14:37:21   |   04 august 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №729 от 14.12.2006

№729 от 14.12.2006

О внесении предложений Одесскому городскому совету о рассмотрении проекта решения "О бюджете города Одессы на 2007 год"

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№729 от 14.12.2006
 
Про внесення пропозицій
Одеській міській раді про розгляд проекту рішення
"Про бюджет міста Одеси на 2007 рік"

Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд сесії міської ради проект рішення „Про бюджет міста Одеси на 2007 рік”(додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№729 от 14.12.2006

Про бюджет
міста Одеси на 2007 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», Бюджетного регламенту м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04.09.2002 р. №409-IV та Пріоритетних напрямів бюджетної політики м. Одеси на 2007 рік, затверджених рішенням Одеської міської ради від 29.09.2006 р. №317-IV, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Загальні положення

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2007 рік у сумі 1 572 627,7 тис. грн. тис. грн. (додатки 1-2), у тому числі:
Обсяг доходів загального фонду бюджету м.Одеси визначити у сумі 1 038 164,1 тис. грн., у тому числі:
· Доходи, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів - 627 264,1 тис.грн;
· Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів – 400 900,0 тис.гр;
· Міжбюджетні трансферти – 10 000,0 тис.грн.
Обсяг доходів спеціального фонду визначити у сумі 534 463,6 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 461 508,4 тис. грн.
Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Одеси на 2007 рік у сумі 1 506 401,7 тис. грн. (у тому числі загальний фонд – 1 036 938,1 тис. грн.; спеціальний фонд – 469 463,6 тис. грн. (додатки 3-5).
2. Установити:
· профіцит спеціального фонду бюджету м. Одеси у сумі 65 000,0 тис.грн. з метою погашення основної суми боргу;
3. Затвердити обсяг надання кредитів у сумі 1 246,0 тис.грн (у тому числі загальний фонд –1 226,0 тис. грн.; спеціальний фонд – 20,0 тис.грн.) та погашення кредитів у сумі 20,0 тис.грн (додаток 6).
4. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету м. Одеси у сумі 2 000,0 тис. грн., у т.ч.:
міський – 1 800,0 тис.грн.
Київський район – 50,0 тис.грн.
Малиновський район – 50,0 тис.грн.
Приморський район – 50,0 тис.грн
Суворовський район – 50,0 тис.грн.

ІІ . Доходи бюджету

5. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2007 році належать:
75,0 відсотків податку з доходів фізичних осіб;
75,0 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності (без відрахувань 10 відсотків до Пенсійного фонду);
100,0 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Одеська міська рада;
75,0 відсотків плати за землю;
Місцеві податки та збори, у тому числі:
податок з реклами,
комунальний податок,
збір за припаркування автотранспорту,
ринковий збір,
курортний збір,
збір за право використання місцевої символіки,
збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
Податок на промисел;
100,0 відсотків плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами));
43,0 відсотка єдиного податку з юридичних та фізичних осіб;
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;
100,0 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів;
80 відсотків плати за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передається в оренду Представництвом по управлінню комунальною власністю;
70 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі;
100,0 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового транспорту;
100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада;
100 відсотків залучених коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси згідно договорів пайової участі;
Державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до місцевого бюджету;
Адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами Одеської міської ради або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
Штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
85 відсотків коштів плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, що перебувають у комунальній власності, (без ПДВ);
Надходження від продажу нематеріальних активів;
Додаткова дотація з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
Субвенція з державного бюджету на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів;
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл;
Субвенція з державного бюджету на збереження історичної забудови міст, об’єктів історико – культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток;
Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;
Субвенція з державного бюджету на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;
Субвенція з державного бюджету на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
Субвенція з державного бюджету на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року;
Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
Субвенція з державного бюджету на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії;
Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність;
Субвенція з державного бюджету на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);
Субвенція з обласного бюджету Одеської області на утримання притулків для неповнолітніх.
6. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2007 році належать:
10,0 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;
Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, крім плати за оренду берегозахісних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
Надходження до цільових фондів, утворених Одеською міською радою;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об”єктів соціально – культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність;
Бюджет розвитку, у тому числі:
· 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховуються до відповідних бюджетів місцевого самоврядування); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності)
· 100,0 відсотків коштів від приватизації та відчуження нерухомого та іншого майна Представництвом по управлінню комунальною власністю (без ПДВ),
· надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності територіальної громади,
· кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Одеської міської ради,
· запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством,
· субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
У разі відсутності у місті вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням Одеської міської ради на ремонт і утримання доріг.
7. Встановити, що у 2007 році обсяг міського бюджету та бюджетів районів міста регулюються за рахунок податків та зборів, що сплачуються всіма суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі, згідно з затвердженими нормативами відрахувань доходів бюджету м. Одеса, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2007 рік (додаток).
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в повному обсязі передаються до доходів міського бюджету.
8. Встановити, що всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, (крім збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг та збору за припаркування автотранспорту) зараховуються підприємствами, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі, на рахунки Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання міського бюджету.

ІІІ. Фінансування та борг бюджету

9. Затвердити фінансування бюджету м. Одеси. (додаток).
10. Встановити, що у бюджеті м. Одеси за рахунок коштів бюджету розвитку передбачені витрати на погашення основної суми боргу:
- облігацій міської позики 2005 року у сумі 50 000,0 тис. грн.;
- зобов’язань зі сплати боргів комунального підприємства „Одеські теплові мережі ВАТ „Одесагаз” відповідно до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 р. № 2420-ІV „Про доручення Одеському міському голові на підписання угоди”;
- облігацій міської позики 1997 року.
Визначити головним розпорядником бюджетних коштів по зазначеним витратам управління фінансів Одеської міської ради.
11. Встановити, що у бюджеті м. Одеси за рахунок коштів загального фонду бюджету передбачені видатки на:
- оплату процентного доходу за облігаціями міської позики 2005 року у сумі 16 600,0 тис.грн. (КТКВМБ 230000 «Обслуговування боргу»)
- сплату відсотків за користуванням кредитами, отриманими комунальним підприємством «Міські дороги», згідно з рішеннями Одеської міської ради від 15.07.2005 р. №4219-ІУ та від 29.09.2006 року №320- V (КТКВ 250404 «Інші видатки» (послуги банку та інші розрахунки) ).
Визначити головним розпорядником бюджетних коштів по зазначеним видаткам управління фінансів Одеської міської ради.

ІV. Видатки бюджету

12. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядниками бюджетних коштів у розрізі кодів тимчасової класифікації місцевих бюджетів (далі – КТКВМБ) (додаток).
13. Розглянути розподіл видатків бюджету м.Одеси за бюджетними програмами на 2007 рік та в середньостроковій перспективі на 2008-2009 роки у форматі бюджету, складеного за програмно-цільовим методом (додаток)
14. Затвердити перелік витрат, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).
15. Затвердити в складі видатків бюджету м.Одеси кошти на реалізацію цільових програм Одеської міської ради (додаток).
16. Встановити розмір резервного фонду бюджету міста Одеси на 2007 рік у сумі 1 500,0 тис. грн.
17. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Одеси за економічною структурою видатків:
· оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
· нарахування на заробітну плату (код 1120);
· придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
· забезпечення продуктами харчування (код 1133);
· оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
· виплата відсотків за зобов’язаннями (код 1200);
· трансферти населенню (код 1340);
· трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
18. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному і вартісному обсязі за видами енергоносіїв, у розрізі постачальників, по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У місячний термін надати ці дані для узагальнення до управління фінансів Одеської міської ради.
Управлінню фінансів Одеської міської ради підготувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради щодо встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2007 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств - енергопостачальників встановлені ліміти споживання енергоносіїв.
19. Розпорядникам коштів бюджету м. Одеси (далі – розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.
20. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
При цьому зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
21. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені у цьому рішенні, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.
22. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:
для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;
для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід бюджету.
23.Установити, що закупівля медичного обладнання закладами і установами охорони здоров’я здійснюється за попереднім погодженням експертною радою при Міністерстві охорони здоров’я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Врахувати, що Кабінетом Міністрів України затверджується перелік та граничні рівні цін на лікарські засоби, медичне обладнання та інші вироби медичного призначення, які закуповуються за бюджетні кошти.
24. Встановити, що по бюджетним установам, що фінансуються з бюджету м. Одеси, які розташовані в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або передана йому в оперативне управління (оренду) Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради.
25. Встановити, що у бюджеті м. Одеси враховані видатки на:
· надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 240,0 тис. грн (управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради);
· функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 200,0 тис.грн за КТКВМБ 010116 „Органи місцевого самоврядування” (виконавчий комітет Одеської міської ради);
· проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють в бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Одеси за КТКВМБ 080000 „Охорона здоров’я” (управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
· проведення вакцинопрофілактики (управління освіти та науки Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради);
· проведення вогнезахистних робіт житлового фонду (управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради).
· надання фінансової підтримки КП «Теплопостачання міста Одеси» у сумі 64 000,0 тис.грн. (управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради).
26. Встановити, що комунальні підприємства «ДЄЗ» спрямовують дотацію з бюджету м.Одеси на оплату праці та розрахунки за спожиті енергоносії.
27. Встановити, що при відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установам соціально-культурної сфери, розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність в межах затвердженої виконавчим комітетом Одеської міської ради.
Головним розпорядникам бюджетних коштів підготувати до розгляду виконавчого комітету Одеської міської ради відповідне рішення в термін до 15.02. 2007 року.
28. Встановити, що виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду та ліфтів здійснюється згідно затвердженого головним розпорядником бюджетних коштів титульного списку, погодженого з відповідним заступником міського голови.
29. Встановити, що із загальної суми видатків , затверджених у бюджеті м.Одеси на капітальний ремонт житлового фонду, 15,0 відсотків резервується на виконання непередбачених робіт.

V. Взаємовідносини бюджету м.Одеси з бюджетами іншого рівня

30. Затвердити на 2007 рік обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 8).
31. Установити, що обсяги цільових коштів , які враховані при визначені міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом м.Одеси на забезпечення Комплексної програми „Цукровий діабет” та заходів з лікування нецукрового діабету, під час виконання бюджету м.Одеси зменшенню не підлягають.

