18:44:20   |   27 may 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №904 от 18.08.2009

№904 от 18.08.2009

Про створення наглядової ради у м. Одесі з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій. Внесено зміни

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням виконкому №214від 21.06.2012

 

Рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

№904 від 18.08.2009

 
Про створення наглядової ради у м. Одесі з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій

 
Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 22 і 24 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», враховуючи Положення постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 року № 428 «Про затвердження Положення про наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій», з метою здійснення громадського контролю за розподілом і утриманням житла у гуртожитках (з метою забезпечення належного контролю за використанням усіх гуртожитків, що перебувають у державній та комунальній власності на території міста Одеси), виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Створити наглядову раду у м. Одесі з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій та затвердити її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про наглядову раду у м. Одесі з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій (додаток 2).
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.

 


Міський голова                                   Е. Гурвіц

 
Керуюча справами                              Т. Єршова

 

 

 

Додаток 1
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№904 від 18.08.2009


СКЛАД
наглядової ради у м. Одесі з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій
 

 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням виконкому №214від 21.06.2012

 

 
Бобрик
Яна Анатоліївна
 – головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;

 
Єлизарова 
Інна Валеріївна
 – головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;
 
Козловський 
Олександр Маркович
 – перший заступник начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;

 
Коржнєва

Марія Кімівна – депутат Одеської міської ради  V скликання (за згодою);

 
Лебедєв 

Роман Сергійович – начальник відділу правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради;

Любов 
Андрій Іванович
 – депутат Одеської міської ради V скликання (за згодою);
 
Мансарлійський

Антон Георгійович – начальник відділу обліку житла Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

 
Носов 
Владислав Валерійович
 – заступник начальника управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради;

Петровський

Олександр Григорович – заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

 
Радіоненко 
Надія Георгіївна
 – завідувачка сектору з кадрових питань управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
 
Рубля
Микола Васильович
 – депутат Одеської міської ради V скликання (за згодою);

 
Самарцева 
Ірина Павлівна
 – заступник начальника житлово-комунального відділу Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Хіменко 
Віктор Серафімович
– заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

 
Цегельник
Денис Михайлович
– начальник відділу правової та кадрової роботи управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;

Шубний 
Анатолій Володимирович
 – директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Ярова
Надія Борисівна
– заступник начальника відділу експлуатації житлового господарства управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;

 
Яроцька 
Ірина Вікторівна
– начальник управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.

 


Керуюча справами                                   Т.М. Єршова

 

 

 

Додаток 2
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№904 від 18.08.2009

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду у м. Одесі з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій
 

  

1. Наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій є постійно діючим органом, що утворюється виконавчим органом місцевої ради, з метою здійснення громадського контролю за розподілом і утриманням житла у гуртожитках.

 
2. Діяльність наглядової ради базується на принципах добровільності, рівноправності її членів, законності, гласності, демократизму.

 
3. Основними завданнями наглядової ради є здійснення громадського контролю за цільовим використанням гуртожитків як цілісних майнових комплексів та прибудинкових територій, дотриманням законодавства з питань розподілу житлових приміщень у гуртожитках, прийняттям рішень щодо приватизації житлових приміщень, встановленням для мешканців гуртожитків тарифів на комунальні послуги та послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

 
4. Сфера діяльності наглядової ради поширюється на гуртожитки, що є об'єктами права державної чи комунальної власності, та гуртожитки, що перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ та організацій з управління житловим фондом, незалежно від форми власності, крім гуртожитків, що перебувають на балансі військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України і МВС.
Сфера діяльності наглядової ради не поширюється на гуртожитки, що на законних підставах перебувають у приватній власності, у тому числі на ті, що передані територіальній громаді у постійне чи тимчасове користування.

