16:15:06   |   08 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №990 від 21.08.2008р.

№990 від 21.08.2008р.

Про стан виконання Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2007 році,
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1126-V

Рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

№990 від 21.08.2008р.


Про стан виконання Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем

міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2007 році,

затвердженої рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1126-V


Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 „Положення про соціальне замовлення у місті Одесі”, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000р. №1440-ІІІ, пункту 19 розпорядження міського голови від 08.02.2006р. №73-01р «Про Порядок розроблення, фінансування і моніторингу міських програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», з метою підвищення результативності виконання соціальних проектів та ефективності використання механізму соціального замовлення для розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію щодо стану виконання Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2007 році взяти до відома (додається).

 

2. З метою подальшого удосконалення і розвитку механізму соціального замовлення, як ефективної взаємодії виконавчих органів міської ради з некомерційними організаціями, доручити конкурсній комісії узагальнити досвід використання соціального замовлення у місті Одесі та в інших містах України, та винести на розгляд Одеської міської ради пропозиції щодо внесення змін до чинного Положення про соціальне замовлення у місті Одесі, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000р. №1440-ІІІ.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.


Міський голова                               Е. ГурвіцКеруюча справами                        Т. Єршова

 

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

від 21.08.2008р. №990

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

МІСТА ОДЕСИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ

СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У 2007 РОЦІ

 

Рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1126-V затверджена Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2007 році (далі – Програма).

 Програма щорічно розробляється та затверджується Одеською міською радою відповідно до пункту 3.7.1 «Положення про соціальне замовлення у місті Одесі», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000р. №440-ІІІ (далі – Положення).

 Метою Програми є подальше підвищення адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси, шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, більш ефективного використання бю¬джетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових небюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.

Виконавцями завдань Програми є некомерційні організації, до яких, згідно з пунктом 1.2 Положення, належать неприбуткові громадські та благодійні організації, а також органи самоорганізації населення, утворені та зареєстровані на території міста Одеси. Склад виконавців соціального замовлення визначається на конкурсній основі.

У 2007 році на реалізацію Програми з міського бюджету було виділено 500 тисяч гривень.

На розгляд конкурсної комісії, яка була створена розпорядженням міського голови від 08.09.2006р. №982-01р, для участі у конкурсі були надані 58 соціальних проектів від 38 організацій, з них 17 брали участь у цьому конкурсі вперше.

За підсумками розгляду конкурсною комісією було вирішено підтримати 31 соціальний проект, авторами яких є 25 організацій, з них 11 організацій брали участь у конкурсі вперше: Одеська обласна організація Українського товариства сліпих, ГО «Асоціація жінок Суворовського району», ГО Центр «ВОТУМ», МГО Молодіжний Громадський Рух «Партнер», ГО «Одеська міська рада багатодітних сімей», МГО Фонд «Злата Лада», МБО «Реабілітаційний центр» «Сходи», Міський благодійний фонд «Молода громада», орган самоорганізації населення комітету мікрорайону «Жеваховський» в м. Одесі, Одеська міська організація роботодавців і громадська організація «Місто Сонця».

Більше всього проектів надійшло на вирішення питань з профілактики негативних явищ серед молоді в IV номінації. Для можливості використати у цій номінації усі сильні проекти, за поданням конкурсної комісії та відповідно до Положення, Одеська міська рада ухвалила частковий перерозподіл коштів в межах загальної суми між номінацією IV і ІХ номінацією «Вирішення соціально-побутових та культурних проблем громадян за місцем проживання» (на конкурс надійшло тільки два соціальних проекти). В результаті чого у IV номінації було визначено одразу шість переможців, серед яких розподілено 61,38 тис. грн. замість передбачених 50,0 тис. грн.

Визначений конкурсною комісією склад переможців і розподіл між ними бюджетних сум були затверджені розпорядженням міського голови від 20.07.2007р. №708-01р, згідно з яким замовники уклали з переможцями соціальні контракти у відповідних номінаціях.

Замовниками соціального замовлення у 2007 році були визначені чотири підрозділи місь¬кої ради, у сфері відповідальності яких знаходяться пріоритетні соціальні проб¬леми: управління соціального захисту населення та праці (п’ять номінацій), управління молодіжної та сімейної політики (дві номінації), управління житлово-комунального господарства та паливо-енергетичного комплексу (дві номінації) та управління екологічної безпеки (одна номінація).

Слід зазначити, що в 2007 році конкурс соціального замовлення в місті Одесі проводився вже вшосте. За період функціонування в місті Одесі механізму соціального замовлення, на конкурс надійшло 262 соціальних проекти, з яких підтримано конкурсною комісією і реалізовано виконавцями – громадськими об’єднаннями 105 проектів.

Однією з головних умов ефективності соціального замовлення є залучення організаціями-виконавцями до сфери вирішення пріоритетних соціальних проблем додаткових ресурсів. Це можуть бути власні ресурси організацій, міжнародні гранти або спонсорські засоби. За період дії механізму соціального замовлення на реалізацію вказаних 105 соціальних проектів з міського бюджету було витрачено загалом 1 млн. 624 тис. грн. Додатково залучено з інших джерел на вирішення соціальних проблем – 7 млн. 706 тис. грн., що в 5 разів більше використання коштів з бюджету міста Одеси.

Зокрема, за підсумками виконання соціальних проектів у 2007 році, організаціями-виконавцями було використано 474,544 тис. грн. з передбачених 500,0 тис. грн., тобто 94,9%. Решту бюджетних коштів 25,456 тис. грн., не було освоєно через об’єктивні обставини, які викладені у звітах управління молодіжної і сімейної політики та управління екологічної безпеки

При цьому організаціями-виконавцями соціальних замовлень додатково залучено коштів з інших джерел на виконання соціальних проектів 1 537,57 тис. грн., що майже у 3 рази перевищує обсяг бюджетних коштів. Механізм соціального замовлення дозволив об'єднати зусилля міської влади, некомерційних організацій і соціально відповідального бізнесу на максимально адресне і економічне вирішення життєво важливих пріоритетних соціальних проблем міста.

 

Керуюча справами                                                   Т.М. ЄршоваPage is created: 27.08.2008 16:42
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More