VІ. Особливі положення

32. Зупинити дію на 2007 рік положень про збір за видачу ордера на квартиру, про збір за виграш на бігах на іподромі, про збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір з власників собак, збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей, затверджених рішенням Одеської міської ради від 15.10.2001р. №2725-XXIII.
33. Внести зміни до всіх положень про місцеві податки та збори (крім положення про ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту та комунальний податок) в тій частині, що стосується визначення термінів сплати до бюджету та подання звітності, а саме:
Місцеві податки та збори щомісяця перераховуються на рахунки Головного Управління державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси, до 10 числа місяця, наступного за звітним. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку.
Розрахунки місцевих податків та зборів за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подається платниками до податкових інспекцій за місцем реєстрації (крім збору за припаркування автотранспорту та ринкового збору) на протязі 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Своєчасно не внесені до бюджету суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.
34. Пункт 5.3 Положення про ринковий збір, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.03.2003 року № 1074-IV викласти в редакції:
“Адміністрації ринків, незалежно від форм власності, щодекадно до 10, 20, 30 числа кожного місяця перераховують збір в повному обсязі на рахунки Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання районних бюджетів міста, за кодом бюджетної класифікації 16010500 “Ринковий збір” з остаточним розрахунком з бюджетом на протязі 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку”.
35.Встановити, що у разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада орендна плата спрямовується:
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств до бюджету м. Одеса,
- 50 відсотків орендної плати є джерело доходів комунального підприємства та використовується на поповнення власних обігових коштів.
Кошти орендної плати перераховуються щомісячно на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені діючим законодавством.
Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування комунальними підприємствами орендної плати до бюджету м. Одеси здійснює Представництво по управлінню комунальною власністю.
36. Встановити, що кошти за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності, ( крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада), в тому числі податок на додану вартість, орендарі перераховують на рахунок Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в місті Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищевказаний рахунок Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені діючим законодавством.
Кошти в розмірі 20 відсотків, але не більше 6 400,0 тис.грн. з суми коштів, що фактично надійдуть від оренди майна, приміщень та 100 відсотків штрафних санкцій у вигляді пені за договорами оренди та страхового відшкодування при настанні страхового випадку від орендованого майна спрямовуються на: покриття витрат Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця та витрат на приватизацію та відчуження об’єктів комунальної власності; на страхування об’єктів комунальної власності, орендованих бюджетними установами та страхування об’єктів комунальної власності, що передаються під заставу для забезпечення банківських кредитів; оплату проведення експертних оцінок та послуг комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»; утримання Дому прийомів; для погашення зобов’язань з податку на додану вартість за операціями по безкоштовній передачі будівель у власність юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України; інші видатки згідно з затвердженим кошторисом. Зміни до спеціального фонду кошторису на суму залишку коштів на рахунку Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради станом на 01.01.2007р. вносяться за попереднім погодженням з управлінням фінансів Одеської міської ради та у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на 2007 рік.
37. Встановити, що кошти за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, в тому числі податок на додану вартість зараховуються на рахунок бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищевказаний рахунок бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста. за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені діючим законодавством.
Кошти в розмірі 15 відсотків, але не більше 1 900,0 тис.грн. з суми коштів, що фактично надійдуть за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, спеціальних рекламних конструкцій, використовуються на покриття витрат, пов’язаних з виконанням функцій з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі, підготовці, реєстрації та обліку договорів про тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, забезпечення контролю за дотриманням підприємствами умов договорів про розміщення зовнішньої реклами, видачі дозволів на використання місцевої символіки м. Одеси згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з управлінням фінансів Одеської міської ради.
38. Встановити, що кошти оренди окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі, в тому числі податок на додану вартість перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в місті Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищевказаний рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради без ПДВ та коштів на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені діючим законодавством.
Кошти в розмірі 30 відсотків, але не більше 750,0 тис.грн. з суми коштів, що фактично надійдуть за оренду твердого покриття під об’єктами торгівлі, направляються на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м.Одеси, використовується для паркування гостьового і службового транспорту та для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі, згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з управлінням фінансів Одеської міської ради.
39. Встановити, що кошти оренди твердого покриття на місцях паркування, в тому числі податок на додану вартість перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в місті Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищевказаний рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені діючим законодавством.
40. Встановити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, в тому числі податок на додану вартість перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту Одеської міської ради, відкритий в Управлінні Державного казначейства у м. Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищевказаний рахунок управління інженерного захисту Одеської міської ради без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту Одеської міської ради Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені діючим законодавством.
41. Встановити, що залучені кошти замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси згідно договорів пайової участі, перераховуються забудовниками на рахунок управління капітального будівництва Одеської міської ради, відкритий в Управлінні Державного казначейства у м. Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищевказаний рахунок управління капітального будівництва Одеської міської ради перераховує 100 відсотків фактично отриманих коштів на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним.
42. Встановити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість перераховуються покупцями на рахунок Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в місті Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищевказаний рахунок Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться на протязі 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним, в межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені діючим законодавством.
43. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
44. Державній податковій адміністрації в Одеській області відповідно до вимог пункту 5 статті 78 Бюджетного кодексу України забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету міста Одеса затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” планових показників доходів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в обсязі 627 264,1 тис. грн.
45. Внести до рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1717-ІV «Про нову редакцію «Положення про збір за припаркування автотранспорту» такі зміни: слова «управління транспортного комплексу міста» замінити словами «районні адміністрації міста».
46. Внести до рішення Одеської міської ради від 09.11.2005 р. № 4840-ІV «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси» такі зміни:
Абзац 6 пункту 3 викласти в редакції «Окреме, індивідуально визначене майно у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту (за винятком твердого покриття, розташованого на землях, переданих у постійне користування Орендодавцю), передається в оренду управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради ».
Призупинити дію абзацу 7 пункту 3.
Абзац 2 пункту 9 викласти в редакції: «Щомісячний розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене, майно комунальної власності територіальної громади м. Одеси у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту, визначається у розмірі 5% від експертної оцінки».
47. Установити, що у 2007 році передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за комунальне майно визначається відповідно до її ринкової вартості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Врахувати, що Кабінету Міністрів України надано право затверджувати індикативні ставки орендної плати для комунального майна, яке передається в оренду в містах обласного значення.
Договори оренди комунального майна, укладені до 1 січня 2007 року, крім договорів на оренду комунального майна, укладених бюджетними установами у 3- місячний термін підлягають обов’язковому перегляду відповідно до встановленої норми.
48. Встановити, що кошти, які у 2007 році зараховуватимуться до міського бюджету від комунальних підприємств за кодом бюджетної класифікації 21010300 «Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету» у сумі 3110,4 тис. грн., передаються до бюджету розвитку.
49. Створити цільовий фонд Одеської міської ради. Затвердити положення про цільовий фонд Одеської міської ради (додаток 9 ).
50. Дозволити управлінню фінансів Одеської міської ради щомісячно за результатами виконання бюджету м. Одеси отримувати в:
· Міністерстві фінансів України середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в обсязі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів бюджету м. Одеса на 2007 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку №6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”;
· фінансових установах короткотермінові позички на термін до трьох місяців, але в межах 2007 бюджетного року та за погодженням з Одеським головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду бюджету м. Одеса. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 60 000,0 тис. грн. Видатки на обслуговування позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету;
· Головному управління Державного казначейства в Одеській області короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.
51. Встановити, що за умови перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м. Одеси на 2007 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду та при умові перевиконання доходної частини спеціального фонду бюджету м. Одеси в частині бюджету розвитку, зміни до бюджету м. Одеси на 2007 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.
52. Дозволити Одеському міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради, за поданням управління фінансів Одеської міської ради та за погодженням з постійною комісією з планування, бюджету та фінансів коригувати бюджет м. Одеси на 2007 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 51.
53. Дозволити управлінню фінансів Одеської міської ради здійснювати протягом 2007 року коригування бюджету в частині міжбюджених трансфертів з Державного бюджету України з подальшим затвердженням Одеською міською радою.

VІІ. Прикінцеві положення

54. Рішення набирає чинності з 1 січня 2007 року.
55. Додатки №1- до цього рішення є його невід’ємною частиною.
56. Привести розпорядження Одеського міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність з рішенням міської ради “Про бюджет міста Одеси на 2007 рік”.
57. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету та фінансів.

Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А    З А П И С К А
до проекту бюджету міста Одеси на 2007 рік

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005р. №913 схвалено прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007 - 2009 роки. Разом з державною політикою формування доходів та розподілу видатків бюджету на 2007 - 2009 рік бюджетна стратегія міста забезпечить послідовність реалізації цілей, що визначені пріоритетними напрямками бюджетної політики м. Одеси на 2007 рік, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 29.09.2006р. №317 - V .

Соціально – економічний стан міста Одеси і прогноз розвитку на 2007 рік.
Основні показники економічного і соціального розвитку м. Одеси на 2007 рік виносяться на розгляд сесії Одеської міської ради окремим питанням.

Оцінка надходжень доходів з урахуванням втрат доходів бюджету у результаті надання державою та міською радою пільг по податковим та неподатковим надходженням.
Статтями 64, 69, 71 Бюджетного кодексу України та статтями 45, 58 проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік» визначено склад доходів, які зараховуються до місцевих бюджетів, та враховуються (чи не враховуються) при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2007 рік (без трансфертів) розраховано в сумі 1 562 627,7 тис.грн., що на 387 675,7 тис.грн. більше ніж запланований обсяг бюджету міста у 2006 році або на 133,0% (додаток 1).
Загальний фонд бюджету на 2007 рік (без трансфертів) розраховано в сумі 1 028 164,1 тис.грн., що на 230 989,0 тис.грн. більше ніж заплановано у 2006 році або на 129,0%, в тому числі:
· Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, (делеговані доходи) – 627 264,1 тис.грн., що на 116 215,2 тис.грн. більше ніж заплановано у 2006 році або на 122,7 %,
· Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, (власні доходи) – 400 900,0 тис.грн., що на 114 773,8 тис.грн. більше ніж заплановано у 2006 році або на 140,1%.
Спеціальний фонд бюджету на 2007 рік розраховано в сумі 534 463,6 тис.грн., що на 156 686,7 тис.грн. більше чим заплановано у 2006 році або на 141,5 %.
Бюджет розвитку визначено в сумі 461 508,4 тис.грн., що на 157 703,0 тис.грн. більше чим заплановано у 2006 році або на 151,9 %.
Міністерством фінансів України проведені розрахунки та визначено обсяг кошика доходів, закріплених за бюджетом міста Одеси, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в сумі 627 264,1 тис.грн.
Податок з доходів фізичних осіб.
Питома вага податку з доходів фізичних осіб в обсязі делегованих доходів бюджету міста складає більше 85 відсотків, а в цілому в обсязі загального фонду (без трансфертів) складає 55,6 відсотків.
Умовами забезпечення та факторами, які впливатимуть на надходження податку з доходів фізичних осіб у 2007 році є :
1. З 01.01.2007 року ставка податку становитиме 15% від об'єкту оподаткування.
2. Поступове збільшення мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня 2007 року - 400грн., з 1 липня - 420грн., з 1 грудня – 450грн.
3. Підвищення мінімального прожиткового мінімуму на одну працездатну особу з 1 січня 2007 р. – 492грн., з 1 квітня -501грн., з 1 жовтня - 510 грн., (у 2003 р. – 365 грн., у 2004 р. – 386,7 грн., у 2005 р. – до 453 грн., у 2006 р. – з 1 січня – 461 грн., з 1 липня – 485 грн.)
4. Погашення заборгованості по заробітній платі у галузях народного господарства. Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.11.2006 року становить 14,4 млн.грн, (станом на 01.01.2006р. - 7,0 млн.грн.) з них заборгованість за період з початку року - 9,7 млн.грн., за попередні роки – 4,7млн.грн. Заборгованість в середньому на одного штатного працівника складає 1 634,70 грн. Станом на 1 жовтня 2006 року кількість штатних працівників, які вчасно не отримали заробітну плату становила 7,1 тис. осіб з них: які здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам - 4,2 тис. осіб (58,9% загальної чисельності штатних працівників, що мають заборгованість), промисловості – 2,4 тис. осіб (34,0%), будівництва – 0,3 тис. осіб (3,9%), транспорту – 0,1 тис. осіб (1,4%).
5. Зростання номінальної заробітної плати по м. Одесі на одного штатного працівника. Аналіз динаміки середньомісячної заробітної плати за останні роки свідчить про постійне зростання рівня заробітної плати працівників. Так, за 10-ть місяців 2006 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по м. Одеса склала 1032,65 грн., вона в 2,1 рази перевищила законодавчо встановлений рівень прожиткового мінімуму (485 грн.) та в 2,9 рази – розмір мінімальної заробітної плати (375 грн.).
6. Зменшення рівня зареєстрованого безробіття. Станом на кінець жовтня 2006 року у Державній службі зайнятості м. Одеси на обліку перебувало 1522 осіб незайнятих трудовою діяльністю громадян. Рівень безробіття у порівнянні з 2005 роком (1878 осіб) скоротився на 18,9% та становить на 1 жовтня 2006 року 0,2%.
7. Податкові соціальні пільги. Кількість отримувачів соціальних пільг в 2007 році складатиме - 407,6 тис.осіб., що на 4,1 тис. осіб. більше ніж очікується в 2006 році. Втрати податку на доходи від надання соціальних пільг в 2007 році складуть – 185 110,6 тис.грн., або в 1,5 раза більше, ніж у 2006 році. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь будь-якого платника податку з них: самотнім матерям або самотнім батькам (опікунам, піклувальникам), особам ,які утримують дитину-інваліда, мають троє чи більше дітей віком до 18 років, вдівцям та вдовам, інвалідам І або ІІ групи, у тому числі з дитинства, Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці або повним ковалерам ордена Слави чи ордена Трудової Слави.
8. Проведення послідовної політики, спрямованої на покращення добробуту населення міста, поступова легалізація “тіньової” складової доходів населення.
9. Збільшення середньо облікової чисельності штатних працівників. Згідно доповіді управління статистики у м.Одесі „Про соціально-економічне становище міста Одеси за січень – жовтень 2006 року” середньо облікова чисельність штатних працівників складає 272,9 тис. осіб, що на 8,9 тис.осіб більше у порівнянні з відповідним періодом 2005 року.

