12:40:25   |   26 may 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №809 від 28.07.2009р.

№809 від 28.07.2009р.

Про затвердження Положення про Адресний реєстр міста Одеси (внесено змінами)

Внесено зміни рішенням №325 від 27.11.2014р.

Внесено зміни рішенням №322 від 15.08.2013р.
Внесено зміни рішенням №656 від 24.11.2011р.

Внесено зміни рішенням №593 від 29.09.2011
 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№809 від 28.07.2009р. 

  
Про затвердження Положення
про Адресний реєстр міста Одеси

 
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 16 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008р. №923 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.09р. №534), з метою створення умов для реалізації та захисту майнових та особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб, прав та інтересів територіальної громади, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про Адресний реєстр міста Одеси (додаток 1).

2. Затвердити тарифи за надання послуг з ведення Адресного реєстру міста Одеси (додаток 2).

3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                   Е. Гурвіц

Керуюча справами            Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.07.2009р. №809

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Адресний реєстр міста Одеси

 

Це Положення встановлює порядок ведення Адресного реєстру міста Одеси, унесення (одержання) інформації до (з) нього.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Адресний реєстр міста Одеси (далі – Адресний реєстр) – це електронна база даних, яка містить відомості про адреси об’єктів нерухомого майна (далі – адреси), розташованих на території міста Одеси.
1.2. Держателем Адресного реєстру є юридичний департамент Одеської міської ради, який розробляє організаційні, методологічні принципи ведення Адресного реєстру та забезпечує його функціонування, координує діяльність виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій з питань ведення Адресного реєстру.
1.3. Адміністратором Адресного реєстру (далі – Адміністратор) є комунальне підприємство «Право», що має повний доступ до електронної бази даних і відповідає за її технічне та технологічне створення та ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення, за збереження і захист даних, що містяться в Адресному реєстрі, видає довідки з Адресного реєстру.
1.4. Реєстраторами Адресного реєстру (далі – Реєстратор) є:
- особи, які укладають відповідні договори з Адміністратором і мають повний доступ до Адресного реєстру через комп’ютерну мережу;
- комунальне підприємство «Право».
Реєстратори приймають замовлення фізичних та юридичних осіб на отримання послуг з ведення Адресного реєстру, визначених цим Положенням; вносять та вилучають записи до (з) Адресного реєстру.
1.5. Користувачами Адресного реєстру є юридичні або фізичні особи, які мають доступ до Адресного реєстру через комп’ютерну мережу на підставі відповідних договорів з Адміністратором.
1.6. Довідка з Адресного реєстру міста Одеси – це документ, який свідчить про внесення запису до Адресного реєстру. У Адресному реєстрі формуються наступні види довідок:
- про резервування адреси об’єкта нерухомого майна;
- про відповідність адреси об’єкта нерухомого майна.
1.7. Ведення Адресного реєстру здійснюється українською мовою.
1.8. Адресний реєстр може містити графічну частину у вигляді адресного регулярно оновлювального плану міста.

 

2. ПРАВИЛА НАДАННЯ АДРЕС

 

