великої Вітчизняної війни, малозабезпеченим громадянам (ТОВ «Терра»,
ПП «Роза», ПП «Ерідан»,
ТОВ «Віта», ТОВ «Майя»)
50,0
50,0
3. Малиновський район    
Всього:
2,0
2,0
3.1. Встановлення телефонів на діючих дільничних пунктах міліції за адресою: вул. Паркова,75-а та вул. Гайдара, 38-а
(ВАТ «Одеський механічний завод», ВАТ «Нептун»)
2,0
2,0
4. Київський район         
Всього:
2,6
2,6
4.1. Встановлення телефону у приміщенні органу самоорганізації населення «Чорноморка»
(ТОВ «Нива»)
1,3
1,3
4.2. Встановлення телефону у приміщенні органу самоорганізації населення «Чубаївка»
(ПП «Ремецентр»)
1,3
1,3

Підрозділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення
Протягом 2007 року для інформаційного забезпечення за рахунок бюджетних коштів планується реалізувати такі заходи:
Таблиця №28

Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За рахунок
бюджетних
коштів
1. Управління інформації Одеської міської ради
Всього:
2 755,0
2 755,0
1.1. Фінансування видання "Одеський вісник" - друкованого органу Одеської міської ради
 
2 255,0
 
2 255,0
1.2. Програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери, всього, у т.ч.:
 
500,0
 
500,0
 
1.2.1. проведення обговорень, “круглих столів”, інтернет-конференцій з актуальних питань життєдіяльності міста;
30,0
 
30,0
 
1.2.2. консультації з соціально значущих проблем міста;
30,0
30,0
1.2.3. проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів по наповненню офіційного порталу міської ради;
10,0
10,0
1.2.4. проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери;
24,0
24,0
1.2.5. проведення семінарів з метою підвищення кваліфікації представників ЗМІ;
30,0
30,0
1.2.6. реалізація проекту "Школа прес-секретарів";
18,0
18,0
1.2.7. соціологічні дослідження та опитування;
120,0
120,0
1.2.8. видання дайджесту місцевих ЗМІ; 
78,0
78,0
1.2.9. підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування), загального інформаційного порталу для ЗМІ 
м. Одеси; 
30,0
30,0
1.2.10. підтримка, хостінг (розміщення та техобслуговування), модернізація офіційного порталу міської ради;
50,0
50,0
1.2.11. підтримка, модернізація та оновлення карти на офіційному порталі міської ради;
30,0
30,0
1.2.12. розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів
50,0
50,0
2. Інші заходи
Всього:
85,7
85,7
2.1. Підготовка матеріалів для випуску історико-меморіального серіалу Книга Пам’яті України, всього, у тому числі у районах міста:
55,7
55,7
· Київський;
15,9
15,9
· Малиновський;
15,9
15,9
· Приморський;
15,9
15,9
· Суворовський
8,0
8,0
2.2. Фінансування історико-пошукової та видавничої програми "Одеський Мартиролог"
(Академічний центр)
30,0
30,0
Підрозділ 20. Інші програми та заходи
 Таблиця № 29
Назва програми
або зміст заходу
Всього
витрати
(тис. грн.)
За  рахунок
бюджетних
коштів
1. Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
Всього:
654,0
654,0
1.1. Програма підтримки діяльності національно-культурних товариств м. Одеси
115,0
115,0
1.2. Програма підтримки діяльності громадських організацій м. Одеси
221,0
221,0
1.3. Програма підтримки діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів м. Одеси
178,0
178,0
1.4. Програма підтримки діяльності громадських організацій - захисників тварин м. Одеси
140,0
140,0
2.Заходи з організації рятування людей на водах
Всього:
у тому числі:
·        Київська райадміністрація;
·        Приморська райадміністрація;
·        Суворовська райадміністрація
·        Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
834,2
 
149,4
241,6
153,2
290,0
834,2
 
149,4
241,6
153,2
290,0
  
Секретар ради                                              О.А. Прокопенко


Page is created: 03.05.2007 10:23
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More