10:39:44   |   05 august 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 737 от 14.12.2006

№ 737 от 14.12.2006

О состоянии организации медпомощи городской службы по охране материнства и детства

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 737 від 14.12.2006

Про стан організації медичної допомоги міської служби охорони материнства та дитинства


Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 3 протоколу доручень від 04.12.2006 року, з метою вдосконалення роботи міської служби материнства та дитинства, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Інформацію начальника управління охорони здоров'я Одеської міської ради (Якименко О.О.) прийняти до відома (додаток 1).


2. Рекомендувати міському голові розглянути питання про відповідність займаним посадам головних лікарів комунальних установ охорони здоров'я, зазначених у додатку 2.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.


Міський голова                              Е. Гурвіц

Керуюча справами                       Т. Єршова

 


Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 737 від 14.12.2006


Про стан організації медичної допомоги в службі охорони здоров'я материнства та дитинства в м. Одесі


Рівень цивілізації і демократії будь-якого суспільства багато в чому визначається ставленням цього суспільства до матері і дитини.
Жіноче населення м. Одеси становить 548 тис. 700 жінок, з них 260 тис. 190 - фертильного віку.
В м. Одесі проживають 155 тис. 400 дітей, що становить 15% від загальної численності населення, з них 6303 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей (4 % від загальної чисельності дітей).
За останні 10 років спостерігається тенденція щодо погіршення стану здоров'я дітей, що обумовлено, перш за все, погіршенням соціально-економічного стану населення. На диспансерному обліку перебуває більше 37 тис. дітей (кожний четвертий). Найбільш поширеними захворюваннями серед дітей є захворювання органів травлення, нервової системи, органів дихання, останнім часом зросла захворюваність на алергічні хвороби, ВІЛ/СНІД. На обліку в міських поліклініках знаходиться 1824 дитини-інваліда (1,2 % від загальної чисельності дітей).


Одним з найважливіших завдань на сьогодні є збереження здоров'я матерів і створення належних умов для повноцінного життя і здоров'я новонароджених.
Останні кілька років в місті спостерігається тенденція до зменшення загальної чисельності населення. Але є і позитивна тенденція в збільшенні числа пологів. Так, в 2004 році за даними статистичної звітності в місті Одесі народилося 9 тисяч 57 дітей, в 2005 році - 9 тисяч 443 дитини, а за 10 місяців 2006 року за даними ЦСУ народилося 7 тисяч 894 д.


Медична допомога дитячому населенню забезпечується 7 міськими дитячими поліклініками, 3 міськими дитячими лікарнями та дитячими спеціалізованими відділеннями у складі дорослих лікарень. Всього в системі утримується 745 педіатричних лікарняних ліжок при нормативній потребі -1002. Крім того, в системі охорони здоров'я міста працюють дві дитячі стоматологічні поліклініки і 6 стоматологічних дитячих відділень у складі дорослих поліклінік, два будинки дитини на 265 місць та дитячий протитуберкульозний санаторій «Ластівка» на 120 місць.
Для надання невідкладної медичної допомоги дитячому населенню міста організована роботи 7-ми спеціалізованих педіатричних бригад швидкої медичної допомоги.