 
5. Наглядова рада має право:
1) отримувати від органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) запрошувати на засідання наглядової ради представників постійної комісії органу місцевого самоврядування із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян;
3) проводити перевірку дотримання законодавства з питань розподілу та приватизації житлових приміщень у гуртожитках;
4) подавати органам місцевого самоврядування пропозиції щодо реконструкції, капітального ремонту, перепрофілювання або знесення гуртожитку як цілісного майнового комплексу після його передачі у власність територіальної громади та відселення мешканців гуртожитку відповідно до законодавства, а також щодо визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання, відселення мешканців та знесення аварійних і непридатних для проживання гуртожитків;
5) здійснювати громадський контроль за:
- володінням, використанням, управлінням та утриманням переданих у власність територіальної громади гуртожитків як цілісних майнових комплексів;
- дотриманням порядку розрахунку плати за проживання в гуртожитку та за участю в утриманні місць загального користування гуртожитку і прибудинкової території;
- дотриманням мораторію на відчуження у будь-який спосіб гуртожитків як цілісних майнових комплексів або їх окремих будівель, споруд, житлових і нежитлових приміщень та іншого майна на користь фізичних чи юридичних осіб;
- укладенням між власником гуртожитку та власниками кімнат у гуртожитку, житлова площа якого частково чи повністю приватизована, угод про спільне володіння гуртожитком та участь у загальних витратах на його утримання.
6) здійснювати нагляд за пристосуванням гуртожитків до потреб інвалідів та дітей-інвалідів, які мешкають у них, зокрема щодо обладнання спеціальними засобами і пристроями під'їздів, сходових кліток та житлових приміщень, займаних інвалідами чи сім'ями, в яких є інваліди та/або діти-інваліди;
7) подавати пропозиції щодо розроблення місцевих програм фінансування, утримання та облаштування гуртожитків як цілісних майнових комплексів, переданих у власність територіальних громад, здійснювати громадський контроль за виконанням таких програм;
8) брати участь у розподілі коштів спеціального фонду розвитку гуртожитків, спрямовуючи їх виключно на проведення капітального ремонту, реконструкцію, утримання, експлуатацію гуртожитків та облаштування прибудинкових територій;
9) брати участь у роботі комісії з питань проведення інвентаризації гуртожитків.

 
6. Наглядова рада зобов'язана:
1) щокварталу інформувати про результати своєї діяльності громадськість та орган місцевого самоврядування, а також оприлюднювати таку інформацію у місцевих засобах масової інформації;
2) здійснювати прийом громадян та розглядати звернення з питань, що належать до її компетенції;
3) інформувати в установленому порядку правоохоронні органи про виявлені факти порушення законодавства з питань розподілу та приватизації житлових приміщень у гуртожитках.
 
7. Наглядова рада формується з дотриманням принципу рівного представництва від:
1) виконавчого органу місцевої ради, який забезпечує ведення обліку мешканців гуртожитків і надання соціального житла, а також органів з питань праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я, сім'ї, молоді, дітей, житлово-комунального господарства, правового забезпечення;
2) депутатів місцевої ради (за їх згодою);
3) громадських організацій, у статуті яких передбачено провадження діяльності із сприяння громадянам, що потребують соціального захисту, вирішення їх житлових питань, а також профспілкових організацій;
4) органів самоорганізації населення, у разі їх створення мешканцями гуртожитків;
5) підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності (у повному господарському віданні чи в оперативному управлінні яких перебувають гуртожитки).
 
8. Наглядову раду очолює голова, який обирається із складу членів наглядової ради прямим голосуванням строком на три роки.
 
9. Голова наглядової ради:
1) проводить засідання наглядової ради, затверджує плани її роботи;
2) представляє раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;
3) організовує роботу ради;
4) підписує рішення ради, листи та запити.
 
10. У разі відсутності голови наглядової ради, його обов'язки виконує заступник, який обирається із складу членів наглядової ради прямим голосуванням строком на три роки.
 
11. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи ради або за рішенням її голови чи третини членів наглядової ради, прийнятим на підставі звернення органу місцевого самоврядування чи правоохоронних органів.
 
12. Засідання наглядової ради вважається правоможним у разі присутності не менш як двох третин її складу.
Рішення наглядової ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів наглядової ради, присутніх на засіданні. Рішення оформляється протоколом, який підписують усі члени наглядової ради, присутні на
засіданні.
 
13. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її повноважень, доводяться до відома органу місцевого самоврядування та заінтересованих осіб.

 
14. Секретар наглядової ради обирається із складу її членів прямим голосуванням строком на три роки.
Секретар наглядової ради реєструє вхідну та вихідну кореспонденцію, готує матеріали до засідання наглядової ради, веде протоколи засідань і документацію, пов'язану з діяльністю наглядової ради, та відповідає за її збереження.
 
15. Документація наглядової ради зберігається протягом 15 років, після чого передається до архіву виконавчого органу місцевої ради.
 
16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює виконавчий орган місцевої ради, при якому її утворено. Члени наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах.

 

 


Керуюча справами                                         Т.М. ЄршоваPage is created: 21.08.2009 08:28
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More