Всього контингент надходжень податку з доходів фізичних осіб на 2007 рік визначено в сумі 745 322,3 млн. грн., у відрахуваннях до бюджету міста (75 відсотків) 558,9 млн. грн. Темп росту до очікуваного виконання 2006 року – 120,8 відсотка. (додаток 2)

Фіксований податок на підприємницьку діяльність
Відповідно до ст. 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" розміри фіксованого податку встановлюються відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути менше 20 грн. та більше ніж 100 грн. за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно.
З метою приведення ставок фіксованого податку у відповідність до чинного законодавства рішенням Одеської міської ради №647–V від 30.11.2006 року "Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків, що діють на території міста Одеси для фізичних осіб –підприємців", що набирає чинності з 1 січня 2007 року були встановлені ставки фіксованого податку в максимальному розмірі 100 грн. на території всіх ринків, крім ринку "Слобідський"(60грн.).
Надходження фіксованого податку розподіляються у таких розмірах:
До Пенсійного фонду – 10 відсотків,
До місцевих (сільських, селищних, міських) – 75 відсотків;
До обласних – 25 відсотків.
Враховуючи зазначене та економічний ефект від введення нових ставок прогноз надходжень фіксованого податку на 2007 рік визначено в сумі 12,8 млн. грн., що на 3,6 млн.грн більше, ніж очікуване виконання 2006 року або на 39,1 % (додаток 3).

Плата за торговий патент
Вартість торгових патентів встановлено рішенням Одеської міської ради від 28.12.2004 р. №3477-ІV.
За прогнозом по платі за придбання торгових патентів на 2007 рік значного росту не передбачається. Обсяг надходжень визначено в сумі 38,0 млн. грн., що відповідає рівню очікуваних надходжень 2006 року (додаток 4).
В загальній сумі прогнозуємих надходжень 2007 року 61,9% займає плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами. На 2007 рік запланована кількість торгових патентів - 9 038,0 од., з яких 4 755 од. або 52,6% від загальної кількості патентів буде видано на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу., що на 13 од. більше, ніж очікувана кількість за 2006 рік.

Єдиний податок на підприємницьку діяльність
Надходження єдиного податку розподіляються у таких розмірах:
До місцевого бюджету – 43 відсотка,
До Пенсійного фонду – 42 відсотка,
На обов’язкове соціальне страхування – 15 відсотків.
З 01 січня 2007 року вступає в дію рішення Одеської міської ради №647–V від 30.11.2006 року "Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків, що діють на території міста Одеси для фізичних осіб –підприємців", що було затверджено Одеською міською радою 30.11.2006 року. Згідно нового рішення Одеської міської ради ставки єдиного податку змінилися в сторону збільшення. Максимальний розмір ставки єдиного податку – 200грн. встановлюється на такі види діяльності, як "Будівництво", "Оптова і роздрібна торгівля", "Операції з нерухомим майном", "Готелі", "Оренда машин та устаткування".
Враховуючи зазначене та економічний ефект від введення нових ставок прогноз надходжень єдиного податку до бюджету м. Одеса на 2007 рік визначено в сумі 50,4 млн. грн., що на 6,5 млн.грн більше, ніж очікуване виконання 2006 року або на 14,7 % (додаток 5), у тому числі:
- сума надходжень від юридичних осіб у 2007році прогнозується в розмірі 23 850,0 тис.грн, що на 221,0 тис.грн. більше, ніж очікувані надходження податку у 2006 році;
- від фізичних осіб прогнозується отримати у 2007 році 26 550 тис.грн. єдиного податку ,що на 6 258,1 тис.грн. більше, ніж за 2006 рік.

Державне мито
Державне мито справляється згідно Декрету КМУ “Про державне мито”, 1993 року із змінами та доповненнями.
До бюджету міста Одеса зараховується державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів та державне мито, пов’язане з видачею та оформленням паспортів за ставками відповідно до декрету.
Прогноз по держмиту за оформлення документів на 2007 рік розраховано в сумі 4 302,8 тис.грн. Розрахунок проводився з урахуванням надходжень за три попередні роки. Так щорічно, починаючи з 2004 року сума держмита за оформлення документів зменшується в середньому на 200,0 тис.грн.
Прогноз по держмиту за видачу та оформлення паспортів України на 2007 рік розраховано в сумі 248,2 тис.грн. За даними відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ВГІРФО) Одеського міського управління УМВС України в Одеській області в 2007 році планується видати 20 239 паспортів України. У 2005 році сума держмита за видачу та оформлення паспортів України складала 396,7 тис.грн., та було видано 24 882 239 паспортів України, а на 2006 рік сума держмита за видачу та оформлення паспортів України планується 320,0 тис грн. та 20 521 паспортів України.
Кількість виданих паспортів щорічно зменшується та як слідство зменшуються надходження в середньому на 50 тис.грн.
Враховуючи зазначене, всього на 2007 рік планується отримати держмита в сумі 4 551,0 тис.грн., що на 425,8 тис.грн. менше, ніж було отримано у 2006 році.

Місцеві податки та збори
Надходження від справляння на території міста місцевих податків та зборів на 2007 рік розраховано в сумі 23 366,9 тис.грн., що на 680,3 тис.грн. або 103,0 % більше, ніж заплановано на 2006 рік. (додаток 6)
Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” на 2007 рік зупиняється дія окремих статей Декрету КМУ „Про місцеві податки і збори”, а саме в 2007 році не справляються:
- Збір за видачу ордера на квартиру;
- Збір з власників собак;
- Збір за участь у бігах на іподромі, Збір за виграш на бігах, Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
- Збір за право на проведення кіно- і телезйомок;
- Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;
Призупинення стягнення зазначених місцевих податків та зборів значно не впливає на загальну суму надходжень, так як їх питома вага становить близько 0,09% в загальній сумі місцевих податків та зборів. Втрати бюджету м.Одеси в 2007р. становлять близько 35,0 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в місцевих податках та зборах займає: ринковий збір (52,3%), комунальний податок (19,2%) та збір за паркування автотранспорту (16,9%).

Ринковий збір
За даними управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів ОМР в м. Одеса зареєстровано 55 ринка. Відповідно до положення „Про ринковий збір” затвердженого рішення ОМР від 26.03.2003р. №1074-ХХIV ставка ринкового збору з одного торгового місця складає :
- для юридичних осіб – 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян та становить 5,10 грн.;
- для фізичних осіб – 0,15 неоподаткованого мінімуму доходів громадян та становить 2,55 грн.
Розмір одного торгового місця визначається за площею зайнятих квадратних метрів та дорівнюється двом квадратним метрам.
За розрахунками, ринкового збору в 2007 році планується отримати на рівні 2006 року, а саме 12 200,0 тис.грн. (додаток 7). Відсутність зростання надходжень ринкового збору пов’язано:
по-перше з демонтажем ринків на підставі рішень виконавчого комітету Одеської міської ради „Про демонтаж міні-ринків” на 349 торгівельних місць , а саме:
- рішення від 19.05.2006р. №10 демонтаж міні-ринку ПП „Аркадія 2000” на 65 торгівельних місць;
- рішення від 19.10.2006р. №557 демонтаж міні-ринку ПП „Лариса” на 14 торгівельних місць;
- рішення від 27.07.2006р. №225 демонтаж міні-ринків:
Фірма „МК” ТОВ на 5 торгівельних місць;
МП ТОВ „Кредо” на 50 торгівельних місць;
МПП „Людмила” на 156 торгівельних місць;
СПД Семенова Л.Ф. на 9 торгівельних місць;
ТОВ „Бімко” на 50 торгівельних місць;
По-друге у 2007 році заплановано провести реконструкцію ринків: ВАТ ”Одеський торгівельний дім”, ТОВ „Основа”. Крім того згідно рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 09.06.2006р. №158 „Про реконструкцію ринку „Привоз” у 2007 році розпочнеться реконструкція ринка „Привоз”.
Збору за парковку автотранспорту в 2006 році планується отримати 4 500,0 тис.грн, тобто на рівні запланованого в 2006 році, у тому числі по видах парковок:
- денні парковки - 2 206 маш/місць розрахункова сума збору 1 988,4 тис.грн.;
- денні службові парковку – 1 590 маш/місць сума збору 1 202,0 тис.грн.;
- денні сезонні парковку – 560 маш/місць сума збору 204,7тис.грн.;
- нічні –1 825 маш/місць сума збору 315,1 тис.грн.;
- цілодобові – 17 482 маш/місць сума збору 789,9 тис.грн. (додаток 8)
З метою підвищення ефективності використання комунального майна і забезпечення громадських потреб у якісному обслуговуванні автомобільного транспорту в 2007 році планується передача місць парковок в концесію.
За розрахунками податкових органів комунальний податок в 2007 році планується отримати в сумі 4 170,1 тис.грн, що на 118,1 тис.грн. більше ніж заплановано на 2006 рік. (додаток 9). Розрахунок проведено, виходячи з середньосписочної чисельності штатних робітників списочного складу, яка становить 204 416,0 тис.чол. та фонду оплати праці – 41,7 млн.грн. Відповідно Положення «Про комунальний податок», що затверджено рішенням Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-XXIII платниками комунального податку є юридичні особи – підприємства та установи, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, включає підприємства з іноземними інвестиціями, іноземні юридичні особи, філіали підприємств, які здійснюють діяльність на території міста Одеси. Комунальний податок розраховується, виходячи з встановленого розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян та середньосписочної чисельності штатних робітників спис очного складу за ставкою 10%. Всього платниками комунального податку є 16 129 підприємств. При цьому 9 458 підприємств оподатковуються на пільгових умовах, не сплачують комунальний податок, а саме:
- бюджетні – 510,0 установ;
- планово – дотаційні – 10,0 підприємств;
- на єдиному податку – 5 025,0 підприємств;
- неприбуткові – 3 823,0 підприємства;
- релігійні – 85,0 організацій.
Сума втрат бюджету по СПД м. Одеси в 2007р., які не сплачують комунальний податок становить 493,0 тис.грн.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності
Згідно п. 10.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" із змінами та доповненнями, прибуток підприємств комунальної власності оподатковується за ставкою 25 відсотків.
Відповідно до звітів фінансово – господарської діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2006р. балансовий прибуток склав 18 121,8 тис.грн., очікуваний балансовий прибуток до кінця року – 18 539,9 тис.грн.
За даними управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньо-економічної діяльності прогнозний розрахунок балансового прибутку на 2007р. склав 37 025,05 тис.грн., значну частину якого складає КП "Теплопостачання міста Одеси" – 28 684,4 тис.грн., або 77,5 % від загальної суми прогнозу.
Прогноз надходжень по податку на прибуток на 2007 рік розраховано на рівні 2006 р. та складає 11 066,21 тис.грн.