Медична допомога жіночому населенню надається 5-ма пологовими будинками на 660 ліжок з 11-ма жіночими консультаціями.
Управлінням вживаються заходи щодо подальшого розвитку мережі дитячих закладів: в 2005 році введена в експлуатацію дитяча міська лікарня №2 на 160 місць з лабораторно-діагностичним корпусом та харчоблоком. Крім того у ДМЛ №2 відкрита "Школа цукрового діабету", на базі ДМЛ №3 відкриті "Міський центр епілепсії"" з можливістю проведення відеомоніторингу, міський центр реабілітації дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
З метою поліпшення якості надання медичної допомоги населенню, управлінням охорони здоров'я були розроблені та втілені в життя міські програми: "Заохочення народжуваності", "Безпечне материнство", "Розвиток інтегрованої мережі щодо репродуктивного та статевого здоров'я", "Підтримка грудного вигодовування", "Реалізація концепції ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів", "Про додаткові заходи до міської програми "Діти-наша спільна турбота" на 2005 рік", "Репродуктивне здоров'я", "Профілактика та лікування СНІДу", "Програма імунопрофілактики населення м. Одесі", розроблені заходи щодо виконання міжвідомчої програми "Чужих дітей не буває".
Реалізація зазначених програм дозволила забезпечити адаптованими молочними сумішами дітей з малозабезпечених сімей віком до року, за життєвими показниками дітей хворих на фенілкетонурію, муковісцидоз, гемофілію, ліками на 728 тис. грн., що покращило їх соціальну адаптацію та якість життя. Діти, хворі на цукровий діабет, забезпечені засобами самоконтролю та високоякісними інсулінами, що дозволило знизити кількість випадків ускладнень цієї тяжкої хвороби. Завдяки своєчасно розробленим заходам та закупівлі 22 тисяч доз вакцини проти кору, була проведена вакцинація проти кору учнів середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, школярів, медичних працівників м. Одеси, що дало змогу попередити спалах кору, який спостерігався в інших містах України.


Діяльність закладів охорони здоров'я багато в чому залежить від стану фінансування. Слід зазначити, що за останні два роки стан фінансування з бюджету покращився. Видатки мережі лікувальних закладів за 2005-2006 роки за рахунок коштів бюджету склали 107,2 млн. грн., що, однак, становить біля 70% від потреби.
Вирішення потребують питання подальшої організації харчування у міських лікарнях та пологових будинках, оснащення лікувальних закладів сучасним медичним обладнанням та медикаментами.


У рамках виділених бюджетних асигнувань проводиться робота щодо зміцнення мережі лікувальних дитячих та пологодопоміжних закладів. Були проведені наступні заходи:
• виконаний капітальний ремонт аварійної покрівлі в пологових будинках №2, №4, №7, дитячих поліклініках №4, №5, в дитячій лікарні №3;
• капітальний ремонт міської системи водопостачання в ДМЛ №3, ДСП№3;
• проведена реконструкція котельної з переводом на газове паливо в пологових будинках №1, №2, дитячій стоматологічній поліклініці №3;
• капітальний ремонт приймального відділення і аварійної тераси в ДМЛ №3;
• капітальний ремонт системи опалювання і бойлерної в ДМП №3, пологовому будинку №4;
• ремонт мереж каналізації в ДМЛ №3 і пологовому будинку № 1;
• ремонт філіалу дитячого відділення в сел. Чорноморка.


Апаратами штучної вентиляції легенів та кювезами оснащені пологові будинки та МКЛ №3; лінеомати придбані в пологові будинки № 2, №7 і МКЛ №3. Реанімаційним столом з підігрівом та двома дихальними апаратами оснащена МКЛ №3. Апарат штучної вентиляції легенів з компресором поставлений в пологовий будинок №1, апарат для аварійної подачі повітря - в пологовий будинок №2.
Немало зроблено лікувально-профілактичними установами і за рахунок залучених ними коштів.
Так, в МДЛ №1 відремонтовані амбулаторно-консультативне та стаціонарне відділення. В МДЛ №3 проведена реконструкція та капітальний ремонт приміщень, що дозволило відкрити приймально-діагностичне відділення. У відділенні для грудних дітей виділені 4 палати та поліпшені умови перебування дітей-сиріт.
В пологових будинках №1,№2, №4, №7 відремонтовані пологові зали, операційні, в пологовому будинку №5 - відділення реанімації новонароджених. Крім того, реконструкцією та капітальним ремонтом охвачені акушерські та приймальні відділення, санітарні блоки та інші допоміжні підрозділи пологових будинків. В ряді закладів проведена заміна вікон, дверей, систем опалення, водовідведення.


