17:54:19   |   11 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1377-VI від 19.10.2011

№1377-VI від 19.10.2011

Про затвердження Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням Одеської міськради №3333-VI від 16.04.2013р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№1377-VI від 19.10.2011

Про затвердження Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності

Відповідно до пунктів 1, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої спільним наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 29.11.2010 г. № 447, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.01.11г. за №3/18741 та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна бюджетних установ та комунальних підприємств, Одеська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1.
Затвердити:
1.1. Порядок списання майна бюджетних установ та комунальних підприємств, крім об'єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) (додаток1).
1.2. Порядок списання об'єктів комунальної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) (додаток 2).

 
3. Дія цього рішення поширюється на майно, що передане бюджетним установам та комунальним підприємствам та перебуває на їх балансі.

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.  
Міський голова                                                   О.Костусєв

 

 

 

Додаток 1
до рішення

Одеської міської ради
№1377-VI від 19.10.2011

 
Порядок списання майна бюджетних установ та комунальних підприємств

 
Списання майна, крім об'єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) здійснюється суб'єктами господарювання згідно Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої спільним наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 29.11.2010 г. № 447, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.01.11г. за №3/1874 за рішенням керівника бюджетної установи або директора комунального підприємства.
Суб'єктами господарювання є бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси та комунальні підприємства, які утворені Одеською міською радою. 

  
  

  
Секретар ради                                           О.Б. Бриндак

 

 

 
Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
№1377-VI від 19.10.2011

Порядок
списання об'єктів комунальної власності

 
Об'єкти комунальної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) списуються суб'єктами господарювання згідно з Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності».
Суб'єктами господарювання є бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси та комунальні підприємства, які утворені Одеською міською радою.
Для бюджетних установ дозвіл на списання майна надається керівником установи, установи вищого рівня (головного розпорядника бюджетних коштів) або Одеською міською радою в залежності від вартості майна.
Дозвіл надається в такому порядку:
а) з балансу бюджетних установ, вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2 500 грн. – з дозволу керівника установи;
б) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2 500 грн.до 5 000грн. – з дозволу керівника установи вищого рівня (головного розпорядника бюджетних коштів);
в) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 5 000 грн. – з дозволу Одеської міської ради.
Для комунальних підприємств дозвіл на списання майна надається Одеською міською радою.

  


Секретар ради                                                         О.Б. БриндакPage is created: 01.11.2011 17:14
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More