Плата за землю
На підставі подання Одеської обласної ради Постановою Верховної Ради України від 07.02.2002р. №3064-ІІІ „Про зміну меж міста Одеси Одеської області”, яка набула чинності з 01.03.2002р., затверджено межі міста Одеси загальною площею 16242,0га.
В даний час в межах міста Одеси знаходяться земельні ділянки права приватної та державної власності. Відповідно до державної статистичної звітності (форма 2-зем) станом на 01.07.2006р. землі міста Одеси розподіляються наступним чином.
Всього земель в межах міста Одеси – 16242га, в тому числі:
- землі, які перебувають у державній власності – 14 806,93га;
- землі, які перебувають у приватній власності – 1435,07га.;
Згідно інформації Одеського міського управління земельних ресурсів станом на 1 жовтня 2006 року проінвентаризовано 28,1% від загальної площі міста.
За даними податкових органів в м. Одесі загальна кількість землекористувачів становить 45 090. Загальна площа землі, що оподатковується – 6337,3га, в тому числі орендується – 698,97га.
Станом на 1 грудня 2006 року в електронній базі управління земельних ресурсів знаходяться 1058 договорів оренди та 1727 договорів дольової землеучасті.
Прогноз надходжень плати за землю на 2007 рік визначено в сумі 131,2 млн. грн., у відрахуваннях до бюджету міста (75 відсотків) – 98,4 млн. грн., в тому числі податок за землю – 61,2млн.грн, орендна плата за земельні ділянки – 37,2 млн.грн.
Темп росту плати за землю до затвердженого плану на 2006 рік – 127,3 відсотка, в тому числі по податку за землю – 116,3%, по орендній платі – 150,9%.
Згідно рішення Одеської міської ради від 15.07.2005р. №4247-ІУ”Про застосування договірної орендної плати при оформлені договорів оренди земельних ділянок застосовується договірна річна орендна плату у розмірі не більше 10 відсотків та не нижче відсотків від нормативної грошової оцінки , встановлених рішеннями Одеської міської ради від 26.03.03р. за №1061-ІУ та від 11.07.03р. за №1310-ІУ, відповідно до цільового призначення земельних ділянок.
Питома вага орендної плати в загальній сумі щорічно зростає, так в 2005 році питома вага орендної плати у загальній сумі надходжень складає – 24,3%, в 2006р. – 35,8%. Питома вага орендної плати у загальній сумі прогнозних надходжень 2007 року складає – 37,8%.

Станом на 01.12.2006 року Одеською міською радою рішення з питання надання пільг по платі за землю на 2007 рік не приймались.

Плата за оренду цілісних майнових комплексів, майна, приміщень, які знаходяться в комунальній власності.
Згідно ст.19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” № 2269-XII від 10.04.1992 року із змінами та доповненнями, методика розрахунку пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності визначається органами місцевого самоврядування.
Рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006 року №56-V „Про впорядкування роботи виконавчих органів Одеської міської ради з виконання функцій орендодавця нежилих приміщень, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Одеси” визначено, що єдиним уповноваженим органом Одеської міської ради з питань виконання функцій орендодавця нежилих будівель (споруд, приміщень), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, є Представництво по управлінню комунальною власністю.
1.За розрахунками Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради на 2007 р. виходячи з кількості діючих договорів оренди та загальної площі планується отримати плати за оренду майна, приміщень, площею 50 кв.м та понад 50 кв.м., що знаходяться в комунальній власності в обсязі 100 % (без ПДВ) 26 153,0тис. грн.
Плата за оренду майна, яке перейде в управління Представництва по УКВ від виконавчих органів Одеської міської ради в обсязі 100 % (без ПДВ) складатиме 397,0 тис. грн., а саме від :
· Управління освіти – 170,0 тис.грн.
· Управління соціального захисту населення та праці – 52,4 тис.грн.
· Управління з питань культури та мистецтв – 169,6 тис.грн.
· Управління архітектури та містобудування – 5,0 тис.грн.
Плата за оренду приміщень, площею до 50 кв.м., які перейдуть в управління Представництва по УКВ від районних адміністрацій в обсязі 100 % (без ПДВ) складатиме 2 250,0 тис.грн.
Взагалі, від оренди майна та приміщень планується отримати 28 800,0 тис.грн.
Для виконання функцій орендодавця Представництву по УКВ залишається 20%, але не більш ніж 6 400,0тис.грн. з коштів, що фактично надійдуть від оренди майна.
Таким чином, до бюджету міста Одеси планується отримати 22 400,0 тис.грн.
2. Плата за оренду майна, орендодавцем якого є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада. Вперше з 1 січня пропонується зараховувати до бюджету міста 50% плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, а 50 % - залишати у розпорядженні комунальних підприємств, які будуть використовуватись на поповнення власних обігових коштів.
За даними управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради доходи від оренди майна отримають 38 комунальних підприємств. Доход комунальних підприємств, отриманий від надання майна в оренду за 2005 рік складав 10 592,82 тис.грн., в т.ч. :
· КП „Ринок Привоз” – 3 578,1 тис.грн.,
· КП „Малиновський ринок” – 2 709,15 тис.грн,
· КП „Міжнародний аеропорт Одеса” – 1 934,4 тис.грн.,
· КП „Міські дороги” – 1 020,0 тис.грн.,
· КП „Харчування” – 486,4 тис.грн.
За 9-ть місяців 2006 року отримано 12 574,69 тис.грн., з них:
· КП „Ринок Привоз” –2 793,4 тис.грн.,
· КП „Малиновський ринок” – 6 760,26 тис.грн,
· КП „Міжнародний аеропорт Одеса” – 1 426,3 тис.грн
· КП „Міські дороги” – 198,2 тис.грн.,
· КП „Харчування” – 506,7 тис.грн.
Відповідно з розрахунками доход комунальних підприємств в 2007 році від надання майна в оренду складе 19 000 тис.грн. З урахуванням зазначеного на 2007 р. в бюджет м. Одеси планується отримати плати за оренду від комунальних підприємств 9 500,0 тис.грн.
Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування комунальними підприємствами орендної плати до бюджету міста Одеси запропоновано покласти на Представництво по УКВ.
3. Плата за оренду цілісних майнових комплексів розраховано відповідно до прийнятих Одеською міською радою рішень №2038-ІV від 17.12.2003р. «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал», №1202-01р від 27.09.2005р. «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального виробничо-торговельного підприємства «ВІРА» за адресою: м. Одеса, вул.. Ільфа і Петрова, 20. Прогноз 2007 р. – 11 453,0 тис.грн., в т.ч.:
- від ТОВ «Інфокс» планується отримати – 10 800,0 тис.грн. за оренду майнового комплексу КП «Одесводоканал» (розраховано по ставці 3% від оціночної вартості);
- від ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер» - 653,0 тис.грн за оренду майнового комплексу КП «ВІРА» (розраховано по ставці 6 % щомісячно від вартості Підприємства, згідно договору оренди).
4. Плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового транспорту. Згідно рішення Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5343-IV „Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4241-IV „Про єдиний порядок експлуатації окремого, індивідуально визначеного майна, що використовується для паркування гостьового та службового автотранспорту” управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів замість управління транспорту, як було передбачено рішеннями Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4241-ІV «Про єдиний порядок експлуатації окремого, індивідуально визначеного майна, що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту», від 15.07.2005 р. № 4240-ІV «Про внесення доповнень до додатка до рішення Одеської міської ради від 28.01.2005 року № 3539-ІV «Про внесення змін та доповнень до додатка до рішення Одеської міської ради від 26.03.2003 року № 1054-ІV «Про оренду комунального майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси» є уповноваженою установою по організації роботи.
Відповідно п.3 рішення ОМР від 15.07.2005р. №4241-IV „Про єдиний порядок експлуатації окремого, індивідуального визначеного майна, що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту” суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність та використовують індивідуально визначене майно територіальної громади (тверде покриття) для паркування автотранспорту необхідно укласти договори оренди з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів. Договори укладаються на один рік.
Щомісячний розмір орендної плати з урахуванням змін, внесених до Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси визначається у розмірі 5 % від експертної оцінки майна.
Плата за оренду твердого покриття на місцях парковок підлягає зарахуванню до бюджету в повному обсязі (без ПДВ), та за розрахунками управління споживчого ринку та захисту прав споживачів сума доходів на 2007 рік , виходячи з кількості договорів оренди – 460 та загальної площі 80 061 кв.м. складає 508,8 тис.грн. У 2006 року очікується 234,5 тис.грн, виходячи з кількості договорів – 212 та загальної площі 36 898 кв.м.
5. Плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі (рішення Одеської міської ради №3539-ІV від 28.01.2005р.).
Щомісячний розмір орендної плати згідно Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси визначається у розмірі 25% від експертної оцінки вартості майна.
За розрахунками управління споживчого ринку та захисту прав споживачів на 2007 р. планується до бюджету отримати орендної плати 2 354,0 тис.грн., з яких 30% направляються на покриття витрат відділу дозволів і узгоджень управління споживчого ринку та захисту прав споживачів, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця твердого покриття під об’єктами торгівлі і на місцях парковок.
6. Плата за оренду берегозахісних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу (рішення Одеської міської ради №3539-ІV від 28.01.2005р.). З 2006 року власні надходження у вигляді плати оренду зараховуються на рахунок управління інженерного захисту Одеської міської ради, відкритий у відділенні Державного казначейства у м. Одесі, та в повному обсязі (без ПДВ) перераховуються до бюджету міста.
Згідно Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси розмір плати за користування берегозахісними спорудами для надання громадянам платних послуг, оздоровчо-пляжного сервісу встановлює 7 % від експертної оцінки вартості майна.
За розрахунками управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя виходячи з кількості договорів оренди – 20 на загальну площу 77 974,0 кв.м розрахункова сума на 2007 рік складає 272,0 тис.грн.

