16:17:10   |   11 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1399-VI від 19.10.2011р.

№1399-VI від 19.10.2011р.

Про продаж фізичній особі-підприємцю Сичевій Оксані Олегівні земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,2535 га, що знаходиться в оренді фізичної особи-підприємця Сичевої Оксани Олегівни, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 37, для експлуатації складських будівель та гаражу

Рішення
Одеської міської ради
№1399-VI від 19.10.2011р.

Про продаж фізичній особі-підприємцю Сичевій Оксані Олегівні

земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,2535 га,

що знаходиться в оренді фізичної особи-підприємця Сичевої Оксани Олегівни,

за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 37, для експлуатації

складських будівель та гаражу
 
Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання фізичної особи-підприємця Сичевої Оксани Олегівни (далі – ФОП Сичева О.О.) щодо продажу земельної ділянки площею 0,2535 га, що знаходиться в оренді, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 37, для експлуатації складських будівель та гаражу, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений Українською універсальною біржею, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити вартість земельної ділянки, без урахування ПДВ, у розмірі 718 190 (сімсот вісімнадцять тисяч сто дев’яносто) гривень 85 копійок на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 25.08.2011 року).
 

2. Продати ФОП Сичевій О.О. земельну ділянку несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надану ФОП Сичевій О.О. в оренду, площею 0,2535 га, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 37, для експлуатації складських будівель та гаражу.
 

3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ФОП Сичевою О.О. (додається).
 

4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
 

5. Дія договору оренди землі, зареєстрованого у Одеському міському відділі ОРФ ДП «Центр ДЗК» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 12 березня 2010 року за № 041050500019, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2. цього рішення.
 

6. Зобов’язати ФОП Сичеву О.О.:
6.1. Сплатити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з п. 2. цього рішення.
 

7. У разі не виконання ФОП Сичевою О.О. 6.1 дане рішення втрачає силу.
 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. 
 
Міський голова                  О.КостусєвPage is created: 02.11.2011 14:08
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More