2.1. Кожний об’єкт нерухомого майна повинен мати не повторювану у межах міста адресу.
2.2. Надання адрес здійснюється за геонімами (вулицями, проспектами, бульварами, площами, провулками, узвозами тощо), встановленими Одеською міською радою.
2.3. Надання адрес об’єктам, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо), проводиться від моря з непарними номерами по лівій стороні вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо) і парними номерами – по правій.
2.4. Об’єктам, що знаходяться на перетині вулиць (проспектів, бульварів, провулків, узвозів тощо) різних категорій, надається адреса по вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо) вищої категорії.
2.5. Об’єктам, що знаходяться на перетині вулиць (проспектів, бульварів, провулків, узвозів тощо) рівних категорій, надається адреса по вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо), на яку виходить головний фасад об’єкта. У випадку, якщо на ріг виходять два рівнозначних фасади одного об’єкта, адреса надається по вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо), що йде в напрямі від моря.
2.6. Надання адрес об’єктам, що утворюють периметр площі, проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці вищої категорії, з боку моря. При цьому, послідовність номерів об’єктів на кутових вулицях, що примикають до площі, уривається. У випадку, якщо кутовий об’єкт має головний фасад і значну протяжність уздовж вулиці, що примикає до площі, адреса може надаватися по вулиці, а не за площею.
2.7. Надання адрес об’єктам, розташованим між двома іншими об’єктами з послідовними адресами, проводиться з використанням меншого номеру об’єкта з додаванням до нього літери.
2.8. Нумерація під’їздів проводиться послідовно, відлік – зліва направо, орієнтуючись на фасад будинку з виходами під'їздів.
2.9. Нумерація квартир (приміщень) проводиться послідовно, починаючи з першого під’їзду, зліва – направо, знизу – вгору.
2.10. Нумерація машиномісць (стояночних місць) у вбудованих об’єктах здійснюється зліва – направо, знизу – вгору.
2.11. Адресою земельної ділянки є адреса об'єкта нерухомості, розташованого на ній.
2.12. Адреса земельної ділянки визначається при її передачі у власність (наданні в користування).
2.13. Зміна адрес здійснюється відповідно до правил їх надання.
2.14. Порушення правил надання адрес, передбачених пунктами 2.3-2.12 цього Положення, не тягне переоформлення правовстановлювальних документів на об’єкт нерухомого майна, що знаходиться в експлуатації, та інших документів, у яких використовується адреса об’єкта.
Переоформлення правовстановлювальних документів на об’єкт нерухомого майна, що знаходиться в експлуатації, та інших документів, у яких використовується адреса об’єкта, у цих випадках здійснюється за клопотанням власника (наймача, балансоутримувача).
2.15. Порушення правил надання адрес у інших випадках, ніж передбачено пунктом 2.14 цього Положення, тягне переоформлення правовстановлювальних документів на об’єкт нерухомого майна та інших документів, у яких використовується адреса об’єкта.

 

3. РЕЗЕРВУВАННЯ АДРЕС ТА УНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АДРЕСИ

ДО АДРЕСНОГО РЕЄСТРУ

 