Інші надходження, з них:
1. Кошти за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій.
За розрахунками бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами прогнозна сума на 2007 р. розрахована на рівні 2006 р. в сумі 12 070,0 тис.грн. (без ПДВ). Фактором, який впливатиме на надходження коштів від розташування зовнішньої реклами є прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішення від 15.11.2006 року №627 "Про проведення демонтажних робіт спеціальних конструкцій, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами, що встановлені в порушення законодавства України". Витрати, пов’язані з виконанням функцій з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі, підготовці, реєстрації та обліку договорів на тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, забезпечення контролю за дотриманням підприємствами умов договорів на розміщення зовнішньої реклами, видачі дозволів на використання місцевої символіки м. Одеси проводяться за рахунок 15 відсотків, так як і в 2006 році, від фактичного надходження коштів за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій.
2. Кошти залучені від забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста згідно договорів за право забудови.
Підставою є Закон України «Про планування та забудову територій», Постанова КМУ від 30.12.2000р. №1930 «Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів», «Правила забудови м. Одеси», затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003р. №1716-ІV.
Відповідно до постанови КМУ від 30.12.200р. №1930 граничний розмір пайовою участі не може перевищувати 25% вартості будівництва об'єктів незалежно від його функціонального призначення.
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.03.2006р. №223 затверджено Методику визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси. Пайова участь стягується із замовників, згідно з договором на право забудови, укладеним між замовником та виконавчим комітетом Одеської міської ради. Грошові кошти, що надходять від замовників як Пайова участь, включаються до доходів бюджету м. Одеси , у тому числі спрямовуються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
Пайова участь поширюється на замовників, які здійснюють на території м. Одеси :
· Будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів, незалежно від форм власності;
· Зміни функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
· Зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на не житлові;
За даними управління капітального будівництва в 2005 році було укладено договорів на право забудови – 162 з них:
на будівництво житлових будинків - 89;
на будівництво не житлового фонду – 73;
Загальна сума коштів за право забудови (пайової участі) в 2005 році склала – 63 030,3 тис.грн.
За 11 місяців 2006 року управлінням капітального будівництва укладено договорів на право забудови (пайової участі) - 299 з них:
на будівництво житлових будинків – 115;
на будівництво не житлового фонду – 184;
Загальна сума грошових коштів, що надійшли від замовників як Пайова участь до бюджету м. Одеси за 11 місяців 2006р. складає – 63 401,8 тис.грн.
За розрахунками управління капітального будівництва Одеської міської ради в 2007 році до бюджету м. Одеси планується отримати грошові кошти від замовників (Пайова участь) в сумі 206 600,6 тис.грн.

Спеціальний фонд

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів стягується на підставі Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” № 1963-ХХП від 11.12.1991 р. із змінами та доповненнями.
Платниками податку є юридичні та фізичні особи, які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби.
Податок сплачується згідно встановлених законом ставок на рік, залежно від вида транспорту та об’єму циліндрів двигуна, за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб.
Податок сплачується фізичними особами перед реєстрацією, перереєстрацією або технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд. Сплата податку проводиться за період до наступного технічного гляду. Юридичними особами податок сплачується щорічно кожного кварталу рівними частками.
Згідно п.2 ст. 64 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” норматив зарахувань податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів до бюджету міста в 2007 році визначено в розмірі 70 %.
Згідно проведеного аналізу, щорічно кількість зареєстрованих в м. Одесі транспортних засобів збільшується в середньому на 7,0 тис. одиниць та у 2006 році становить 105,6 тис. одиниць.
За прогнозом очікувана кількість транспортних засобів у 2007 році збільшиться на 10,9 тис. одиниць.
Очікуване надходження податку з власників транспортних засобів у контингенті в 2006 році складає 27,1 млн. грн..
За прогнозом на 2007 рік сума податку становить 42,9 млн. грн., що у відрахуваннях до бюджету міста (70 %) складе 30,0 млн. грн.(додатки 10,11).
Збір за забруднення навколишнього природного середовища та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» визначено порядок розподілу збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності між рівнями бюджетів. На відміну від 2006 року до бюджету міста в 2007 році передбачається зарахування 10 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та 10 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
Станом на 01.12.2006р. надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища у відсотках (10%) складає – 627,4 тис. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1 916,5 тис. грн. (100% - згідно Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік).
За розрахунками управління екологічної безпеки прогнозна сума надходжень у відрахуваннях в 2007 році складає 600,0 тис. грн. , в тому числі збір за забруднення навколишнього природного середовища (10%) – 400,0 тис. грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (10%) - 200,0 тис. грн.

Цільовий фонд Одеської міської ради
Складовою частиною спеціального фонду бюджету є цільовий фонд.
Створення цільового фонду передбачено Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.
Фонд міста складається з коштів фонду міського бюджету та коштів фондів бюджетів районів.
Джерела формування фонду:
– кошти фізичних та юридичних осіб, перераховані на добровільних засадах та згідно договорів про спільну діяльність по соціально-економічному та культурному розвитку м. Одеса, укладених між міською радою, райадміністраціями та підприємствами міста;
- кошти від застосування управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини (використовуються виключно на фінансування охорони культурної спадщини);
- кошти в якості благодійних внесків на розвиток інженерних систем водопостачання і водовідведення міста відповідно договорів, укладених управлінням паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
Вперше планується залучати кошти в якості благодійних внесків на здійснення заходів з благоустрою міста відповідно договорів, укладених інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради.
За січень – листопад 2006 р. до цільового фонду фактично зараховано 5 167,7 тис. грн., у тому числі:
до міського бюджету – 4 079,7 тис. грн., а саме:
- на соціально-економічний та культурний розвиток міста – 1 944,1 тис. грн., у т.ч.:
- від підприємств комунальної форми власності – 319,1 тис. грн.,
- від підприємств інших форм власності – 1 625,0 тис. грн.,
- на розвиток інженерних систем водопостачання і водовідведення міста – 2 118,6 тис. грн.;
- фінансові санкції за порушення законодавства про охорону культурної спадщини – 17,0 тис. грн.;
до районних бюджетів – 1 088,0 тис. грн.
Очікуване надходження коштів до цільового фонду в 2006 році становить близько 6,1 млн.грн.
За прогнозом на 2007 рік сума надходжень – 3,45 млн.грн., у тому числі до міського бюджету – 1,5 млн.грн., районних бюджетів – 1,95 млн.грн.

Бюджет розвитку буде сформовано за рахунок:
1) коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності;
Згідно рішення Одеської міської ради „Про бюджет м. Одеси на 2006 рік” кошти від відчуження та приватизації комунальної власності 100 % перераховуються до бюджету м. Одеси (без ПДВ).
За січень-листопад 2006 року фактично надійшло 122,4 млн. грн. або 119,3 % від затвердженої планової суми на 2006 рік.
Очікуване надходження коштів від відчуження та приватизації 210 об’єктів комунальної власності в 2006 році складає 123,0 млн. грн.
За розрахунками Представництва по УКВ Одеської міської ради в 2007 році плануються надходження в сумі 198,0 млн. грн.

2) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності; 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);
Формування та розвиток міського ринку землі у 2006 році здійснювались шляхом реалізації заходів з приватизації земельних ділянок юридичними особами та купівлі-продажу фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.
Продаж земельних ділянок здійснюється за двома напрямками: через прямий продаж безпосередньо землекористувачам та через земельні торги.
Проведення земельних торгів – це найбільш привабливий та надійний шлях для збільшення надходжень до бюджету міста.
За січень - листопад 2006 року фактично надійшло 62,5 млн. грн. (у відрахуваннях) або 32,0 % до затвердженої планової суми на 2006 рік (195,4 млн. грн.), в тому числі:
- від прямого продажу землекористувачам - 5,1 млн. грн. (14 ділянок, загальною площею 2,91 га), що складає 8,2 % від загальної суми надходжень від продажу землі у січні – листопаді поточного року;
- від продажу земельних ділянок на земельних торгах - 57,4 млн. грн. (11 земельних ділянок, загальною площею 8,56 га), що складає 91,8 % від загальної суми надходжень від продажу землі у січні – листопаді 2006 року.
Найбільш активно продавались вільні землі під забудову об’єктами торгівлі, готельного господарства, житла, курортно-рекреаційного призначення.
За результатами земельних аукціонів, що відбулися у січні-листопаді поточного року, темп зростання фактичної ціни проданих земельних ділянок до стартової ціни склав 117 %.
Середня ціна за 1 сотку досягла 12,9 тис. дол. США. Мінімальна ціна продажу за 1 сотку землі склала 1,4 тис. дол. США (4-й Локомотивний провулок), максимальна – 36 тис. дол. США (Дача Ковалевського – район пляжу монастиря).
19 грудня 2006 року планується провести черговий земельний аукціон з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення під забудову. До продажу виставляється 36 земельних ділянок загальною площею 19,77 га. Сумарна стартова ціна продажу складає 130,0 млн. грн..
За розрахунками міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради очікуване надходження коштів від продажу землі в 2006 році у відрахуваннях складає 195,4 млн. грн., в 2007 році до бюджету розвитку міста плануються надходження в сумі 260,4 тис. грн.
кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку. Планується передача коштів з загального фонду, що надійдуть за кодом «Частина прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету».
Відповідно до рішення Одеської міської ради № 5332-V від 06.03.2006р. підприємства, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, сплачують до міського бюджету частину прибутку (доходу), що залишається в їх розпорядженні. Відрахування провадяться за результатами фінансово-господарської діяльності попереднього року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у поточному році.
Із 70 підприємств комунальної власності дивіденди до бюджету сплачують 30 підприємств за ставкою від 25 до 50 відсотків.
За січень – листопад 2006 року фактично надійшло 4 498,8 тис. грн. або 77,8 % до затвердженої планової суми на 2006 рік.
Найбільшими платниками частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету м. Одеси в 2006 році є: КП „Міжнародний аеропорт Одеса” - 2 631,8 тис.грн., (питома вага у загальній сумі надходжень складає 58,5%), КП „Малиновський ринок” – 952,2 тис.грн. (21,2 %), КП „ОМБТІ та РОН” - 510,1 тис.грн.(11,3 %).
За розрахунками управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради по очікуваним результатам фінансово–господарської діяльності комунальних підприємств, очікуване надходження частки прибутку в 2006 році складає 4 550,0 тис. грн., в 2007 році планується отримати 3 110,4 тис. грн. Крім того, сьогодні розглядається питання щодо звільнення КП "Аеропорт " від сплати дивідендів, що підлягають зарахуванню до бюджету м. Одеси в 2007 році.
За розрахунковими даними управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньо-економічної діяльності Одеська міська рада в 2007 році ця сума складає 1 230,0 тис.грн. або 40% від загальної суми дивідендів на 2007 рік.
Враховуючи зазначене, бюджет розвитку на 2007 рік прогнозується в сумі 461 508,4 тис. грн., що на 157 703,0 тис. грн. більше ніж заплановано в 2006 році або на 51,9 %.
Міжбюджетні трансферти
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» м. Одеса було встановлено дотацію вирівнювання в сумі 6 675,3 тис.грн.
На відміну від 2006 року проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» по м. Одеса затверджено вилучення до державного бюджету в сумі 2 561,0тис.грн з нормативом щоденних відрахувань 0,4%.

Прогноз показників бюджету міста за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди
Прогнозний обсяг бюджету м. Одеса по основних видах доходів та видатків на наступні три роки приведено в таблиці (додаток ).

