17:10:28   |   11 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1398-VI від 19.10.2011

№1398-VI від 19.10.2011

Про продаж ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «КОМПЛЕКС-М» земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1201 га, що знаходиться в оренді ТОВ ФІРМИ «КОМПЛЕКС-М»...

Рішення
Одеської міської ради
№1398-VI від 19.10.2011

Про продаж ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «КОМПЛЕКС-М» земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1201 га, що знаходиться в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ «КОМПЛЕКС-М», за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 33-А, для експлуатації будівлі адміністративно-торговельного центру з магазином, баром та літнім майданчиком

 
Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «КОМПЛЕКС-М» (далі – ТОВ «КОМПЛЕКС-М», ідентифікаційний код 13877733) щодо продажу земельної ділянки площею 0,1201 га, що знаходиться в оренді, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 33-А, для експлуатації будівлі адміністративно-торговельного центру з магазином, баром та літнім майданчиком, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений Українською універсальною біржею, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.
Затвердити вартість земельної ділянки, без урахування ПДВ, у розмірі 1 138 632 (один мільйон сто тридцять вісім тисяч шістсот тридцять дві) гривні на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 22.08.2011 року).

 
2. Продати ТОВ «КОМПЛЕКС-М» земельну ділянку несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надану ТОВ «КОМПЛЕКС-М» в оренду, площею 0,1201 га, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 33-А, для експлуатації будівлі адміністративно-торговельного центру з магазином, баром та літнім майданчиком.

 
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «КОМПЛЕКС-М» (додається).

 
4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.

 
5. Дія договору оренди землі, зареєстрованого у Одеській регіональній філії ДП Центру ДЗК про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 11 березня 2009 року за № 040950500014, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2. цього рішення.

 
6. Зобов’язати ТОВ «КОМПЛЕКС-М»:
6.1. Сплатити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з п. 2. цього рішення.

 
7. У разі не виконання ТОВ «КОМПЛЕКС-М» 6.1 дане рішення втрачає силу.

 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

 
  
Міський голова                                                      О. КостусєвPage is created: 01.11.2011 17:23
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More