16:17:15   |   08 july 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №1002 от 20.09.2007г.

№1002 от 20.09.2007г.

О вынесении на рассмотрение Одесского горсовета проекта решения "О дополнении плана деятельности Одесского горсовета по подготовке проектов регуляторных актов на 2007 год"

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1002 від 20.09.2007р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення

«Про доповнення плану діяльності Одеської міської ради з

підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік»

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою планування діяльності з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Одеси, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про доповнення плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                   Е. Гурвіц
Керуюча справами            Т. Єршова

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 20.09.2007р. №1002

 ПРОЕКТ

Про доповнення плану діяльності Одеської міської ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою планування діяльності Одеської міської ради з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Одеси, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1111-V та доповнити його наступними пунктами:

№ п/п
Назва проекту рішення Одеської міської ради
Мета прийняття регуляторного акта
Назва
відповідального підрозділу
Строк підготовки
12.
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 року №2725-ІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів та розмірів їх ставок у межах визначених законом»
Відміна положення про збір за право проведення кіно- та телезйомок (додаток 11 до рішення)
Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
IV квартал
13.
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29.09.2006 року
№313-V «Про Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні»
Уточнення Переліку документів, які надаються суб’єктам господарської діяльності виконавчими органами Одеської міської ради       
Постійна комісія з реалізації державної регуляторної політики, управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради
IV квартал
14.
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 05.04.2007 року     №1173-V «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у м. Одеса»
Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню         м. Одеси, посилення відповідальності виконавців цих послуг
Постійна комісія з житлово-комунального господарства та тарифної політики, управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
IV квартал
15.
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30.11.2006р. №647-V «Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків, що діють на території міста Одеси для фізичних осіб-підприємців»        
Уточнення переліку видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватись за умови сплати єдиного податку
 
Постійна комісія з планування, бюджету та фінансів,
управління фінансів
Одеської міської ради
IV квартал
16.
«Про затвердження Порядку розпорядження майном, яке знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Одеси»
Підвищення ефективності механізму розпорядження об'єктами комунальної власності
Постійна комісія з комунальної власності,
Представництво по управлінню
комунальною власністю Одеської міської ради
IV квартал

 

2. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з реалізації державної регуляторної політики.
 

 Міський голова                   Е. Гурвіц
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради.
Керуюча справами            Т. ЄршоваPage is created: 27.09.2007 10:46
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More