У 2005 році за рахунок залучених коштів інвестора підготовлена проектно-кошторисна документація та розпочато будівництво школи у міському дитячому протитуберкульозному санаторії "Ластівка", що дозволить оздоровлювати дітей шкільного віку протягом року без порушення навчального процесу.
Якість надання медичної допомоги залежить від кадрового забезпечення служб.
Серед 1176 осіб лікарського персоналу педіатричних і родопоміжних установ 30,3% мають вищу кваліфікаційну категорію, 26,9% першу категорію.
Протягом 5 років управлінням охорони здоров'я проводились виїзні цикли підвищення кваліфікації за фахом "Організація охорони здоров'я", що дало змогу підвищити рівень професійності керівників ЛПЗ. На даний час керівники ЛПЗ атестовані на 99,9%, з них вищу кваліфікаційну категорію мають 76%, першу -19%.

Укомплектованість лікарями-педіатрами по м. Одесі складає 90%, а медичними сестрами — 82%, особливо низький відсоток укомплектованості медичними сестрами в будинках дитини, дитячих поліклініках. Відповідно до розпорядження міського голови, молоді фахівці всіх лікувальних установ, а також лікарі дитячих будинків, протитуберкульозного санаторію «Ластівка» одержують муніципальну надбавку у розмірі 50,0 грн. щомісячно.


В той же час, низький рівень оплати праці, яка складає у лікарів від 490,0 грн., та необхідність подальшої атестації та перепідготовки за рахунок власних коштів, впливає на престижність лікарської спеціальності та сприяє текучості кадрів, особливо серед молодих фахівців. Внаслідок цього педіатрична служба відчуває значний дефіцит в кадрах за спеціальностями офтальмологія, неврологія, дільнична педіатрія, та лікарів-неонатологів, які здійснюють лікування та виходжування недоношених дітей з низькою і екстремально низькою масою тіла та з патологію розвитку. Разом з цим відбувається значне старіння існуючих медичних кадрів, серед яких особи пенсійного віку складають в середньому 23%, що призведе до подальшого зниження укомплектованості за рахунок різниці між відсоткового співвідношення кількості молодих спеціалістів та осіб пенсійного віку.
Питання охорони здоров'я жінок та дітей знаходяться на постійному контролі в управлінні охорони здоров'я. Так, відповідно до плану організаційних заходів у 2005 році було проведено 3 колегії:
• «Про стан роботи по профілактиці дитячої, перинатальної і материнської смертності в м. Одесі» за підсумками роботи за 2004 рік»,
• «Про ефективність використовування ліжкового фонду м. Одеси педіатричного і родопомічного профілю за підсумками роботи за 6 міс. 2005 року»,
• «Про стан надання первинної медико-санітарної допомоги дитячому і жіночому населенню в ЛПЗ м. Одеси за підсумками роботи за 9 міс. 2005 року»;
14 апаратних нарад з питань організації медичної допомоги жіночому і дитячому населенню в ЛПЗ м. Одеси.
На підсумковій колегії за 2005 рік, 28.02.06 року заслухано питання "Про стан профілактики перинатальної, дитячої і материнської смертності". За підсумками розгляду було розроблено план додаткових заходів щодо попередження та зниження перинатальної смертності на 2006 рік з урахуванням виявлених недоліків, такі ж плани розроблені в пологових будинках та жіночих консультаціях.
У зв'язку з несприятливою соціально-економічною тенденцією, погіршенням екологічної ситуації, зростанням екстрагенітальної патології, сьогодні немає можливості стверджувати, що наші жінки здорові. Реєструється до 49% ускладнених пологів, а звідси - зростання перинатальної
смертності та відхилення в стані здоров'я новонароджених, які в подальшому потребують виходжування, лікування і реабілітації.


