16:46:59   |   11 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1409-VI від 19.10.2011р.

№1409-VI від 19.10.2011р.

Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Міський психіатричний диспансер», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 року № 5323-V

Рішення
Одеської міської ради
№1409-VI від 19.10.2011р.
 
Про внесення змін до Статуту комунальної установи

«Міський психіатричний диспансер», затвердженого рішенням

Одеської міської ради від 22.01.2010 року № 5323-V

 

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення населення міста спеціалізованою наркологічною допомогою, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Міський психіатричний диспансер», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 року № 5323-V (додаються).

2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Статуту комунальної установи «Міський психіатричний диспансер» відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.
 
Міський голова            О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 19.10.2011р. №1409-VI

 

ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКИЙ ПСИХІАТРИЧНИЙ ДИСПАНСЕР»,
ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22.01.2010 РОКУ № 5323-V
ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ

 

Статтю 3 Статуту викласти у наступній редакції:
«СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Метою діяльності Установи є забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання спеціалізованої психіатричної та наркологічної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувальних заходів або послуг медичного характеру, в обсязі виділених бюджетних асигнувань.
3.2. Основними напрямками діяльності Установи є:
- здійснення медичної практики;
- надання спеціалізованої психіатричної, наркологічної та консультативно-діагностичної допомоги мешканцям міста Одеси;
- забезпечення доступної спеціалізованої медичної допомоги хворим на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію у межах, визначених чинним законодавством України, мешканцям м. Одеси;
- впровадження в практику обслуговування населення сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих;
- організація та проведення навчання персоналу інших медичних закладів на робочих місцях згідно з профілем організації;
- розвиток і удосконалення організаційних форм, методів і систем розвитку медичного обслуговування населення та догляд за хворими;
- надання невідкладної медичної допомоги хворим незалежно від місця проживання;
- диспансеризація окремих контингентів населення (здорових або хворих), які потребують динамічного спостереження та проведення планових лікувально-оздоровчих заходів;
- надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, та іногороднім громадянам на платній основі в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- впровадження нетрадиційних методів діагностики та лікування;
- здійснення діяльності, пов’язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням, знищенням, відпуском наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- підвищення якості медичного обслуговування;
- здійснення господарської діяльності для досягнення мети і завдань Установи в порядку, передбаченому чинним законодавством України, задоволення попиту на медичні послуги;
- надання населенню комплексу оздоровчо-реабілітаційних послуг;
- участь у підготовці медичних працівників шляхом надання баз для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних медичних установ відповідно до договорів між Управлінням, Одеським державним медичним університетом і міжклінічними кафедрами й організаціями;
- отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів відповідного рівня;
- встановлення і розвиток міжнародних професійних і економічних зв’язків;
- здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюється Установою після одержання відповідного дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України». 
 
Секретар ради                     О. БриндакPage is created: 01.11.2011 12:13
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More