05:31:29   |   27 may 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №193 от 26.05.05 г.

№193 от 26.05.05 г.

О рассмотрении протеста прокурора города Одессы от 25.05.05 г. № 536 на решение исполнительного комитета Одесского городского совета от 23.12.04 г. № 747 «Об оформлении свидетельства о праве собственности на здание отеля «Пассаж», которое расположено по адресу: г. Одесса, ул. Преображенская, 34, закрытому акционерному обществу «Пассаж».

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.05 р. №193

Про розгляд протесту прокурора міста Одеси від 25.05.05 р. № 536 на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.12.04 р. № 747 «Про оформлення свідоцтва про право власності на будівлю готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, закритому акціонерному товариству «Пасаж»
Прокурором міста внесено протест від 25.05.05 р. № 536 на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.12.04 р. № 747 «Про оформлення свідоцтва про право власності на будівлю готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, Закритому акціонерному товариству «Пасаж».
У протесті прокурор зазначає, що вказане рішення є незаконним та підлягає скасуванню з наступних підстав.
Вищезазначеним рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради юридичному управлінню Одеської міської ради було доручено оформити та видати ЗАТ «Пасаж» свідоцтво про право власності на будівлю готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34.
Прокурор вважає, що вказане рішення суперечить ч. 3 - 4 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», а також ч. 1 п. 30 ст. 26, п. 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Так, відповідно до рішення Одеської міської ради від 18.11.03 р. № 1921-IV «Про надання згоди на вступ до господарського товариства» Представництву по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради доручено виступити співзасновником господарського товариства, визначено, що внеском Одеської міської ради до статутного фонду буде будівля готелю «Пасаж», попередня вартість якої складає в еквіваленті 5970000 американських доларів та доручено Представництву по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради здійснити заходи стосовно оцінки вартості будівлі готелю «Пасаж», з метою уточнення розміру статутного фонду господарського товариства та розміру вартості внеску Одеської міської ради.
Вказане рішення Одеської міської ради 09 вересня 2004 року було опротестоване прокуратурою міста Одеси як незаконне. Внесення протесту, відповідно до вимог ч. 3 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», призупиняє дію опротестованого акту.
Рішенням Одеської міської ради від 16.11.04 р. № 3374-IV протест прокурора міста відхилено. Однак, в установлений, ч. 4 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» термін прокурор звернувся до місцевого Приморського районного суду міста Одеси із заявою про визнання вищевказаного рішення незаконним. Подача такої заяви, відповідно до вимог ч. 4 ст. 21 закону України «Про прокуратуру», зупиняє дію правового акта.
На підставі наведеного, виконавчий комітет Одеської міської ради не вправі був виносити будь-які рішення на підставі призупиненого протестом та заявою прокуратури рішення Одеської міської ради від 18.11.03 р. № 1921-IV до прийняття остаточного рішення судом.
Крім того, остаточна вартість майна - будівлі готелю «Пасаж», яке вносилося до статутного фонду товариства, міською радою не затверджувалась.
Таким чином, не буди виконані в повному обсязі передбачені законом умови та порядок передачі комунального майна у вигляді будівлі готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, у статутний фонд господарського товариства.
У результаті додаткової перевірки документів та матеріалів, які були підставою для прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.12.04 р. № 747 «Про оформлення свідоцтва про право власності на будівлю готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, Закритому акціонерному товариству «Пасаж», а також враховуючи наявність протесту прокуратури міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 18.11.03 р. № 1921-IV та заяви до місцевого Приморського районного суду м. Одеси про визнання вищезазначеного рішення незаконним, на підставі яких, відповідно до ч. 3 - 4 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», зупиняється дія правового акта, виконавчим комітетом Одеської міської ради встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийняття рішень щодо відчуження комунального майна є виключною компетенцією ради.
Відповідно до п. 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою.
Одеська міська рада рішенням від 18.11.03 р. № 1921-IV «Про надання згоди на вступ до господарського товариства» доручила Представництву по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради виступити співзасновником господарського товариства, визначила, що внеском Одеської міської ради до статутного фонду буде будівля готелю «Пасаж», попередня вартість якої складає в еквіваленті 5970000 американських доларів та доручила Представництву по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради здійснити заходи щодо оцінки вартості будівлі готелю «Пасаж», з метою уточнення розміру статутного фонду господарського товариства та розміру вартості внеску Одеської міської ради. Остаточна вартість будівлі готелю «Пасаж», як внеску до статутного фонду, Одеською міською радою, в порушення вимог ч. 1 п. 30 ст. 26, ч. 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не затверджувалась.
Разом з тим, виконавчим комітетом Одеської міської ради 23.12.04 р. прийняте рішення № 747 «Про оформлення свідоцтва про право власності на будівлю готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, Закритому акціонерному товариству «Пасаж».
Крім того, при прийняті вищезазначеного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради не було прийнято до уваги наявність протесту прокуратури міста Одеси на рішення Одеської міської ради від 18.11.03 р. № 1921-IV та заяви прокуратури міста Одеси до місцевого Приморського районного суду м. Одеси про визнання вищезазначеного рішення Одеської міської ради незаконним, на підставі яких відповідно до ч. 3 - 4 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» зупиняється дія правового акта.
Таким чином, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.12.04 р. № 747т «Про оформлення свідоцтва про право власності на будівлю готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, Закритому акціонерному товариству «Пасаж» суперечить вимогам ч. 1 п. 30 ст. 26, ч. 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 - 4 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру».
Враховуючи викладене, на підставі ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Задовольнити протест прокурора міста Одеси від 25.05.05 р. № 536 на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.12.04 р. № 747 «Про оформлення свідоцтва про право власності на будівлю готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, Закритому акціонерному товариству «Пасаж».
2. Скасувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.12.04 р. № 747 «Про оформлення свідоцтва про право власності на будівлю готелю «Пасаж», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 34, Закритому акціонерному товариству «Пасаж».
3. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Одеси.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова Е. ГУРВІЦ.
Page is created: 02.02.2006 10:01
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More