16:19:25   |   11 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1373-VI від 19.10.2011

№1373-VI від 19.10.2011

Про Пріоритетні напрями бюджетної політики міста Одеси на 2012 рік

Рішення
Одеської міської ради
№1373-VI від 19.10.2011

Про Пріоритетні напрями бюджетної політики міста Одеси на 2012 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статей 62, 63 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення планування доходів і видатків бюджету міста Одеси на 2012 рік, Одеська міська рада
  
ВИРІШИЛА:
  
1.
Затвердити Пріоритетні напрями бюджетної політики міста Одеси на 2012 рік (додаються).
  
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
 

  
 
Міський голова                                                           О. Костусєв

 

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради 

№1373-VI від 19.10.2011

 
Пріоритетні напрями бюджетної політики м. Одеси на 2012 рік

 
Пріоритетні напрями бюджетної політики міста Одеси на 2012 рік розроблені відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, Постанови Верховної Ради України від 13.05.2011р. №3358-УІ «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік» та інших нормативних актів України.
Пріоритетні напрями бюджетної політики міста Одеси на 2012 рік є невід'ємною частиною економічної та соціальної політики, яку проводить Одеська міська рада.
Бюджетна політика на 2012 рік передбачає фінансове забезпечення реалізації цілей та завдань, визначених Одеською міською радою та її виконавчим комітетом з урахуванням можливостей економічного та соціального розвитку міста Одеси на 2012 рік.
Бюджетна політика на 2012 рік має бути спрямована, насамперед, на забезпечення стабілізації та детінізації економіки, відновлення зростання фінансових ресурсів міста, розвиток підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, збільшення розміру заробітної плати, своєчасної виплати та погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації доходів, забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів.

 
Основні завдання бюджету міста Одеси на 2012 рік та напрями бюджетної політики
Виходячи з умов формування бюджетної політики, основними завданнями бюджетної політики на 2012 рік є:
- забезпечення збалансованості бюджету;
- концентрація ресурсів бюджету міста Одеси на виконанні пріоритетних програм та заходів, що забезпечуватимуть життєдіяльність територіальної громади міста Одеси;
- забезпечення цільової спрямованості соціальних програм шляхом реформування системи надання адресної допомоги;
- підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів шляхом визначення результативних показників бюджетних програм та проведення моніторингу їх оцінки ;
- оптимізація мережі бюджетних установ;
забезпечення жорсткого режиму економного використання енергоносіїв;
- планування капітальних видатків, в першу чергу, на заходи невідкладного характеру та на роботи, пов'язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації;
- вжиття дієвих заходів щодо врегулювання погашення дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ;
- здійснення заходів щодо створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- залучення додаткових коштів до бюджету міста Одеси шляхом розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету на депозитних рахунках;
- продовження проведення політики із залучення фінансових ресурсів від суб'єктів підприємницької діяльності до цільового фонду Одеської міської ради для проведення фінансування заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;
- забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності як засобу збільшення надходжень до бюджету міста;
- передбачення передачі земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах за умови проведення конкурсів чи аукціонів з набуття права оренди;
- опрацювання та здійснення заходів, що мають забезпечити збільшення доходів бюджету розвитку за рахунок прямого продажу земельних ділянок безпосередньо землекористувачам;
- підвищення прозорості використання коштів комунальними підприємствами та посилення відповідальності керівників комунальних підприємств за виконання показників фінансових планів;
- здійснення контролю за отриманням, використанням і поверненням кредитних ресурсів комунальними підприємствами;
- вжиття дієвих заходів щодо оптимізації структури та покращення результатів фінансово - господарської діяльності комунальних підприємств, в першу чергу тих, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
- забезпечення комплексного, раціонального використання та постійного розвитку території узбережжя і морського середовища, а також вирішення екологічних проблем міста Одеси;
вжиття заходів щодо забезпечення рівня кредитних рейтингів, отриманих Одеською міською радою від рейтингових агентств;
запровадження середньострокового бюджетного прогнозування.

Основні параметри бюджетної політики
бюджет міста Одеси на 2012 рік складається із загального і спеціального фондів. Складові частини фондів визначатимуться Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік ";
резервний фонд бюджету міста Одеси не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету;
- прийняття дефіциту загального фонду у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;
- прийняття профіциту загального фонду у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, виконання зобов'язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів;
- прийняття дефіциту спеціального фонду у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального фонду бюджету, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ;
- прийняття профіциту спеціального фонду у разі погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів.

Місцевий борг
Невід'ємною умовою забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи міста у середньостроковій перспективі є дотримання безпечного рівня граничного рівня місцевого боргу та гарантованого боргу, який досягатиметься шляхом:
- прийняття бюджету міста Одеси з дефіцитом у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту бюджету міста Одеси;
- затвердження видатків на обслуговування місцевого боргу в обсязі, що не перевищує 10 відсотків видатків від загального фонду бюджету міста Одеси протягом періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу;
- своєчасного та у повному обсязі виконання боргових та гарантійних зобов'язань;
- створення умов для ефективного управління місцевим боргом, досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження.
Секретар ради                                                   О.Б. БриндакPage is created: 01.11.2011 17:10
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More