Перинатальна смертність є одним із важливих показників роботи акушерсько-гінекологічної служби, який складається за даними п'яти міських родопоміжних установ і Одеського обласного пологового будинку.
За 9 місяців поточного року по міських пологових будинках показник перинатально! смертності склав 11,5 проміле. Показник за цей же період по обласному пологовому будинку, який підпорядкований управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації, склав 22 проміле.
Перинатальна смертність по м. Одеса, як обласному центру, формується всіма випадками смерті новонароджених, зареєстрованими в статистичних звітах, що регламентоване наказом Міністерства юстиції України №140/5 від 18.11.2003 р. Таким чином, наприклад, за містом Одеса враховуються випадки померлих дітей, що настали від ускладнень вагітності і пологів у мешканок Одеської області, іногородніх, іноземців. Причому міська служба допомоги породіллям і дитинству вже не могла ніяк вплинути на перебіг вагітності і пологів, а також на летальність. Крім того, почастішали випадки коли у пологові заклади надходять на пологи жительки області з ускладненими вагітностями, які не спостерігалися у лікарів, тому вплинути на позитивний результат, просто неможливо.


Враховуючи вищевикладене, оскільки міська Програма «Здоров'я матері і дитини м. Одеса на 2007-2010 роки», яка розроблена управлінням охорони здоров'я Одеської міської ради для жителів міста, показник перинатальної смертності як за 2005, так і за 9 місяців 2006 року, вказувався по місту Одеса, а не по обласному центру.
Враховуючи пріоритетність зазначеного питання, відповідно до комплексного плану роботи на 2006 рік, діючих наказів, перевірена робота жіночих консультацій та пологових будинків з питань надання первинної медико-санітарної допомоги, стану профілактики онко-гінекологічної захворюваності, профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ/СНІДу від матері до плоду та інші. За результатами перевірок за 9 місяців 2006 року було проведено 3 колегії, 14 апаратних нарад. З метою удосконалення організаційно-методичної допомоги та посилення контролю за роботою жіночих консультацій, було прийняте рішення про перепідпорядкування ЖК № 12 до пологового будинку №4 та ЖК № 10 до пологового будинку № 1.


За участю начальника управління охорони здоров'я Одеської міської ради було проведено 4 робочих наради з керівниками пологових будинків і жіночих консультацій з проблем профілактики перинатально!', дитячої, материнської смертності за підсумками півріччя і дев'ятьох місяців 2006 року, профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в пологових стаціонарах і відділеннях реанімації та інтенсивної терапії новонароджених при МКЛ № 3.

За значні недоліки в організації роботи в підвідомчих лікарняних закладах оголошено догану зав. ЖК МКЛ №10 Анчевій О.П., звільнено з посади зав. консультацією № 3 при пологовому будинку № 2 Балицьку Г.І., усунена від роботи фахівець УЗ - діагностики ЖК№ 14 Ізміріді Н. За наказами головних лікарів пологових будинків винесені дисциплінарні стягнення: пологовий будинок № - догани лікарю-ординатору Шерер В.В., пологовий будинок № 7 - зав. ЖК № 8 Москаленко Т.Я., завідувачці обсерваційним відділенням Чернієвській, черговому лікарю Вдовенко І.П., дільничному лікарю ЖК № 9 Смирновій Е.В., лікарю ЖК №8 Лук'яненко В.В., пологовий будинок № 2 - черговому лікарю Степаненко С.М., оголошена догана завідувачці обсерваційним відділенням пологового будинку № 5 Маклаковій Ж.О.


За незадовільні показники роботи пологового будинку №2 і підпорядкованої йому жіночої консультації, які стали можливими внаслідок відсутності контролю за організацією надання акушерсько-гінекологічної допомоги, своєчасністю розбору та аналізу випадків перинатальної смертності з наступною розробкою заходів, спрямованих на попередження випадків смерті новонароджених, надання кваліфікованої допомоги вагітним та породіллям у разі ведення пологів при ускладненій вагітності, в 2006 році розпорядженням міського голови була оголошена догана головному лікарю пологового будинку № 2 Лучкову А.І. Але, у пологовому будинку № 2 та жіночій консультації до цього часу залишається низка невиправлених недоліків, що призводить до збереження високого показника перинатальної смертності, який становить за 9 місяців 2006 року 16,9 проміле.