Пільги по податках та зборах, надані Одеською міською радою

В 2006 році Одеською міською радою надані пільги по оподаткуванню на загальну суму 2 245,7 тис.грн, в тому числі по:
· платі за землю в частині коштів, що зараховуються до бюджету міста (75%) – 1 932,8 тис.грн, з них: КП „Одесміськелектротранс” – 962,7 тис.грн, Комунальним підприємствам ДЕЗам – 110,6тис.грн, ДП Клінічний санаторій „Лермонтовський”- 508,3тис.грн., Чорноморська виправна колонія №14 – 180,4тис.грн.
· платі за оренду комунального майна – 53,0тис.грн,
· місцевим податкам та зборам – 4,9тис.грн, Одеське учбово-виробниче об’єднання УТОС – 4,9 тис.грн (комунальний податок),
Крім того, надані пільги підприємствам житлово-комунальної сфери від сплати державного мита за зверненням до суду з позовними заявами про стягнення заборгованості з фізичних осіб за надані послуги на суму - 255,0 тис.рн. у тому числі КП „Одесатеплоенерго” -255,0тис.грн..
Станом на 01.12.2006 року Одеською міською радою рішення з питання надання пільг по податках та зборах на 2007 рік не приймались, крім надання пільги ТОВ "Одеський готель "Центральний" по орендній платі.
Орендна плата з 01.01.2007 року по 01.10.2007 року. встановлена в розмірі 1 грн. в місяць. Сума втрат бюджету 243,8 тис.грн.

ВИДАТКИ

Обсяг видатків бюджету міста Одеси визначено у сумі 1 506 401,7 тис.грн, у т.ч.: загальний фонд – 1 036 938,1 тис.грн, спеціальний фонд – 469 463,6 тис.грн (додатки № 12,13).
Видатки на виконання делегованих повноважень Міністерством фінансів України (МФУ) визначено у сумі 624 703,1 тис.грн, що на 106 978,9 або 120,7% більше ніж у 2006 році (додаток № 14).
Видатки по захищеним статтям - зарплата з нарахуваннями, харчування, медикаменти, оплата енергоносіїв - склали 683,1 млн.грн, що на 107,2 млн.грн або 118,6% більше, ніж у 2006 році.

Одним із Приоритетних напрямів бюджетної політики м. Одеси на 2007 рік Одеською міською радою відповідним рішенням визначено соціальна спрямованість бюджету. У зв’язку з чим у проекті бюджету передбачено фінансування міських програм соціальної спрямованості на загальну суму 27,4 млн.грн, що на 16 млн.грн або 170,7% більше ніж у 2006 році (додаток № 15).

Вперше в бюджеті м. Одеси на 2007 рік враховані видатки на проведення муніципальних виплат та заходів соціального характеру на загальну суму 5 463,1 тис.грн, у т.ч.
- проведення муніципальних виплат окремим категоріям бібліотечних працівників - 184,8 тис.грн. (щомісячна сума виплати становить по 100,0 грн., 168 бібліотечних працівників);
- виплата стипендій міського голови реабілітованим громадянам – 105,6 тис.грн (щомісячна сума виплати становить по 100,0 грн., 88 громадян);
- надання продовольчих наборів для вагітних у сумі 180,0 тис.грн (щомісячна сума допомоги становить по 30,0 грн, 500 одержувачів);
- заходи із соціального захисту бездомних громадян – 2 040,1 тис.грн
- забезпечення одягом та білизною малозабезпечених громадян - 2 136,9 тис.грн;
- фінансування міської цільової програми створення безбар’єрного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями – 675,7 тис.грн.
- фінансування міської цільової програми із надання фінансової підтримки громадським організаціям захисників тварин – 140,0 тис.грн;

Соціально-культурна сфера

На фінансування галузей соціально-культурної сфери (освіта, охорона здоров`я, культура, фізична культура та спорт, молодіжні програми) у проекті бюджету м.Одеси на 2007 рік передбачені видатки у сумі 630 385,9 тис.грн, що на 111 529,3 тис.грн або 121,5% більше ніж у 2006 році.
Загальний обсяг видатків на проведення муніципальних виплат згідно розпоряджень міського голови передбачено у сумі 5,5 млн.грн (додаток № 16).

Освіта

Згідно розрахункових показників МФУ обсяг видатків по галузі "Освіта" визначено в сумі 309 468,3 тис.грн., що більше відповідного показника на 2006 рік на 54 598,3 тис.грн. або 121,4 %.

В проекті бюджету міста Одеси на 2007 рік по загальному фонду бюджету по галузі "Освіта" на утримання мережі загальноосвітніх установ заплановані видатки в сумі 323 434,5 тис.грн., що на 50 493,9 тис.грн. (або 118,5 %) перевищує уточненні бюджетні призначення 2006 року.
В проекті бюджету на 2007 рік по галузі "Освіта" найбільшу питому вагу складають видатки на виплату заробітної плати і нарахувань на заробітну плату – 231976,7 тис.грн., або 71,7 %. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії плановані в повному обсязі та складають 43519,2 тис.грн., або 13,5% від загальної суми проекту бюджету галузі.
В місті Одесі функціонує 280 установ галузі "Освіта", у тому числі:
· Дошкільні заклади - 111
· Загальноосвітні школи - 121
· Вечірні школи - 4
· Загальноосвітні школи інтернати - 3
· Заклади для дітей з вадами розвитку - 4
· Заклади для дітей, позбавлених батьківського піклування - 3
· Дитячий будинок №9 - 1
· Дитячий будинок "Перлинка" - 1
· Загальноосвітня школа –інтернат № 4 для дітей-сиріт - 1
· Одеський військовий ліцей з посиленою військово –фізичною підготовкою - 1
· Позашкільні заклади освіти - 15
· Інші заклади - 15


Видатки на харчування та оздоровлення враховані в сумі 35 136,7 тис.грн, що більше відповідних видатків на 2006 рік на 5 576,1 тис.грн., або 118,8 %. В загальній сумі проекту бюджету по галузі освіта зазначені видатки становлять 10,9 %. Зазначені кошти будуть спрямовані на:
· Харчування пільгового контингенту учнів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів (3576 учнів);
· Харчування пільгового контингенту вихованців дошкільних навчальних закладів (1255 вихованців);
· На харчування учнів 1-4 класів на виконання вимог Закону України "Про охорону дитинства" ( 27605 учнів);
· На організацію щоденного забезпечення соками учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл (28528 учнів);
· На відшкодування вартості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів (16980 вихованців) ;
· На харчування вихованців Одеського військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою(150 вихованців);
· На організацію харчування учнів спецзакладів для дітей з вадами розвитку(311 вихованців);
· На організацію харчування вихованців закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування (349 вихованців);
· На придбання новорічних подарунків вихованцям навчальних закладів (99820 вихованців);
· На організацію відпочинку та оздоровлення учнів пільгового контингенту (1200 дітей)
· На організацію оздоровлення вихованців у дитячих дошкільних закладах влітку (19070 дітей;)
· На організацію відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт (300 дітей)

Слід зазначити, що у проекті бюджету на 2007 рік по галузі "Освіта" збільшено на 20% вартісний показник норми харчування учнів загальноосвітніх інтернатів №1, №2, які перебувають у закладах цілодобово (було 10 грн/день, стало 12 грн/день).

Крім того, по галузі "Освіта" за рахунок власних доходів враховані видатки на утримання закладів позашкільної освіти в сумі 10 986,8 тис.грн. та виплату муніципальних виплат окремим категоріям працівників галузі в сумі 2955,4 тис.грн ( у тому числі муніципальні виплати: вчителям-пенсіонерам, які не працюють; педагогічним працівникам за звання "Кращий вчитель"; вчителям-молодим спеціалістам; окремим категоріям працівників закладів освіти; оплата праці педагогам, працюючим у міських притулках; стипендія учням загальноосвітніх навчальних закладів ім. С. Варламова).

Охорона здоров'я.

Згідно розрахунків МФУ обсяг видатків по галузі "Охорона здоров'я" визначено в сумі 241 486,3 тис.грн, в тому числі цільові видатки на забезпечення Комплексної програми "Цукровий діабет" та заходів з лікування нецукрового діабету в сумі 5 119,4 тис.грн., тобто фінансовий ресурс на утримання мережі установ галузі "Охорона здоров'я" на 2007 рік становитиме - 236 366,9 тис.грн., що більше відповідного показника на 2006 рік на 32 222,7 тис.грн. або 115,8 %.

В проекті бюджету міста Одеси на 2007 рік по загальному фонду бюджету по галузі "Охорона здоров'я" на утримання мережі лікувально-профілактичних установ заплановані видатки в сумі 263 809,4 тис.грн., що на 51 569 тис.грн. (або 124,3%) перевищує уточненні бюджетні призначення 2006 року.
В проекті бюджету на 2007 рік по галузі "Охорона здоров'я" найбільшу питому вагу складають видатки на виплату заробітної плати і нарахувань на заробітну плату – 180 000 тис.грн., або 68,2%. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії заплановані в повному обсязі та складають 21 008,4 тис.грн., або 8% від загальної суми видатків проекту бюджету галузі.

За рахунок видатків галузі утримуються 68 установ, у тому числі:
· Лікарні 13
· Спеціалізовані лікарні - 3
· Пологові будинки - 6
· Санаторії для хворих на туберкульоз - 1
· Будинки дитини - 2
· Станція швидкої допомоги - 1
· Центр ВІЛ-СНІД - 1
· Тубдиспансери - 3
· Стоматологічні поліклініки - 11
· Центр здоров'я - 1
· Інші - 8

Із загального обсягу видатків галузі 8141,5 тис.грн. передбачено спрямувати на харчування контингенту (хворих) у наступних установах, що на 4650,3 тис.грн. або в 2,3 раза більше бюджету 2006 року:
· Міська клінічна лікарня № 1 (всіх хворих;)
· Міська клінічна лікарня № 3 (дитяче відділення);
· Міська клінічна лікарня № 10 (опіковий центр);
· Міська клінічна лікарня № 11;
· Дитяча міська лікарня № 2 (всіх хворих);
· Дитяча міська лікарня № 3 (всіх хворих);
· Будинок дитини № 1 (всіх дітей);
· Будинок дитини № 2 (всіх дітей);
· Дитячий туберкульозний санаторій № 3 "Ластівка" (всіх дітей);
· Дитяча поліклініка № 3- молочні суміші спец харчування для хворих на фенілкетонурію;
· Туберкульозна лікарня №1 (всіх хворих);
· Інфекційна лікарня (всіх хворих).

Вартість харчування становитиме у:
· спеціалізованих лікарнях - 15,71 грн./день;
· санаторії для хворих на туберкульоз - 13,89 грн./день;
· будинках дитини - 9,62 грн./день;
· міських клінічних лікарнях (дорослі ліжка) - 8,91 грн./день.

Слід зазначити, що у будинках дитини норма харчування у 2007 році збільшено на 59% у порівнянні з 2006 роком, а по дорослим ліжкам у міських клінічних лікарнях аж в 1,2 раза у порівнянні з 2006 роком.

На медикаменти заплановано спрямувати 25 060,6 тис.грн., що більше відповідного показника на 2006 рік на 7 508,6 тис.грн., або 59,8%, та становить 9,5% від загальної суми проекту бюджету на 2007 рік, з них медикаменти (за основними напрямками):
· на профілактику грипу та ГРВІ - 91,0 тис.грн.
· для дітей хворих на гемофілію - 336,0 тис.грн.
· для хворих з пересадженою ниркою (сандімун) - 500,0 тис.грн.
· для відділення гемодіалізу МКЛ №10
(після трансплантаційна реабілітація) - 3934,6 тис.грн.
· для онкохворих (наркотики) - 420,0 тис.грн.
· для пільгової категорії хворих за життєвими показниками (відповідно до Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998 р.)- 1200,0 тис.грн.
· на проведення обов’язкових медичних оглядів - 20,0 тис.грн.
· інші - 18 159,0 тис.грн.

Крім того, на фінансування Комплексної програми „Цукровий діабет” та заходів з лікування нецукрового діабету буде спрямовано 5 119,4 тис.грн, передбачених розрахунками МФУ.
За рахунок власних доходів враховані видатки на проведення муніципальних виплат окремим категоріям медичних працівників в сумі 1 297,5 тис.грн.

