/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №908 от 18.08.2009г.

№908 от 18.08.2009г.

Про удосконалення тарифної політики на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій комунальної власності м. Одеси

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№908 від 18.08.2009р.

Про удосконалення тарифної політики на послуги

з утримання будинків та прибудинкових територій

комунальної власності м. Одеси

Відповідно до пп. 2 п. «а» ст.ст. 28, 29, 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009р. №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», враховуючи необхідність приведення діючих тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у відповідність до вимог чинного законодавства, а також з метою здійснення контролю за цільовим використанням коштів від населення міста за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доручити КП «Інформресурс» (Чуєв О.А.):
1.1. У термін до 01.11.2009 року забезпечити розробку та впровадження нової Програми розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009р. №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».
1.2. У термін до 15.10.2009 року запровадити в КП «ЖКС» єдину автоматизовану систему обліку, з впровадженням постійного моніторингу у розрізі послуг з утримання будинків та прибудинкових територій по кожному будинку окремо.

2. Доручити управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (Свобода М.І.), управлінню житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради (Пруцаков В.В.), КП «ЖКС» у термін до 01.01.2010 року провести розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій комунальної власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009р. №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

3. Управлінню з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради (Яроцька І.В.), районним адміністраціям Одеської міської ради, КП «ЖКС» розробити заходи щодо проведення громадських слухань та ознайомлення населення з переліком послуг з утримання будинків і прибудинкових територій та розміром тарифів на них.

4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.

Міський голова                           Е. Гурвіц

Керуюча справами                     Т. ЄршоваPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
20.08.2009 17:05

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/committee/22668/