3.1. Резервування адрес здійснюється на строк два роки за замовленням власника (наймача, балансоутримувача, забудовника) об’єкта або уповноваженої ним особи у випадках:
- надання адрес завершеним будівництвом об’єктам – на підставі свідоцтва про відповідність об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;
- об’єднання, приєднання, виділення та поділу домоволодінь – на підставі відповідного проекту (висновку), підготовленого уповноваженою організацією;
- визначення можливості надання або зміни адрес у разі невідповідності наявних адрес правилам їх надання – на підставі документів, що відповідно до законодавства України посвідчують майнові права на об’єкт, інших документів, передбачених законодавством України;
- визначення можливості надання або зміни адрес з інших причин – на підставі документів, передбачених законодавством України.
3.2. Надання та зміна адрес без їх попереднього резервування забороняється.
3.3. За результатами резервування адреси Адміністратором оформлюється довідка встановленого зразка (додаток 1 до цього Положення).
3.4. Реєстрація та тимчасове внесення до Адресного реєстру адрес об’єктів, що знаходяться в експлуатації, здійснюється Реєстратором за повідомленням районних адміністрацій, КП «ОМБТІ та РОН» або власника (наймача, балансоутримувача) об’єкта.
3.5. Реєстрація та тимчасове внесення до Адресного реєстру адрес об’єктів, що знаходяться в експлуатації, здійснюється на підставі відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, документів про надання та зміну адрес, документів, що відповідно до законодавства України посвідчують майнові права на об’єкт, інших документів, передбачених законодавством України.
3.6. Реєстрація адрес об’єктів, що знаходяться в експлуатації, здійснюється у разі відповідності наявних адрес правилам їх надання, встановленим цим Положенням.
3.7. Тимчасове внесення до Адресного реєстру адрес об’єктів, що знаходяться в експлуатації, здійснюється у разі невідповідності наявних адрес правилам їх надання, встановленим цим Положенням.
При цьому Реєстратор вживає заходи для забезпечення дотримання правил надання адрес з урахуванням прав та охоронюваних законом інтересів власників (наймачів, балансоутримувачів) об’єктів:
- за замовленням власника (наймача, балансоутримувача) об’єкта здійснює резервування адреси, яка відповідає правилам їх надання, встановленим цим Положенням;
- за замовленням власника (наймача, балансоутримувача) об’єкта визначає відповідність адреси, яка не відповідає правилам їх надання, встановленим цим Положенням, адресі, зареєстрованій в Адресному реєстрі;
- готує пропозиції щодо вжиття інших заходів, передбачених законодавством України.
3.8. За результатами визначення відповідності адреси Адміністратором оформлюється довідка встановленого зразка (додаток 2 до цього Положення).
3.9. Фізичні та юридичні особи для резервування та визначення відповідності адрес надають Адміністратору замовлення встановленого зразка (додаток 3 до цього Положення) та необхідні документи.
3.10. Районні адміністрації, КП «ОМБТІ та РОН» для унесення Реєстратором відомостей до Адресного реєстру надсилають йому повідомлення встановленого зразка (додаток 4 до цього Положення).
3.11. Для внесення відомостей до Адресного реєстру Реєстратор отримує необхідну інформацію від виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
Надання виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями інформації на запити Реєстратора здійснюється у строк три робочих дні.
3.12. Для внесення відомостей до Адресного реєстру Реєстратор може організовувати та проводити обстеження об’єктів та геонімів, у межах яких вони розташовані, із залученням за відповідним письмовим повідомленням представників районних адміністрацій та інших виконавчих органів та підприємств міської ради.
3.13. Унесення відомостей до Адресного реєстру за повідомленням районних адміністрацій, КП «ОМБТІ та РОН» здійснюється у строк три робочих дні.
3.14. До Адресного реєстру вносяться такі відомості:
- порядковий номер адреси;
- дані про адміністративний район у місті, у межах якого знаходиться адреса;
- дані про тип геоніму, у межах якого знаходиться адреса: вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, узвіз тощо;
- дані про найменування геоніму, у межах якого знаходиться адреса;
- дані про номер будинку (домоволодіння), що визначає адресу або у межах якого знаходиться адреса;
- дані про номер/літеру корпусу будинку (домоволодіння), що визначає адресу або у межах якого знаходиться адреса;
- дані про номер квартири, нежитлового приміщення, машиномісця тощо, що визначає адресу;
- інформація про зміни, які стосуються відповідної адреси: перейменування геонімів, зміна нумерації будинків (домоволодінь) та інших об’єктів, об’єднання, приєднання, виділення та поділ домоволодінь тощо;
- інформація про підстави унесення відомостей до Адресного реєстру;
- додаткова інформація, що стосується адреси.
Конкретний перелік відомостей, які уносяться до Адресного реєстру, визначається Адміністратором.

 

4. НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

З АДРЕСНОГО РЕЄСТРУ

 