Молодіжні програми

Згідно розрахунків МФУ обсяг видатків по галузі визначено в сумі 1 437,4 тис.грн., що більше відповідного показника на 2006 рік на 403,1 тис.грн., або 138,9 %.
В проекті бюджету міста Одеси на 2007 рік по загальному фонду бюджету по галузі "Молодіжні програми" на утримання мережі установ заплановані видатки в сумі 1 695,7 тис.грн., що на 401,0 тис.грн. (або 131,0%) перевищує уточненні бюджетні призначення 2006 року.
В проекті бюджету на 2007 рік по галузі "Молодіжні програми" видатки на виплату заробітної плати і нарахувань на заробітну плату складають 1 219,2 тис.грн., або 71,9%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в повному обсязі та складають 95,9 тис.грн., або 5,7% від загальної суми проекту бюджету галузі.

За рахунок видатків галузі утримуватимуться наступні установи:
· міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді -1
· клуби підлітків за місцем проживання - 28,
які щорічно відвідують понад 2500 дітей. Функціонує 109 гуртків, у тому числі за напрямками:
· Технічні - 3;
· Художньо-естетичні - 30;
· Туристично-краєзнавчі - 11;
· Спортивно-оздоровчі - 10;
· Ігротеки - 16;
· Інших напрямків - 39.

Крім того, планується відкриття 2-х районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

На проведення заходів заплановано спрямувати 272,4 тис.грн.
Також, по галузі за рахунок власних доходів враховані видатки на фінансування заходів, передбачених концепцією розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки "Молода Громада" в сумі 50,0 тис.грн.

Культура та мистецтво.

Згідно розрахунків МФУ обсяг видатків по галузі визначено в сумі 27 811,2 тис.грн., що більше відповідного показника на 2006 рік на 4 666,8 тис.грн., або 120,1%.

В проекті бюджету міста Одеси на 2007 рік по загальному фонду бюджету по галузі "Культура і мистецтво" на утримання мережі установ культури та проведення заходів заплановані видатки в сумі 33 763,5 тис.грн., що на 8 486,4 тис.грн. (або 133,6%) перевищує уточненні бюджетні призначення 2006 року.
В проекті бюджету на 2007 рік по галузі "Культура і мистецтво" найбільшу питому вагу складають видатки на виплату заробітної плати і нарахувань на заробітну плату – 27 912,0 тис.грн., або 83,0%. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії заплановані в повному обсязі та складають 1 346,7 тис.грн., або 4% від загальної суми проекту бюджету галузі.

За рахунок видатків галузі утримуватимуться 26 установ, у тому числі:
· Бібліотечні системи (дитяча та доросла) - 2
(у тому числі 38 філій)
· Музеї - 1
· Театр духової музики - 1
· Школи естетичного виховання дітей - 21
· Міська художня галерея - 1
Вперше в бюджеті м. Одеси передбачені видатки в сумі 34,0 тис.грн. на фінансування бюджетної установи "Міська художня галерея" з кількістю штатних посад – 3 одиниці. Планується що кількість відвідувачів галереї за рік становитиме близько 20 тисяч чоловік.
Крім того, по галузі за рахунок власних доходів враховано:
· надання фінансової підтримки Одеському зоологічному парку в сумі 2 500,0 тис.грн., що більше бюджету 2006 року на 850,0 тис.грн.,
· фінансування видатків на проведення розвитку централізованих бібліотечних систем м. Одеси в сумі – 380,0 тис.грн.,
· вперше заплановано проведення муніципальних виплат окремим категоріям бібліотечних працівників галузі "Культура і мистецтво" в сумі - 184,8 тис.грн., щомісячна сума виплати становить по 100,0 грн. (168 бібліотечних працівників).

Засоби масової інформації.

Із загальної суми видатків передбачено фінансування "Міської програми підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2007 рік", затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29.09.2006р. №325-V в сумі 2 755,0 тис.грн., які направлені на:
· Підтримку редакції газети "Одеський вісник" - 2255,0 тис.грн.;
· Проведення обговорень, круглих столів", інтернет–конференцій з актуальних питань життєдіяльності міста – 30,0 тис.грн.;
· Консультації з соціально значущих проблем міста – 30,0 тис.грн.;
· Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів по наповненню офіційного порталу міської ради – 10,0 тис.грн.;
· Проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери – 24,0 тис.грн.
· Проведення семінарів з метою підвищення кваліфікації представників ЗМІ – 30,0 тис.грн.;
· Реалізація проекту "Школа прес-секретарів" – 18,0 тис.грн.;
· Соціологічні дослідження, опитування, видання дайджесту місцевих ЗМІ, підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування) загального інформаційного порталу для ЗМІ м. Одеси та офіційного порталу Одеської міської ради – 278,0 тис.грн.;
· Підтримка, модернізація та оновлення карти на офіційному порталі міської ради, розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів – 80,0 тис.грн.

На підставі розпорядження Одеського міського голови від 20.11.2006р. № 1268-01р "Про продовження роботи над пошуково-видавничим проектом "Книга Пам'яті України" на 2007 році заплановано фінансування робіт, спрямованих на підготовку та випуск серії "Книга Пам'яті України. Звитяжці" у складі єдиного видання "Книга Пам'яті України" – 55,7 тис.грн.
Крім того, заплановані видатки на фінансування робіт з історико-пошукової та видавничої програми "Одеський Мартиролог" (Академічний центр) – 30,0 тис.грн.

Фізична культура та спорт

Згідно розрахунків МФУ обсяг видатків по галузі визначено в сумі 5 129,3 тис.грн.
В проекті бюджету міста Одеси на 2007 рік по загальному фонду бюджету по галузі "Фізична культура та спорт" на утримання мережі установ фізичної культури та спорту заплановані видатки в сумі 7797,8 тис.грн., що на 2 668,8 тис.грн. перевищує розрахункові показники МФУ та 626,0 тис.грн. (або 108,7%) перевищує уточненні бюджетні призначення 2006 року.
В проекті бюджету на 2007 рік по галузі "Фізична культура та спорт" найбільшу питому вагу складають видатки на виплату заробітної плати і нарахувань на заробітну плату – 5 345,6 тис.грн., або 68,6%. Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії заплановані в повному обсязі та складають 725,2 тис.грн., або 9,3% від загальної суми проекту бюджету галузі.

За рахунок видатків галузі утримуватимуться 17 установ, у тому числі:
· Дитячо - юнацькі спортивні школи -14
· Спортивний клуб СТАРТ -1
· Стадіон "Спартак" -1
· Інші (ЦБ) -1

Щорічно дитячо-юнацькі спортивні школи відвідують понад 6 500 дітей та спортивний клуб понад 300 дітей.
На проведення спортивних заходів планується спрямувати 405 тис.грн.
Крім того, на підставі розпорядження Одеського міського голови від 13.01.2006р. № 19-01р "Про грошові персональні виплати олімпійським чемпіонам, їхнім тренерам та ветеранам спорту" за рахунок власних доходів у 2007 році буде продовжуватись фінансування муніципальних виплат на суму 954,0 тис.грн. наступним категоріям спортсменів:
· Спортсменам – переможцям та призерам Олімпійських ігор, Чемпіонатів світу та Європи;
· Спортсменам Олімпійського резерву;
· Тренерам, які підготували спортсменів – олімпійців;
· Ветеранам – призерам Олімпійських ігор.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По галузі передбачено фінансування наступних бюджетних установ та заходів:
- територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому - 12 599,6 тис. грн. Видатки на утримання територіальних центрів визначено МФУ на 2007 рік у сумі 7419,4 тис. грн., що більше відповідного показника на 2006 рік на 4210,7 тис. грн.
- Центр соціально - психологічної реабілітації дітей – 2326,5 тис. грн.
- Пансіонат для реабілітації дітей- інвалідів - 500,0 тис.грн.
- Центр милосердя Приморського району – 650,0 тис.грн.
- притулки для неповнолітніх - 200,0 тис. грн. (крім того передбачається субвенція з обласного бюджету н а утримання притулків).
- інші установи соціального захисту - 7052,1 тис.грн. (Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку – для проживання самотніх малозабезпечених осіб, Геріатричний дім милосердя ім. святого цілителя Пантелеймона, Міський геріатричний центр, Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення, Міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання, Одеський міський базовий центр ранньої соціальної реабілітації дітей- інвалідів).
- надання фінансової підтримки благодійному фонду реабілітації дітей - інвалідів – «Майбутнє» - 240,0 тис.грн.

У проекті бюджету передбачено фінансування міських цільових програм, які затверджені рішеннями Одесько міської ради, а саме:
- програма підтримки діяльності громадських організацій м. Одеси – 221,0 тис.грн
- програма підтримки діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів м. Одеси – 178,0 тис.грн;
- програма підтримки діяльності національно-культурних товариств м. Одеси – 115,0 тис.грн .
Крім того, планується продовжити фінансування міської програми запобігання дитячій бездоглядності у сумі 225,4 тис.грн, яка прийнята у 2004 році.
У 2007 році планується фінансування в межах однієї програми надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси (слід зазначити, що у минулих періодах фінансування заходів здійснювалось за окремими цільовими програмами). В рамках програми передбачається наступні напрями фінансування по соціальному захисту населення:
- надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення м. Одеси;
- дотація населенню на придбання хлібобулочних виробів та надання дотації підприємствам хлібовиробникам;
- підтримка ветеранів ВВВ 1941-1945 років, учасників бойових дій;
- надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів соціально незахищеним верствам населення м. Одеси;
- надання допомоги громадянам, які проживають у м. Одесі та постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дотації населенню м. Одеси у сфері житлово-комунальних послуг.

Обсяг фінансування по даній програмі на 2007 рік визначено у сумі 26 493,0 тис. грн., що на 11 434,1 тис. грн. більше у порівняні з 2006 роком.
Крім того, в даній програмі визначені нові напрямки видатків на суму 4 462,6 тис. грн. на:
- забезпечення продуктовими наборами вагітних - 180,0 тис.грн.;
- забезпечення малозабезпечених білизною та одягом – 2 136,9 тис.грн.;
- соціальний захист бездомних громадян – 2 040,1 тис.грн.;
- виплата стипендії реабілітованим громадянам – 105,6 тис.грн.
Крім того, вперше передбачено видатки на реалізацію програми створення безбар’єрного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями в розмірі 675,7 тис.грн. В межах цієї програми буде організовано облаштування об’єктів соціального та громадського призначення пандусами та перилами.