Також високий показник перинатальної смертності фіксується по пологовому будинку №5, який за підсумками 2005 року склав - 15,7 проміле, 1-ше півріччя 2006 року - 18,5 проміле, а за 9 місяців 2006 року становить -16,9 проміле. Слід відмітити, що пологовий будинок №5 спеціалізується по веденню передчасних пологів у жінок, які направляються на пологи жіночими консультаціями всіх районів міста, а на період закриття обласного пологового будинку - і всієї області. На цей час, порівняно з 2005 роком, зріс процент передчасних пологів у жінок, що зумовлено ростом захворювань у вагітних торш-інфекцією і захворюваннями, які передаються статевим шляхом, внаслідок чого виникає внутрішньоутробне інфікування плоду і формується синдром невиношування вагітності. В той же час, проведений аналіз свідчить про необхідність покращення оснащення пологових будинків та неонатологічних відділень дитячих лікарень з метою підвищення якості надання медичної допомоги маловагомим недоношеним дітям, а також посилення контролю за діяльністю жіночих консультацій з профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом, та іншої екстрагенітальної патології, що на цей час є недостатнім.


В ході перевірок у пологових будинках та жіночих консультаціях був виявлений недостатній рівень знань у питаннях надання кваліфікованої медичної допомоги в сучасних умовах. Для підвищення рівня підготовки фахівців в пологових будинках проведені семінари з прийняттям заліків за тематикою: запобігання внутрішньо-лікарняним інфекціям, лікування ускладнень різного ступеня важкості, акушерських кровотеч, серцево-судинної патології у вагітних, сучасна діагностика стану плоду, первинна реанімація новонароджених.


Вжиті заходи дали змогу знизити показник перинатальної смертності в пологових будинках міста в поточному році з 13,6 проміле за 6 місяців до 11,3 за 9 місяців та в жіночих консультаціях відповідно — з 10,9 до 8,8 проміле. Завдяки вживання антиретровірусної терапії для профілактики вертикальної трансмісії від інфікованої матері до плоду знизився рівень ВІЛ-інфікованості новонароджених з 30 до 9 відсотків.


Не дивлячись на деяку тенденцію до зниження рівня перинатальної і малюкової смертності, управлінням охорони здоров'я ведеться щомісячний жорсткий облік її випадків, відомості уточнюються в статистичному відділі ОДКЛ, Обласному дитячому патологоанатомічному бюро і обласному статистичному управлінні. В 2005 році на 23 засіданнях ЛКК розглянуто 44 випадки смерті і захворюваності дітей, за підсумками розгляду п'яти лікарям-педіатрам винесені догани (ОМСШМД, МІКЛ, ДМП № 1, ДМП № 3).


У 2006 році за 11 місяців на 26 засіданнях ЛКК, з урахуванням виїзної, розглянуто 63 випадки захворюваності дітей, малюкової і перинатальної смертності. За підсумками розгляду 4 лікарів-педіатрів було направлено на атестаційну комісію (ДМП №2, ДМП №6, МКЛ №3).
Комісією управління охорони здоров'я у 2006 році була здійснена перевірка діяльності усіх міських дитячих поліклінік з наданням організаційно-методичної допомоги.


За результатами перевірки робота ДМП № 3, № 7 - визнана задовільною, ДМП № 4, № 5, № 6 - недостатньою, МДП №1, № 2 - визнана незадовільною.
За рішенням колегії управління охорони здоров'я Одеської міської ради міському голові були направлені відповідні подання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності головних лікарів МДП № 1 Руссо С.І. та МДП № 2 Клещенко 3.І.
За неналежне виконання службових обов'язків розпорядженням міського голови була винесена догана головному лікарю ДМП №1 Руссо С.І., встановлено термін до 01.12.2006р. для усунення недоліків в роботі, виявлених при перевірці комісією управління охорони здоров'я у вересні 2006 року. Але, до цього часу головний лікар КУ "ДМП №1" Руссо С.І. не провів акредитацію поліклініки та не усунув виявлені недоліки, проігнорувавши вимоги розпорядження Одеського міського голови.
В той же час, за результатами перевірки, дитяча поліклініка № 3 визнана кращою і визначена базою для проведення занять по підвищенню кваліфікації фахівців дитячих поліклінік міста.
Також за досягнуті високі показники в роботі були відзначені грамотами міського голови і одержали цінні подарунки медична сестра поліклініки № 1 Олесько Н..А, завідувачка неврологічним відділенням дитячої лікарні №3 Бочерова Т.І., два дільничних педіатра ДМП №2 Недєлєва і ДМП № 1 Жуковська.


