15:31:38   |   02 june 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №611 від 24.09.2010р.

№611 від 24.09.2010р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про здійснення запозичення до бюджету міста Одеси у 2010 році»

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№611 від 24.09.2010р.
 
 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення
«Про здійснення запозичення до бюджету міста Одеси у 2010 році»
 
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.03р. № 207, Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.03р. № 414, враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист № 31-23030-19-21/23580 від 07.09.2010р.), з метою додаткової мобілізації коштів, виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про здійснення запозичення до бюджету міста Одеси у 2010 році» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
 
 
Міський голова                                                                                     Е. Гурвіц
Керуюча справами                                                                               Т. Єршова
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№611 від 24.09.2010р.Про здійснення внутрішнього
запозичення до бюджету
міста Одеси у 2010 році


Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, п.п. 26, 27 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.03р. № 207, Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.03р. № 414, враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист № 31-23030-19-21/23580 від 07.09.2010 року), з метою додаткової мобілізації коштів, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити у 2010 році запозичення до бюджету міста Одеси у формі випуску облігацій Одеської міської позики на умовах, визначених у додатку 1 рішення.

2. Уповноважити департамент стратегічних інфраструктурних проектів Одеської міської ради виконувати всі організаційно-правові дії, пов’язані зі здійсненням_запозичення,_ не обмежуючись здійсненням формування проспекту емісії облігацій, організацією співпраці з андеррайтером (-ами), платіжним агентом, депозитарієм щодо обслуговування випуску та погашення облігацій, затвердженням результатів розміщення випуску облігацій.

3. Доручити першому заступнику міського голови Ворохаєву А.І. підписувати всі документи, пов'язані зі здійсненням запозичення на умовах, визначених у додатку 1.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету і фінансів та постійну комісію з економічної, інвестиційної політики і банківської діяльності.


Міський голова Е. Гурвіц

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами Т. Єршова


Page is created: 05.10.2010 10:24
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More