22:09:34   |   01 june 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 360 от 04.08.05 г.

№ 360 от 04.08.05 г.

О рассмотрении протеста прокурора Одесской области от 13.05.2005г. № 07/1-285-04 на действия заместителя Одесского городского головы Мурманова М.В.

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 04.08.05 р. № 360

Про розгляд протесту прокурора Одеської області від 13.05.2005року № 07/1-285-04 на дії заступника Одеського міського голови Мурманова М.В.

Прокурором Одеської області внесено протест від 13.05.2005 року № 07/1-285-04 на дії заступника Одеського міського голови Мурманова М.В.
У протесті прокурор вказує на неправомірні дії заступника міського голови Мурманова М.В., відображені в листі виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2003 року № 03-10/2043, відповідно до якого житлово-будівельному кооперативу „Сфера" надано дозвіл на замовлення в ліцензійній проектній організації містобудівного обґрунтування розташування багатоквартирного жилого будинку за адресою: м. Одеса, туп. Леваневського, 2, і виготовлення ескізного проекту.
Прокурор вважає, що зазначені дії заступника міського голови суперечать вимогам чинного законодавства, а лист від 31.10.2003 року № 03-10/2043 підлягає скасуванню з наступних підстав.
Частиною 5 ст. 24 Закону України „Про планування і забудову території" передбачено, що дозвіл на будівництво дає право замовникам на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт у порядку, визначеному цим законом.
Відповідно до ч.і ст. 24 Закону України, фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об'єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов'язані отримати від виконавчих органів відповідних рад дозвіл на будівництво об'єктів містобудування.
Згідно зі ст. 11 Закону України „Про місцеве самоврядування", виконавчими органами сільських, селищних, міських рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.
Дозвіл на будівництво кооперативу надано заступником міського голови, який не є керівником виконавчого органу.

Крім того, дозвіл на будівництво надано за відсутності згоди гр. Довбня О. С. - власника земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, туп. Леваневського, 2, яка належить йому на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку від 09.10.2003 року № 026835, а також за відсутності комплексного висновку щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови.
Проте, за результатами проведеної правової експертизи документів та матеріалів із розробки містобудівної документації та надання дозволу на будівництво вищезазначеному кооперативу, встановлено наступне.
Відповідно до частини 1 ст. 20 Закону України „Про планування і забудову територій" нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій полягає у прийнятті нормативно-правових актів, зокрема місцевих правил забудови.
Нормативно - правові акти з питань планування і забудови територій є обов'язковими для суб'єктів містобудування (ч. 4 ст. 20 закону).
Правила забудови міста Одеси затверджені рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 року № 1716-ІV та регламентують питання починаючи з порядку розробки містобудівної документації, узгодження місця розміщення об'єкта будівництва та закінчуючи порядком здійснення контролю за містобудівною діяльністю.
Згідно з пунктом 2.1 Правил забудови міста Одеси розміщення об'єктів нового будівництва здійснюється на основі містобудівної документації. За відсутності затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації можливе вибіркове розміщення об'єктів, яке приводиться на основі містобудівного обґрунтування. Підставою для розроблення містобудівної документації є лист заступника міського голови, який керує питання містобудування (п. 2.5 Правил забудови).
На виконання зазначених норм Правил забудови м. Одеси, листом заступника міського голови Мурманова М.В. від 31.10.2003 року № 03-10/2043 житлово-будівельному кооперативу „Сфера” було надано дозвіл на замовлення в ліцензійній проектній організації містобудівного обґрунтування розташування та ескізний проект багатоквартирного жилого будинку за адресою: м. Одеса, туп. Леваневського, 2.
Окремо чинне законодавство регулює питання видачі дозволу на будівництво об'єкта містобудування.
Відповідно до п. 6 ст. 24 зазначеного закону дозвіл на будівництво надається на підставі комплексного висновку щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови.
Дозвіл на будівництво надається виконавчим комітетом Одеської міської ради у формі рішення (ст. 24 Закону України "Про планування і забудову територій", ст. 18 "Про основи містобудування"). Таким чином, необхідно розрізнювати поняття "дозвіл на розробку містобудівної документації" та "дозвіл на будівництво об'єкта".
Посилання прокурора Одеської області на відсутність згоди гр. Довбня О.С. на розташування та будівництво об'єкта не підтверджується матеріалами перевірки. Крім того, 12.06.2003 року між житлово-будівельним кооперативом "Сфера" та гр. Довбнем О.С. укладено договір на участь у пайовому будівництві жилого будинку за адресою: м. Одеса, туп. Леваневського, 2.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 22 Закону України „Про прокуратуру", виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:
1. Відхилити протест прокурора Одеської області від 13.05.2005 року № 07/1-285-04 на дії заступника Одеського міського голови Мурманова М.В.
2.Про прийняте рішення повідомити прокурора Одеської області.


Міський голова
Е. Гурвіц
Керуюча справами
Т. Єршова
Page is created: 02.02.2006 11:04
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More