4.1. Адміністратор виготовляє довідки з Адресного реєстру з використанням спеціальних бланків документів, виготовлених типографським способом, та завіряє їх своїм підписом та печаткою. Довідка виготовляється у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий залишається у справі Адміністратора.
4.2. Виготовлення довідок з Адресного реєстру здійснюється Адміністратором у термін десять робочих днів.
4.3. За послуги з ведення Адресного реєстру стягується плата згідно з тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради.
Видача довідки здійснюється після підтвердження замовником факту оплати послуг з ведення Адресного реєстру згідно зі встановленими тарифами.
4.4. На підставі довідки про резервування адреси районні адміністрації за заявою власника (наймача, балансоутримувача) об’єкта видають розпорядження про надання або зміну адреси протягом десяти робочих днів після отримання заяви, довідки, документів, що відповідно до законодавства посвідчують майнові права на об’єкт, та документів, які підтверджують особу заявника.
4.5. Районні адміністрації протягом трьох робочих днів після видання розпорядження про надання або зміну адреси надсилають Реєстратору повідомлення, передбачене пунктом 3.10 цього Положення, з копією відповідного розпорядження.
4.6. Інформація з Адресного реєстру використовується:
- при формуванні та уточненні відомостей адресної підсистеми Державного реєстру виборців;
- при формуванні та уточненні відомостей словників Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України;
- при формуванні та уточненні відомостей інших реєстрів, у яких використовуються адреси об’єктів нерухомого майна;
- при оформленні права власності, вчиненні правочинів та інших юридично значущих дій щодо об’єктів нерухомого майна;
- у інших випадках, визначених законодавством України.
4.7. Адміністратор інформує про унесення відомостей до Адресного реєстру:
- районні адміністрації;
- КП «ОМБТІ та РОН»;
- Одеське міське управління ГУМВС України в Одеській області;
- інші виконавчі органи міської ради, органи державної влади, комунальні підприємства, установи та організації – за необхідності.
4.8. Інформація з Адресного реєстру на запит судів, органів прокуратури, дізнання і слідства – у зв’язку з кримінальними, цивільними, господарськими або адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні (крім третейських судів), а також на запит виконавчих органів міської ради – у зв’язку з виконанням покладених на них повноважень, надається безкоштовно.

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів стосовно захисту відомостей, що містяться у Адресному реєстрі, від несанкціонованого доступу.
5.2. Відповідальність за вірогідність відомостей, що вносяться до Адресного реєстру, несуть органи та особи, які надали цю інформацію.
5.3. Реєстратор несе відповідальність за помилки, допущені ним при внесенні записів до Адресного реєстру, а також за неправомірну відмову в унесенні записів до Адресного реєстру.
5.4. Використання в офіційних документах міської ради, виконавчого комітету, районних адміністрацій, інших виконавчих органів міської ради адрес об’єктів нерухомого майна, відсутніх у Адресному реєстрі, не допускається.
5.5. Найменування геонімів на вуличних покажчиках повинні відповідати внесеним до Адресного реєстру.

Керуюча справами                                          Т.М. Єршова

 

Додатки 1, 2, 3, 4 до Положення про Адресний реєстр міста Одеси

 

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.07.2009р. №809
 
Тарифи
за послуги з ведення Адресного реєстру міста Одеси
 

 

з/п
Зміст послуги
Вартість
послуги,
без ПДВ
1.
Підготовка та видача довідки про резервування адреси
об’єкта нерухомого майна:
 
 
фізичній особі на об’єкт житлового призначення
50 грн.
 
фізичній особі на об’єкт нежитлового призначення
75 грн.
 
юридичній особі на об’єкт житлового призначення
75 грн.
 
юридичній особі на об’єкт нежитлового призначення
100 грн.
2.
Підготовка та видача довідки про відповідність адреси
об’єкта нерухомого майна:
 
 
фізичній особі на об’єкт житлового призначення
100 грн.
 
фізичній особі на об’єкт нежитлового призначення
150 грн.
 
юридичній особі на об’єкт житлового призначення
150 грн.
 
юридичній особі на об’єкт нежитлового призначення
200 грн.
3.
Користування Адресним реєстром строком один місяць
150 грн.

 

 
Тарифи за послуги з ведення Адресного реєстру застосовуються за підготовку документів у термін десять робочих днів.
У разі підготовки документів у скорочені терміни, за наявності відповідних можливостей, вартість послуг обчислюється на підставі тарифів з урахуванням коефіцієнтів складності:
у термін п’ять робочих днів – К=1,5;
у термін три робочих дні – К=2,0.
 
 Керуюча справами                                       Т.М. Єршова
---------------------
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.07.2009р. №809
оприлюднено в газеті Одеської міської ради «Одесский вестник» від 11.08.09р. №137.


Page is created: 29.07.2009 14:59
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More