З метою усунення виявлених недоліків та порушень, закладами охорони здоров'я розроблений план заходів щодо покращення організації надання медичної допомоги дитячому населенню, завдяки чому за результатами роботи за 9 місяців поточного року вдалося знизити показник первинної інвалідності дитячого населення на 1,2; підвищити охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягали, до 965,4; охопити вакцинацією БЦЖ новонароджених в пологових будинках більше на 2,1%; охопити 2-хразовим ультразвуковим скринінгом вагітних до 22-х тижнів - до 99,3% .
Враховуючи важливість зазначеного, повністю змінено організацію та систему контролю за показниками перинатальної та малюкової смертності, вжито заходів щодо посилення контролю за цими показниками із заслуховуванням не тільки на засіданнях ЛКК, але й з щотижневим заслуховуванням на апаратних нарадах управління охорони здоров'я Одеської міської ради.


Необхідність впровадження з 01 січня 2007 року наказу МОЗ України №179 про реєстрацію новонароджених з 22 тижнів вагітності, підвищує функціональні вимоги до стаціонарних закладів неонатологічного профілю. В цей час неонатологічні відділення розташовані в МКЛ №3 -багатопрофільній лікарні для дорослих, на пристосованих площах (колишній травматологічний корпус), з суттєвим дефіцитом набору приміщень та відсутністю боксованих палат, що спричиняє виникнення спалахів внутрішньо лікарняних інфекцій. Це не дозволяє розмістити на зазначених площах кафедру педіатрії ОДМУ, забезпечувати консультативну допомогу лікарями вузьких педіатричних спеціальностей, розвернути баклабораторію для проведення моніторингу з метою профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій і гнійно-септичних ускладнень новонароджених, що приводить до частого закриття відділень за епідпоказаннями.


Рішенням цієї проблеми стане будівництво неонатологічного корпусу потужністю 100 ліжок для дітей малюкового віку, новонароджених і недоношених дітей з відділенням реанімації в ДМЛ №2, яке схвалене і прийняте рішенням виконкому, за що ми висловлюємо подяку керівництву міста.
У зазначеному корпусі будуть дотримані всі санітарні норми для лікування, боксування палат на 1-2 дитини, палати для спільного перебування матері і дитини.
Планування корпусу передбачає відокремлених між собою відділень з системою вентиляції, кондиціонування і мікроклімату, центральної подачі кисню і вакуум-системою.
Всі вказані заходи дозволять максимально знизити ризик розвитку внутрішньо-лікарняних інфекцій і закриття відділень за епідпоказаннями.
Сумісне розміщення багатопрофільної дитячої лікарні, що має в своєму складі фахівців-консультантів, достатню діагностичну службу та кафедри педіатрії ОДМУ дозволить організувати надання медичної допомоги відповідно до визнаних світових стандартів.
Пропозиції щодо поліпшення стану системи охорони здоров'я материнства і дитинства більш детально представлені в програмі «Здоров'я матері і дитини м. Одеса на 2007 - 2010 роки», яку було прийнято на сесії Одеської міської ради від 30.11.2006 р.

Начальник управління охорони здоров’я                               О.О. Якименко

Керуюча справами                                                                    Т.М. Єршова


Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 14.12.2006 № 737


СПИСОК
головних лікарів комунальних установ охорони здоров'я,
стосовно яких необхідно вирішити питання
про відповідність займаним посадам


1. ЛУЧКОВ Анатолій Іванович - головний лікар комунальної установи «Пологовий будинок № 2».


2. РУССО Сергій Ілліч - головний лікар комунальної установи «Дитяча міська поліклініка №1».Керуюча справами                                     Т. Єршова

 Page is created: 20.12.2006 09:56
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More