У видатках по соцзахисту передбачено також фінансування заходів із розв’язання пріоритетних соціальних проблем м. Одеси з використанням механізму соціального замовлення у сумі 300,0 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Капітальний ремонт житлового фонду

Видатки по капітальному ремонту житлового фонду передбачені у сумі 56 466,0 тис.грн ( з них за рахунок коштів бюджету розвитку 21 466,0 тис.грн) у т.ч. на проведення вогнезахистних робіт у сумі 10 000,0 тис.грн.
Кошти будуть спрямовані на:
- капітальний ремонт дахів житлових будинків;
- капітальний ремонт та реконструкція внутрішньобудинкових опалювальних систем;
- заміна будинкових та при будинкових мереж гарячого та холодного водопостачання, каналізації в житлових будинках;
- герметизація стиків стінових панелів у будинках;
- укріплення та посилення конструкти вів житлових будинків;
- капітальний ремонт електрообладнання та будинкових електромереж.
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки на капітальний ремонт ліфтів у сумі 13 000,0 тис.грн

Дотація ЖКГ

З метою забезпечення соціально-вразливих верств населення м.Одеси гідного рівня життя передбачено фінансування заходів із надання дотацій населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг міської цільової програми в межах міської цільової програми у сумі 3 478,6 тис.грн, у т.ч. на надання пільг інвалідам по зору 260,0 тис.грн., що на 1978,6 тис.грн.більше рівня 2006 року.
Для забезпечення екологічної чистоти і підтримки санітарного стану території міста в належному стані на 2007 рік плануються видатки на проведення робіт з дератизації у сумі 800,0 тис.грн.
В бюджеті міста на 2007 рік враховані видатки в сумі 25 000,0 тис.грн на дотацію для КП «ДЄЗ» , у т.ч. на:
- розрахунки за спожиту електроенергію міст громадського користування та частково на виплату заробітної плати – 14 037,3 тис.грн;
- утримання аварійної служби - 1 558,4 тис.грн;
- проведення поточного ремонту житлового фонду - 7 800,0 тис.грн;
- утримання аварійного житлового фонду, площею 121,8 тис.кв.м, мешканці яких звільнені від квартирної плати, - 704,3 тис.грн;
- утримання безхазяйної території міста площею 1816,0 тис. кв.м - 900,0 тис.грн.
Для виконання робіт по обладнанню будинків номерними знаками, виготовлення табличок та стовпів з найменуваннями вулиць передбачені видатки у сумі 550,0 тис.грн.

Благоустрій міста

Видатки на благоустрій міста передбачені у сумі 49 493,8 тис.грн

КП «Міськзелентрест» На виконання робіт по благоустрою, утриманню та оновленню зеленої зони міста у 2007 році передбачено 6 200,0 тис.грн. КП «Міськзелентрест» виконує роботи з поточного утримання 14 парків, 102 скверів, 46 бульварів та проспектів міста загальною площею 700,3 га. Площа зелених газонів складає 467,6 га, куртин – 120,8 га, квітників – 49,5 тис.кв.м. Підприємство забезпечує роботи по догляду за зеленими насадженнями у кількості 181984 дерев та 143537 кущів. У 2007 році планується створення нових квітників загальною площею 10,5 га та газонів площею 5,0 га. Планується посадка 8 тис. дерев та 1 800 кущів, зняття 1 185 аварійних дерев, буде викорчувано 1 435 пнів.

КП «Одесьміськсвітло» На виконання робіт по експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення та світлового оформлення міста у 2007 році передбачено 7 500,0 тис.грн. Підприємство утримує 959,5 км повітряних та кабельних мереж, обслуговує 32 800 од. світильників. Загальна потужність встановлених світильників 6 382 кВт. Найбільш питому вагу у структурі витрат підприємства складає оплата електроенергії.
Враховуючи зростання обсягів робіт, ріст цін на енергоносії, зростання видатків на придбання матеріалів і паливно-мастильних матеріалів бюджетний запит збільшено у порівнянні 2006 року на 800,0 тис.грн.

КП «Одескомунтранс» На виконання робіт з утримання 12 громадських міських туалетів, виловлення бродячих тварин у 2007 році планується 700,0 тис.грн.

КП «Міські дороги» На виконання робіт по поточному утриманню магістральних доріг, ливникової каналізації, підземних переходів, підпірних стін, сходів міста у 2007 році планується 20 000,0 тис.грн., із яких для зимового утримання доріг планується провести закупівлю матеріалів: сіль -2500тн., пісок – 6400тн.

КП «Одеське електро-технічне експлуатаційно-монтажне підприємство» На виконання робіт по поточному утриманню та ремонту електрообладнання підземних переходів, ремонт електрообладнання баз, ремонт та утримання насосних станцій у 2007 році передбачено 3062,9 тис.грн. Підприємство виконує роботи по поточному утриманню 11 підземних переходів, 14 ливникових насосних станцій, 11 теплових пунктів. На поточному утриманні та ремонту знаходиться 23,4 км кабельних та повітряних мереж, 2487 світильників, 6 промислових баз.

КП «Сервісний центр» Рішенням виконавчого комітету від 27.07.2006р. №239 на баланс підприємства передано 17 фонтанів, які знаходяться у комунальній власності. Крім того, рішенням виконавчого комітету від 26.10.2006р. № 620 на баланс підприємства передано пруди, які розташовані у парку «Перемога». На 2007 рік передбачено:
- поточне утримання фонтанів – 250,0 тис.грн.
- поточне утримання прудів – 500,0 тис.грн.

На поточне утримання бюветних комплексів у проекті бюджету на 2007 рік передбачено 700,0 тис.грн.

Також по статті видатків «Благоустрій» у проекті бюджету на 2007 рік передбачено фінансування робіт по розробці Генерального плану м.Одеси у сумі 2 000,0 тис.грн., фінансування робіт по підготовці освоєння території полів фільтрації під житлову настройку – 1 000,0 тис.грн.

Інші видатки по ЖКГ

Берегозахісні споруди, які були створені для запобігання обвалам і зміцнення піщаної зони м.Одеси в 1960-1970 р.р. частково зносилися і вимагають капітального ремонту. На берегоукріплювальні роботи, ліквідацію підземних виробок і порожнеч, укріплення фундаментів під багатоквартирними житловими будинками та на проведення ряду заходів щодо протизсувних робіт в бюджеті міста Одесі заплановано 1 000,0 тис.грн. за рахунок загального фонду та 1 000,0 тис.грн за рахунок коштів бюджету розвитку.

На виконання Програми встановлення приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення м.Одеси у 2006-2010рр., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29.09.2006р. № 329-У, у проекті бюджету на 2007 рік передбачено 1 200,0 тис.грн. В рамках цієї програми у 2007 році планується встановити 8 435 од. лічильників, провести перевірку 5000 од. лічильників та сервісне обслуговування 120 000 од. лічильників. Роботи по встановленню, поточному обслуговуванню приладів обліку споживання води виконує КП «Сервісний центр».

У 2007 році видатки на вивіз твердих побутових відходів передбачено 26 000,0 тис.грн. У зв’язку із зростанням середньорічних норм накопичення ТПВ в 1,2 рази, видатки збільшено на 3 000,0 тис.грн у порівнянні з 2006 р.

Землеустрій

На виконання Міської цільової програми проведення інвентаризації першочергових масивів земель м.Одеси на 2007-2008 роки у проекті бюджету на 2007 рік передбачено 4000,0 тис.грн.

Транспорт

За рахунок загального фонду бюджету м. Одеси передбачені кошти на фінансування заходів, пов’язаних з транспортом та дорожнім господарством у сумі 25 530,0 тис.грн, у т.ч. для: КП „Одесміськелектротранс” - 17 500,0 тис.грн, КП „Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ” - 8 000,0 тис.грн, фінансування Програми створення безбар`єрного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями - 30,0 тис.грн.
Крім того, за рахунок спеціального фонду бюджету м. Одеси передбачено видатки у сумі 211 700,0 тис.грн, у т.ч.: капітальний ремонт доріг – 210 000,0 тис.грн ( у т.ч. за рахунок коштів бюджету розвитку - 180 000,0 тис.грн та за рахунок надходжень від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин на капітальний ремонт доріг планується направити - 30 000,0 тис.грн), технічне оснащення КП «СМЕП» - 1 700,0 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування

Загальна чисельність апарату виконавчих органів Одеської міської ради затверджена рішенням Одеської міської ради від 27.06.06 р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» та розпорядженням міського голови від 17.07.06 р. №765-01р «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів на 2006 рік» (зі змінами) у кількості 1798 штатних одиниць.
В 2007 році за кодом видатків „Органи місцевого самоврядування” передбачені видатки на утримання органів самоорганізації населення в сумі 75,0 тис. грн.

ФІНАНСУВАННЯ

Згідно статті 14 Бюджетного кодексу України профіцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми боргу.
В бюджеті м. Одеси профіцит спеціального фонду бюджету визначено у сумі 65 000,0 тис.грн, з них на погашення:
- зобов’язань Одеської міської ради по муніципальній позиці 2005 року відповідно до рішення Одеської міської ради від 15.07.2006року № 4214-IV «Про випуск облігацій міської позики 2005 року» - 50 000,0 тис.грн;
- зобов’язань зі сплаті боргів комунального підприємства „Одеські теплові мережі ВАТ „Одесагаз” відповідно до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 року № 2420-ІV;
- зобов’язань Одеської міської ради по муніципальній позиці 1997 року.

Видатки на виплату процентного доходу за зобов’язаннями міської позики 2005 року передбачені у сумі 16 600,0 тис.грн.

КРЕДИТУВАННЯ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1999р. № 825 „Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім`ї та молоді” передбачено кредитування у сумі 1 246,0 тис.грн Крім того, витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла складають 74,0 тис.грн.

Інформація щодо погашення боргу бюджету м.Одеси

Відповідно до рішення Одеської міської ради „Про випуск облігацій міської позики 1997 року” від 27.02.1997 р. №113-ХХІІ виконавчим комітетом Одеської міської ради проведено випуск облігацій міської позики у 1997 році. Станом на 01.01.2007 року Одеська міська має непогашений залишок за номінальною вартістю 1981,0 тис.грн. та невиплачений процентний доход за цим запозиченням – 990,6 тис.грн (облігації не пред’явлені до погашення)

Згідно з рішенням Одеської міської ради від 20.04.2004 р. №2420-ІV, Одеська міська рада взяла на себе зобов’язання зі сплати боргів комунального підприємства „Одеські теплові мережі” відкритому акціонерному товариству „Одесгаз” за поставлений природний газ на суму 76 981 693 грн.
На підставі зазначеного рішення, у 2005 році з ВАТ „Одесгаз” укладено угоду про реструктуризацію заборгованості терміном на 15 років.
Станом на 01.01.2007 р. ВАТ «Одесгаз» перераховано 10 452,2 тис.грн, в т.ч. у 2005 році - 5 132,2 тис.грн, 2006 році – 5 320,0 тис.грн. План на 2007 рік становить 5 132,2 тис.грн.

Одеської міською радою 15.07.2005 р. було прийнято рішення щодо здійснення внутрішнього запозичення до бюджету розвитку міського бюджету в сумі 150,0 млн.грн на термін до 5 років шляхом випуску облігацій місцевої позики.
Фактично до бюджету міста у 2005 році залучено 125,0 млн.грн.
Випуск облігацій здійснено трьома серіями шляхом відкритого продажу.
Розміщення облігацій відбувалося з 16 по 23 грудня 2005 року. Протягом зазначеного періоду були розміщені облігації:
серії А - 50 тис.шт. номіналом 1000 грн на загальну суму 50,0 млн.грн за відсотковою ставкою 12% річних - період запозичення – 2 роки;
- серії В - 70 тисшт. номіналом 1 000,0 грн на загальну суму 70,0 млн.грн за відсотковою ставкою 13% річних - період запозичення – 3 роки;
- серії С - 5 тис.шт номіналом 1000,0 грн на загальну суму 5,0 млн.грн за відсотковою ставкою 14% річних період запозичення – 5 років .

У 2006 році передбачена виплата процентного доходу за облігаціями у сумі 16602,0 тис.грн
У проекті бюджету м.Одеси на 2007 рік передбачено погашення облігацій серії «А» у сумі 50,0 млн.грн та виплата процентного доходу.


Page is created: 23.12.2006 14:08
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More