13:30:51   |   04 august 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №888 от 26.12.06г.

№888 от 26.12.06г.

О внесении изменений в решение исполкома Одесского горсовета от 27.07.06г. №316 "О проведении городского архитектурного конкурса на реабилитацию Дюковского парка"

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№888 від 26.12.06р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради від 27.07.2006р. № 316

„Про проведення місцевого архітектурного

конкурсу на реабілітацію Дюківського парку”

Розглянувши висновки журі архітектурного конкурсу на реабілітацію Дюківського парку, створеного згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.07.2006р. № 316 „Про проведення місцевого архітектурного конкурсу на реабілітацію Дюківського парку” та враховуючи, що кількість конкурсних проектів меньш ніж три, як це передбачено „Порядком проведення архітектурних та містобудівних конкурсів” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999р. № 2137, відповідно до пункту 2 частини 1-а статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 Закону України “Про архітектурну діяльність”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.07.2006 р. № 316 „Про проведення місцевого архітектурного конкурсу на реабілітацію Дюківського парку” в частині завершення терміну конкурсу: замість слів „по 01 грудня 2006 року” слід читати „ по 01 березня 2007 року”.

2. Затвердити умови і програму конкурсу в новій редакції в частині термінів надання конкурсних проектів, згідно з додатком.

3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оголосити про зміни термінів проведення конкурсу згідно з пунктами 1, 2 цього рішення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

Міський голова                   Е. Гурвіц

Керуюча справами            Т. Єршова

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 26.12.06р. №888

 

Умови і програма
архітектурного конкурсу на реабілітацію Дюківського парку

 

1. Метою конкурсу є: визначення кращого архітектурно-планувального й об’ємно-просторового рішення на реабілітацію парку; визначення інвестора, що пропонує найбільш вигідні умови придбання і використання земельної ділянки, відповідно до її цільового призначення.

2. Організатором конкурсу виступає виконавчий комітет Одеської міської ради.

3. Конкурс проводитиметься у термін з 01 серпня 2006 року по 01 березня 2007 року.

4. Конкурс організовано як відкритий місцевий конкурс у один тур.

5. У конкурсі можуть взяти участь окремі архітектори, проектні організації, фахівці та авторські колективи фахівців.

6. Учасники конкурсу мають надати організатору конкурсу письмову заяву про намір узяти участь у конкурсі. Заяви надаються секретареві конкурсу. Реєстраційний внесок не сплачується.

7. Вихідну документацію для розробки конкурсного проекту видає секретар конкурсу, який працює за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 10, приймальня управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, по понеділкам з 10-ої до 13-ої години та з 14-ої до 18-ої години, по середам з 10-ої до 13-ої години. Контактні телефони: 723-07-35, 726-19-81.

8. Вихідна документація включає: умови і програму конкурсу; історичну довідку; архітектурно-планувальне завдання на проектування, програму-завдання на реконструкцію території парку, топографічні матеріали в масштабі 1:2000 та 1:500.

9. У конкурсних проектах необхідно: розкрити й обґрунтувати архітектурно-планувальну ідею реабілітації парку з розміщенням культурно-розважального комплексу, за умови збереження історичної планувальної композиції парку та зелених насаджень; розробити генеральний план, план благоустрою прилеглої території; розробити ескізний проект комплексу.

10. Обов’язковий склад конкурсних матеріалів:
- ситуаційний план на геопідоснові в масштабі 1:2000;
- генеральний план на геопідоснові в масштабі 1:1000 з експлікацією та техніко-економічними показниками;
- схема благоустрою в масштабі 1:1000;
- плани, фасади (у кольорі), розрізи будівель та споруджень у масштабах 1:100-1:200;
- загальний зовнішній вигляд комплексу у кольорі (аксонометрія, комп’ютерні моделі);
- стисла пояснювальна записка з роз’ясненням архітектурної ідеї, конструктивних та інженерних рішень;
- техніко-економічне обгрунтування інвестицій, орієнтовна вартість будівництва;
- пропозиції стосовно підрядної організації.

11.Учасники конкурсу можуть надати додаткові проектні матеріали, що розкриватимуть ідею проекту, наприклад: макет, схему пішохідного і транспортного руху.

12. Графічні конкурсні матеріали надаються на електронних носіях та на планшетах вільного розміру, загальною площею експозиції не більш 6,0 м2.

13. Матеріали конкурсних проектів надаються авторами анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке необхідно поставити у верхньому правому куті усіх матеріалів проекту. Інформація про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, домашні адреси, телефони, а також вказівка щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірена їх підписами) подається в запечатаному конверті з цим же девізом.

14. Усі конкурсні матеріали надаються учасниками конкурсу до 16-ї години 18 лютого 2007 року секретарю конкурсу (за адресою, що вказана у п. 5).

15. Конкурсний проект, що переможе у конкурсі, залишається у власності організатора конкурсу. Усі інші проекти можуть бути повернені авторам у тижневий термін після прийняття рішення журі. Після вказаного терміну організатор конкурсу знімає з себе відповідальність за збереження проектів, що не відібрані авторами.

16. Для нагороди переможців конкурсу передбачені грошові премії:
а) перша премія - 50000 грн.;
б) друга премія - 30000 грн.;
в) третя премія - 20000 грн.

17. Виплата премій за відносно кращі проекти виплачується обов’язково, незалежно від рішення журі щодо подальшого використання проектів.

18. Про своє рішення щодо визначення кращого проекту журі повідомляє 01 березня 2007р. о 10-ій годині (за адресою, що вказана у п. 5). Водночас відбудеться нагородження переможців конкурсу і виплата премій.

19. Автори усіх проектів нагороджуватимуться заохочувальними відзнаками Одеського міського голови.

20. Автори проекту, що переміг у конкурсі, залучатимуться до розробки проектно-кошторисної документації та авторського нагляду за будівництвом за договорами із замовником з оплатою робіт, відповідно до затверджених цін на проектні роботи.

Керуюча справами                                                       Т.М. Єршова

Погоджено:
Начальник управління архітектури та
містобудівної політики Одеської
обласної державної адміністрації                                В.А. ЯровийPage is created: 29.12.2006 09:44
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More